Đội Ngũ Trí Thức Bậc Cao Ngành Y Tế Việt Nam Hiện Đại (NXB Y Học 2010)- Nguyễn Quốc Triệu, 457 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, Aug 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hơn sáu thập niên qua, toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất tô quốc, vững bước tiến lên xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Những thành quả trên có sự đóng góp không nhỏ của ngành Y tê. Để xây dựng truyền thống của Ngành và ghi nhận công lao đóng góp của các thê hệ, Nhà xuất bản Y học được giao nhiệm vụ sưu tầm, xuất bản các bộ sách giá trị về tư liệu lịch sử, tư liệu khoa học của Ngành; huống đến việc hệ thống hoa toàn bộ những hoạt động của ngành Y tế cách mạng từ ngày thành lập đến nay. Qua đó, tổng kết sâu sắc những vấn đê khoa học chuyên môn; đồng thời làm rõ những đóng góp quan trọng của ngành Y tê trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Tập sách "Đội ngũ trí thức bậc cao ngành Y tế Việt Nam hiện đại" được xuất bản là một trong những ấn phẩm tiếp nối dòng sách tư liệu quý báu đó.
  • Đội Ngũ Trí Thức Bậc Cao Ngành Y Tế Việt Nam Hiện Đại
  • NXB Y Học 2010
  • Nguyễn Quốc Triệu
  • 457 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...c-cao-nganh-y-te-viet-nam-hien-dai-41959.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 1, 2018

Share This Page