Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Ở Việt Nam Đến Năm 2010 - Ngô Thắng Lợi

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by quanh.bv, Oct 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Doanh Nghiệp Nhà Nước Trong Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Ở Việt Nam Đến Năm 2010
  NXB Chính Trị 2004
  Ngô Thắng Lợi
  211 Trang
  Trong hơn hai mươi năm đổi mới vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều quyết sách và tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tổ chức, sắp xếp lại và đổi mới hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Công việc quan trọng này gắn liền với mục đích đổi mới cơ chế quản lý để doanh nghiệp nhà nước tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/233

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page