Đưa Bác Về Pắc Bó (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Nguyễn Ngọc Châu, 358 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by minhanh12, Dec 9, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Đồng bào Pác Bó vinh dự và tự hào thay mặt nhân dân cả nước đón Bác trở về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Thời gian đầu, Người ở với đồng bào Pác Bó nhưng để đảm bảo bí mật, ngày 8/2/1941, Người chuyển vào hang Cốc Bó thuộc bản Pác Bó, nơi có đường sang biên giới, có thể rút lui an toàn khi bị lộ. Từ đây, Cốc Bó trở thành đầu nguồn của cách mạng Việt Nam. Tại Pác Bó, tháng 5/1941, Người triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Đây là một quyết sách đúng đắn và sáng tạo, một sự chuyển hướng chiến lược cách mạng kịp thời trong tư tưởng chính trị của Đảng ta trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối cách mạng Hồ Chí Minh.
  • Đưa Bác Về Pắc Bó
  • NXB Lao Động Xã Hội 2007
  • Nguyễn Ngọc Châu
  • 358 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233141
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 9, 2020

Share This Page