Đổi Mới Đồng Bộ, Hợp Lý Giữa Thể Chế Kinh Tế Với Thể Chế Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Jan 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-31_16-13-30.png
  Giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong đó, thể ché kinh tế, suy đến cùng, quyết định thể chế chính trị; thể chế chính trị có sự tác động mạnh mẽ trở lại thể chế kinh tế. Nhận thức đúng và giải quyết tốt mối quan hệ giữa thể ché kinh tế với thể chế chính trị, giữa đổi mới thể chế kinh tế với thể chế chính trị có ý nghĩa vô cùng to lớn, có tác dụng đảm bảo sự phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội.
  • Đổi Mới Đồng Bộ, Hợp Lý Giữa Thể Chế Kinh Tế Với Thể Chế Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2020
  • Nguyễn Đức Luận
  • 257 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8832
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page