DVD eBook Cấp Thoát Nước - Tài Liệu Khai Thác + Xử Lý + Cấp Thoát Nước Sinh Hoạt

Discussion in 'Tổng Tập Chuyên Đề' started by admin, Nov 9, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Cấp Thoát Nước
  eBook
  PDF Cấp Thoát Nước Sinh Hoạt
  58 Quyển | 2,0 GB
  --------------​
  Code:
  01  Bài Giảng Cấp Nước Sinh Hoạt & Công Nghiệp - Nguyễn Lan Hương, 137 Trang.pdf  2.35 MB
  02  Bảo Vệ Và Sử Dụng Nguồn Nước (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trần Hữu Uyển, 161 Trang.pdf  8.79 MB
  03  Chiến Lược Cấp Nước Và Vệ Sinh Xây Dựng Trên Một Nền Móng Bền Vững (NXB Thế Giới 2006) - Camellia Staykova, 90 Trang.pdf  6.23 MB
  04  Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Nước Sạch Và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn Giai Đoạn 2006-2010.pdf  0.60 MB
  05  Chất Lượng Nước Sông Hồ Và Bảo Vệ Môi Trường Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Nguyễn Xuân Nguyên, 201 Trang.pdf  28.00 MB
  06  Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước (NXB Hà Nội 2006) - Đặng Vũ Minh, 266 Trang.pdf  132.72 MB
  07  Cơ Sở Lý Thuyết Và Công Nghệ Xử Lý Nước Tự Nhiên (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Nguyễn Hữu Phú, 124 Trang.pdf  30.72 MB
  08  Cấp Nước Sinh Hoạt & Công Nghiệp - Nguyễn Thị Lan Phương.zip  2.12 MB
  09  Cấp Thoát Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Trần Hiếu Nhuệ, 448 Trang.pdf  124.81 MB
  10  Cấp Thoát Nước (NXB Xây Dựng 2010) - Nguyễn Thống, 231 Trang.pdf  10.39 MB
  11  Cẩm Nang Cấp Nước Nông Thôn - Lê Anh Tuấn, 55 Trang.pdf  0.92 MB
  12  Giáo Trình Bài Giảng Cấp Nước Sinh Hoạt Và Công Nghiệp - Nguyễn Lan Phương, 137 Trang.pdf  2.35 MB
  13  Giáo Trình Cấp Nước (NXB Xây Dựng 2000) - Vũ Thị Nga, 220 Trang.pdf  9.24 MB
  14  Giáo Trình Cấp Thoát Nước (NXB Xây Dựng 2005) - Đỗ Trọng Miên, 122 Trang.pdf  10.98 MB
  15  Giáo Trình Cấp Thoát Nước Đô Thị (NXB Hà Nội 2005) - Hoàng Đình Thu, 226 Trang.pdf  28.04 MB
  16  Giáo Trình Hóa Và Vi Sinh Vật Nước - Nhiều Tác Giả, 136 Trang.pdf  3.34 MB
  17  Giáo Trình Lực Học (NXB Nông Nghiệp 2006) - Hoàng Thị Hợi, 178 Trang.pdf  4.73 MB
  18  Giáo Trình Phát Triển Và Quản Lý Tài Nguyên Nước Ngầm (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Thu Hiền, 258 Trang.pdf  43.58 MB
  19  Giáo Trình Quy Hoạch Và Phân Tích Hệ Thống Tài Nguyên Nước (NXB Giáo Dục 2007) - Hà Văn Khối, 434 Trang.pdf  11.67 MB
  20  Giáo Trình Tài Nguyên Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Thị Phương Loan, 105 Trang.pdf  1.64 MB
  21  Giáo Trình Đào Tạo Công Nhân Kỹ Thuật Ngành Nước Theo Phương Pháp Modun (NXB Xây Dựng 2005) - Nguyễn Bá Thắng, 354 Trang.pdf  11.76 MB
  22  Hoá Nước (NXB Xây Dựng 2010) - Nguyễn Văn Bảo, 152 Trang.pdf  10.80 MB
  23  Hóa Học Và Vi Sinh Vật Học Nước (NXB Xây Dựng 2011) - Vũ Minh Đức, 243 Trang.pdf  74.04 MB
  24  Hướng Dẫn Thiết Kế Đồ Án Môn Học Mạng Lưới Cấp Nước (NXB Xây Dựng 2008) - Nguyễn Thị Hồng, 54 Trang.pdf  34.44 MB
  25  Hệ Thống Ống Nước Lắp Đặt, Sửa Chữa, Bảo Trì (NXB Đà Nẵng 2004) - Phạm Cao Hoàn, 196 Trang.pdf  14.18 MB
  26  Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm (NXB Nông Nghiệp 2004) - Phạm Ngọc Hải, 157 Trang.pdf  2.46 MB
  27  Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm (NXB Xây Dựng 2005) - Phạm Ngọc Hải, 165 Trang.pdf  10.05 MB
  28  Kỹ Thuật Và Quản Lý Hệ Thống Nguồn Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Larry W. Mays, 579 Trang.pdf  23.98 MB
  29  Môn Học Kết Cấu Công Trình-Cấp Thoát Nước - Nguyễn Hữu Lân, 64 Trang.pdf  0.65 MB
  30  Một Số Phần Mềm Tính Toán Thiết Kế Công Trình Cấp Thoát Nước Và Bảo Vệ Nguồn Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Trần Đức Hạ, 178 Trang.pdf  13.25 MB
  31  Quản Lý Tài Nguyên Nước Dựa Vào Cộng Đồng Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Việt Dũng, 40 Trang.pdf  0.64 MB
  32  Quản Lý Tổng Hợp Tài Nguyên Nước - Nhiều Tác Giả, 71 Trang.doc  0.68 MB
  33  Quản Lý Và Sử Dụng Hợp Lý Tài Nguyên Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Hoàng Hưng, 210 Trang.pdf  4.08 MB
  34  Slide.Xử Lý Nước - Lý Thị Thu Hà, 195 Trang.pdf  6.33 MB
  35  Slide.Xử Lý Nước Cấp - Đặng Viết Hùng, 334 Trang.pdf  17.57 MB
  36  Sổ Tay Phổ Biến Kiến Thức Tài Nguyên Nước Việt Nam - Nhiều Tác Giảm, 42 Trang.pdf  3.49 MB
  37  Sổ Tay Xử Lý Nước Tập 1 (NXB Xây Dựng 2010) - Nhiều Tác Giả, 701 Trang.pdf  99.56 MB
  38  Sổ Tay Xử Lý Nước Tập 2 (NXB Xây Dựng 2010) - Nhiều Tác Giả, 947 Trang.pdf  207.63 MB
  39  Thoát Nước Toàn Tập (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Hoàng Văn Huệ, 899 Trang.pdf  31.95 MB
  40  Thoát Nước Tập 1-Mạng Lưới Thoát Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Hoàng Văn Huệ, 320 Trang.pdf  12.97 MB
  41  Thoát Nước Tập 2-Xử Lý Nước Thải (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Hoàng Văn Huệ, 579 Trang.pdf  18.97 MB
  42  Tua Bin Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Võ Sỹ Huỳnh, 200 Trang.pdf  26.20 MB
  43  Tài Nguyên Nước (NXB Hà Nội 2011) - Hoàng Văn Bảy, 108 Trang.pdf  7.36 MB
  44  Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Trần Thanh Xuân, 304 Trang.pdf  13.21 MB
  45  Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Nước Thải (NXB Xây Dựng 2009) - Trịnh Xuân Lai, 131 Trang.pdf  3.54 MB
  46  Tự Động Hóa Các Công Trình Cấp Và Thoát Nước (NXB Xây Dựng 2003) - Phạm Thị Giới, 215 Trang.pdf  11.24 MB
  47  Xử Lý Nước Cấp Cho Sinh Hoạt Và Công Nghiệp (NXB Xây Dựng 2004) - Trịnh Xuân Lai, 522 Trang.pdf  14.86 MB
  48  Xử Lý Nước Cấp Sinh Hoạt & Công Nghiệp (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000) - Nguyễn Thị Thu Thủy, 261 Trang.pdf  9.42 MB
  49  Xử Lý Nước Thải (NXB Xây Dựng 2010) - Hoàng Huệ, 237 Trang.pdf  9.70 MB
  50  ĐHCT.Giáo Trình Tài Nguyên Nước Lục Địa (NXB Cần Thơ 2003) - Nguyễn Võ Châu Ngân, 195 Trang.pdf  5.01 MB
  51  ĐHQG.Giáo Trình Tài Nguyên Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Thị Phương Loan, 105 Trang.pdf  1.64 MB
  52  ĐHQG.Đánh Giá Tài Nguyên Nước Việt Nam (NXB Giáo Dục 2005) - Nguyễn Thanh Sơn, 160 Trang.pdf  3.89 MB
  53  ĐHTL.Giáo Trình Quy Hoạch Và Quản Lý Nguồn Nước (NXB Nông Nghiệp 2005) - Hà Văn Khối, 193 Trang.pdf  4.09 MB
  54  ĐHĐN.Bài Giảng Xử Lý Nước Cấp - Nguyễn Lan Phương, 185 Trang.pdf  3.52 MB
  55  ĐHĐN.Cấp Thoát Nước (NXB Đà Nẵng 2007) - Nguyễn Đinh Huấn, 144 Trang.pdf  11.38 MB
  56  ĐHĐN.Mô Hình Chất Lượng Nước - Trần Văn Quang, 63 Trang.pdf  0.64 MB
  57  ĐHĐN.Quản Lý Tổng Hợp Nguồn Nước - Trần Văn Quang.zip  0.23 MB
  58  Đánh Giá Tài Nguyên Nước Việt Nam (NXB Giáo Dục 2005) - Nguyễn Thanh Sơn, 188 Trang.pdf  21.22 MB
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CKkxx9EX1X47XnRbJypAYL4xFwKJ92-a
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 4, 2018

Share This Page