DVD eBook Cây Lương Thực - Nguồn Cung Năng Lượng Và Chất Bột

Discussion in 'Tổng Tập Chuyên Đề' started by admin, Nov 18, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Cây Lương Thực
  eBook chuyên đề Cây Lương Thực
  75 Quyển | 2,0 GB
  -------------------------------​
  Code:
  01  Chiến Lược Quốc Gia Sau Thu Hoạch Lúa, Ngô, Đậu Tương Và Lạc Đến Năm 2020 (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nhiều Tác Giả, 158 Trang.pdf  5.03 MB
  02  Các Giống Mắc Ca Có Giá Trị Ở Úc (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Công Tạn, 33 Trang.pdf  4.53 MB
  03  Cách Trồng Và Sử Dụng Cao Lương (NXB Nông Nghiệp 1977) - Nhiều Tác Giả, 19 Trang.pdf  6.44 MB
  04  Cây Có Củ Và Kỹ Thuật Thâm Canh Quyển 1-Cây Khoai Lang (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Trịnh Xuân Ngọ, 103 Trang.pdf  30.07 MB
  05  Cây Có Củ Và Kỹ Thuật Thâm Canh Quyển 2-Cây Sắn (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Trịnh Xuân Ngọ, 99 Trang.pdf  29.00 MB
  06  Cây Có Củ Và Kỹ Thuật Thâm Canh Quyển 3-Khoai Môn Khoai Sọ (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nguyễn Thị Ngọc Huệ, 85 Trang.pdf  33.59 MB
  07  Cây Có Củ Và Kỹ Thuật Thâm Canh Quyển 4-Khoai Từ Khoai Vạc (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Vũ Linh Chi, 76 Trang.pdf  51.99 MB
  08  Cây Có Củ Và Kỹ Thuật Thâm Canh Quyển 6-Cây Khoai Tây (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Hồ Hữu An, 68 Trang.pdf  12.54 MB
  09  Cây Có Củ Và Kỹ Thuật Thâm Canh Quyển 6-Rong Riềng, Khoai Sáp, Khoai Nưa, Khoai Mài, Khoai Ráy, Khoai Dong (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nguyễn Thị Ngọc Huệ, 125 Trang.pdf  24.35 MB
  10  Cây Khoai Lang-Các Côn Trùng Gây Bệnh Và Những Rối Loạn Dinh Dưỡng Chủ Yếu (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001) - Mai Thạch Hoành, 101 Trang.pdf  20.19 MB
  11  Cây Khoai Tây Và Kỹ Thuật Thâm Canh Tăng Năng Suất (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Đường Hồng Dật, 117 Trang.pdf  8.65 MB
  12  Cây Lương Thực Và Cách Chế Biến, Bảo Quản (NXB Thanh Hóa 2004) - Nguyễn Thị Hường, 56 Trang.pdf  5.57 MB
  13  Cây Lạc và Biện Pháp Thâm Canh Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất (NXB Thanh Hóa 2007) - Đường Hồng Dật, 201 Trang.pdf  25.49 MB
  14  Cây Mè (Cây Vừng) Kỹ Thuật Trồng & Thâm Canh (NXB Nông Nghiệp 2006) - Tạ Quốc Tuấn, 84 Trang.pdf  7.26 MB
  15  Cây Mắc Ca (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nguyễn Công Tạn, 173 Trang.pdf  65.08 MB
  16  Cây Ngô (NXB Nghệ An 2003) - Ngô Hữu Tình, 212 Trang.pdf  12.66 MB
  17  Cây Ngô, Kỹ Thuật Thâm Canh Tăng Năng Suất (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Đường Hồng Dật, 125 Trang.pdf  2.84 MB
  18  Cây Ngắn Ngày Hiệu Quả Kinh Tế Cao (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2000) - Trần Quyển, 43 Trang.pdf  4.48 MB
  19  Cây Sắn Cây Lương Thực Chuyển Thành Cây Công Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Đường Hồng Dật, 146 Trang.pdf  7.85 MB
  20  Cây Sắn Từ Cây Lương Thực Chuyển Thành Cây Công Nghiệp (NXB Lao Động 2004) - Đường Hồng Dật, 146 Trang.pdf  7.85 MB
  21  Cây Vừng (NXB Nghệ An 2003) - Nguyễn Vy, 68 Trang.pdf  5.69 MB
  22  Cây Vừng Kỹ Thuật Trồng Năng Suất Và Hiệu Quả Kinh Tế (NXB Nông Nghiệp 2003) - Phạm Văn Thiều, 61 Trang.pdf  5.80 MB
  23  Cây Đậu Tương (NXB Nông Nghiệp 1999) - Ngô Thế Dân, 372 Trang.pdf  50.31 MB
  24  Cây Đậu Tương Kỹ Thuật Trồng Và Chế Biến Sản Phẩm (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Văn Thiều, 102 Trang.pdf  6.64 MB
  25  Cây Đậu Tương Kỹ Thuật Trồng Và Chế Biến Sản Phẩm (NXB Nông Nghiệp 2008) - Phạm Văn Thiều, 115 Trang.pdf  1.62 MB
  26  Cây Đậu Tương Kỹ Thuật Trồng Và Chế Biến Sản Phẩm (NXB Nông Nghiệp 2009) - Phạm Văn Thiều, 102 Trang.pdf  7.31 MB
  27  Cây Đậu Tương-Thâm Canh Tăng Năng Suất, Đẩy Mạnh Phát Triển (NXB Nông Nghiệp 2007) - Đường Hồng Dật, 201 Trang.pdf  12.33 MB
  28  Cây Đậu Xanh Kỹ Thuật Thâm Canh Và Biện Pháp Tăng Năng Suất, Chất Lượng Sản Phẩm (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Đường Hồng Dật, 117 Trang.pdf  7.06 MB
  29  Cây Đậu Xanh Kỹ Thuật Trồng Và Chế Biến Sản Phẩm (NXB Nông Nghiệp 1999) - Phạm Văn Thiều, 107 Trang.pdf  3.65 MB
  30  Công Nghệ Sinh Học Cho Nông Dân Quyển 1-Cây Ngô, Cây Khoai Tây (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Quang Thạch, 102 Trang.pdf  11.49 MB
  31  Giáo Trình Cây Khoai Lang (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Viết Hưng, 116 Trang.pdf  3.70 MB
  32  Giáo Trình Cây Lương Thực (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nguyễn Thị Lẫm, 200 Trang.pdf  92.28 MB
  33  Giáo Trình Cây Ngô (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nhiều Tác Giả, 66 Trang.pdf  2.07 MB
  34  Giáo Trình Cây Ngô (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Đức Lương, 104 Trang.pdf  68.64 MB
  35  Giáo Trình Cây Sắn (NXB Nông Nghiệp 2007) - Trần Ngọc Ngoạn, 107 Trang.pdf  1.31 MB
  36  Giống Và Kỹ Thuật Thâm Canh Cây Có Củ (NXB Nông Nghiệp 2003) - Mai Thạch Hoành, 213 Trang.pdf  13.12 MB
  37  Giống Đậu Tương Chất Lượng Cao DT-90 (NXB Hà Nội 2002) - Mai Quang Vinh, 21 Trang.pdf  0.67 MB
  38  Giống Đậu Tương Chịu Hạn, Chất Lượng Cao DT-96 (NXB Hà Nội 2003) - Mai Quang Vinh, 21 Trang.pdf  0.57 MB
  39  Giống Đậu Tương DT-84 (NXB Hà Nội 1994) - Mai Quang Vinh, 21 Trang.pdf  0.54 MB
  40  Giống Đậu Tương Ngắn Ngày DT-99 (NXB Hà Nội 2004) - Mai Quang Vinh, 28 Trang.pdf  0.95 MB
  41  Hỏi Đáp Về Trồng, Chăm Sóc Ngô, Khoai, Sắn (NXB Thanh Hóa 2006) - Phan Công Chung, 167 Trang.pdf  6.39 MB
  42  Kết Quả Nghiên Cứu Khoa Học Và Công Nghệ Giai Đoạn 2006-2010 (NXB Nông Nghiệp 2011) - Nguyễn Trí Hoàn, 428 Trang.pdf  12.91 MB
  43  Kỹ Thuật Thâm Canh Lạc Năng Suất Cao (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Thị Chinh, 101 Trang.pdf  3.27 MB
  44  Kỹ Thuật Trồng Các Giống Lạc, Đậu Đỗ, Rau Quả Và Cây Ăn Củ Mới (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trương Đích, 106 Trang.pdf  6.14 MB
  45  Kỹ Thuật Trồng Các Giống Lạc, Đậu Đỗ, Rau Quả Và Cây Ăn Củ Mới (NXB Nông Nghiệp 2003) - Trương Đích, 106 Trang.pdf  6.11 MB
  46  Kỹ Thuật Trồng Các Giống Ngô Mới Có Năng Suất Cao (NXB Nông Nghiệp 1999) - Trương Văn Đích, 56 Trang.pdf  3.67 MB
  47  Kỹ Thuật Trồng Các Giống Ngô Mới Năng Suất Cao (NXB Nông Nghiệp 1999) - Phạm Thị Tài, 54 Trang.pdf  3.67 MB
  48  Kỹ Thuật Trồng Các Loài Khoai (NXB Phương Đông 2015) - Lê Quốc Tuấn, 143 Trang.pdf  7.40 MB
  49  Kỹ Thuật Trồng Cây Lương Thực (NXB Thanh Niên 2013) - Nguyễn Hoàng Lâm, 128 Trang.pdf  2.08 MB
  50  Kỹ Thuật Trồng Khoai Tây (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Nguyễn Đức Cường, 101 Trang.pdf  11.80 MB
  51  Kỹ Thuật Trồng Khoai Tây (NXB Nông Nghiệp 1978) - Nguyễn Văn Thắng, 122 Trang.pdf  45.02 MB
  52  Kỹ Thuật Trồng Lúa, Ngô, Lạc, Đậu Tương, Mía (NXB Cao Bằng 2007) - Nhiều Tác Giả, 97 Trang .pdf  2.96 MB
  53  Kỹ Thuật Trồng Lạc (Đậu Phộng) (NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2009) - Nguyễn Đức Cường, 101 Trang.pdf  2.64 MB
  54  Kỹ Thuật Trồng Lạc Năng Suất Và Hiệu Quả (NXB Nông Nghiệp 2000) - Phạm Văn Thiều, 80 Trang.pdf  10.29 MB
  55  Kỹ Thuật Trồng Một Số Cây Màu, Thực Phẩm, Công Nghiệp (NXB Thanh Niên 2001) - Hà Thị Hiến, 74 Trang.pdf  13.56 MB
  56  Kỹ Thuật Trồng Một Số Cây Thực Phẩm Và Cây Dược Liệu (NXB Nông Nghiệp 2004) - Triệu Văn Hùng, 92 Trang.pdf  6.96 MB
  57  Kỹ Thuật Trồng Một Số Giống Lạc Và Đậu Tương Mới Trên Đất Cạn Miền Núi (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Văn Viết, 45 Trang.pdf  1.23 MB
  58  Kỹ Thuật Trồng Ngô (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Nguyễn Đức Cường, 104 Trang.pdf  16.87 MB
  59  Kỹ Thuật Trồng Ngô Cao Sản (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Hữu Hoàng, 151 Trang .pdf  4.83 MB
  60  Kỹ Thuật Trồng Ngô Giống Mới Năng Suất Cao (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Phạm Thị Tài, 97 Trang.pdf  6.45 MB
  61  Kỹ Thuật Trồng Ngô Năng Suất Cao (NXB Nông Nghiệp 2000) - Trương Đích, 110 Trang.pdf  69.58 MB
  62  Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Khoai Lang (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà, 97 Trang.pdf  3.79 MB
  63  Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Khoai Tây (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà, 88 Trang.pdf  2.83 MB
  64  Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Ngô (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà, 105 Trang.pdf  3.05 MB
  65  Kỹ Thuật Trồng Đậu Nành (NXB Đà Nẵng 2003) - Việt Chương, 88 Trang.pdf  11.39 MB
  66  Kỹ Thuật Trồng Đậu Xanh (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Nguyễn Đức Cường, 101 Trang.pdf  12.23 MB
  67  Kỹ Thuật Tưới Cho Một Số Cây Lương Thực Và Hoa Màu (NXB Nông Nghiệp 2000) - Bùi Hiếu, 141 Trang.pdf  6.93 MB
  68  Kỹ Thuật Đơn Giản Trồng Cây Mắc-Ca Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Công Tạn, 41 Trang.pdf  1.34 MB
  69  Ngô Lai Và Kỹ Thuật Thâm Canh (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Thế Hùng, 113 Trang.pdf  2.37 MB
  70  Sâu Bệnh Chính Hại Cây Khoai Lang Và Cách Phòng Trừ (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Văn Đĩnh, 84 Trang.pdf  6.63 MB
  71  Sâu Bệnh Chính Hại Một Số Cây Thực Phẩm Và Biện Pháp Quản Lý (NXB Nông Nghiệp 2000) - Phạm Thị Nhất, 110 Trang.pdf  6.09 MB
  72  Sâu Bệnh Hại Ngô Cây Lương Thực Trồng Cạn Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Đường Hồng Dật, 201 Trang.pdf  22.48 MB
  73  Sâu Bệnh Hại Ngô, Cây Lương Thực Trồng Cạn Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Đường Hồng Dật, 201 Trang.pdf  22.50 MB
  74  Sâu, Bệnh Chính Hại Cây Khoai Lang Và Cách Phòng Trừ (NXB Nông Nghiệp 2001) - A. R. Braun, 84 Trang.pdf  5.89 MB
  75  Đậu Tương, Đậu Xanh Và Kỹ Thuật Trồng (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2004) - Hà Thị Hiến, 59 Trang.pdf  6.65 MB
  Link Download [200k]
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kvp1WcMRyY34CxyIorJBRrP5k450YtyK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 4, 2018

Share This Page