Đức Tính Chuyên Cần Của Bác Hồ (NXB Mỹ Thuật 2014) - Trần Thị Ngân, 126 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Sep 8, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hồ Chí Minh, Người là vị lãnh tụ vĩ đại, là người cha muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Việt Nam có quyền tự hào và kiêu hãnh, vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc Nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn pha chói lọi, soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
  Bác đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hiện thân của sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa văn hóa nhân loại. Trên thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và dân tộc ta, là tấm gương sáng về đức tính chuyên cần của Bác để mọi thế hệ người Việt Nam Học tập noi theo.
  • Đức Tính Chuyên Cần Của Bác Hồ
  • NXB Mỹ Thuật 2014
  • Tác giả: Trần Thị Ngân
  • Số trang: 126
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/duc-tinh-61285.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 23, 2019

Share This Page