DVD eBook Giải Thuật - Cẩm Nang Thuật Toán Và Trí Tuệ Nhân Tạo

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Jun 15, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Giải Thuật
  Chuyên đề Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật
  94 Quyển | 3,0 GB

  --------------​
  Code:
  01  101 Thuật Toán & Chương Trình Pascal (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000) - Lê Văn Doanh, 270 Trang.pdf  3.40 MB
  02  101 Thuật Toán Và Chương Trình (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1993) - Lê Văn Doanh, 271 Trang.pdf  12.43 MB
  03  101 Thuật Toán Và Chương Trình Bằng Ngôn Ngữ C (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lê Văn Doanh, 329 Trang.pdf  8.46 MB
  04  BCVT.Bài Giảng Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2010) - Từ Minh Phương, 104 Trang.pdf  1.82 MB
  05  BCVT.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Hà Nội 2007) - Dương Trần Đức, 144 Trang.pdf  1.07 MB
  06  BCVT.Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Quang Hoan, 171 Trang.pdf  1.96 MB
  07  Bài Tập Nâng Cao Cấu Trúc Dữ Liệu, Cài Đặt Bằng C (NXB Thống Kê 2005) - Esakov. J, Weiss, 252 Trang.pdf  48.40 MB
  08  Cơ Sở Lý Thuyết Song Song (NXB Thông Tin 2010) - Lê Huy Thập, 304 Trang.pdf  52.91 MB
  09  Cấu Trúc Dữ Liệu & Thuật Toán (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Đinh Mạnh Tường, 302 Trang.pdf  17.97 MB
  10  Cấu Trúc Dữ Liệu Phân Tích Thuật Toán Và Phát Triển Phần Mềm (NXB Giáo Dục 2009) - Hồ Thuần, 297 Trang.pdf  55.83 MB
  11  Cấu Trúc Dữ Liệu Phân Tích Thuật Toán Và Phát Triển Phần Mềm (NXB Giáo Dục 2012) - Hồ Thuần, 297 Trang.pdf  9.37 MB
  12  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Thông Tin Và Truyền Thông 2009) - An Văn Minh, 178 Trang.pdf  4.81 MB
  13  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Đình Hóa, 249 Trang.pdf  32.38 MB
  14  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đỗ Xuân Lôi, 306 Trang.pdf  11.95 MB
  15  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Đỗ Xuân Lôi, 307 Trang.pdf  109.40 MB
  16  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (Đại Học Sư Phạm 2013) - Vũ Đình Hòa, 187 Trang.pdf  29.76 MB
  17  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Phan Chí Tùng, 80 Trang.pdf  0.70 MB
  18  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Giải (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Đình Hóa, 245 Trang.pdf  146.12 MB
  19  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán (NXB Bách Khoa 2013) - Nguyễn Đức Nghĩa, 371 Trang.pdf  55.45 MB
  20  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán (NXB Xây Dựng 2014) - Hoàng Nghĩa Tý, 267 Trang.pdf  40.43 MB
  21  Cấu Trúc Lập Trình Ghép Nối Và Ứng Dụng Vi Điều Khiển Tập 1 (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Mạnh Giang, 258 Trang.pdf  13.33 MB
  22  Cấu Trúc Lập Trình Ghép Nối Và Ứng Dụng Vi Điều Khiển Tập 2 (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Mạnh Giang, 280 Trang.pdf  16.15 MB
  23  Cẩm Nang Thuật Toán Tập 1-Các Thuật Toán Ứng Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Robert Sedgewick, 404 Trang.pdf  47.92 MB
  24  Cẩm Nang Thuật Toán Tập 2-Các Thuật Toán Chuyên Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Robert Sedgewick, 337 Trang.pdf  49.30 MB
  25  Giáo Trình Các Hệ Cơ Sở Tri Thức (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Kiếm, 185 Trang.pdf  3.92 MB
  26  Giáo Trình Các Phương Pháp Tối Ưu-Lý Thuyết Và Thuật Toán (NXB Bách Khoa 2008) - Nguyễn Thị Bạch Kim, 313 Trang.pdf  87.26 MB
  27  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trương Hải Bằng, 240 Trang.pdf  10.08 MB
  28  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Giáo Dục 2009) - Đỗ Xuân Lôi, 158 Trang.pdf  3.13 MB
  29  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2014) - An Văn Minh, 235 Trang.pdf  37.18 MB
  30  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Hồ Sĩ Đàm, 426 Trang.pdf  3.53 MB
  31  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Nguyễn Văn Hùng, 229 Trang.pdf  4.10 MB
  32  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Trương Mạnh Tường, 514 Trang.pdf  4.40 MB
  33  Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Tô Hoài Việt, 426 Trang.pdf  3.53 MB
  34  Giáo Trình Lý Thuyết Thuật Toán - Nhiều Tác Giả, 93 Trang.doc  1.77 MB
  35  Giáo Trình Lập Trình Pascal (NXB Giáo Dục 2008) - Thạc Bình Cường, 147 Trang.pdf  4.25 MB
  36  Giáo Trình Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Hoàng Kiếm, 173 Trang.pdf  8.83 MB
  37  Giáo Trình Thuật Toán Và Giải Thuật - Hoàng Kiếm, 103 Trang.doc  0.95 MB
  38  Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo - Võ Huỳnh Trâm & Trần Ngân Bình, 350 Trang.pdf  8.37 MB
  39  KC-01-01.Công Nghệ Cứng Hóa Các Thuật Toán Mật Mã (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Hồng Quang, 71 Trang.pdf  0.85 MB
  40  KC-01-01.Xây Dựng Thuật Toán Mã Khối An Toàn Hiệu Quả (NXB Hà Nội 2004) - Trần Văn Trường, 181 Trang.pdf  3.63 MB
  41  Kỹ Thuật Lập Trình Mô Phỏng Thế Giới Thực Dựa Trên Morfit (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Văn Huân, 364 Trang.pdf  193.85 MB
  42  LVDA.Hệ Thống Tìm Kiếm Thông Tin Xuyên Ngôn Ngữ Việt-Anh-Hoa - Nguyễn Thị Hồng Nhung, 133 Trang.pdf  2.27 MB
  43  LVDA.Nghiên Cứu Tính Toán Lưới Và Thử Nghiệm Một Số Thuật Toán Lý Thuyết Đồ Thị - Huỳnh Bá Tùng, 138 Trang.pdf  1.99 MB
  44  LVDA.Nghiên Cứu Và Cài Đặt Một Số Giải Thuật Phân Cụm, Phân Lớp - Vũ Lan Phương, 119 Trang.pdf  1.15 MB
  45  Một Số Vấn Đề Về Thuật Toán (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Hữu Điển, 233 Trang.pdf  24.62 MB
  46  Ngôn Ngữ Lập Trình C++ Và Cấu Trúc Dữ Liệu (NXB Giáo Dục 2008) - Nguyễn Việt Hương, 261 Trang.pdf  9.24 MB
  47  Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Đỗ Trung Tuấn, 282 Trang.pdf  225.27 MB
  48  Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu - Trương Hoài Phan.rar  3.30 MB
  49  Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Lê Sỹ Vinh, 199 Trang.zip  2.70 MB
  50  Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Nguyễn Hải Minh.zip  3.50 MB
  51  Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - ĐH Bách Khoa HCM.zip  3.65 MB
  52  Slide.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Đỗ Tuấn Anh, 130 Trang.pdf  1.64 MB
  53  Slide.Phân Tích Giải Thuật - Nguyễn Văn Linh.rar  0.33 MB
  54  Slide.Trí Tuệ Nhân Tạo - Nguyễn Cao Trí, 202 Trang.pdf  3.23 MB
  55  Slide.Trí Tuệ Nhân Tạo - Trần Ngân Bình, 200 Trang.ppt  4.81 MB
  56  Slide.trí Tuệ Nhân Tạo - Trần Ngân Bình.rar  3.79 MB
  57  Slide.Trí Tuệ Nhân Tạo - Ts. Ngô Hữu Phúc, 24 Trang.pdf  0.34 MB
  58  Slide.Trí Tuệ Nhân Tạo - ĐH Khoa học Tự nhiên.zip  6.10 MB
  59  THCN.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Giáo Dục 2005) - Đỗ Xuân Lôi, 157 Trang.pdf  21.19 MB
  60  THCN.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Giáo Dục 2006) - Đỗ Xuân Lôi, 158 Trang.pdf  17.89 MB
  61  THCN.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thái Hà, 172 Trang.pdf  14.06 MB
  62  Thiết Kế Và Đánh Giá Thuật Toán - Trần Tuấn Minh, 122 Trang.pdf  1.48 MB
  63  Thiết Kế Và Đánh Giá Thuật Toán - Trần Tuấn Minh.pdf  1.48 MB
  64  Thuật Toán Thông Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Trần Đỗ Hùng, 370 Trang.pdf  11.73 MB
  65  Thuật Toán Và Chương Trình Bằng Ngôn Ngữ Pascal (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1993) - Lê Văn Doanh, 271 Trang.pdf  12.43 MB
  66  Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Giáo Dục 1999) - Nguyễn Thanh Thúy, 239 Trang.pdf  4.89 MB
  67  Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Đinh Mạnh Tường, 293 Trang.pdf  11.19 MB
  68  Trí Tuệ Nhân Tạo - Nhiều Tác Giả, 104 Trang.pdf  0.60 MB
  69  Trí Tuệ Nhân Tạo - Đinh Mạnh Cường, 65 Trang.pdf  0.48 MB
  70  Trí Tuệ Nhân Tạo Lập Trình Tiến Hóa (NXB Giáo Dục 2000) - Nguyễn Đình Thúc, 177 Trang.pdf  10.14 MB
  71  Tính Toán Khoa Học (NXB Bách Khoa 2013) - Nguyễn Đức Nghĩa, 404 Trang.pdf  68.99 MB
  72  ĐHBK.Trí Tuệ Nhân Tạo Và Hệ Chuyên Gia (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Thiện Thành, 118 Trang.pdf  0.60 MB
  73  ĐHCT.Cấu Trúc Dữ Liệu (NXB Cần Thơ 2003) - Nguyễn Văn Linh, 151 Trang.pdf  1.33 MB
  74  ĐHCT.Giáo Trình Giải Thuật (NXB Cần Thơ 2003) - Nguyễn Văn Linh, 109 Trang.pdf  1.38 MB
  75  ĐHCT.Giải Thuật (NXB Cần Thơ 2003) - Nguyễn Văn Linh, 109 Trang.pdf  1.38 MB
  76  ĐHDT.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Lưu Văn Hiền.rar  0.35 MB
  77  ĐHQG.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Hạnh Nhi & Dương Anh Đức, 219 Trang.pdf  18.87 MB
  78  ĐHQG.Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2003) - Đinh Mạnh Cường, 65 Trang.doc  1.81 MB
  79  ĐHQG.Trí Tuệ Nhân Tạo Phần 2- Tri Thức Và Lập Luận - Đinh Mạnh Tường, 286 Trang.pdf  1.68 MB
  80  ĐHQG.Trí Tuệ Nhân Tạo Và Hệ Chuyên Gia (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Nguyễn Thiện Thành, 118 Trang.pdf  0.60 MB
  81  ĐHSP.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Vũ Đình Hòa & Đỗ Trung Kiên.zip  1.14 MB
  82  ĐHSP.Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Hà Nội 2011) - Phạm Thọ Hoàn, 58 Trang.pdf  0.52 MB
  83  ĐHSP.Giải Thuật & Lập Trình (NXB Hà Nội 1999) - Lê Minh Hoàng, 334 Trang.pdf  16.59 MB
  84  ĐHTN.Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán (NXB Thái Nguyên 2009) - Nhiều Tác Giả, 94 Trang.pdf  1.18 MB
  85  ĐHĐL.Bài Giảng Tóm Tắt Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 1 (NXB Đà Lạt 2008) - Nguyễn Thị Thanh Bình, 128 Trang.pdf  1.02 MB
  86  ĐHĐL.Bài Giảng Tóm Tắt Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật 2 (NXB Đà Lạt 2008) - Nguyễn Thị Thanh Bình, 90 Trang.pdf  1.47 MB
  87  ĐHĐL.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán 2 (NXB Đà Lạt 2002) - Trương Chí Tín, 94 Trang.pdf  1.57 MB
  88  ĐHĐL.Giáo Trình Nhập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo (NXB Đà Lạt 2009) - Trương Chí Tín, 115 Trang.pdf  1.36 MB
  89  ĐHĐL.Giáo Trình Đồ Thị và Các Thuật Toán (NXB Đà Lạt 2002) - Phạm Tiến Sơn, 213 Trang.pdf  1.34 MB
  90  ĐHĐN.Bài Giảng Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đà Nẵng 2007) - Nguyễn Đức Hiển, 98 Trang.pdf  1.02 MB
  91  ĐHĐN.Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (NXB Đà Nẵng 2003) - Phạm Anh Tuấn, 72 Trang.pdf  0.55 MB
  92  ĐTKH.Tìm Hiểu Khả Năng Công Nghệ Để Cứng Hóa Các Thuật Toán Mật Mã - Ts. Nguyễn Hồng Quang, 71 Trang.pdf  0.85 MB
  93  ĐTTX.Cấu Trúc Dữ Liệu 1 - Trần Hạnh Nhi.rar  103.89 MB
  94  ĐTTX.Cấu Trúc Dữ Liệu 2 - Trương Hải Bằng.rar  1.17 MB
  95  Đồ Thị Và Các Thuật Toán (NXB Giáo Dục 2007) - Hoàng Chí Thành, 153 Trang.pdf  16.63 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uHsno7TFrxrsyrwlUrcYKhh3aiY7vC8
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited: Feb 5, 2018

Share This Page