DVD eBook Dệt May - Tài Liệu Ngành Dệt-May-Đan-Thêu-Móc

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Nov 9, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Dệt May
  Ebook Chuyên đề Dệt May
  64 Quyển | 1,2 GB

  --------------​
  Code:
  01  Bài Học Cắt May Tập 1 (NXB Trẻ 2001) - Nguyễn Duy Cẩm Vân, 129 Trang.pdf  6.01 MB
  02  Báo Cáo Điều Tra Cộng Đồng Doanh Nghiệp Về Các Vấn Đề Hội Nhập-Ngành Dệt May (NXB Hà Nội 2011) - Bộ Công Thương, 26 Trang.pdf  0.29 MB
  03  Công Nghệ In Hoa Sản Phẩm Dệt May (NXB Bách Khoa 2013) - Nguyễn Văn Mai, 132 Trang.pdf  10.59 MB
  04  Công Nghệ May (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Thị Kiều Liên, 192 Trang.pdf  5.85 MB
  05  Cơ Sở Thiết Kế Trang Phục (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Võ Phước Tấn, 159 Trang.pdf  28.37 MB
  06  Cắt May Căn Bản (NXB Phụ Nữ 2004) - Triệu Thị Chơi, 243 Trang.pdf  28.12 MB
  07  Giáo Trình Công Nghệ May (NXB Giáo Dục 2005) - Nguyễn Tiến Dũng, 174 Trang.pdf  35.99 MB
  08  Giáo Trình Công Nghệ May Trang Phục 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trần Thị Thêu, 68 Trang.pdf  1.57 MB
  09  Giáo Trình Dệt Không Thoi (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Trần Minh Nam, 145 Trang.pdf  34.70 MB
  10  Giáo Trình Môn Học Công Nghệ May 1 (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Võ Phước Tấn, 84 Trang.pdf  42.58 MB
  11  Giáo Trình Môn Học Công Nghệ May 2 (NXB Hồ Chí Minh 2004) - Võ Phước Tấn, 71 Trang.pdf  0.52 MB
  12  Giáo Trình Môn Học Công Nghệ May 2 (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Võ Phước Tấn, 75 Trang.pdf  15.60 MB
  13  Giáo Trình Môn Học Công Nghệ May 2 (NXB Thống Kê 2006) - Võ Phước Tấn, 144 Trang.pdf  2.15 MB
  14  Giáo Trình Môn Học Công Nghệ May 3 (NXB Thống Kê 2005) - Võ Phước Tấn, 144 Trang.pdf  1.99 MB
  15  Giáo Trình Môn Học Công Nghệ May 4 (NXB Thống Kê 2005) - Võ Phước Tấn, 180 Trang.pdf  3.10 MB
  16  Giáo Trình Môn Học Công Nghệ May 5 (NXB Thống Kê 2006) - Võ Phước Tấn, 201 Trang.pdf  44.20 MB
  17  Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Thời Trang Trên Máy Tính (NXB Thống Kê 2005) - Võ Phước Tấn, 144 Trang.pdf  4.44 MB
  18  Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Trang Phục 1 (NXB Thống Kê 2005) - Võ Phước Tấn, 228 Trang.pdf  3.37 MB
  19  Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Trang Phục 1 (NXB Thống Kê 2006) - Võ Phước Tấn, 225 Trang.pdf  26.81 MB
  20  Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Trang Phục 2 (NXB Thống Kê 2005) - Võ Phước Tấn, 144 Trang.pdf  2.03 MB
  21  Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Trang Phục 3 (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Võ Phước Tấn, 102 Trang.pdf  19.97 MB
  22  Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Trang Phục 3 (NXB Thống Kê 2006) - Võ Phước Tấn, 166 Trang.pdf  24.79 MB
  23  Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Trang Phục 4 (NXB Thống Kê 2005) - Võ Phước Tấn, 180 Trang.pdf  2.63 MB
  24  Giáo Trình Môn Học Vẽ Mỹ Thuật Trang Phục (NXB Lao Động 2006) - Võ Phước Tấn, 146 Trang.pdf  3.35 MB
  25  Giáo Trình Mỹ Thuật Trang Phục (NXB Giáo Dục 2005) - Trần Thủy Bình, 181 Trang.pdf  56.37 MB
  26  Giáo Trình Thiết Kế Quần Áo (NXB Giáo Dục 2005) - Trần Thủy Bình, 229 Trang.pdf  2.80 MB
  27  Giáo Trình Thiết Kế Sơ Mi Quần Âu, Chân Váy, Đầm Liền Thân, Veston, Áo Dài Tập 1 (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Cao Bích Thủy, 149 Trang.pdf  2.65 MB
  28  Giáo Trình Thiết Kế Sơ Mi Quần Âu, Chân Váy, Đầm Liền Thân, Veston, Áo Dài Tập 2 (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Cao Bích Thủy, 116 Trang.pdf  9.50 MB
  29  Giáo Trình Thiết Kế Trang Phục 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trần Thị Thêu, 68 Trang.pdf  1.42 MB
  30  Giáo Trình Thiết Kế Trang Phục 5 (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2007) - Trần Thanh Hương, 100 Trang.pdf  4.31 MB
  31  Giáo Trình Thiết Kế Trang Phục 5 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trần Thanh Hương, 134 Trang.pdf  4.21 MB
  32  Giáo Trình Vật Liệu May (NXB Giáo Dục 2005) - Trần Thủy Bình, 98 Trang.pdf  24.06 MB
  33  Hình Họa Vẽ Kỹ Thuật Ngành May (NXB Lao Động 2010) - Võ Phước Tấn, 261 Trang.pdf  44.12 MB
  34  Hướng Dẫn Đan Móc Đăng Ten (NXB Phụ Nữ 1997) - Thiên Ân, 90 Trang.pdf  168.49 MB
  35  Hướng Dẫn Đan-Móc-Thêu (NXB Mỹ Thuật 2004) - Kim Yến, 189 Trang.pdf  23.16 MB
  36  Hệ Thống Bài Tập Công Nghệ May 1 (NXB Lao Động 2006) - Võ Phước Tấn, 194 Trang.pdf  3.44 MB
  37  Hệ Thống Bài Tập Thiết Kế Trang Phục 1 (NXB Lao Động 2006) - Võ Phước Tấn, 184 Trang.pdf  2.43 MB
  38  Hệ Thống Bài Tập Thiết Kế Trang Phục 4 (NXB Lao Động 2007) - Võ Phước Tấn, 172 Trang.pdf  3.21 MB
  39  Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Và Thời Trang (NXB Phụ Nữ 2011) - Cẩm Vân, 172 Trang.pdf  8.98 MB
  40  Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Và Thời Trang Trẻ Em (NXB Phụ Nữ 2012) - Cẩm Vân, 139 Trang.pdf  6.96 MB
  41  Kỹ Thuật Cắt May Cơ Bản Tập 2 (NXB Bách Khoa 2014) - Ngọc Hà, 219 Trang.pdf  50.29 MB
  42  Kỹ Thuật Cắt May Thiết Kế Thời Trang Nữ (NXB Bách Khoa 2015) - Ngọc Huyền, 216 Trang.pdf  45.72 MB
  43  Kỹ Thuật Cắt May Toàn Tập (NXB Đà Nẵng 2007) - Triệu Thị Chơi, 741 Trang.pdf  28.34 MB
  44  Kỹ Thuật Cắt May-Thiết Kế Thời Trang Nữ (NXB Bách Khoa 2013) - Ngọc Hà, 220 Trang.pdf  23.31 MB
  45  Kỹ Thuật Móc Len Sợi (NXB Phụ Nữ 2014) - Tường Vy, 96 Trang.pdf  219.33 MB
  46  Kỹ Thuật Đan Móc Thêu Móc Tổng Hợp (NXB Văn Hóa Thông Tin 2011) - Hoàng Thúy, 96 Trang.pdf  16.65 MB
  47  Nghề Thêu Rua (NXB Giáo Dục 2007) - Thái Văn Bôn & Nguyễn Thị Hạnh, 137 Trang.pdf  24.18 MB
  48  Phương Pháp Thiết Kế Áo Sơ Mi Nữ - Lê Thị Mai.doc  1.39 MB
  49  QCVN 13-2008 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Công Nghiệp Dệt May.pdf  0.06 MB
  50  Slide.Thiết Kế Trang Phục Lễ Hội - Phạm Ngọc Thư, 32 Trang.pdf  2.82 MB
  51  Slide.Tạo Mẫu Vải Và Xử Lý Chất Liệu - Phạm Ngọc Thư, 41 Trang.pdf  10.84 MB
  52  Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Trong Sản Xuất Tiểu Thủ Công Nghiệp Tập 4-Xử Lý Ô Nhiễm Ngành Tẩy Nhuộm.pdf  0.41 MB
  53  Sổ Tay Tra Cứu Thuốc Nhuộm (NXB Hà Nội 1993) - Cao Hữu Trương, 1117 Trang.pdf  14.46 MB
  54  Thiết Bị Trong Công Nghiệp May (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Nguyễn Trọng Hùng & Nguyễn Phương Hoa, 249 Trang.pdf  43.98 MB
  55  Thiết Kế Mẫu Rập Y Phục Nữ (NXB Hutech 2005) - Trần Thị Hồng Mỹ, 149 Trang.rar  15.62 MB
  56  Thiết Kế Mẫu Rập Y Phục Trẻ Em (NXB Hutech 2005) - Trần Thị Hồng Mỹ, 149 Trang.rar  6.91 MB
  57  Thiết Kế Túi Ví Cao Cấp Cho Mọi Người (NXB Mỹ Thuật 2004) - Phạm Cao Hoàn, 98 Trang.pdf  169.21 MB
  58  Trang Phục Việt Nam (NXB Mỹ Thuật 2006) - Đoàn Thị Tình, 305 Trang.pdf  5.88 MB
  59  Trang Phục Việt Nam - Đoàn Thị Tình.prc  10.18 MB
  60  Từ Điển Thuật Ngữ Dệt May Việt Anh - Ts. Nguyễn Văn Lân, 63 Trang.pdf  0.38 MB
  61  Tự Học Đan Len Sợi Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao (NXB Phụ Nữ 2014) - Cẩm Vân, 106 Trang.pdf  7.64 MB
  62  Vật Liệu Dệt May (NXB Lao Động 2006) - Võ Phước Tấn, 204 Trang.pdf  4.93 MB
  63  Vật Liệu May Phần I-Xơ Và Sợi (NXB Đại Học Công Nghiệp 2012) - Huỳnh Văn Trí, 293 Trang.pdf  100.79 MB
  64  Xây Dựng Chương Trình GDĐH Theo Học Chế Tín Chỉ Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật May (NXB Cần Thơ 2013) - Nhiều Tác Giả, 266 Trang.pdf  23.77 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jh4Lj2fTsWmF7Crks-er6iZG1hzy7I44
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 19, 2021

Share This Page