Điều Dưỡng Nhi Khoa (NXB Y Học 2015) - Đinh Ngọc Đệ, 401 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_18-50-53.png
  Sách Điều dưỡng Nhi khoa được biên soạn theo chương trình đào tạo điều dưỡng thuộc chương trình giáo dục của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt. Sách Điều dưỡng Nhi khoa được các giảng viên của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định biên soạn. Sách đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy - học chuyên ngành Điều dưỡng của Bộ Y tế thẩm định và được Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy - học chính thức dùng đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng của Ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
  Sách Điều dưỡng Nhi khoa có 24 bài giảng về nhi khoa cơ sở và chăm sóc trẻ em bị các bệnh thường gặp. Đây là tài liệu dạy - học cho sinh viên cao đẳng điều dưỡng và là tài liệu tham khảo cho các cán bộ Y tế quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoé trẻ em.
  • Điều Dưỡng Nhi Khoa
  • NXB Y Học 2015
  • Đinh Ngọc Đệ
  • 401 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1xVSaN_JQFBmMo7BHuyoGzNG9qiUwf99t
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 3, 2023

Share This Page