DVD eBook Hải Dương Học - Tổng Hợp Tài Liệu Nghiên Cứu Hoạt Động Của Biển

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Oct 10, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Hải Dương Học
  88 Quyển | 6,0 GB

  --------------​
  Code:
  01  Biển Đông Tập 1-Khái Quát Về Biển Đông (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Lê Đức Tổ, 246 Trang.pdf  62.91 MB
  02  Biển Đông Tập 2-Khí Tượng Thuỷ Văn Động Lực Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Phạm Văn Ninh, 566 Trang.pdf  27.04 MB
  03  Biển Đông Tập 3-Địa Chất Địa Vật Lý Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Mai Thanh Tân, 466 Trang.pdf  137.59 MB
  04  Biển Đông Tập 4-Sinh Vật và Sinh Thái Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đặng Ngọc Thanh, 399 Trang.pdf  24.45 MB
  05  Bài Tập Hải Dương Học Vật Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 1984) - Lê Đức Tố, 89 Trang.pdf  46.57 MB
  06  Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 1-Chương Trình Biển Thuận Hải-Minh Hải (1977-1980).pdf  134.28 MB
  07  Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 2-Chương Trình Biển 48.06 (1981-1985).pdf  160.72 MB
  08  Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 3-Chương Trình Biển 48B (1986-1990).pdf  242.31 MB
  09  Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 4-Chương Trình Biển KT.03 (1991-1995).pdf  236.53 MB
  10  Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 5-Chương Trình Biển KHCN-06 (1996-2000).pdf  126.77 MB
  11  Bãi Bồi Ven Biển Cửa Sông Bắc Bộ Việt Nam (NXB Viện Khoa Học 2006) - Nguyễn Văn Cư, 260 Trang.pdf  28.08 MB
  12  Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Biển Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Đặng Ngọc Thanh, 258 Trang.pdf  5.67 MB
  13  Chẩn Đoán Và Dự Báo Thống Kê Các Quá Trình Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Phạm Văn Huấn, 277 Trang.pdf  187.59 MB
  14  Chẩn Đoán Và Dự Báo Thống Kê Các Quá Trình Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phạm Văn Huấn, 130 Trang.pdf  2.55 MB
  15  Các Nguyên Lý Của Dòng Chảy Chất Lỏng Và Sóng Mặt Trong Sông, Cửa Sông, Biển Và Đại Dương (NXB Hà Nội 2004) - Leo C. Van Rijn, 332 Trang.pdf  17.06 MB
  16  Các Phương Pháp Tính Sóng (NXB Đại Học Quốc Gia 1985) - Lê Chí Vy, 37 Trang.pdf  110.00 MB
  17  Các Quá Trình Vật Lý Và Hóa Học Của Hồ (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Thanh Sơn, 515 Trang.pdf  11.89 MB
  18  Các Sóng Dài Trọng Lực Trong Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - A. B. Rabinovich, 464 Trang.pdf  5.50 MB
  19  Cơ Sở Phương Pháp Mô Hình Hóa Trong Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đinh Văn Ưu, 111 Trang.pdf  1.07 MB
  20  Cơ Sở Phương Pháp Mô Hình Hóa Trong Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đinh Văn Ưu, 160 Trang.pdf  95.01 MB
  21  Cơ Sở Âm Học Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Yu. P. Lyzanov, 430 Trang.pdf  4.89 MB
  22  Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Biển & Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Vũ Văn Phái, 242 Trang.pdf  210.53 MB
  23  Cấu Trúc Và Các Quá Trình Hình Thành Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Joan Brown, 210 Trang.pdf  24.50 MB
  24  Cấu Trúc Địa Hình Lòng Sông (NXB Hà Nội 2005) - A. Iu. Sidortrucs, 168 Trang.pdf  2.63 MB
  25  Dự Báo Thủy Văn Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Văn Huấn, 165 Trang.pdf  20.61 MB
  26  Giáo Trình Hải Dương Học (NXB Xây Dựng 2006) - Nguyễn Văn Lai, 174 Trang.pdf  28.34 MB
  27  Hiện Tượng Nước Trồi Trong Vùng Biển Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Bùi Tá Long, 212 Trang.pdf  15.95 MB
  28  Hóa Học Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đoàn Bộ, 146 Trang.pdf  1.96 MB
  29  Hóa Học Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đoàn Bộ, 145 Trang.pdf  30.06 MB
  30  Hóa Học Biển, Năng Suất Sinh Học Và Các Vấn Đề Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Tác An, 234 Trang.pdf  10.33 MB
  31  Hải Dương Học Biển Đông (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Lê Đức Tố, 218 Trang.pdf  10.46 MB
  32  Hải Dương Học Khu Vực Và Biển Đông (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Đinh Văn Ưu, 262 Trang.pdf  225.72 MB
  33  Hải Dương Học Đại Cương Phần 1-Các Quá Trình Vật Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - V. H. Malinhin, 360 Trang.pdf  5.10 MB
  34  Hải Dương Học Đại Cương Phần 2 – Các Quá Trình Động Lực Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - V. N. Vorobiev, 356 Trang.pdf  3.62 MB
  35  Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Và Một Số Ứng Dụng Trong Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Hồng Phương, 219 Trang.pdf  129.28 MB
  36  Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Và Một Số Ứng Dụng Trong Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Hồng Phương, 131 Trang.pdf  2.93 MB
  37  Hệ Thống Đảo Ven Bờ Việt Nam Tài Nguyên Và Phát Triển (NXB Hà Nội 2008) - Lê Đức An, 203 Trang.pdf  10.00 MB
  38  Lý Thuyết Dòng Chảy Biển Và Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Đinh Văn Ưu, 129 Trang.pdf  61.82 MB
  39  Mô Hình Hoàn Lưu Biển Và Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đinh Văn Ưu, 85 Trang.pdf  1.23 MB
  40  Mô Hình Hóa Mưa-Dòng Chảy (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Keith J. Beven, 379 Trang.pdf  11.84 MB
  41  Mô Hình Số Trong Động Lực Biển (NXB Hà Nội 2007) - T. S. Murty, 423 Trang.pdf  9.44 MB
  42  Mô Hình Toán Học Sóng Gió Trong Đại Dương Bất Đồng Nhất Không Gian (NXB Đại Học Quốc Gia 1998) - Phạm Văn Huấn, 570 Trang.pdf  4.71 MB
  43  Nguy Hiểm Động Đất Và Sóng Thần Ở Vùng Ven Biển Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Bùi Công Quế, 312 Trang.rar  42.73 MB
  44  Những Mô Hình Phát Triển Kinh Tế Hải Đảo Việt Nam (NXB Hà Nội 2011) - Phạm Hoàng Hải, 369 Trang.pdf  15.99 MB
  45  Năng Lượng Sóng Biển Khu Vực Biển Đông Và Vùng Biển Việt Nam (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Mạnh Hùng, 250 Trang.pdf  11.35 MB
  46  Phương Pháp Thống Kê Trong Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Văn Huấn, 133 Trang.pdf  53.06 MB
  47  Quá Trình Phát Tán Vật Chất Trong Các Cửa Sông Và Vùng Nước Ven Bờ (NXB Hà Nội 2004) - Roy Lewis, 350 Trang.pdf  19.54 MB
  48  Quản Lý Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lê Đức Tố, 205 Trang.pdf  3.87 MB
  49  Quản Lý Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Lê Đức Tố, 361 Trang.pdf  182.94 MB
  50  Sinh Học Và Sinh Thái Học Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Vũ Trung Tạng, 349 Trang.PDF  113.19 MB
  51  Sinh Vật Phù Du Vùng Rạn San Hô Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Đoàn Như Hải, 264 Trang.pdf  17.01 MB
  52  Sóng, Thủy Triều Và Các Quá Trình Biển Nước Nông (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trịnh Lê Hà, 237 Trang.pdf  149.94 MB
  53  Thông Tin Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước 1977-2000 Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đặng Ngọc Thanh, 115 Trang.pdf  70.37 MB
  54  Thông Tin Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước 1977-2000 Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đặng Ngọc Thanh, 268 Trang.pdf  140.07 MB
  55  Thông Tin Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước 1977-2000 Tập 3 (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đặng Ngọc Thanh, 120 Trang.pdf  68.11 MB
  56  Thời Tiết Và Khí Hậu (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Edward Aguado, 624 Trang.pdf  77.51 MB
  57  Thủy Lực Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đinh Văn Ưu, 253 Trang.pdf  29.01 MB
  58  Thủy Lực Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đinh Văn Ưu, 215 Trang.pdf  3.06 MB
  59  Trầm Tích Luận Trong Địa Chất Biển Và Dầu Khí (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Nghi, 326 Trang.pdf  124.45 MB
  60  Tuyển Tập Báo Cáo Khoa Học Hội Nghị KHoa Học Điển Đông 2000 Quyển 3 (NXB Nông Nghiệp 2001) - Viện Hải Dương, 213 Trang.pdf  10.15 MB
  61  Tính Toán Trong Hải Hương Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Phạm Văn Huấn, 245 Trang.pdf  30.32 MB
  62  Tương Tác Biển-Khí Quyển (NXB Đại Học Quốc Gia 1997) - Đinh Văn Ưu, 97 Trang.pdf  2.29 MB
  63  Tương Tác Biển-Khí Quyển (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đinh Văn Ưu, 140 Trang.pdf  18.30 MB
  64  Tương Tác Biển-Khí Quyển Khu Vực Nhiệt Đới Ấn Độ-Thái Bình Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đinh Văn Ưu, 270 Trang.pdf  9.26 MB
  65  Vật Lý Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Đinh Văn Ưu, 134 Trang.pdf  1.60 MB
  66  Vật Lý Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đinh Văn Ưu, 140 Trang.pdf  26.10 MB
  67  Vật Lý Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Iu. P. Đorronhin, 432 Trang.pdf  2.30 MB
  68  ĐHQG.Hóa Học Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đoàn Bộ, 146 Trang.pdf  1.96 MB
  69  ĐHQG.Hóa Học Biển-Các Phương Pháp Phân Tích Hóa Học Nước Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đoàn Bộ, 132 Trang.pdf  0.95 MB
  70  ĐHQG.Thủy Lực Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đinh Văn Ưu, 215 Trang.pdf  3.06 MB
  71  ĐHUE.Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương (NXB Huế 2007) - Lê Văn Thăng, 119 Trang.pdf  2.64 MB
  72  ĐTKH.Tự Nhiên Và Tài Nguyên Quần Đảo Trường Sa Và Hoàng Sa - Đặng Ngọc Thanh, 126 Trang.pdf  4.35 MB
  73  Đánh Giá Tổng Hợp Kết Quả Thực Hiện Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước 1977-2000.pdf  63.84 MB
  74  Đặc Điểm Địa Chất Và Tiềm Năng Khoáng Sản Vùng Nứơc Sâu Biển Đông (NXB Hà Nội 2008) - Nguyễn Thế Tiệp, 222 Trang.pdf  19.03 MB
  75  Địa Chất Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trần Nghi, 341 Trang.pdf  134.23 MB
  76  Địa Chất Và Địa Vật Lý Vùng Quần Đảo Hoàng Sa Và Trường Sa (NXB Hà Nội 2008) - Nguyễn Thế Tiệp, 302 Trang.pdf  63.15 MB
  77  Địa Chất Đới Bờ (NXB Hà Nội 2005) - Trịnh Lê Hà, 410 Trang.pdf  29.74 MB
  78  Địa Kiến Tạo Đại Dương (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Tạ Trọng Thắng, 302 Trang.pdf  128.73 MB
  79  Địa Lý Tự Nhiên Biển Đông (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Văn Âu, 177 Trang.pdf  30.92 MB
  80  Địa Lý Tự Nhiên Biển Đông (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Văn Âu, 178 Trang.pdf  32.89 MB
  81  Địa Mạo Bờ Biển Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Lê Xuân Hồng, 287 Trang.pdf  110.83 MB
  82  Động Lực Học Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phạm Văn Vỵ, 136 Trang.pdf  1.50 MB
  83  Động Lực Học Biển Phần 2-Dòng Chảy Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phạm Văn Vỵ, 179 Trang.pdf  87.57 MB
  84  Động Lực Học Biển Phần 3-Thủy Triều (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Phạm Văn Huấn, 180 Trang.pdf  1.40 MB
  85  Động Lực Học Biển Phần 3-Thủy Triều (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Văn Huấn, 176 Trang.pdf  19.18 MB
  86  Động Lực Học Cát Biển (NXB Hà Nội 2004) - Richard Soulsby, 194 Trang.pdf  5.81 MB
  87  Động Lực Học Ứng Dụng Về Sóng Mặt Đại Dương Quyển 1 (NXB Hà Nội 2003) - Chiang C. Mei, 202 Trang.pdf  2.33 MB
  88  Động Đất Sumatra Và Sóng Thần Ấn Độ Dương 26-12-2004 (NXB Hà Nội 2005) - Nhiều Tác Giả, 81 Trang.pdf  7.25 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZyDQU3UNOztetJ2b_hJHDsx2t1zqAn9X
   
  Last edited: Feb 5, 2018

Share This Page