Đọc Và Chiến Thuật Đọc Hiểu Văn Bản Trong Nhà Trường Phổ Thông - Phạm Thị Thu Hương, 238 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Đoc hiểu văn bản là môt nôi dung nghiên cứu đã íhu hút tâm sức của rất nhiều nhà khoa hoc giáo duc trên chế giớt trong khoảng 50 năm trờ lat đây Từ những phát hiên và tìm htồư vê Jí tiiuyết đang niỗi ngày đươc bổ sujỊg đầy đủ, bài bàn, hê thống, phong phú và đa dang trên các phương diên mà vấn đề đoc hiểu trải rồng, khoảng cách từ lí luân đến thưc tiễn đã trờ nên khá gần, đó là điều chúng ta có thể quan sát thấy lừ số ỉương các cống trình xuất bản trên thế giới, đãc biẽt ỉ à ỏf Mĩ và các nước phương Tây Lí thuyêì đoc hiểu đã đi vào trường hoc của Mĩ, xuyên suốt chưofng trình giáo duc các bang từ giai đoan mẫu giáo cho đến hết bâc hoc phổ í hông dưa trên căn cứ khoa hoc đã đươc kiểm nghiêm ưong các cổng trình nghiên cứu chuyên sâu vào viêc đoc Nhưng thưc ra, trước khi trở thành vấn đề của khoa hoc giáo duc, đoc còn là câu chuyên của u ìuân văn chưoỉng
  • Đọc Và Chiến Thuật Đọc Hiểu Văn Bản Trong Nhà Trường Phổ Thông
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2012
  • Phạm Thị Thu Hương
  • 238 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73444
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page