Dịch Kinh Tường Giải Quyển Hạ (NXB Trẻ 2014) - Nguyễn Duy Cần, 602 Trang

Discussion in 'Nguyễn Duy Cần (1907-1998)' started by admin, Jun 3, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-12_23-14-48.png
  Kinh Dịch, không phải là bộ sách thuộc về Luân Lý với nghĩa thông thường, vì nó chẳng nêu lên những giá trị bất di bất dịch nào cả. Nó đứng ngoài Thiện Ác, Thị Phi, Lợi Hại, Vinh Nhục. Nó đứng ngoài hệ thống tư tưởng Nhị Nguyên. Kinh Dịch thuộc hệ thống Nhất Nguyên luận, là thứ Nhất Nguyên Lưỡng Cực động nghĩa là Âm Dương trong đồ Thái Cực. Cho nó là Duy Tâm luận hay Duy Vật luận cũng không sao, trong đồ Thái Cực; bên Sáng, thuộc về Duy Tâm luận (bởi Thái Dương hàm chứa Thiếu Âm), bên Tối, thuộc về Duy Vật luận (bởi Thái Âm hàm chứa điểm Thiếu Dương). Cho nên, nói chung thì Dịch là Âm Dương luận. Cả hai tuy Hai, mà Một; tuy Một mà Hai. Nó ngầm chứa mâu thuẫn, nhưng lại không bao giờ mâu thuẫn. Vì vậy, đọc Dịch đừng chết theo văn tự... Nếu cứ mãi chết theo văn tự, thì Dịch đã chết rồi, đối với các bạn! Phải đọc Dịch như đọc Lão Trang: “đắc ý nhi vong ngôn”! (được ý, hãy quên lời).
  • Dịch Kinh Tường Giải Quyển Hạ
  • NXB Trẻ 2014
  • Nguyễn Duy Cần
  • 602 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://www.ybook.vn/ebook/5410/dich-kinh-tuong-giai-quyen-ha
   
  Last edited: Aug 12, 2021

Share This Page