DVD eBook Chăn Nuôi Gia Cầm - Tài Liệu Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gia Cầm

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Jun 11, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Chăn Nuôi Gia Cầm
  131 Files | 5,5 GB
  --------------​
  Code:
  001  137 Câu Hổi Đáp Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Thả Vườn (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nguyễn Ngọc Huân, 69 Trang.pdf  1.83 MB
  002  28 Câu Hỏi Đáp Trong Chăn Nuôi Vịt Siêu Trứng (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Văn Bắc, 74 Trang.pdf  5.99 MB
  003  56 Câu Hỏi Đáp Về Chăn Nuôi Gà Hiệu Quả (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Thanh Bình, 110 Trang.pdf  1.83 MB
  004  66 Câu Hỏi Và Đáp Cho Nông Dân Nuôi Vịt Siêu Thịt (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Văn Bắc, 73 Trang.pdf  10.65 MB
  005  78 Câu Hỏi Đáp Về Chăn Nuôi Gà (NXB Hà Nội 2002) - Lê Minh Hoàng, 121 Trang.pdf  3.20 MB
  006  81 Câu Hỏi Đáp Về Chăn Nuôi Gà Công Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 2003) - Lê Hồng Mận, 105 Trang.pdf  14.53 MB
  007  90 Câu Hỏi Đáp Nuôi Và Kinh Doanh Đà Điểu (NXB Hải Phòng 2008) - Việt Chương, 85 Trang.pdf  9.01 MB
  008  Bí Quyết Làm Giàu Từ Chăn Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Thiện, 183 Trang.pdf  4.30 MB
  009  Bí Quyết Làm Giàu Từ Chăn Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Thiện, 185 Trang.pdf  5.69 MB
  010  Bí Quyết Thành Công Trong Chăn Nuôi Gà (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Hữu Vũ, 67 Trang.pdf  0.32 MB
  011  Bổ Sung Vitamin C Nâng Cao Năng Suất Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bùi Hữu Đoàn, 101 Trang.pdf  29.88 MB
  012  Chim Yến Và Kỹ Thuật Nuôi Lấy Tổ (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Khoa Diệu Thu, 159 Trang.pdf  139.23 MB
  013  Chăn Nuôi Gà Công Nghiệp Và Gà Lông Màu Thả Vườn (NXB Nghệ An 2003) - Bùi Đức Lũng, 180 Trang.pdf  7.48 MB
  014  Chăn Nuôi Gà Thả Vườn Năng Suất Cao, Hiệu Quả Lớn (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Lê Hồng Mận, 161 Trang.pdf  4.33 MB
  015  Chăn Nuôi Gà Thả Vườn Và Gà Tây (NXB Nông Nghiệp 2004) - Hội Chăn Nuôi, 97 Trang.pdf  8.01 MB
  016  Chăn Nuôi Gà Thả Vườn Ở Nông Hộ (NXB Nông Nghiệp 2007) - Lê Hồng Mận, 180 Trang.pdf  18.15 MB
  017  Chăn Nuôi Vịt Ngan-An Toàn Sinh Học Đảm Bảo Tính Bền Vững (NXB Hà Nội 2008) - Nguyễn Đức Trọng, 117 Trang.pdf  2.05 MB
  018  Chăn Nuôi Vịt Trên Cạn Một Kỹ Thuật Mới (NXB Lao Động 2004) - Nguyễn Thiện, 109 Trang.pdf  32.63 MB
  019  Chăn Nuôi Vịt-Ngan Đạt Hiệu Quả Kinh Tế Cao (NXB Nông Nghiệp 2010) - Nguyễn Đức Trọng, 80 Trang.pdf  2.26 MB
  020  Con Vịt Với Người Nông Dân (NXB Nông Nghiệp 2003) - Phạm Quang Hùng, 180 Trang.pdf  4.76 MB
  021  Cẩm Nang Chăn Nuôi Gia Súc Gia Cầm Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Văn Thưởng, 643 Trang.pdf  24.17 MB
  022  Cẩm Nang Chăn Nuôi Gia Súc Gia Cầm Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Văn Thưởng, 501 Trang.pdf  53.46 MB
  023  Cẩm Nang Chăn Nuôi Gia Súc Gia Cầm Tập 3 (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Văn Thưởng, 330 Trang.pdf  22.64 MB
  024  Cẩm Nang Chăn Nuôi Ngan-Ngỗng (NXB Nông Nghiệp 2002) - Lê Văn Thịnh, 120 Trang.pdf  3.35 MB
  025  Cẩm Nang Chăn Nuôi Vịt (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nhiều Tác Giả, 137 Trang.pdf  31.00 MB
  026  Cẩm Nang Chăn Nuôi Vịt (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nhiều Tác Giả, 129 Trang.pdf  3.40 MB
  027  Cẩm Nang Dinh Dưỡng Cho Gia Cầm (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2002) - Nhiều Tác Giả, 273 Trang.pdf  29.30 MB
  028  Cẩm Nang Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà (NXB Thanh Niên 2004) - Lê Văn Hòa, 62 Trang.pdf  2.16 MB
  029  Giới Thiệu Kỹ Thuật Nuôi Chim Yến Lấy Tổ (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Khoa Diệu Thu, 61 Trang.pdf  31.13 MB
  030  Gà Tam Hoàng (NXB Nông Nghiệp 2007) - Đặng Thị Hạnh, 36 Trang.pdf  9.72 MB
  031  Hướng Dẫn Chăn Nuôi Gà Công Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2003) - Lê Hồng Mận, 165 Trang.pdf  7.31 MB
  032  Hướng Dẫn Chăn Nuôi Gà Kabir (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nhiều Tác Giả, 49 Trang.pdf  1.31 MB
  033  Hướng Dẫn Chăn Nuôi Gà Lương Phượng Hoa (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nhiều Tác Giả, 45 Trang.pdf  1.22 MB
  034  Hướng Dẫn Chăn Nuôi Và Phòng Trị Bệnh Cho Gia Cầm (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Ngô Quốc Trịnh, 211 Trang.pdf  3.88 MB
  035  Hướng Dẫn Chăn Nuôi Và Phòng Trị Bệnh Cho Gia Cầm (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2005) - Nguyễn Khắc Thị, 227 Trang.pdf  155.11 MB
  036  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Công Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2003) - Lê Hồng Mận, 165 Trang.pdf  7.31 MB
  037  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Chọn Trống Mái Gia Cầm 01 Ngày Tuổi (NXB Nông Nghiệp 2009) - Bạch Thị Thanh Dân, 49 Trang.pdf  5.07 MB
  038  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Cút (NXB Đồng Nai 1999) - Nguyễn Xuân Bình, 73 Trang.pdf  6.58 MB
  039  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Gà Ai Cập (NXB Nông Nghiệp 2002) - Viện Chăn Nuôi, 28 Trang.pdf  3.66 MB
  040  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Gà Chăn Thả-Ngan Pháp-Chim Bồ Câu Pháp & Đà Điểu (NXB Nông Nghiệp 2002) - Viện Chăn Nuôi, 271 Trang.pdf  9.98 MB
  041  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Gà Kabir (NXB Nông Nghiệp 2002) - Viện Chăn Nuôi, 45 Trang.pdf  4.41 MB
  042  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Gà Lương Phượng Hoa (NXB Nông Nghiệp 2002) - Viện Chăn Nuôi, 48 Trang.pdf  3.91 MB
  043  Hướng Dẫn Kỹ Thuật Nuôi Ngan Pháp (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phùng Đức Tiến, 53 Trang.pdf  7.17 MB
  044  Hướng Dẫn Nuôi Gà Ai Cập (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nhiều Tác Giả, 33 Trang.pdf  0.96 MB
  045  Hướng Dẫn Nuôi Gà Chăn Thả (NXB Nông Nghiệp 2002) - Trần Công Xuân, 24 Trang.PDF  4.73 MB
  046  Hướng Dẫn Nuôi Gà Chăn Thả (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nhiều Tác Giả, 97 Trang.pdf  2.79 MB
  047  Hướng Dẫn Nuôi Ngan Pháp (NXB Nông Nghiệp 2005) - Mạc Thị Quy, 29 Trang.pdf  4.64 MB
  048  Hướng Dẫn Nuôi Và Thả Vịt (NXB Lao Động 2005) - Chu Thị Thơm, 105 Trang.pdf  8.36 MB
  049  Hướng Dẫn Nuôi Vịt Đạt Năng Suất Cao (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lương Tất Nhợ, 112 Trang.pdf  1.78 MB
  050  Hướng Dẫn Thiến Gia Súc Gia Cầm (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2000) - Nguyễn Khắc Thi, 43 Trang.pdf  6.42 MB
  051  Hướng Dẫn Ấp Trứng Gà Và Ngan (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bạch Thị Thanh Dân, 34 Trang.PDF  3.72 MB
  052  Hỏi Đáp Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Thả Vườn Ở Nông Hộ (NXB Nông Nghiệp 2007) - Lê Hồng Mận, 133 Trang.pdf  4.78 MB
  053  Hỏi Đáp Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Thịt, Gà Trứng Ở Nông Hộ (NXB Thanh Hóa 2008) - Lê Hồng Mận, 159 Trang.pdf  2.56 MB
  054  Hỏi Đáp Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Trong Nông Hộ (NXB Nông Nghiệp 2007) - Trần Kim Anh, 35 Trang.pdf  5.26 MB
  055  Hỏi Đáp Kỹ Thuật Chăn Nuôi Vịt Ngan Ở Nông Hộ (NXB Nông Nghiệp 2007) - Nguyễn Văn Trí, 109 Trang.pdf  5.09 MB
  056  Hỏi Đáp Về Chăn Nuôi Gà (NXB Nông Nghiệp 2002) - Lê Hồng Mận, 121 Trang.pdf  12.16 MB
  057  Hỏi Đáp Về Chăn Nuôi Gà (NXB Nông Nghiệp 2007) - Lê Hồng Mận, 121 Trang.pdf  22.51 MB
  058  Hỏi Đáp Về Thức Ăn Cho Gà, Vịt, Lợn (NXB Thanh Hóa 2002) - Nhiều Tác Giả, 185 Trang.pdf  6.75 MB
  059  Hỏi Đáp Về Thực Hành Tốt Và An Toàn Sinh Học Trong Cơ Sở Ấp Trứng Gia Cầm Quy Mô Vừa Và Nhỏ (NXB Hà Nội 2014) - Hoàng Thị Lan, 96 Trang.pdf  3.82 MB
  060  Hỏi Đáp Úm Gà Con, Gột Vịt Con (NXB Nông Nghiệp 2004) - Phạm Quang Hùng, 48 Trang.pdf  4.44 MB
  061  Kinh Nghiệm Nuôi Gà Nòi (NXB Tổng Hợp 2005) - Việt Chương, 78 Trang.pdf  6.83 MB
  062  Kỹ Thuật Chăm Sốc Chăn Và Nuôi Gà (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà, 105 Trang.pdf  2.89 MB
  063  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Trọng Kim, 67 Trang.pdf  1.76 MB
  064  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Chăn Thả Năng Suất Chất Lượng Cao (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Phùng Đức Tiến, 143 Trang.pdf  15.99 MB
  065  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Công Nghiệp (NXB Trẻ 2001) - Trần Văn Hòa, 140 Trang.pdf  13.59 MB
  066  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Sao (NXB Nông Nghiệp 2009) - Phùng Đức Tiến, 61 Trang.pdf  2.20 MB
  067  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Sạch Trong Trang Trại (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Thanh Bình, 88 Trang.pdf  1.84 MB
  068  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Trong Nông Hộ (NXB Nông Nghiệp 2004) - Trần Kim Anh, 147 Trang.pdf  39.06 MB
  069  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Gà Đặc Sản-Gà Ác, Gà H'Mông (NXB Nông Nghiệp 2007) - Trần T. Mai Hương, 101 Trang.pdf  16.13 MB
  070  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Ngan Pháp (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nhiều Tác Giả, 49 Trang.pdf  1.52 MB
  071  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Thủy Cầm Vịt, Ngan, Ngỗng (NXB Nông Nghiệp 2004) - Lê Minh Thuận, 97 Trang.pdf  30.02 MB
  072  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Và Phòng Trị Bệnh Cho Gà (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Xuân Bình, 143 Trang.pdf  2.19 MB
  073  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Và Phòng Trị Bệnh Cho Gà (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Xuân Bình, 156 Trang.pdf  2.50 MB
  074  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Và Phòng Trị Bệnh Cho Gà (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Xuân Bình, 161 Trang.pdf  3.98 MB
  075  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Vịt Ngan & Phòng Trị Một Số Bệnh (NXB Nghệ An 2003) - Lê Hồng Mận, 165 Trang.pdf  10.45 MB
  076  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Vịt Ngan Trong Nông Hộ (NXB Nông Nghiệp 2004) - Trần Kim Anh, 133 Trang.pdf  53.77 MB
  077  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Vịt Ngan Và Phòng Trị Một Số Bệnh (NXB Nghệ An 2003) - Lê Hồng Mận, 164 Trang.pdf  5.43 MB
  078  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Vịt Thịt, Vịt Trứng Trong Hộ Gia Đình (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Hoàng Văn Tiệu, 159 Trang.pdf  3.58 MB
  079  Kỹ Thuật Chăn Thả Gà Ta Ở Vườn Đồi (NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2010) - Lê Hồng Mận, 121 Trang.pdf  3.62 MB
  080  Kỹ Thuật Mới Nuôi Vịt Không Cần Nước Bơi Lội (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nguyễn Thiện, 117 Trang.pdf  1.77 MB
  081  Kỹ Thuật Mới Về Nuôi Gà Thịt Công Nghiệp Và Thả Vườn (NXB Nông Nghiệp 2004)- Bùi Đức Lũng, 201 Trang.pdf  8.18 MB
  082  Kỹ Thuật Nuôi Gà Công Nghiệp Lông Màu Thả Vườn Và Phòng Trị Một Số Bệnh (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Lê Hồng Mận, 200 Trang.pdf  7.40 MB
  083  Kỹ Thuật Nuôi Gà Ri Và Gà Ri Pha (NXB Nông Nghiệp 2001) - Lê Hồng Mận, 153 Trang.PDF  26.67 MB
  084  Kỹ Thuật Nuôi Gà Ri Và Gà Ri Pha (NXB Nông Nghiệp 2004) - Lê Hồng Mận, 153 Trang.pdf  10.68 MB
  085  Kỹ Thuật Nuôi Gà Sao Gà Tây (Lôi) Gà HMông (NXB Thanh Hóa 2014) - Nguyễn Thị Hồng, 72 Trang.pdf  3.93 MB
  086  Kỹ Thuật Nuôi Gà Tam Hoàng (NXB Nông Nghiệp 2002) - Đặng Thị Hạnh, 37 Trang.pdf  9.98 MB
  087  Kỹ Thuật Nuôi Gà Thả Vườn Trong Gia Đình (NXB Nông Nghiệp 1999) - Sử An Ninh, 172 Trang.pdf  4.43 MB
  088  Kỹ Thuật Nuôi Gà Thịt, Gà Trứng Ở Hộ Gia Đình (NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2010) - Nguyễn Minh Trí, 145 Trang.pdf  4.73 MB
  089  Kỹ Thuật Nuôi Gà Trứng Thương Phẩm & Phòng Chữa Bệnh Thường Gặp (NXB Thanh Hóa 2005) - Lê Hồng Mận, 189 Trang.pdf  4.93 MB
  090  Kỹ Thuật Nuôi Gà Vườn Lông Màu Nhập Nội (NXB Nông Nghiệp 2004) - Lê Hồng Mận, 127 Trang.pdf  10.88 MB
  091  Kỹ Thuật Nuôi Gà Ấc Gà Ta (NXB Thanh Hóa 2016) - Nguyễn Thị Hồng, 64 Trang.pdf  3.29 MB
  092  Kỹ Thuật Nuôi Và Chăm Sóc Vịt (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà, 105 Trang.pdf  2.87 MB
  093  Kỹ Thuật Nuôi Vịt Siêu Thịt Kinh Tế Cao (NXB Thanh Hóa 2006) - Phan Công Chung, 129 Trang.pdf  5.58 MB
  094  Kỹ Thuật Nuôi Vịt Siêu Trứng Khaki Campbell (NXB Nông Nghiệp 1997) - Nhiều Tác Giả, 32 Trang.pdf  2.18 MB
  095  Kỹ Thuật Nuôi Vịt Thịt, Vịt Trứng Và Nuôi Vịt Trên Cạn (NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2008) - Nguyễn Văn Trí, 119 Trang.pdf  3.43 MB
  096  Kỹ Thuật Nuôi Vịt Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Thanh Niên 2004) - Phạm Anh Tuấn, 142 Trang.pdf  7.61 MB
  097  Kỹ Thuật Nuôi Đà Điểu (NXB Hà Nội 2002) - Trương Tố Chinh, 244 Trang.pdf  13.38 MB
  098  Kỹ Thuật Sản Xuất Thịt Gà An Toàn Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 2008) - Phùng Đức Tiến, 142 Trang.pdf  4.60 MB
  099  Kỹ Thuật Ấp Trứng Gà Trứng Ngan (NXB Lao Động Xã Hội 2003) - Nguyễn Quý Khiêm, 50 Trang.pdf  5.92 MB
  100  Làm Thế Nào Nuôi Vịt Đẻ Trứng Có Hiệu Quả (NXB Hà Nội 2000) - Nhiều Tác Giả, 29 Trang.pdf  1.35 MB
  101  Nuôi Chim Bồ Câu (NXB Nông Nghiệp 2002) - Ngô Ngọc Tư, 102 Trang.pdf  7.46 MB
  102  Nuôi Chim Bồ Câu Pháp (NXB Nông Nghiệp 2002) - Trần Công Xuân, 24 Trang.pdf  4.41 MB
  103  Nuôi Chim Bồ Câu Pháp Và Bồ Câu Vua (NXB Nông Nghiệp 1999) - Trần Công Xuân, 180 Trang.pdf  6.18 MB
  104  Nuôi Cút (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Thị Ngọc Lan, 41 Trang.pdf  5.27 MB
  105  Nuôi Gà Chăn Thả Ngan Pháp, Chim Bồ Câu Pháp Và Đà Điểu (NXB Nông Nghiệp 2002) - Trần Công Xuân, 217 Trang.pdf  10.87 MB
  106  Nuôi Gà Thả Đất (NXB Mũi Cà Mau 1993) - Nguyễn Huy Hoàng, 95 Trang.pdf  8.41 MB
  107  Nuôi Gà Thả Đất (NXB Mũi Cà Mau 2005) - Nguyễn Huy Hoàng, 95 Trang.pdf  8.42 MB
  108  Nuôi Gà Thịt Công Nghiệp Và Lông Màu Thả Vườn Năng Suất Cao (NXB Nông Nghiệp 2003) - Bùi Đức Lũng, 101 Trang.pdf  6.55 MB
  109  Nuôi Gà Thịt Label Lông Màu (NXB Nông Nghiệp 2001) - Lê Hồng Mận, 99 Trang.pdf  21.95 MB
  110  Nuôi Gà Và Phòng Chữa Bệnh Cho Gà Ở Gia Đình (NXB Thanh Hóa 2008) - Lê Hồng Mận, 141 Trang.pdf  36.71 MB
  111  Nuôi Ngan Vịt Và Phòng Chữa Bệnh Thường Gặp (NXB Lao Động Xã Hội 2003) - Lê Hồng Mận, 108 Trang.pdf  1.76 MB
  112  Nuôi Ngan Vịt Và Phòng Chữa Bệnh Thường Gặp (NXB Thanh Hóa 1999) - Lê Hồng Mận, 105 Trang.pdf  7.37 MB
  113  Nuôi Và Phòng Trị Bệnh Cho Chim Bồ Câu (NXB Nông Nghiệp 2010) - Bùi Hữu Đoàn, 74 Trang.pdf  3.19 MB
  114  Nuôi Và Phòng Trị Bệnh Cho Chim Cút (NXB Nông Nghiệp 2010) - Bùi Hữu Đoàn, 86 Trang.pdf  2.10 MB
  115  Nuôi Vịt Siêu Thịt C.V.SUPPER M (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lương Tất Nhợ, 68 Trang.pdf  5.44 MB
  116  Nuôi Vịt Trên Khô Không Cần Nước Bơi Lội Một Kỹ Thuật Mới (NXB Lao Động 2005) - Nguyễn Đức Trọng, 102 Trang.pdf  5.13 MB
  117  Nuôi Vịt Trên Khô Một Kỹ Thuật Mới (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Hoàng Văn Tiệu, 105 Trang.pdf  5.99 MB
  118  Phòng Trị Bệnh Ký Sinh Trùng Cho Gà Nuôi Gia Đình (NXB Nông Nghiệp 2003) - Dương Công Thuận, 121 Tra.pdf  6.42 MB
  119  Phương Pháp Nuôi Gà Sao (NXB Tổng Hợp 2011) - Việt Chương, 108 Trang.pdf  3.22 MB
  120  Phương Pháp Nuôi Gà Tây (NXB Mỹ Thuật 2009) - Việt Chương, 85 Trang.pdf  3.20 MB
  121  Sinh Lý Sinh Sản Và Ấp Trứng Gia Cầm Bằng Máy Công Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 2003) - Đùi Đức Lũng, 124 Trang.pdf  2.53 MB
  122  Sổ Tay Chăn Nuôi Vịt, Ngan, Ngỗng (NXB Nông Nghiệp 2007) - Lê Hồng Mận, 194 Trang.pdf  10.43 MB
  123  Thức Ăn Và Nuôi Dưỡng Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2000) - Bùi Đức Lũng, 280 Trang.pdf  6.90 MB
  124  Yến Sào Và Đời Sống Chim Yến Hàng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - Nguyễn Quang Phách, 89 Trang.pdf  6.26 MB
  125  Áp Dụng Kỹ Thuật Mới Trong Ấp Trứng Gia Cầm Đạt Hiệu Quả Cao (NXB Nông Nghiệp 2003) - Bùi Đức Lũng, 105 Trang.pdf  9.93 MB
  126  Áp Dụng Kỹ Thuật Mới Trong Ấp Trứng Gia Cầm Đạt Hiệu Quả Cao (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bùi Đức Lũng, 104 Trang.pdf  8.36 MB
  127  Áp Dụng Kỹ Thuật Mới Trong Ấp Trứng Gia Cầm Đạt Hiệu Quả Cao (NXB Nông Nghiệp 2009) - Bùi Đức Lũng, 103 Trang.pdf  2.55 MB
  128  Đổi Mới Hệ Thống Chăn Nuôi Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2005) - Lê Hưng Quốc, 233 Trang.pdf  6.55 MB
  129  Ấp Trứng Gia Cầm Bằng Phương Pháp Thủ Công Cổ Truyền Có Cải Tiến (NXB Nông Nghiệp 2003) - Bùi Đức Lũng, 126 Trang.pdf  6.92 MB
  130  Ấp Trứng Gia Cầm Bằng Phương Pháp Thủ Công Và Công Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 1999) - Bùi Đức Lũng, 147 Trang.pdf  3.28 MB
  131  Ấp Trứng Gia Cầm Bằng Phương Pháp Thủ Công Và Công Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Đức Lũng, 148 Trang.pdf  2.50 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PF_Yj0IHCzGOXm6qtoxLeadNySdJQOUl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 5, 2018

Share This Page