DVD eBook Cơ Sở Dữ Liệu - Tổng Hợp Tài Liệu CSDL + Hệ Quản Trị CSDL

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Jan 20, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Cơ Sở Dữ Liệu
  Chuyên đề Cơ Sở Dữ Liệu & Phân Tích Thiết Kế
  108 Quyển | 4,0 GB

  --------------​
  Code:
  001  ASP Databases Ấn Bản Mới (NXB Trẻ 2001) - Phạm Mỹ Sáu, 786 Trang.pdf  126.55 MB
  002  BCVT.Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Hà Nội 2006) - Phạm Thế Quế, 223 Trang.pdf  4.95 MB
  003  BCVT.Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin (NXB Hà Nội 2007) - Trần Đình Quế, 138 Trang.pdf  3.69 MB
  004  Bài Giảng Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu - Pgs.Ts.Vũ Đức Thi, 180 Trang.doc  0.77 MB
  005  Bài Giảng Hệ Quản Trị CSDL - Chu Thị Hường, 264 Trang.pdf  4.44 MB
  006  Bài Tập Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Thống Kê 2003) - Nguyễn Xuân Huy & Lê Hoài Bắc, 171 Trang.pdf  13.34 MB
  007  Bài Tập Thực Hành Môn Cơ Sở Dữ Liệu - Nhiều Tác Giả.rar  0.14 MB
  008  Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phạm Quang Bình, 121 Trang.pdf  0.66 MB
  009  Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đỗ Trung Tuấn, 348 Trang.pdf  187.48 MB
  010  Cơ Sở Dữ Liệu - Võ Quang Trung.rar  1.55 MB
  011  Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng (NXB Thông Tin Truyền Thông 2015) - Hoàng Bảo Hùng, 198 Trang.pdf  3.57 MB
  012  Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Và Công Nghệ Phân Tích Thiết Kế (NXB Thông Tin 2010) - Lê Văn Phùng, 223 Trang.pdf  2.66 MB
  013  Foxpro Ngôn Ngữ Lập Trình Quản Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Hoàng Chí Thành, 224 Trang.pdf  21.89 MB
  014  Giáo Trình Access Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2004) - Huỳnh Quyết Thắng, 197 Trang.pdf  18.13 MB
  015  Giáo Trình Access Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2006) - Huỳnh Quyết Thắng, 198 Trang.pdf  27.27 MB
  016  Giáo Trình Access Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2008) - Huỳnh Quyết Thắng, 190 Trang.pdf  3.94 MB
  017  Giáo Trình Access Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2009) - Huỳnh Quyết Thắng, 194 Trang.pdf  5.12 MB
  018  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Giáo Dục 2005) - Tô Văn Nam, 130 Trang.pdf  7.72 MB
  019  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Giáo Dục 2009) - Tô Văn Nam, 129 Trang.pdf  2.95 MB
  020  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Hà Nội 2005) - Nhiều Tác Giả, 125 Trang.pdf  1.13 MB
  021  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Đăng Tỵ, 214 Trang.pdf  40.12 MB
  022  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu - Nhiều Tác Giả, 95 Trang.pdf  2.15 MB
  023  Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu - Phan Tấn Quốc, 114 Trang.pdf  1.11 MB
  024  Giáo Trình Hướng Dẫn Lý Thuyết Kèm Theo Bài Tập Thực Hành Oracle 11g Tập 1 (NXB Hồng Đức 2009) - Nguyễn Quảng Ninh, 350 Trang.pdf  25.40 MB
  025  Giáo Trình Hướng Dẫn Lý Thuyết Kèm Theo Bài Tập Thực Hành Oracle 11g Tập 2 (NXB Hồng Đức 2009) - Nguyễn Quảng Ninh, 380 Trang.pdf  45.91 MB
  026  Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Nguyễn Văn Huân, 207 Trang.pdf  7.78 MB
  027  Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Nhiều Tác Giả, 112 Trang.pdf  2.70 MB
  028  Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu MS SQL Server (NXB Vũng Tàu 2016) - Trần Thị Thùy Dung, 49 Trang.pdf  2.15 MB
  029  Giáo Trình Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server 7.0 - Nhiều Tác Giả, 93 Trang.pdf  1.07 MB
  030  Giáo Trình Lý Thuyết & Thực Hành Oracle 8i-Lập Trình (NXB Giáo Dục 2000) - Trần Tiến Dũng, 884 Trang.pdf  95.24 MB
  031  Giáo trình Lý thuyết và Thực Hành Oracle.rar  0.17 MB
  032  Giáo Trình Microsoft Access (NXB Thống Kê 2004) - Nguyễn Thị Lan Hương, 117 Trang.pdf  4.92 MB
  033  Giáo trình Microsoft Access 2000 - Nguyễn Sơn Hải, 207 Trang.pdf  2.57 MB
  034  Giáo Trình Microsoft Visual FoxPro (NXB Thống Kê 2004) - Phạm Viết Khang, 209 Trang.pdf  6.45 MB
  035  Giáo Trình Ngôn Ngữ SQL - Nhiều Tác Giả, 180 Trang.pdf  0.76 MB
  036  Giáo Trình Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Phương Lan, 192 Trang.pdf  41.87 MB
  037  Giáo Trình Nhập Môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Tuệ, 282 Trang.pdf  7.76 MB
  038  Giáo trình Quản trị và Phát triển ứng dụng với SQL Server - Trần Đăng Công, 238 Trang.doc  18.91 MB
  039  Giáo Trình SQL Server 2000 (NXB Lao Động Xã Hội 2000) - Nguyễn Thiên Bằng, 221 Trang.pdf  83.80 MB
  040  Giáo Trình SQL Server 2000 (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Nguyễn Thiên Bằng, 216 Trang.pdf  95.49 MB
  041  Giáo Trình SQL Server 2005 - Nhiều Tác Giả, 101 Trang.pdf  1.27 MB
  042  Giáo Trình SQL và PL,SQL Cơ bản.doc  3.12 MB
  043  Giáo Trình Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trịnh Minh Tuấn, 161 Trang.pdf  7.75 MB
  044  Giáo Trình Thực Hành SQL - Trần Nguyên Phong, 46 Trang.pdf  0.42 MB
  045  HVQS.Giáo Trình Quản Trị Và Phát Triển Ứng Dụng Với Microsoft SQL Server - Trần Đăng Công, 240 Trang.pdf  3.21 MB
  046  Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng MySQL - Vân Thị Kim Chi.rar  62.31 MB
  047  Hướng Dẫn Tự Học SQL Server 2005 Express (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Nam Thuận, 403 Trang.pdf  32.85 MB
  048  Hệ Quản Trị CSDL Access - Ths.Nguyễn Quỳnh Diệp.zip  39.41 MB
  049  Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Phạm Gia Tiến, 137 Trang.pdf  2.51 MB
  050  KHTN.Bài Tập Thực Hành Cơ Sở Dữ Liệu - Nhiều Tác Giả.zip  3.07 MB
  051  Kiến Trúc Và Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle - Nhiều Tác Giả, 268 Trang.doc  7.96 MB
  052  Kỹ Thuật Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Hướng Cấu Trúc (NXB Thông Tin 2014) - Lê Văn Hùng, 270 Trang.pdf  5.96 MB
  053  LINQ to SQL Tutorial 2009 - Đào Hải Nam, 103 Trang.pdf  6.37 MB
  054  Nguyên Lý Của Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Kim Anh, 299 Trang.pdf  131.17 MB
  055  Nguyên Lý Của Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Kim Anh, 298 Trang.pdf  54.31 MB
  056  Ngôn Ngữ SQL (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Tuệ, 151 Trang.pdf  120.76 MB
  057  Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Nguyễn Bá Tường, 591 Trang.pdf  14.59 MB
  058  Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ (NXB Thống Kê 2000) - Lê Tiến Vương, 204 Trang.pdf  3.02 MB
  059  Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ - Hoàng Trọng Thế, 92 Trang.pdf  2.15 MB
  060  Nhập môn hệ quản trị CSDL DB2 Express-C - Cty IBM.pdf  10.69 MB
  061  Nhập Môn Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu DB2 - Arvind Krishna, 210 Trang.pdf  9.25 MB
  062  Oracle 8 Database (NXB Trẻ 2000) - Lê Minh Trí, 931 Trang.pdf  47.38 MB
  063  Oracle 8i Toàn Tập (NXB Thống Kê 2000) - Nguyễn Ngọc Tuấn, 677 Trang.pdf  57.83 MB
  064  Oracle Cơ Bản SQL Và PL-SQL - Nhiều Tác Giả, 106 Trang.pdf  1.01 MB
  065  Oracle, Kiến Trúc Và Quản Trị - UpdateSofts, 142 Trang.pdf  1.56 MB
  066  Professional ADO.NET Lập Trình Và Ứng Dụng (NXB Thống Kê 2002) - Nguyễn Tiến, 688 Trang.pdf  62.84 MB
  067  Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Với Microsoft SQL Server 2005 (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Nguyễn Nam Thuận, 265 Trang.pdf  79.90 MB
  068  Slide.Cơ Sở Dữ Liệu - ĐH Công Nghệ Thông Tin, 150 Trang.zip  0.64 MB
  069  Slide.Cơ Sở Dữ Liệu - Đh Khoa Học Tự Nhiên.zip  5.58 MB
  070  Slide.Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Phạm Nguyên Thảo.zip  14.06 MB
  071  Slide.Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu - Nguyễn Giang Sơn, 36 Trang.ppt  0.28 MB
  072  Slide.Thực Hành Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu - Hồ Quang Khải.zip  2.33 MB
  073  SPKT.Lý Thuyết Cơ Sở Dữ Liệu - Nhiều Tác Giả, 155 Trang.pdf  3.72 MB
  074  SQL Server 2005 Tập 1-Lập Trình T-SQL (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Phạm Hữu Khang, 360 Trang.pdf  208.04 MB
  075  SQL Server 2005 Tập 2-Lập Trình Thủ Tục Và Hàm (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Phạm Hữu Khang, 356 Trang.pdf  196.44 MB
  076  SQL Server 2005 Tập 3-Lập Trình Nâng Cao (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Phạm Hữu Khang, 342 Trang.pdf  219.80 MB
  077  SQL Server 2005 Tập 4-Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Kế Toán Bằng C# 2005 (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Phạm Hữu Khang, 396 Trang.pdf  136.37 MB
  078  SQL Server 2008 Căn Bản (NXB Bách Khoa 2015) - Bryan Syverson, 258 Trang.pdf  8.33 MB
  079  SQL Server 2008 Nâng Cao (NXB Bách Khoa 2015) - Bryan Syverson, 326 Trang.pdf  9.96 MB
  080  THCN.Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ (NXB Hà Nội 2005) - Phạm Đức Nhiệm, 101 Trang.pdf  12.24 MB
  081  Thành Thạo Oracle 9i Tập 2-Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Thống Kê 2004) - Nguyễn Ngọc Minh, 708 Trang.pdf  257.66 MB
  082  Tài liệu hướng dẫn giảng dạy SQL Server 2008 - Vũ Tuyết Trinh.doc  0.48 MB
  083  Tìm Hiểu Về SQL-Server - Vũ Hùng Cường, 85 Trang.pdf  0.80 MB
  084  Tự Học Nhanh Và Hiệu Quả SQL Server 7.0 (NXB Thống Kê 2002) - Lê Trường An, 298 Trang.pdf  46.15 MB
  085  Tự Học Lập Trình CSDL Access 2003 & Visual Basic .NET (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Đậu Quang Tuấn, 466 Trang.pdf  83.69 MB
  086  Tự Học Lập Trình CSDL SQL Server 2000 & Visual Basic .NET (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Đậu Quang Tuấn, 487 Trang.pdf  200.37 MB
  087  Tự Học Lập Trình CSDL Visual C++ .NET (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Đậu Quang Tuấn, 381 Trang.pdf  163.49 MB
  088  Tự Học Microsoft Access 2010 (NXB Đại Học Sư Phạm 2012) - Đỗ Trọng Danh & Nguyễn Vũ Ngọc Tùng, 165 Trang.pdf  7.91 MB
  089  Tự Học Microsoft SQL Server 2000 Trong 21 Ngày (NXB Lao Động 2002) - Nguyễn Ngọc Minh, 592 Trang.pdf  60.41 MB
  090  Tự Học SQL (NXB Lao Động 2004) - Nguyễn Công Tuấn & Lê Trần Diễm Quý, 185 Trang.pdf  9.55 MB
  091  Tự Học SQL Server 2000 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2006) - Nguyễn Thanh Quang, 258 Trang.pdf  13.43 MB
  092  ĐHCN.Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu - Nhiều Tác Giả, 95 Trang.pdf  2.10 MB
  093  ĐHCN.Giáo Trình SQL Server - Nguyễn Thị Hạnh, 149 Trang.pdf  2.22 MB
  094  ĐHQG.Các Công Nghệ Sử Dụng Trong CSDL Phân Tán & Oracle - Nhiều Tác Giả, 89 Trang.pdf  0.47 MB
  095  ĐHQG.Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu - Nhiều Tác Giả, 65 Trang.pdf  0.53 MB
  096  ĐHQG.Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán - Nguyễn Như Bình, 74 Trang.doc  0.58 MB
  097  ĐHQG.Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán - Nhiều Tác Giả, 74 Trang.pdf  0.43 MB
  098  ĐHTL.Cơ Sở Dữ Liệu Phần 1 - Phạm Thị Hoàng Nhung, 90 Trang.pdf  1.38 MB
  099  ĐHTL.Cơ Sở Dữ Liệu Phần 2-Ngôn Ngữ SQL - Phan Thị Hoàng Nhung, 64 Trang.pdf  0.80 MB
  100  ĐHTL.SQL Server 2000 - Phạm Thị Hoàng Nhung, 211 Trang.pdf  3.11 MB
  101  ĐHUE.Giáo Trình Hệ Quản Trị CSDL SQL Server - Trần Nguyên Phong, 149 Trang.doc  3.97 MB
  102  ĐHUE.Giáo Trình SQL (NXB Huế 2004) - Trần Nguyên Phong, 146 Trang.pdf  2.24 MB
  103  ĐHUE.Giáo Trình Thực Hành SQL - Trần Nguyên Phong, 46 Trang.pdf  0.42 MB
  104  ĐHĐL.Giáo Trình Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đà Lạt 2009) - Nguyễn Minh Hiệp, 370 Trang.pdf  9.94 MB
  105  ĐHĐL.Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Đà Lạt 2009) - Tạ Thị Thu Phượng, 115 Trang.pdf  1.87 MB
  106  ĐHĐT.Bài Giảng Cơ Sở Dữ Liệu - Võ Quang Trung.rar  1.55 MB
  107  ĐTTX.Cơ Sở Dữ Liệu - Ngô Trần Thanh Thảo.rar  12.29 MB
  108  ĐTTX.Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu - Phạm Khắc Hậu.zip  89.18 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ktab1S5jRya_q4HlBhzbRFWr78YN0JDW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 7, 2018

Share This Page