Di Truyền Học (NXB Giáo Dục 2003) - Phạm Thành Hổ, 616 Trang

Discussion in 'Sinh Học' started by bhanh8, Nov 3, 2017.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm những nội dung chính sau:
  Chương 1: Dẫn nhập: Di truyền học - Trung tâm của sinh học
  Chương 2: Di truyền học Mendel
  Chương 3: Sự tương tác giữa các gen với nhau và với môi trường
  Chương 4: Di truyền học nhiễm sắc thể
  Chương 5: Bản chất của vật chất di truyền
  Chương 6: Sinh tổng hợp Protein
  Chương 7: Điều hòa sự biểu hiện của gen
  Chương 8: Đột biến gen
  Chương 9: Đột biến cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể
  Chương 10: Các cơ chế sửa sai và bảo vệ DNA
  Chương 11: Di truyền học Virus
  Chương 12: Di truyền học vi khuẩn
  Chương 13: Di truyền học vi nấm và vi tảo
  Chương 14: Kỹ thuật di truyền
  Chương 15: Sự di truyền tế bào chất
  Chương 16: Di truyền học phát triển cá thể
  Chương 17: Các biến động của bộ gen
  Chương 18: Di truyền học tiến hóa
  Chương 19: Chọn và cải thiện giống
  Chương 20: Di truyền học người
  • Di Truyền Học
  • NXB Giáo Dục 2003
  • Tác giả: Phạm Thành Hổ
  • Số trang: 616
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://elib.tdmu.edu.vn/doc/ebook-di-truyen-hoc-pham-thanh-ho-249377.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 13, 2020

Share This Page