DVD eBook Dầu Khí - Tài Liệu Công Nghệ Khai Thác, Xử Lý, Chế Biến Dầu Mỏ

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Aug 18, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Dầu Khí
  Chuyên đề Công Nghệ Dầu Khí
  97 Quyển | 2,0 GB

  --------------​
  Code:
  01  An Toàn Dầu Khí - Nhiều Tác Giả, 150 Trang.pdf  4.61 MB
  02  Bài Giảng Thực Hành Chuyên Ngành Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả, 54 Trang.pdf  1.03 MB
  03  Báo Cáo Thí Nghiệm Chuyên Đề Dầu Khí - Nguyễn Công Nam, 56 Trang.pdf  2.01 MB
  04  Bồn Chứa Dầu Khí - Nhiều Tác Giả, 99 Trang.pdf  1.85 MB
  05  Cracking Xúc Tác (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Nguyễn Hữu Phú, 208 Trang.pdf  4.34 MB
  06  Các Quá Trình Xử Lý Để Sản Xuất Nhiên Liệu Sạch (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Đinh Thị Ngọ, 157 Trang.pdf  18.40 MB
  07  Các Sản Phẩm Đầu Mỏ & Hóa Dầu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Kiều Đình Kiểm, 168 Trang.pdf  41.36 MB
  08  Công Nghệ Chế Biến Dầu Mỏ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lê Văn Hiếu, 267 Trang.pdf  20.08 MB
  09  Công Nghệ Chế Biến Khí Tự Nhiên Và Khí Đồng Hành (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Nguyễn Thị Minh Hiền, 292 Trang.pdf  14.71 MB
  10  Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả, 188 Trang.pdf  8.69 MB
  11  Công Nghệ Lọc Dầu - Nhiều Tác Giả, 198 Trang.pdf  3.52 MB
  12  Công Nghệ Lọc Và Chế Biến Dầu (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Lưu Cẩm Lộc, 384 Trang.pdf  119.23 MB
  13  Công Nghệ Lọc Và Chế Biến Dầu Thô - Nhiều Tác Giả, 303 Trang.pdf  2.17 MB
  14  Công Nghệ Tổng Hợp Hữu Cơ Hóa Dầu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Phạm Thanh Huyền, 296 Trang.pdf  23.20 MB
  15  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2013-07.pdf  11.98 MB
  16  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2013-08.pdf  20.00 MB
  17  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2014-01.pdf  54.03 MB
  18  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2014-02.pdf  155.85 MB
  19  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2014-03.pdf  5.89 MB
  20  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2014-04.pdf  3.43 MB
  21  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2014-05.pdf  2.78 MB
  22  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2015-01.pdf  6.85 MB
  23  Công Đoàn Dầu Khí Việt Nam 2015-02.pdf  9.25 MB
  24  Dầu Hoả Miền Nam Việt Nam (NXB Lửa Thiêng 1972) - Trần Kim Thạch, 155 Trang.pdf  32.98 MB
  25  Ga, Dầu Và Chất Tải Lạnh (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Đức Lợi, 192 Trang.pdf  7.83 MB
  26  Giáo Trình Bồn Chứa Dầu Khí - Nhiều Tác Giả, 100 Trang.pdf  2.32 MB
  27  Giáo Trình Công Nghệ Dầu Khí 2-Công Nghệ Chế Biến Khí - Nhiều Tác Giả, 80 Trang.pdf  1.31 MB
  28  Giáo Trình Công Nghệ Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả, 158 Trang.pdf  3.39 MB
  29  Giáo Trình Công Nghệ Khai Thác Dầu Khí - Hà Quốc Việt, 201 Trang.pdf  29.23 MB
  30  Giáo Trình Hóa Học Dầu Mỏ - Ths. Trương Hữu Trì, 85 Trang.pdf  0.75 MB
  31  Giáo Trình Hóa Học Dầu Mỏ Và Khí - Nhiều Tác Giả, 103 Trang.pdf  0.96 MB
  32  Giáo Trình Hóa học Dầu Mỏ Và Khí - Nhiều Tác Giả, 124 Trang.pdf  1.38 MB
  33  Giáo Trình Thành Phần Hóa Học Dầu Mỏ Và Khí - Nhiều Tác Giả, 124 Trang.pdf  1.38 MB
  34  Giáo Trình Xúc Tác Dị Thể (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Hồ Sĩ Thoảng, 315 Trang.pdf  3.93 MB
  35  Giáo Trình Đường Ống Và Bể Chứa - Nguyễn Hữu Sơn, 99 Trang.pdf  1.85 MB
  36  Giáo Trình Địa Chất Các Mỏ Than Dầu Và Khí Đốt (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Đỗ Cảnh Dương, 219 Trang.pdf  12.83 MB
  37  Giáo Trình Địa Chất Dầu Khí (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Việt Kỳ, 193 Trang.pdf  11.12 MB
  38  Giới Thiệu Phương Pháp Phun Vữa Trong Sửa Chữa Cọc Khoan Nhồi - Nguyễn Viết Trung.pdf  0.27 MB
  39  Hóa Học Dầu Mỏ Và Khí (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Đinh Thị Ngọ, 252 Trang.pdf  4.01 MB
  40  Hóa Học Dầu Mỏ Và Khí (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Đinh Thị Ngọ, 328 Trang.pdf  5.80 MB
  41  Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Bồi Thường Thiệt Hại Do Sự Cố Tràn Dầu Gây Ra (NXB Hà Nội 2010) - Đỗ Nam Thắng, 48 Trang.pdf  21.59 MB
  42  KC-04-10.Xây Dựng Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Chứa Xăng Dầu - Phạm Sơn Dương, 60 Trang.pdf  1.26 MB
  43  Kiến Tạo Địa Động Lực Và Tiềm Năng Dầu Khí Bể Trầm Tích Sông Hồng Vịnh Bắc Bộ (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2011) - Phùng Văn Phách, 212 Trang.pdf  14.62 MB
  44  Lịch Sử Ngành Dầu Khí Việt Nam Tập 1 (NXB Chính Trị 2011) - Trần Ngọc Cảnh, 470 Trang.pdf  11.81 MB
  45  Lịch Sử Ngành Dầu Khí Việt Nam Tập 2 (NXB Chính Trị 2011) - Trần Ngọc Cảnh, 685 Trang.pdf  8.52 MB
  46  Lịch Sử Ngành Dầu Khí Việt Nam Tập 3 (NXB Chính Trị 2011) - Trần Ngọc Cảnh, 591 Trang.pdf  8.09 MB
  47  Nhiên Liệu Dầu Và Khí (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoa Hữu Thu, 168 Trang.pdf  124.87 MB
  48  Nhiên Liệu Sạch (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 392 Trang.pdf  127.69 MB
  49  Nhiên Liệu Sạch (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Nguyễn Khánh Diệu Hồng, 394 Trang.pdf  117.75 MB
  50  Nhiên Liệu Sạch Và Các Quá Trình Xử Lý Trong Hóa Dầu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Đinh Thị Ngọ, 270 Trang.pdf  8.40 MB
  51  Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất Một Biểu Tượng Công Nghiệp Việt Nam - Nhiều Tác Giả, 32 Trang.pdf  3.81 MB
  52  Phân Tích Dầu Thô - Nhiều Tác Giả, 100 Trang.pdf  0.90 MB
  53  Quy Trình Lấy Dầu Mỡ Bôi Trơn - Nhiều Tác Giả, 181 Trang.pdf  1.13 MB
  54  Quá Trình Lọc Tách Trong Hóa Dầu - Ths. Trần Văn Tiến, 74 Trang.pdf  0.94 MB
  55  Slide.Bài Giảng Công Nghệ Khai Thác Dầu Khí - Pgs.Ts.Lê Phước Thảo, 969 Trang.pdf  21.66 MB
  56  Slide.Công Nghệ Chế Biến Khí - Lê Thị Như Ý, 96 Trang.pdf  5.29 MB
  57  Slide.Công Nghệ Chế Biến Khí - Nhiều Tác Giả, 255 Trang.pdf  10.87 MB
  58  Slide.Dung Dịch Khoan và Xi Măng - Đỗ Hữu Minh Triết, 796 Trang.pdf  5.62 MB
  59  Slide.Dầu Nhờ, Mỡ, Phụ Gia - Nguyễn Thị Diệu Hằng.pdf  3.80 MB
  60  Slide.Hướng Dẫn Thực Tập Khoan và Khai Thác - Đỗ Quang Khánh, 250 Trang.pdf  4.87 MB
  61  Slide.Khoan Thăm Dò Và Khai Thác Dầu Khí - Nguyễn Xuân Cường, 138 Trang.ppt  17.69 MB
  62  Slide.Kinh Tế Dầu Khí - Phạm Cảnh Huy, 203 Trang.pdf  1.90 MB
  63  Slide.Nhiên Liệu Dầu Mỡ Và Chất Lỏng Chuyên Dùng - Văn Thị Bông, 361 Trang.pdf  15.82 MB
  64  Slide.Sản Xuất Sạch Hơn - Vũ Bá Minh, 331 Trang.pdf  44.95 MB
  65  Slide.Thiết Bị Phản Ứng Trong Công Nghiệp Hóa Dầu - Trần Công Khanh, 256 Trang.ppt  7.54 MB
  66  Slide.Tối Ưu Hóa Nhà Máy Lọc Dầu - Nguyễn Đình Lâm, 69 Trang.pdf  0.84 MB
  67  Sách Hướng Dẫn Giáo Viên Môn Hóa Phân Tích-Phân Tích Dầu Thô, Khí và Các Sản Phẩm Lọc Dầu, 161 Trang.pdf  1.26 MB
  68  Sơ Đồ Công Nghệ Và Hoạt Động Của Nhà Máy Lọc Dầu Điển Hình (NXB Hà Nội 2004) - Nhiều Tác Giả, 133 Trang.pdf  1.59 MB
  69  Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm - Ths.Trương Hữu Trì, 145 Trang.pdf  4.34 MB
  70  Sản Phẩm Dầu Mỏ Và Phụ Gia - Dương Viết Cường, 71 Trang.pdf  1.97 MB
  71  Sổ Tay Hướng Dẫn Điều Tra, Khảo Sát, Lượng Hóa Tổn Thất Do Sự Cố Tràn Dầu (NXB Hà Nội 2010) - Đỗ Nam Thắng, 70 Trang.pdf  26.56 MB
  72  Thiết Bị Cơ Bản Trong Công Nghiệp Chế Biến Dầu Khí - Nhiều Tác Giả, 384 Trang.pdf  6.16 MB
  73  Thực Hành Chuyên Ngành Hóa Dầu - Nhiều Tác Giả, 54 Trang.pdf  1.03 MB
  74  Thực Hành Vận Hành Trên Hệ Thống Mô Phỏng (NXB Hà Nội 2004) - Vận Hành Thiết Bị Hóa Dầu, 115 Trang.pdf  1.43 MB
  75  Thực Tập Hóa Học Dầu Mỏ (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoa Hữu Thu, 246 Trang.pdf  175.72 MB
  76  Thực Tập Vận Hành Trên Hệ Thống Mô Phỏng Thiết Bị Hóa Dầu (NXB Hà Nội 2004) - Sách Giáo Viên, 73 Trang.pdf  0.48 MB
  77  Tiếng Anh Cho Sinh Viên Ngành Hóa Dầu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Phạm Thanh Huyền, 77 Trang.pdf  5.58 MB
  78  Tìm Hiểu Dầu Nhờn (NXB Giao Thông Vận Tải 2010) - Võ Duy Thanh Tâm, 176 Trang.pdf  33.42 MB
  79  Tổng Hợp Hóa Dầu (NXB Hà Nội 2010) - Nhiều Tác Giả, 206 Trang.pdf  1.54 MB
  80  Tổng Hợp Hữu Cơ Và Hóa Dầu Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Phan Minh Tân, 259 Trang.pdf  69.97 MB
  81  Tổng Hợp Hữu Cơ Và Hóa Dầu Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Phan Minh Tân, 336 Trang.pdf  99.43 MB
  82  Từ Điển Dầu Khí Anh Việt (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1996) - Viện Dầu Khí, 713 Trang.pdf  31.90 MB
  83  Vận Hành Thiết Bị Hóa Dầu (NXB Hà Nội 2004) - Nhiều Tác Giả, 73 Trang.pdf  0.48 MB
  84  Xử Lý Và Vận Chuyển Dầu Mỏ (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Phùng Đình Thực, 210 Trang.pdf  6.09 MB
  85  ĐHBK.Bài Giảng Công Nghệ Khai Thác Dầu Khí (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Lê Phước Hảo, 969 Trang.pdf  21.66 MB
  86  ĐHBK.Bài Giảng Hướng Dẫn Thực Tập Khoan-Khai Thác (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Đỗ Quang Khánh, 250 Trang.pdf  4.87 MB
  87  ĐHBK.Mô Hình Hóa Hệ Thống Và Mô Phỏng (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Nguyễn Công Hiền, 206 Trang.pdf  20.39 MB
  88  ĐHCN.Giáo Trình Tổng Hợp Hữu Cơ Hóa Dầu (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Trần Thị Hồng, 230 Trang.pdf  2.01 MB
  89  ĐHQG.Công Nghệ Xử Lý Khí Thải (NXB Hà Nội 2006) - Trần Hồng Côn, 132 Trang.pdf  2.42 MB
  90  ĐHQG.Nhiên Liệu Dầu Khí (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoa Hữu Thu, 120 Trang.pdf  1.29 MB
  91  ĐTKH.Xây Dựng Phần Mềm Và Hệ CSDL Phục Vụ Công Tác Cảnh Báo, Tư Vấn Và Đánh Giá Thiệt Hại Do Sự Cố Tràn Dầu.pdf  23.45 MB
  92  Địa Chất Dầu Khi Khu Vực - Nhiều Tác Giả, 30 Trang.pdf  0.28 MB
  93  Địa Chất Dầu Khí Và Phương Pháp Tìm Kiếm Thăm Dò, Theo Dõi Mỏ (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Hoàng Đình Tiến, 536 Trang.pdf  9.99 MB
  94  Địa Chất Và Tài Nguyên Dầu Khí Việt Nam (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Hiệp, 438 Trang.pdf  31.07 MB
  95  Địa Chất Và Tài Nguyên Dầu Khí Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Nguyễn Hiệp, 527 Trang.pdf  70.20 MB
  96  Địa Chất Và Tài Nguyên Dầu Khí Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Hiệp, 533 Trang.pdf  77.40 MB
  97  Địa Lý Ngành Công Nghiệp Dầu Khí - Gs. Ts. Lê Thông, 118 Trang.pdf  38.40 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UDo7a3hmV9e4DIOiEW0DSfLsTeLoJw-t
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 4, 2018
 2. phuclxr

  phuclxr New Member

  Toàn sách hay. Đa tạ chủ thớt
   

Share This Page