DVD eBook Cây Lúa - Tài Liệu Kỹ Thuật Trồng + Chăm Sóc Cây Lúa

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Dec 2, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Cây Lúa
  Ebook Chuyên đề: Giống Lúa & Kỹ Thuật Trồng Lúa
  79 Quyển | 1,5 GB
  ---------​
  Code:
  01  265 Giống Cây Trồng Mới (NXB Nông Nghiệp 1999) - Trương Đích, 319 Trang.pdf  13.64 MB
  02  450 Giống Cây Trồng Mới Năng Suất Cao Tập 1-169 Giống Lúa (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Đường Hồng Dật, 185 Trang.pdf  9.48 MB
  03  Báo Cáo Tổng Quan-Ngành Hàng Lúa Gạo Việt Nam (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Ngọc Quế, 56 Trang.pdf  2.25 MB
  04  Bệnh Đạo Ôn Hại Lúa Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Nông Nghiệp 2013) - Nguyễn Văn Viên, 121 Trang.pdf  2.15 MB
  05  Chuột Hại Lúa Ở Việt Nam và Phòng Trừ Tổng Hợp (NXB Nông Nghiệp 1999) - Phạm Văn Biên, 69 Trang.pdf  7.29 MB
  06  Chọn Giống Lúa Lai (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Thị Trâm, 134 Trang.pdf  4.34 MB
  07  Chọn Giống Lúa Lai (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Thị Trâm, 121 Trang.pdf  2.30 MB
  08  Các Giống Lúa Địa Phương Đang Phổ Biến Tại Một Số Vùng Sinh Thái Việt Nam Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2007) - Lưu Ngọc Trình, 60 Trang.pdf  13.75 MB
  09  Cây Lúa Và Kỹ Thuật Thâm Canh Cao Sản Ở Hộ Nông Dân (NXB Nghệ An 2003) - Nguyễn Văn Hoan, 339 Trang.pdf  11.03 MB
  10  Cây Lương Thực Cách Chế Biến Và Bảo Quản (NXB Thanh Hóa 2004) - Nguyễn Thị Hường, 56 Trang.pdf  8.32 MB
  11  Cơ Giới Hóa Sản Xuất Lúa Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2012) - Lê Văn Bảnh, 184 Trang.pdf  6.27 MB
  12  Cơ Sở Di Truyền Tính Chống Chịu Đối Với Thiệt Hại Do Môi Trường Của Cây Lúa (NXB Nông Nghiệp 2003) - Bùi Chí Bửu, 228 Trang.pdf  5.51 MB
  13  Cơ Sở Di Truyền Và Công Nghệ Sản Xuất Lúa Lai (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trần Duy Quý, 144 Trang.pdf  10.74 MB
  14  Cơ Sở Di Truyền Và Kỹ Thuật Gây Tạo Sản Xuất Lúa Lai (NXB Nông Nghiệp 1994) - Trần Duy Quý, 148 Trang.pdf  11.56 MB
  15  Cơ Sở Di Truyền Và Kỹ Thuật Gây Tạo Sản Xuất Lúa Lai (NXB Nông Nghiệp 2001) - Trần Duy Quý, 144 Trang.pdf  10.76 MB
  16  Cẩm Nang Cây Lúa (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Văn Hoan, 385 Trang.pdf  27.83 MB
  17  Cỏ Dại Ruộng Lúa Nước Tại Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2003) - Dương Văn Chín, 174 Trang.pdf  9.92 MB
  18  Cỏ Dại Trong Ruộng Lúa Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Mạnh Chinh, 63 Trang.pdf  6.01 MB
  19  Cỏ Dại Trong Ruộng Lúa Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Mạnh Chính, 65 Trang.pdf  5.86 MB
  20  Danh Mục Các Loài Sâu Hại Lúa Và Thiên Địch Của Chúng Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2000) - Phạm Văn Lầm, 192 Trang.pdf  12.21 MB
  21  Giáo Trình Cây Lúa (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Thị Lẫm, 116 Trang.pdf  60.78 MB
  22  Giáo Trình Cây Lúa (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nhiều Tác Giả, 95 Trang.pdf  3.02 MB
  23  Giáo Trình Kỹ Thuật Trồng Lúa (NXB Hà Nội 2006) - Đinh Thế Lộc, 226 Trang.pdf  16.96 MB
  24  Giống Lúa Lai Trung Quốc Và Kỹ Thuật Gieo Trồng (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trần Ngọc Trang, 100 Trang.pdf  3.70 MB
  25  Giống Lúa Lai Trung Quốc Và Kỹ Thuật Gieo Trồng (NXB Nông Nghiệp 2003) - Trần Ngọc Trang, 101 Trang.pdf  6.30 MB
  26  Giống Lúa Và Sản Xuất Hạt Giống Lúa Tốt (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Thị Lang, 76 Trang.pdf  9.57 MB
  27  Giống Lúa Và Sản Xuất Hạt Giống Lúa Tốt (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bùi Chí Bửu, 100 Trang.pdf  10.99 MB
  28  Giống và Kỹ Thuật Trồng Lúa Cực Sớm Nhóm Ao OMCS (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Văn Luật, 108 Trang.pdf  6.30 MB
  29  Giới Thiệu Giống Và Thời Vụ Sản Xuất Lúa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Văn Hòa, 106 Trang.pdf  24.35 MB
  30  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thâm Canh Các Giống Lúa Chuyên Mùa Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 1997) - Nguyễn Văn Hoan, 50 Trang.pdf  0.31 MB
  31  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thâm Canh Các Giống Lúa Chuyên Mùa Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Văn Hoan, 89 Trang.pdf  8.14 MB
  32  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thâm Canh Các Giống Lúa Chuyên Mùa Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Văn Hoan, 89 Trang.pdf  8.95 MB
  33  Hướng Dẫn Quản Lý Dinh Dưỡng Cho Cây Lúa Theo Vùng Đặt Trưng Ở Việt Nam - Nhiều Tác Giả, 257 Trang.pdf  26.03 MB
  34  Hướng Dẫn Quản Lý Dịch Hại Tổng Hợp Trên Lúa (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Văn Thiêm, 31 Trang.pdf  3.43 MB
  35  Hội Nghị Quốc Gia Về Chọn Tạo Giống Lúa (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bùi Chí Bửu, 326 Trang.pdf  8.02 MB
  36  KC-04-08.Nghiên Cứu Biện Pháp CNSH Thực Vật Nhằm Giảm Chiều Cao Cây Và Tăng Khả Năng Chống Đổ Của Các Giống Lúa.pdf  0.60 MB
  37  KC-04-08.Nghiên Cứu Chọn Tạo Và Phát Triển Các Dòng Lúa Kháng Đạo Ôn - Nguyễn Đức Thành, 15 Trang.pdf  1.72 MB
  38  KC-06-DA-01-NN.Hoàn Thiện Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Giống Lúa BM9855 Chất Lượng Cao Phục Vụ Tiêu Dùng Và Xuất Khẩu Ở Các Tỉnh Miền Bắc.pdf  0.39 MB
  39  KC-06-DA-01-NN.Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất Lúa Chất Lượng Cao - Lê Vĩnh Thảo, 73 Trang.pdf  0.39 MB
  40  Kỹ Thuật Bảo Quản Lúa Thương Phẩm (NXB Nông Nghiệp 2006) - Trần Thị Mai, 30 Trang.pdf  1.31 MB
  41  Kỹ Thuật Gieo Cấy Các Vụ Lúa Ở Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên Và Đông Nam Bộ.pdf  0.13 MB
  42  Kỹ Thuật Gieo Lúa Cạn Đạt Năng Suất Cao (NXB Gia Lai 1993) - Nguyễn Hiền, 16 Trang.pdf  8.65 MB
  43  Kỹ Thuật Gieo Trồng Chăm Sóc Lúa (NXB Thanh Hóa 2007) - Lê Huy Hảo, 99 Trang.pdf  6.61 MB
  44  Kỹ Thuật Phơi Và Bảo Quản Kín Lúa Giống (NXB Nông Nghiệp 2006) - Trịnh Đình Hòa, 30 Trang .pdf  11.89 MB
  45  Kỹ Thuật Thâm Canh Lúa Lai (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Cao Doanh, 40 Trang.pdf  11.35 MB
  46  Kỹ Thuật Thâm Canh Lúa Nước Song Ngữ Việt-Raglay - Trung Tâm Khuyến Nông Ninh Thuận.doc  22.12 MB
  47  Kỹ Thuật Thâm Canh Lúa Ở Hộ Nông Dân (NXB Nông Nghiệp 2000) - Ts.Nguyễn Văn Hoan, 99 Trang.pdf  11.61 MB
  48  Kỹ Thuật Thâm Canh Mạ (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Văn Hoan, 94 Trang.pdf  7.50 MB
  49  Kỹ Thuật Thâm Canh Mạ (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Văn Hoan, 97 Trang.pdf  5.88 MB
  50  Kỹ Thuật Trồng Các Giống Lúa Mới (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trương Đích, 213 Trang.pdf  10.61 MB
  51  Kỹ Thuật Trồng Lúa Cao Sản Xuất Khẩu Ở ĐBSCL (NXB Nông Nghiệp 2001) - Ngô Văn Phiếu, 37 Trang.pdf  19.83 MB
  52  Kỹ Thuật Trồng Lúa Cạn Đạt Năng Suất Cao (NXB Gia Lai 1993) - Nguyễn Hiền, 16 Trang.pdf  1.76 MB
  53  Kỹ Thuật Trồng Lúa Nước Hiệu Quả (NXB Hồng Đức 2012) - Thanh Huyền, 161 Trang.pdf  7.46 MB
  54  Kỹ Thuật Tưới Cho Một Số Cây Lương Thực Và Hoa Màu (NXB Nông Nghiệp 2000) - Bùi Hiếu, 141 Trang.pdf  6.40 MB
  55  Kỹ Thuật Xạ Lúa Theo Hàng - Khuyến Nông Cần Thơ.pdf  0.42 MB
  56  Lúa Gạo Việt Nam Trước Thiên Niên Kỷ Mới Hướng Xuất Khẩu (NXB Chính Trị 2001) - Nguyễn Trung Vãn, 343 Trang.pdf  13.22 MB
  57  Lúa Lai Hai Dòng (NXB Nông Nghiệp 2002) - Hoàng Tuyết Minh, 193 Trang.pdf  12.92 MB
  58  Lúa Lai Trung Quốc Và Kỹ Thuật Trồng (NXB Nông Nghiệp 2003) - Trần Ngọc Trang, 101 Trang.pdf  4.76 MB
  59  Lúa Lai Và Kỹ Thuật Thâm Canh (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Văn Hoan, 144 Trang.pdf  4.66 MB
  60  Một Số Sâu Bệnh Chính Trên Cây Lúa Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Bình Thuận 2014) - Trần Minh Tiến, 40 Trang.pdf  6.73 MB
  61  Nghiên Cứu Chọn Tạo Giống Lúa Thích Ứng Với Điều Kiện Khó Khăn Ở Miền Nam (NXB Nông Nghiệp 2011) - Nguyễn Viết Cường, 136 Trang.pdf  7.60 MB
  62  Nghiên Cứu Và Sử Dụng Phân Bón Cho Lúa Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Văn Thạc, 193 Trang.pdf  7.81 MB
  63  Phát Triển Kinh Tế Nông Hộ Từ Trồng Lúa (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Hoàng Anh, 26 Trang.pdf  1.23 MB
  64  Phân Lập GEN Và Chọn Dòng Chống Chịu Ngoại Cảnh Bất Lợi Ở Cây Lúa (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Lê Trần Bình, 267 Trang.pdf  234.45 MB
  65  Phòng Chống Rầy Nâu, Bệnh Vàng Lùn, Lùn Xoắn Lá Hại Lúa (NXB Nông Nghiệp 2012) - Nguyễn Hữu Huân, 458 Trang.pdf  19.53 MB
  66  Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Lúa (NXB Thanh Hóa 2005) - Nguyễn Hữu Doanh, 56 Trang.pdf  6.75 MB
  67  Phục Tráng Giống Lúa Thơm Jasmine 85 Châu Phú (NXB An Giang 2010) - Nguyễn Thị Lang, 142 Trang.pdf  6.71 MB
  68  Quy Trình Chuyển Giao Mô Hình Trồng Thâm Canh Cây Lúa Nước Ở Ninh Thuận.doc  0.07 MB
  69  Quy Trình Sản Xuất Lúa Giống (NXB Nông Nghiệp 2007) - Nhiều Tác Giả, 44 Trang.pdf  1.29 MB
  70  Sản Xuất Hạt Giống Lúa Lai Và Nhân Dòng Bất Dục (NXB Nông Nghiệp 1988) - Nguyễn Công Tạn, 100 Trang.pdf  14.64 MB
  71  Sản Xuất Hạt Giống Nguyên Chủng Và F1 Của Lúa Lai 3 Dòng Và 2 Dòng (NXB Nông Nghiệp 2001) - Trần Ngọc Trang, 184 Trang.pdf  10.22 MB
  72  Sổ Tay Hướng Dẫn Phòng Trừ Rầy Nâu Truyền Bệnh Vàng Lùn, Lùn Xoắn Lá Hại Lúa (NXB Hà Nội 2006) - Bùi Bá Bổng, 24 Trang.pdf  6.00 MB
  73  Sổ Tay Kỹ Thuật Trồng Lúa (NXB Nông Nghiệp 1975) - Hà Học Ngô, 129 Trang.pdf  3.72 MB
  74  THCN.Giáo Trình Kỹ Thuật Trồng Lúa (NXB Hà Nội 2006) - Đinh Thế Lộc, 226 Trang.pdf  16.93 MB
  75  Tài Liệu Tập Huấn Công Nghệ Sinh Học Và Các Biện Pháp Canh Tác Lúa (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Thị Lang, 148 Trang.pdf  5.84 MB
  76  ĐHCT.Giáo Trình Cây Lúa (NXB Cần Thơ 2008) - Nguyễn Ngọc Đệ, 244 Trang.pdf  13.79 MB
  77  ĐHCT.Giáo Trình Thực Tập Cây Lúa (NXB Cần Thơ 2008) - Phạm Thị Phấn, 48 Trang.pdf  1.36 MB
  78  ĐHTN.Bài Giảng Cây Lúa (NXB Thái Nguyên 2008) - Ts. Đặng Quý Nhân, 116 Trang.pdf  4.09 MB
  79  Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong Cải Tiến Giống Lúa (NXB Nông Nghiệp 1995) - Bùi Chí Bửu, 170 Trang.pdf  115.98 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NzErkvXAhFyz9TlNRhJ5A0qa1uoyjZ_c
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 7, 2018

Share This Page