Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước (NXB Chính Trị 2021) - Trình Quang Phú, 678 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-15_14-35-53.png
  Cuốn sách Đường Bác Hồ đi cứu nước được GS.TS. Trình Quang Phú tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm hai phần: Phần I: Đường Bác Hồ đi cứu nước khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, hành trình Bác bôn ba khắp năm châu, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Phần II: Theo Bác đi kháng chiến trình bày những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước vòng vây của các nước đế quốc, thực dân và sự chống phá của các thế lực thù địch.
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/12c1faXdR-sT2uGBACxK7PoM4d9tKRVif
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 15, 2022

Share This Page