Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Trí Thức Nước Ta Hiện Nay - Ngô Huy Tiếp, 137 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Nov 7, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-7_21-41-47.png
  Thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam, thực trạng phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức ở nước ta, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức như thế nào là những nội dung cơ bản của cuốn sách, do TS. Ngô Huy Tiếp chủ biên.
  Với tư cách là một tầng lớp xã hội có chức năng nắm giữ, sáng tạo và truyền bá tri thức, đội ngũ trí thức có vai trò ngày càng lớn trong sự phát triển của xã hội và sự nghiệp cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định trí thức là một trong những động lực của cách mạng, là một thành viên trong khối liên minh với giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được ban hành nhằm vận động, định hướng đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, công sức cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhiều nhà trí thức được Đảng bồi dưỡng, rèn luyện trở thành những chuyên gia đầu đàn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, kết quả nghiên cứu của đội ngũ này đã được dùng làm cơ sở để soạn thảo các nghị quyết, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới.
  • Đổi Mới Phương Thức Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Trí Thức Nước Ta Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2009
  • Ngô Huy Tiếp
  • 137 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7543
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page