Đường Lối Chính Sách Của Đảng Và Pháp Luật Của Nhà Nước Về Báo Chí, Xuất Bản Tập 1 - Phạm Xuân Mỹ

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Jun 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, X, XI của Dảng Cộng sản Việt Nam và Quyết định số 534/QĐ-BTTTT ngày 14/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành chương trình khung bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên; nhằm tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản theo chức danh; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông xuất bản “Bộ tài liệu bồi dưỡng chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên”.
  Bộ tài liệu bao gồm 20 chuyên đề, được kết cấu thành 02 tập; trong đó:Tập 1- Đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước hiện nay về báo chí, xuất bản
  Nội dung tập sách gồm 12 chuyên đề về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về báo chí, xuất bản; Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; Xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại, về dân tộc, tôn giáo; Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Luật Cán bộ, công chức, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tình hình thực hiện các luật đó hiện nay ở Việt Nam... Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp một số văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản ở Việt Nam.
  Tài liệu giúp chuẩn hóa, cụ thể hóa những kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; làm nền tảng cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý về báo chí, xuất bản; góp phần xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ biên tập viên, phóng viên các báo, đài, nhà xuất bản trên toàn quốc.
  • Tên sách: Đường Lối Chính Sách Của Đảng Và Pháp Luật Của Nhà Nước Về Báo Chí, Xuất Bản Tập 1
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2013
  • Tác giả: Phạm Xuân Mỹ, Nguyễn Vũ Tiến, Đinh Văn Hường
  • Số Trang: 330
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...ky-thuat-bao-chi-phat-thanh-truyen-hinh.6582/
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//SVKHTCNN0194.swf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page