Dược Học Và Thuốc Thiết Yếu (NXB Y Học 2006) - Tạ Ngọc Dũng, 171 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, Dec 29, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Do nhu cầu tài liệu học tập cho học sinh trung học y tế, và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng giáo dục, hòa nhập với sự tiên bộ chung của th ế giới, Bộ Y tế chủ trương biên soạn lại tài liệu và sách giáo khoa cho hệ thông đào tạo cán bộ y tế.
  Vấn đề sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh kinh tê xã hội được nhiều nước rấ t quan tâm . Bộ Y tế đã chọn chương trình thuôc th iết yếu là một chương trình y tế Quốc gia. Chương trình đã xây dựng được danh mục thuốc tối cần và thuôc chủ yếu cho Ngành y tế từ tuyến trung ương đến cơ sở.
  • Dược Học Và Thuốc Thiết Yếu
  • NXB Y Học 2006
  • Tác giả: Tạ Ngọc Dũng
  • Số trang: 171
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://115.78.133.167:81/handle/11744.38/1844
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page