DVD eBook Báo Chí - Tài Liệu Kỹ Thuật Báo Chí, Phát Thanh Truyền Hình

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Nov 8, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Báo Chí
  C
  huyên đề Báo Chí & Truyền Hình
  200 Files | 15,0 GB
  --------------​
  Code:
  001  100 Câu Hỏi Về Cách Viết Báo (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Đức Dũng, 221 Trang.pdf  52.56 MB
  002  2006-Những Sự Kiện Báo Chí Nổi Bật (NXB Thông Tấn 2007) - Nhiều Tác Giả, 226 Trang.pdf  57.97 MB
  003  2007-Những Sự Kiện Báo Chí Nổi Bật (NXB Thông Tấn 2008) - Nhiều Tác Giả, 350 Trang.pdf  78.39 MB
  004  2008-Những Sự Kiện Báo Chí Nổi Bật (NXB Thông Tấn 2009) - Nhiều Tác Giả, 284 Trang.pdf  61.17 MB
  005  2009-Những Sự Kiện Báo Chí Nổi Bật (NXB Thông Tấn 2010) - Nhiều Tác Giả, 418 Trang.pdf  106.00 MB
  006  41 Năm Làm Báo (NXB Trí Đăng 1972) - Hồ Hữu Tường, 191 Trang.pdf  18.77 MB
  007  62 Chiến Dịch PR Xuất Sắc (NXB Lao Động 2008) - Trần Anh, 617 Trang.pdf  202.95 MB
  008  80 Năm Báo Chí Cách Mạng Việt Nam (NXB Chính Trị 2005) - Nhiều Tác Giả, 676 Trang.pdf  156.41 MB
  009  Biên Tập Ngôn Ngữ Sách Và Báo Chí Tập 2 (NXB Quân Đội 1995) - Nguyễn Trọng Báo, 156 Trang.pdf  6.25 MB
  010  Bài Báo (NXB Lao Động 2000) - Hồ Ngọc Đại, 1026 Trang.pdf  27.20 MB
  011  Báo Chí Dưới Góc Nhìn Thực Tiễn (NXB Thông Tin Truyền Thông 2013) - Nguyễn Thế Kỷ, 330 Trang.pdf  91.94 MB
  012  Báo Chí Hiện Đại Nước Ngoài-Những Quy Tắc Và Nghịch Lý (NXB Thông Tấn 2004) - X. A. MiKhailop, 518 Trang.pdf  6.28 MB
  013  Báo Chí Hiện Đại Nước Ngoài-Những Quy Tắc Và Nghịch Lý (NXB Thông Tấn 2004) - X.A. Mikhailốp, 518 Trang.pdf  14.64 MB
  014  Báo Chí Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Đại Học Quốc Gia 1997) - Hà Minh Đức, 537 Trang.pdf  392.24 MB
  015  Báo Chí Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Tập 4 (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nhiều Tác Giả, 296 Trang.pdf  234.90 MB
  016  Báo Chí Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Tập 5 (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nhiều Tác Giả, 214 Trang.pdf  81.08 MB
  017  Báo Chí Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Tập 6 (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nhiều Tác Giả, 443 Trang.pdf  262.50 MB
  018  Báo Chí Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Tập 7 (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nhiều Tác Giả, 349 Trang.pdf  159.28 MB
  019  Báo Chí Những Điểm Nhìn Từ Thực Tiễn Tập 2 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Nguyễn Văn Dững, 430 Trang.pdf  128.02 MB
  020  Báo Chí Tham Gia Phòng, Chống Tệ Nạn Mại Dâm (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đỗ Quý Doãn, 193 Trang.pdf  23.05 MB
  021  Báo Chí Thế Giới Và Xu Hướng Phát Triển (NXB Thông Tấn 2008) - Đinh Thị Thúy Hằng, 170 Trang.pdf  48.22 MB
  022  Báo Chí Truyền Thông Hiện Đại (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Văn Dững, 380 Trang.pdf  120.20 MB
  023  Báo Chí Truyền Thông-Những Vấn Đề Đương Đại (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Trí Nhiệm, 317 Trang.pdf  129.68 MB
  024  Báo Chí Việt Nam Thời Kì Đổi Mới Từ Năm 1986 Đến Nay (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Dương Xuân Sơn, 356 Trang.pdf  105.16 MB
  025  Báo Chí Và Dư Luận Xã Hội (NXB Lao Động 2011) - Nguyễn Văn Dững, 398 Trang.pdf  211.14 MB
  026  Báo Chí Và Mạng Xã Hội (NXB Lý Luận Chính Trị 2014) - Đỗ Chí Nghĩa, 222 Trang.pdf  57.43 MB
  027  Báo Chí Và Nhà Văn Quốc Ngữ Thời Sơ Khai - Huỳnh Ái Tông, 550 Trang.pdf  10.47 MB
  028  Báo Chí Và Thông Tin Đối Ngoại (NXB Chính Trị 2012) - Lê Thanh Bình, 298 Trang.pdf  73.27 MB
  029  Báo Chí Với Thông Tin Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Đỗ Xuân Hà, 172 Trang.pdf  99.94 MB
  030  Báo Chí Điều Tra (NXB Thông Tấn 2004) - A. A. Chertuchonui, 438 Trang.pdf  17.63 MB
  031  Báo Mạng Điện Tử Đặc Trưng Và Phương Pháp Sáng Tạo (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Trí Nhiệm, 334 Trang.pdf  75.52 MB
  032  Báo Điện Tử Hiệu Quả Truyền Thông Về Bạo Lực Gia Đình (NXB Lao Động Xã Hội 2016) - Phạm Hương Trà, 371 Trang.pdf  143.21 MB
  033  Bút Chiến Đấu (NXB Hội Khổng Học 1957) - Đông Tùng, 85 Trang.pdf  6.29 MB
  034  Bút Ký Minh Chuyên Trong Luận Văn Và Tiểu Luận Sinh Viên Đại Học (NXB Lao Động 2004) - Đức Dũng, 419 Trang.pdf  160.20 MB
  035  Bước Hai Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật (NXB Tổng Hợp 1991) - Nguyễn Cao Đàm, 222 Trang.pdf  33.16 MB
  036  Bước Đầu Chụp Ảnh (NXB Việt Bằng 1967) - Nguyễn Cao Đàm, 107 Trang.pdf  30.87 MB
  037  Bước Đầu Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật (NXB Tổng Hợp 1990) - Nguyễn Cao Đàm, 220 Trang.pdf  12.31 MB
  038  Chuông Làng Báo (NXB Văn Học 2014) - Nam Sơn Ký Giả, 313 Trang.pdf  59.26 MB
  039  Các Thể Loại Báo Chí (NXB Thông Tấn 2004) - Đào Tấn Anh & Trần Kiều Vân, 554 Trang.pdf  21.13 MB
  040  Các Thể Loại Báo Chí Chính Luận (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trần Quang, 415 Trang.pdf  157.55 MB
  041  Các Thể Loại Báo Chí Chính Luận (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trần Quang, 395 Trang.pdf  167.29 MB
  042  Các Thể Loại Báo Chí Chính Luận (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trần Quang, 404 Trang.pdf  96.58 MB
  043  Các Thể Loại Báo Chí Chính Luận Nghệ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Dương Xuân Sơn, 227 Trang.pdf  35.09 MB
  044  Các Thể Loại Báo Chí Chính Luận Nghệ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Dương Xuân Sơn, 231 Trang.pdf  149.69 MB
  045  Các Thể Loại Báo Chí Phát Thanh (NXB Thông Tấn 2004) - Đào Tuấn Anh, 515 Trang.pdf  16.29 MB
  046  Các Thể Loại Báo Chí Thông Tấn (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đinh Văn Hường, 397 Trang.pdf  191.12 MB
  047  Công Chúng Báo Chí (NXB Chính Trị 2013) - Phạm Thị Thanh Tịnh, 262 Trang.pdf  104.73 MB
  048  Công Nghệ Gia Công Sau In (NXB Văn Hóa Sài Gòn 2005) - Ks.Huỳnh Trà Ngộ, 434 Trang.pdf  65.33 MB
  049  Công Nghệ Phỏng Vấn (NXB Thông Tấn 2004) - Maria Lukina, 296 Trang.pdf  73.58 MB
  050  Công Việc Của Người Viết Báo (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Hữu Thọ, 714 Trang.pdf  306.62 MB
  051  Cơ Sở Lý Luận Báo Chí Truyền Thông (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Dương Xuân Sơn, 307 Trang.pdf  137.17 MB
  052  Cơ Sở Lý Luận Báo Chí Truyền Thông (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Dương Xuân Sơn, 305 Trang.pdf  194.75 MB
  053  Cơ Sở Lý Luận Báo Chí Truyền Thông (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Dương Xuân Sơn, 312 Trang.pdf  73.78 MB
  054  Cơ Sở Lý Luận Của Báo Chí Tập 1 (NXB Thông Tấn 2004) - E. P. Prôkhôrốp, 297 Trang.pdf  8.27 MB
  055  Cơ Sở Lý Luận Của Báo Chí Tập 2 (NXB Thông Tấn 2004) - E. P. Prôkhôrốp, 341 Trang.pdf  9.57 MB
  056  Cơ Sở Thiết Kế Nhà Máy In (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Trần Văn Thắng, 229 Trang.pdf  18.46 MB
  057  Di Tích Lịch Sử 65 Năm Truyền Thống Ngành Bưu Điện 1945-2010 (NXB Thông Tin 2010) - Nguyễn Thị Thu Hà, 81 Trang.pdf  7.38 MB
  058  Dư Luận Xã Hội Trong Sự Nghiệp Đổi Mới (NXB Chính Trị 1999) - Lương Khắc Hiếu, 177 Trang.pdf  60.68 MB
  059  Giao Tiếp Trên Truyền Hình-Trước Ống Kính Và Sau Ống Kính Camera (NXB Thông Tấn 2004) - X. A. Muratop, 321 Trang.pdf  14.93 MB
  060  Giáo Trình Báo Chí Truyền Hình (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Dương Xuân Sơn, 277 Trang.pdf  1.95 MB
  061  Giáo Trình Báo Chí Truyền Hình - Dương Xuân Sơn, 276 Trang.doc  1.12 MB
  062  Giáo Trình Công Nghệ Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Phạm Thị Sao Băng, 81 Trang.pdf  8.52 MB
  063  Giáo Trình Kỹ Năng Thuyết Trình (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2013) - Dương Thị Liễu, 313 Trang.pdf  141.08 MB
  064  Giáo Trình Kỹ Thuật Truyền Thanh - Nhiều Tác Giả, 250 Trang.pdf  3.94 MB
  065  Giáo Trình Ứng Dụng Tin Học Trong Sản Xuất Chương Trình Phát Thanh (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Nguyễn Quốc Anh, 106 Trang.pdf  2.32 MB
  066  Giáo Trình Ứng Dụng Tin Học Trong Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Nguyễn Quốc Anh, 144 Trang.pdf  4.15 MB
  067  Hướng Dẫn Cách Biên Tập (NXB Thông Tấn 2007) - Michel Voirol, 111 Trang.pdf  27.04 MB
  068  Hướng Dẫn Cách Biên Tập (NXB Thông Tấn 2007) - Michel Voirol, 114 Trang.pdf  3.94 MB
  069  Hướng Dẫn Cách Viết Báo (NXB Thông Tấn 2003) - Luc Martin, 244 Trang.pdf  12.84 MB
  070  Hướng Dẫn Cách Viết Báo (NXB Thông Tấn 2006) - Luc Martin, 234 Trang.pdf  88.33 MB
  071  Hướng Dẫn Nghề Làm Báo Độc Lập (NXB Văn Hóa Thông Tin 2006) - Deborah Potter, 116 Trang.pdf  0.55 MB
  072  Hướng Dẫn Tìm Kiếm Trên Internet Và Viết Báo Của Hãng Thông Tấn AP (NXB Thông Tấn 2007) - Nguyễn Xuân Hồng, 163 Trang.pdf  63.31 MB
  073  Hồ Chí Minh Về Vấn Đề Báo Chí (NXB Chính Trị 1995) - Tạ Ngọc Tấn, 250 Trang.pdf  57.72 MB
  074  Ký Văn Học Và Ký Báo Chí (NXB Văn Hóa Thông Tin 2003) - Đức Dũng, 307 Trang.pdf  74.86 MB
  075  Kỹ Năng Cho Người Làm Báo (NXB Thông Tấn 2014) - Đinh Thuận, 316 Trang.pdf  119.53 MB
  076  Kỹ Năng Phỏng Vấn Dành Cho Các Nhà Báo (NXB Thông Tấn 2009) - Nguyễn Xuân Hồng, 314 Trang.pdf  68.03 MB
  077  Kỹ Năng Sáng Tạo Các Thể Loại Ảnh Thời Sự Tài Liệu (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010) - Nguyễn Tiến Mão, 209 Trang.pdf  93.96 MB
  078  Kỹ Năng Viết Trong Quan Hệ Công Chúng (NXB Dân Trí 2011) - Nguyễn Diệu Linh, 297 Trang.pdf  114.41 MB
  079  Kỹ Thuật Viết Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trần Quang, 181 Trang.pdf  67.49 MB
  080  Kỹ Thuật Viết Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trần Quang, 191 Trang.pdf  128.70 MB
  081  Lao Động Nhà Báo Lý Thuyết Và Kỹ Năng Cơ Bản (NXB Chính Trị 2010) - Lê Thị Nhã, 167 Trang.pdf  62.33 MB
  082  Lao Động Nhà Báo Và Quản Trị Tòa Soạn Báo Chí (NXB Lý Luận Chính Trị 2016) - Trương Thị Kiên,215 Trang.pdf  82.05 MB
  083  Làm Báo Lý Thuyết Và Thực Hành (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Trần Quang, 268 Trang.pdf  104.80 MB
  084  Làm Báo Lý Thuyết Và Thực Hành (NXB Đại Học Sư Phạm 2001) - Trần Quang, 272 Trang.pdf  67.48 MB
  085  Lãnh Đạo Và Quản Lý Hoạt Động Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2010) - Hoàng Quốc Bảo, 198 Trang.pdf  51.04 MB
  086  Lý Lẽ Từ Cuộc Sống (NXB Thông Tin Truyền Thông 2011) - Đỗ Chí Nghĩa, 239 Trang.pdf  50.83 MB
  087  Lược Sử Báo Chí Việt Nam (NXB Nam Sơn 1974) - Nguyễn Việt Chước, 122 Trang.pdf  14.15 MB
  088  Lịch Sử Báo Chí Việt Nam 1865-1945 (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Đỗ Quang Hưng, 335 Trang.pdf  45.11 MB
  089  Lịch Sử Nhiếp Ảnh Thế Giới (NXB Văn Hóa Thông Tin 1999) - Trần Mạnh Thường, 584 Trang.pdf  257.81 MB
  090  Lịch Sử Điện Ảnh Thế Giới Tập 1 (NXB Văn Hóa 1978) - Iec Gi Te Plix, 491 Trang.pdf  66.87 MB
  091  Lịch Sử Điện Ảnh Thế Giới Tập 2 (NXB Văn Hóa 1979) - Iec Gi Te Plix, 420 Trang.pdf  56.66 MB
  092  Mắt Sáng Lòng Trong Bút Sắc - Tâm Sự Nghề Báo (NXB Giáo Dục 2007) - Hữu Thọ, 752 Trang.pdf  207.75 MB
  093  Một Số Nội Dung Cơ Bản Về Nghiệp Vụ Báo Chí, Xuất Bản Tập 2 (NXB Thông Tin Truyền Thông 2013) - Nguyễn Thị Trường Giang, 442 Trang.pdf  113.69 MB
  094  Một Số Vấn Đề Về Sử Dụng Ngôn Từ Trên Báo Chí (NXB Lao Động 2003) - Hoàng Anh, 229 Trang.pdf  69.47 MB
  095  Một Văn Phòng Báo Chí Có Trách Nhiệm - Marguerite H. Sullivan, 50 Trang.pdf  0.35 MB
  096  Nghiên Cứu Và Định Hướng Dư Luận Xã Hội (NXB Lý Luận Chính Trị 2014) - Lương Khắc Hiếu, 226 Trang.pdf  65.44 MB
  097  Nghiệp Vụ Báo Chí Lý Luận & Thực Tiễn (NXB Thông Tấn 2004) - Lê Tâm Hằng, 426 Trang.pdf  12.50 MB
  098  Nghề Báo Những Bài Học Nhớ Đời (NXB Thông Tin Truyền Thông 2012) - Nguyễn Quang Hòa, 234 Trang.pdf  47.96 MB
  099  Nghề Báo-Nghề Nguy Hiểm (NXB Thông Tấn 2006) - Trần Tiến Duẩn, 244 Trang.pdf  58.84 MB
  100  Nghề Làm Báo (NXB Thông Tấn 2007) - Philippe Gaillard, 166 Trang.pdf  38.84 MB
  101  Nghề Quảng Cáo (NXB Thông Tấn 2004) - Iu. A. Suliagin, 244 Trang.pdf  7.94 MB
  102  Nghệ Thuật Phỏng Vấn Các Nhà Lãnh Đạo (NXB Thông Tấn 2004) - Samy Cohen, 378 Trang.pdf  10.58 MB
  103  Nghệ Thuật Thuyết Trình (NXB Thanh Hóa 2015) - Philip Collins, 233 Trang.pdf  90.74 MB
  104  Nghệ Thuật Thông Tin (NXB Thông Tấn 2004) - Line Ross, 135 Trang.pdf  3.17 MB
  105  Nghệ Thuật Tạo Hình Nhiếp Ảnh (NXB Hà Nội 2013) - Nguyễn Tiến Mão, 225 Trang.pdf  78.56 MB
  106  Ngôn Ngữ Báo Chí (NXB Thông Tấn 2012) - Vũ Quang Hào, 326 Trang.pdf  74.76 MB
  107  Ngôn Ngữ Báo Chí (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Vũ Quang Hào, 366 Trang.pdf  120.38 MB
  108  Ngôn Ngữ Báo Chí (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Vũ Quang Hào, 345 Trang.pdf  84.86 MB
  109  Ngôn Ngữ Báo Chí (NXB Đồng Nai 2003) - Nguyễn Tri Niên, 143 Trang.pdf  60.02 MB
  110  Nhiếp Ảnh Số Toàn Tập - Nhiều Tác Giả, 556 Trang.pdf  17.41 MB
  111  Nhiếp Ảnh Toàn Thư Từ Máy Ảnh Đến Hình Ảnh (NXB Giáo Dục 1997) - Trần Đức Tài, 429 Trang.pdf  93.26 MB
  112  Nhà Báo Hiện Đại (NXB Trẻ 2010) - Missouri Group, 450 Trang.pdf  130.37 MB
  113  Nhà Báo Và Sáng Tạo Báo Chí Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Thông Tin Truyền Thông 2014) - Đỗ Chí Nghĩa, 202 Trang.pdf  53.68 MB
  114  Nhà Báo Với Trẻ Em-Kiến Thức Và Kỹ Năng (NXB Thông Tấn 2014) - Nguyễn Ngọc Oanh, 287 Trang.pdf  77.41 MB
  115  Nhà Báo Điều Tra (NXB Trẻ 2015) - Đức Hiển, 182 Trang.pdf  50.96 MB
  116  Nhà Báo-Bí Quyết Kỹ Năng Nghề Nghiệp (NXB Lao Động 1998) - Nguyễn Văn Dững, 300 Trang.pdf  123.20 MB
  117  Những Kỹ Năng Về Sử Dụng Ngôn Ngữ Trong Truyền Thông Đại Chúng (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Hoàng Anh, 218 Trang.pdf  86.75 MB
  118  Những Phóng Sự Ký Sự Trên Báo - Quốc Việt, 227 Trang.pdf  2.57 MB
  119  Những Phóng Sự, Ký Sự Đăng Trên Báo Chí - Nhiều Tác Giả, 1248 Trang.pdf  15.76 MB
  120  Những Vấn Đề Của Báo Chí Hiện Đại (NXB Lý Luận Chính Trị 2007) - Hoàng Đình Cúc, 336 Trang.pdf  117.38 MB
  121  Niên Giám Báo Chí Việt Nam (NXB Hà Nội 2000) - Nhiều Tác Giả, 596 Trang.pdf  16.86 MB
  122  Nói Năng, Giao Tiếp Trên Đài Truyền Hình (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Thế Kỷ, 246 Trang.pdf  150.59 MB
  123  Năng Lực Lãnh Đạo Và Sức Chiến Đấu Của Đảng Trong Thời Kỳ Mới (NXB Chính Trị 2015) - Lương Khắc Hiếu, 345 Trang.pdf  141.89 MB
  124  Nền Báo Chí Hoa Kỳ 1994.prc  0.34 MB
  125  Nể Và Né (NXB Chính Trị 2013) - Hữu Thọ, 319 Trang.pdf  65.45 MB
  126  Phim Tài Liệu Truyền Hình.pdf  0.29 MB
  127  Phát Triển Công Chúng Thị Trường Báo Chí Như Thế Nào (NXB Thông Tin Truyền Thông 2013) - Nguyễn Thị Bích Yến, 156 Trang.pdf  41.24 MB
  128  Phê Bình Tác Phẩm Văn Học Nghệ Thuật Trên Báo Chí (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Thị Minh Thái, 515 Trang.pdf  202.14 MB
  129  Phê Bình Ảnh Một Dẫn Nhập Để Hiểu Hình Ảnh - Terry Barrett, 130 Trang.pdf  1.45 MB
  130  Phóng Sự Báo Chí (NXB Lý Luận Chính Trị 2005) - Nguyễn Thị Thoa, 247 Trang.pdf  86.19 MB
  131  Phóng Sự Báo Chí Hiện Đại (NXB Thông Tấn 2004) - Đức Dũng, 297 Trang.pdf  71.54 MB
  132  Phóng Sự Báo Chí-Lý Thuyết Kỹ Năng Và Kinh Nghiệm (NXB Thông Tin Truyền Thông 2015) - Nguyễn Quang Hòa, 284 Trang.pdf  80.27 MB
  133  Phóng Sự Nhiều Kỳ Trong Chương Trình Thời Sự Truyền Hình (NXB Thông Tấn 2015) - Dư Hồng Quảng, 124 Trang.pdf  50.00 MB
  134  Phóng Sự Truyền Hình (NXB Thông Tấn 2010) - Bese Brigitte, 248 Trang.pdf  64.37 MB
  135  Phóng Sự Tính Chuyên Nghiệp Và Đạo Đức (NXB Thông Tấn 2009) - M. I. Sostak, 334 Trang.pdf  78.08 MB
  136  Phóng Sự Từ Giảng Đường Đến Trang Viết (NXB Thông Tấn 2012) - Huỳnh Dũng Nhân, 336 Trang.pdf  88.55 MB
  137  Phóng Sự Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Chính Trị 2009) - Trần Thị Bích Liên, 256 Trang.pdf  62.28 MB
  138  Phóng Sự-Tọa Đàm-Ghi Nhanh Phát Thanh (NXB Lý Luận Chính Trị 2016) - Trương Thị Kiên, 253 Trang.pdf  95.26 MB
  139  Phương Tiện Giao Tiếp Trong Hoạt Động Quản Lý (NXB Chính Trị 2014) - Lê Thị Bừng, 354 Trang.pdf  81.23 MB
  140  PR Công Cụ Phát Triển Báo Chí (NXB Trẻ 2010) - Đỗ Thị Thu Hằng, 241 Trang.pdf  100.75 MB
  141  PR Lý Luận & Ứng Dụng (NXB Lao Động 2015) - Đinh Thị Thuý Hằng, 429 Trang.pdf  158.56 MB
  142  Quan Hệ Công Chúng Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2007) - Nhiều Tác Giả, 379 Trang.pdf  139.96 MB
  143  Quan Hệ Công Chúng Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Nguyễn Thị Thanh Huyền, 267 Trang.pdf  112.77 MB
  144  Quan Điểm Của C.Mác, PH. Ăngghen, V.I.Lenin, Hồ Chí Minh Và Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Báo Chí (NXB Chính Trị 2011) - Lê Quốc Quý, 332 Trang.pdf  17.20 MB
  145  Quản Lý Và Phát Triển Thông Tin Báo Chí Ở Việt Nam (NXB Thông Tin Truyền Thông 2014) - Đỗ Quý Doãn, 301 Trang.pdf  130.60 MB
  146  Quảng Cáo Dưới Góc Độ Cạnh Tranh (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Đinh Thị Mỹ Loan, 408 Trang.pdf  164.53 MB
  147  Quảng Cáo Theo Phong Cách Ogilvy (NXB Lao Động 2015) - David Ogilvy, 317 Trang.pdf  145.13 MB
  148  Quảng Cáo Truyền Hình Trong Kinh Tế Thị Trường Phân Tích & Đánh Giá - Đào Hữu Dũng.doc  3.15 MB
  149  Quảng Cáo Và Các Hình Thức Quảng Cáo Hiệu Quả Nhất (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Vũ Quỳnh, 308 Trang.pdf  79.32 MB
  150  Sáng Tạo Tác Phẩm Báo Mạng Điện Tử (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Thị Trường Giang, 408 Trang.pdf  109.58 MB
  151  Sức Mạnh Của Tin Tức Truyền Thông (NXB Chính Trị 2003) - Michael Schudson, 382 Trang.pdf  93.73 MB
  152  Sử Dụng Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Và Xử Lý Ảnh (NXB Trẻ 2001) - Nguyễn Chí Hiếu, 208 Trang.pdf  17.69 MB
  153  Thuật Làm Báo (NXB Thông Tin Truyền Thông 2014) - Trần Dzĩ Hạ, 229 Trang.pdf  96.91 MB
  154  Thuật Ngữ Báo Chí-Truyền Thông (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phạm Thành Hưng, 328 Trang.pdf  138.85 MB
  155  Thông Tấn Báo Chí-Lý Thuyết Và Kỹ Năng (NXB Thông Tin Truyền Thông 2011) - Nguyễn Thành Lợi, 242 Trang.pdf  60.04 MB
  156  Thư Tịch Báo Chí Việt Nam (NXB Chính Trị 1998) - Tô Huy Rứa, 607 Trang.pdf  108.93 MB
  157  Thế Giới Nhiếp Ảnh Kỹ Thuật Số (NXB Trẻ 2001) - Trần Đức Tài, 263 Trang.pdf  13.33 MB
  158  Thể Loại Tin Báo Chí (NXB Thông Tin Truyền Thông 2014) - Đinh Thị Thu Hằng, 191 Trang.pdf  48.84 MB
  159  Tiểu Phẩm Báo Chí Hồ Chí Minh (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Tạ Ngọc Tấn, 443 Trang.pdf  124.49 MB
  160  Truyền Thông Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa (NXB Dân Trí 2009) - Lưu Hồng Minh, 272 Trang.pdf  68.85 MB
  161  Truyền Thông Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa (NXB Dân Trí 2009) - Lưu Hồng Minh, 335 Trang.pdf  2.73 MB
  162  Truyền Thông Đại Chúng (NXB Chính Trị 2001) - Tạ Ngọc Tấn, 291 Trang.pdf  10.26 MB
  163  Truyền Thông Đại Chúng Công Tác Biên Tập (NXB Thông Tấn 2004) - Trần Hậu Thái, 258 Trang.pdf  14.05 MB
  164  Truyền Thông Đại Chúng Công Tác Biên Tập (NXB Thông Tấn 2007) - Trần Hậu Thái, 257 Trang.pdf  6.91 MB
  165  Truyền Thông Đại Chúng Trong Hệ Thống Tổ Chức Quyền Lực Chính Trị Ở Các Nước Tư Bản Phát Triển (NXB Lý Luận Chính Trị 2008) - Lưu Văn An, 287 Trang.pdf  118.11 MB
  166  Truyền Thông Đại Chúng-Công Tác Biên Tập (NXB Thông Tấn 2007) - Claudia Mast, 257 Trang.pdf  59.62 MB
  167  Truyền Thông Đại Chúng-Những Kiến Thức Cơ Bản (NXB Thông Tấn 2004) - Trần Hậu Thái, 226 Trang.pdf  6.05 MB
  168  Truyền Thông Đại Chúng-Trong Công Tác Thông Tin Đối Ngoại Của Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2009) - Phạm Minh Sơn, 182 Trang.pdf  49.02 MB
  169  Truyền Thông Đại Chúng-Từ Thông Tin Đến Quảng Cáo (NXB Thông Tấn 2004) - Jacques Locquin, 306 Trang.pdf  68.82 MB
  170  Tác Phẩm Báo Chí Tập 1 (NXB Giáo Dục 1995) - Tạ Ngọc Tấn, 147 Trang.pdf  68.01 MB
  171  Tác Phẩm Báo Chí Tập 2 (NXB Lý Luận Chính Trị 2006) - Nguyễn Văn Dững, 301 Trang.pdf  113.94 MB
  172  Tác Phẩm Báo Chí Tập 3 (NXB Giáo Dục 1995) - Trần Thế Phiệt, 155 Trang.pdf  37.61 MB
  173  Tác Phẩm Báo Chí Điều Tra Tuyển Chọn Và Phân Tích (NXB Lao Động 2015) - Đỗ Thị Thu Hằng, 381 Trang.pdf  160.88 MB
  174  Tâm Lý Học Ứng Dụng Trong Nghề Báo (NXB Thông Tấn 2013) - Đỗ Thị Thu Hằng, 212 Trang.pdf  56.50 MB
  175  Tìm Hiểu Kinh Tế Truyền Hình (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Bùi Chí Trung, 257 Trang.pdf  106.17 MB
  176  Tôi PR Cho PR (NXB Thế Giới 2015) - Di Li, 283 Trang.pdf  126.59 MB
  177  Tạp Chí Nhiếp Ảnh 2009-04.pdf  3.79 MB
  178  Tốc Ký Phương Pháp (NXB Sài Gòn 1951) - Trần Văn May, 74 Trang.pdf  11.18 MB
  179  Tổ Chức Diễn Đàn Trên Báo Mạng Điện Tử (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Thị Trường Giang, 264 Trang.pdf  69.06 MB
  180  Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Soạn (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đinh Văn Hường, 157 Trang.pdf  83.92 MB
  181  Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Soạn (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đinh Văn Hường, 154 Trang.pdf  94.51 MB
  182  Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Soạn (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đinh Văn Hường, 155 Trang.pdf  54.83 MB
  183  Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Soạn (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Đinh Văn Hường, 154 Trang.pdf  57.17 MB
  184  Tổng Quan Truyền Thông Quốc Tế (NXB Thông Tin Truyền Thông 2012) - Lê Thanh Bình, 260 Trang.pdf  67.46 MB
  185  Tự Do Báo Chí Và Những Căn Bản Pháp Lý (NXB Nam Việt 1958) - Nguyễn Vạn An, 97 Trang.pdf  14.29 MB
  186  Tự Học Chụp Ảnh (NXB Tổng Hợp 2007) - Lee Frost, 300 Trang.pdf  97.35 MB
  187  Vai Trò Của Báo Chí Trong Định Hướng Dư Luận Xã Hội (NXB Chính Trị 2012) - Đỗ Chí Nghĩa, 237 Trang.pdf  57.47 MB
  188  Viết Báo Như Thế Nào (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Đức Dũng, 281 Trang.pdf  67.72 MB
  189  Viết Tin, Bài Đăng Báo (NXB Trẻ 2014) - Ngọc Trân, 358 Trang.pdf  135.50 MB
  190  Về Báo Chí (NXB Chính Trị 2004) - Hồ Chí Minh, 283 Trang.pdf  66.44 MB
  191  Xuất Bản Quản Trị Và Marketing (NXB Thông Tấn 2004) - N. D. Eriasvili, 526 Trang.pdf  18.33 MB
  192  Xây Dựng Tập Đoàn Truyền Thông Giải Pháp Chiến Lược Trong Phát Triển Nền Báo Chí Việt Nam (NXB Chính Trị 2013) - Lê Hải, 300 Trang.pdf  79.62 MB
  193  Xã Hội Hóa Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Thông Tin Truyền Thông 2014) - Đinh Thị Xuân Hòa, 397 Trang.pdf  180.71 MB
  194  Xã Hội Học Báo Chí (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Trần Hữu Quang, 391 Trang.pdf  183.95 MB
  195  ĐHCN.Giáo Trình Thực Hành Truyền Thanh Truyền Hình - Nhiều Tác Giả, 109 Trang.pdf  1.35 MB
  196  ĐHQG.Các Thể Loại Báo Chí Chính Luận Nghệ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Dương Xuân Sơn, 232 Trang.pdf  11.08 MB
  197  Đưa Tin Như Thể Hành Tinh Này Quan Trọng (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Kunda Dixit, 301 Trang.pdf  119.33 MB
  198  Đường Lối Chính Sách Của Đảng Và Pháp Luật Của Nhà Nước Về Báo Chí, Xuất Bản Tập 1 (NXB Thông Tin 2013) - Phạm Xuân Mỹ, 330 Trang.pdf  11.30 MB
  199  Đối Thoại Chính Khách (NXB Tri Thức 2007) - Lê Ngọc Sơn, 439 Trang.pdf  12.64 MB
  200  Ảnh Báo Chí (NXB Thông Tấn 2004) - Brian Horton, 264 Trang.pdf  9.96 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bMRqxWhkYwDUvPebnTDM1DUsA4fxk6vG
   
  Last edited: Feb 7, 2018

Share This Page