DVD eBook Hán Nôm - Thư Viện Quốc Gia Việt Nam

Discussion in 'Tổng Tập Chuyên Đề' started by admin, Dec 29, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tài Liệu Hán Nôm
  Thư Viện Quốc Gia Việt Nam
  1900 Quyển | 15 GB
  -------------​
  Là Thư viện của một viện nghiên cứu chuyên ngành được xây dựng trên nền tảng của tổ Tư liệu (thành lập ngay sau khi Ban Hán Nôm ra đời năm 1970), và sau này là phòng Thông tin-Tư liệu-Thư viện. Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm có vốn tài liệu tuy khiêm tốn, nhưng lại rất đa dạng và phong phú về mặt chủng loại. Vốn tài liệu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện có, được hình thành từ 2 nguồn chính: 1) Mua trực tiếp của nhà nước, mua lại của các thư viện tư nhân, qua con đường trao đổi, biếu tặng; 2) Tiếp nhận nguồn tài liệu Hán Nôm của Trường Viễn Đông bác cổ để lại, do Viện Thông tin KHXH chuyển giao vào năm 1980. Hiện tại vốn tài liệu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm bao gồm:
  Tài liệu tra cứu, tham khảo (gồm tiếng Việt và các ngôn ngữ khác): 17.000 đơn vị sách, bản đồ và trên 7.000 đơn vị tạp chí các loại. Tài liệu Hán Nôm bao gồm: Kho sách tổng hợp có khoảng 20.000 đơn vị; Kho thác bản văn khắc có trên 48.000 đơn vị; Kho ván khắc in cổ khoảng 20.000 đơn vị.
  Số lượng độc giả đến với Thư viện không thật nhiều, nhưng hầu hết đều là những nhà nghiên cứu, những học giả trong và ngoài nước quan tâm đến lịch sử văn hoá Việt Nam; bên cạnh đấy cũng ưu tiên phục vụ sinh viên năm cuối chuyên ngành Hán Nôm đến chuẩn bị tư liệu để viết luận văn tốt nghiệp. Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm mở cửa phục vụ độc giả tất cả các ngày làm việc trong tuần theo giờ chính quyền (trừ chiều thứ Sáu, Thư viện đóng cửa để làm công tác nghiệp vụ).
  Hình thức phục vụ: chỉ phục vụ bạn đọc ngoài viện tại phòng đọc của Viện, không có chế độ mượn về nhà. Đối với những tài liệu Hán Nôm, độc giả sử dụng bản chụp và tài liệu đã số hoá, hạn chế độc giả tiếp xúc với bản gốc. Khi độc giả có nhu cầu sao chụp tài liệu, phải được sự đồng ý của lãnh đạo Viện. Mọi nhu cầu về thông tin có thể thực hiện qua điện thoại 844. 38573194 hoặc Email hannom105@vnn.vn
  Code:
    [ 博文錄] - [Bác văn lục]
    [ 吊挽聯] - [Điếu vãn liên]
    [ 地輿誌] - [Địa dư chí]
    [ 對聯集] - [Đối liên tập]
    [ 屬壽文] - [Chúc thọ văn]
    [ 敕封廣澤大王] - [Sắc phong Quảng Trạch Đại vương]
    [ 文策] - [Văn sách]
    [ 渡蟻橋賦] - [Độ nghị kiều phú]
    [ 獨坐深夜偶感] - [Độc tọa thâm dạ ngẫu cảm]
    [ 策諨 ] - [Sách thuốc]
    [ 策諨 ] - [Sách thuốc]
    [ 紫微] - [Tử vi]
    [ 表文集] - [ Biểu văn tập]
    [ 詠傳] - [Vịnh truyện]
    [ 詩文集] - [Thi văn tập]
    [人物歷史] - [Nhân vật lịch sử]
    [册供] - [Sách cúng]
    [册供] - [Sách cúng]
    [勅封雜抄] - [Sắc phong tạp sao ]
    [名人詩題] - [Danh nhân thi đề]
    [吟礼] - [Ngâm lễ]
    [周族后忌] - [Chu tộc hậu kỵ]
    [嘯能靜詩文雜錄] - [Khiếu Năng Tĩnh thi văn tạp lục]
    [囑書] - [Chúc thư]
    [囑書] - [Chúc thư]
    [地局地圖] - [Địa cục địa đồ]
    [士子同門會] - [Sĩ tử đồng môn hội]
    [家傳醫方] - [Gia truyền y phương]
    [對聯祭文雜抄] - [Đối liên tế văn tạp sao]
    [對聯集] - [Đối liên tập]
    [擲差文] - [Trịch sai văn]
    [文武義畧] - [Văn vũ nghĩa lược]
    [春香國音詩選] - [Xuân Hương quốc âm thi tuyển]
    [法主格] - [Pháp chủ cách]
    [白云庵詩集] - [Bạch Vân Am thi tập]
    [白猿孫各傳] - [Bạch Viên Tôn các truyện]
    [紙鳶賦] - [Chỉ diên phú]
    [脉頭南音歌括] - [Mạch đầu Nam âm ca quát]
    [詔制] - [Chiếu chế]
    [詔表] - [Chiếu biểu]
    [詩文雜抄] - [Thi văn tạp sao]
    [詩文雜抄] - [Thi văn tạp sao]
    [諸經日誦] - [Chư kinh nhật tụng]
    [金星寶璽] - [Kim tinh bảo tỉ]
    [針灸法總要] - [Châm cứu pháp tổng yếu]
    [黎克謹集] - [Lê Khắc Cẩn tập]
    䧺王玉譜 - Hùng Vương ngọc phả
    䧺王疆域備考 - Hùng Vương cương vực bị khảo
    一誠可格真經 - Nhất thành khả cách chân kinh
    丁朝事誌 - Đinh triều sự chí
    三 元 安 堵 詩 歌 - Tam nguyên Yên Đổ thi ca
    三 元 安 堵 詩 歌 - Tam nguyên Yên Đổ thi ca (bản khác)
    三位聖母警世真經 - Tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh
    三元 安 堵 詩 歌 - Tam nguyên yên đổ thi ca
    三千字 - Tam thiên tự
    三千字解譯國語 - Tam thiên tự giải dịch quốc ngữ
    三千字解音 - Tam thiên tự giải âm
    三國志 - Tam quốc chí (q.01-08)
    三國演歌 - Tam quốc diễn ca
    三國演義 - Tam quốc diễn nghĩa (q.31-60)
    三場文選 - Tam trường văn tuyển
    三字經 - Tam tự kinh
    三字經六八演音 - Tam tự kinh lục bát diễn âm
    三字經演音 - Tam tự kinh diễn âm
    三字經解音演歌 - Tam tự kinh giải âm diễn ca
    三字經釋義 - Tam tự kinh thích nghĩa
    三官妙經 - Tam quan diệu kinh
    三寳國音 - Tam Bảo quốc âm
    三教心法 - Tam giáo tâm pháp
    三教正度實錄 - Tam giáo chính độ thực lục
    三教正度輯要 - Tam giáo chính độ tập yếu
    三教疏文合錄 - Tam giáo sớ văn hợp lục (q.thượng)
    三教疏文合錄 - Tam giáo sớ văn hợp lục (q.hạ)
    三極寶經南音 - Tam cực bảo kinh Nam âm
    三皇紀 - Tam hoàng kỉ
    三經日誦 - Tam kinh nhật tụng
    三魁備錄 - Tam khôi bị lục
    上岸公主合演 - Thượng ngàn công chúa hợp diễn
    上粤篤岑大人書 - Thướng Việt Đốc Sầm đại nhân thư
    上諭訓條 - Thượng dụ huấn điều
    上諭訓條抄本解音 - Thượng dụ huấn điều sao bản giải âm
    不可錄 - Bất khả lục
    世傳保訓 - Thế truyền bảo huấn
    世運吟 - Thế vận ngâm
    中國史 - Trung quốc sử
    中学越史撮要 - Trung học việt sử toát yếu
    中學越史撮要 - Trung học việt sử toát yếu (đông tập)
    中學越史撮要 - Trung học Việt sử toát yếu (q.01)
    中學越史撮要 - Trung học Việt sử toát yếu (q.02)
    中學越史撮要 - Trung học Việt sử toát yếu (q.03)
    中學越史撮要 - Trung học Việt sử toát yếu (q.04)
    中學越史撮要書 - Trung học việt sử toát yếu thư
    中庸 - Trung dung
    九章立成算法 - Cửu chương lập thành toán pháp
    九章立成算法 - Cửu chương lập thành toán pháp
    乩正竈神經文 - Kê chính táo thần kinh văn
    乾隆四年校刊 - Càn long tứ niên hiệu san
    了庵詩集 - Liễu Am thi tập
    事 跡 翁 狀 瓊 - Sự tích ông Trạng Quỳnh
    事跡翁状吝 (q.01) - Sự tích ông Trạng Lợn (q.01)
    事跡翁状吝 (q.02) - Sự tích ông Trạng Lợn (q.02)
    二十四孝演歌 - Nhị thập tứ hiếu diễn ca
    二十四孝演音 - Nhị thập tứ hiếu diễn âm
    二十四孝演音 - Nhị thập tứ hiếu diễn âm
    二味集 - Nhị vị tập
    二度梅演歌 - Nhị độ mai diễn ca
    二度梅演歌 - Nhị độ mai diễn ca
    五千字譯國語 - Ngũ thiên tự dịch quốc ngữ
    五百名觀世音經 - Ngũ bách danh Quan Thế Âm kinh
    五章地理 - Ngũ chương địa lý
    五經節要 - Ngũ kinh tiết yếu (q.01)
    五經節要 - Ngũ kinh tiết yếu (q.03)
    五經節要 - Ngũ kinh tiết yếu (q.04)
    五經節要 - Ngũ kinh tiết yếu (q.01)
    五經節要 - Ngũ kinh tiết yếu (q.02)
    五綸記 - Ngũ luân ký
    五聖經文合編 - Ngũ thánh kinh văn hợp biên
    五雲摟增訂四體書法 - Ngũ vân lâu tăng đính tứ thể thư pháp
    五雲樓增訂四體書法 - Ngũ Vân Lâu tăng đính tứ thể thư pháp
    京北風土演國事 - Kinh Bắc phong thổ diễn quốc sự
    人數鄕飲 - Nhân số hương ẩm
    人身賦 - Nhân thân phú
    仁睦門生賀先生帳文竝對聯 - Nhân mục môn sinh hạ tiên sinh trướng văn tịnh đối liễn
    今世傷寒論治法 - Kim thế thương hàn luận trị pháp
    何中府厚祿縣,登場總,君富社順詞 - Hà Trung phủ, Hậu Lộc huyện, Đăng Trường tổng, Quân Phú xã thuận từ
    佛本行集經 (q.01) - Phật bản hạnh tập kinh (q.01)
    佛本行集經 (q.02) - Phật bản hạnh tập kinh (q.02)
    佛本行集經 (q.06) - Phật bản hạnh tập kinh (q.06)
    佛本行集經 (q.07) - Phật bản hạnh tập kinh (q.07)
    佛本行集經 (q.09) - Phật bản hạnh tập kinh (q.09)
    佛本行集經 (q.10) - Phật bản hạnh tập kinh (q.10)
    佛本行集經(q.03) - Phật bản hạnh tập kinh (q.03)
    佛本行集經(q.04) - Phật bản hạnh tập kinh (q.04)
    佛本行集經(q.05) - Phật bản hạnh tập kinh (q.05)
    佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本 - Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.01-02)
    佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本 - Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.03-04)
    佛說觀無量壽佛經疏妙宗鈔會本 - Phật thuyết quán vô lượng thọ phật kinh sớ diệu tông sao hội bản (q.05)
    佛説五王經演音 - Phật thuyết ngũ vương kinh diễn âm
    供禮符咒 - Cúng lễ phù chú
    供禮符咒 - Cúng lễ phù chú
    保胎神效全書觧音 - Bảo thai thần hiệu toàn thư giải âm
    保赤便吟 - Bảo xích tiện ngâm
    修身要道經 - Tu thân yếu đạo kinh
    俯察秘索提綱賦 - Phủ sát bí sách đề cương phú
    傘圓山玉譜 - Tản Viên sơn ngọc phả
    傘圓山聖眞經 - Tản Viên sơn thánh chân kinh
    傳奇新譜 - Truyền kì tân phả
    傳奇漫錄 - Truyền kỳ mạn lục
    傳奇漫錄 - Truyền kì mạn lục
    傷寒 - Thương hàn
    傷寒 - Thương hàn
    傷寒集解國音歌 - Thương hàn tập giải quốc âm ca
    僊真要訣寶經 - Tiên chân yếu quyết bảo kinh
    僊譜譯錄 - Tiên phả dịch lục
    儀禮注疏 - Nghi lễ chú sớ (q.01)
    儀禮注疏 - Nghi lễ chú sớ (q.02-04)
    儀禮注疏 - Nghi lễ chú sớ (q.05)
    儀禮注疏 - Nghi lễ chú sớ (q.06-07)
    儀禮注疏 - Nghi lễ chú sớ (q.08)
    儀禮注疏 - Nghi lễ chú sớ (q.09-10)
    儀禮注疏 - Nghi lễ chú sớ (q.12-13)
    儒 林 贈 藁 - Nho lâm tặng cảo
    儿科 - Nhi khoa
    元慈國母立命國音真經 - Nguyên từ quốc mẫu lập mệnh quốc âm chân kinh
    光明修德經文 - Quang minh tu đức kinh văn
    全越詩卷 - Toàn Việt thi quyển
    八陣全書 - Bát trận toàn thư
    公直大夫傳 - Công trực đại phu truyện
    公餘捷記 - Công dư tiệp ký
    六味加減法 - Lục vị gia giảm pháp
    六部小册 - Lục bộ tiểu sách
    册傳各聖撮要 - Sách truyện các thánh toát yếu
    凣情俾膺天祿 - Phàm tình tỉ ứng thiên lộc
    分類賦學指南 - Phân loại phú học chỉ nam
    刑部則列 - Hình bộ tắc liệt (hạ tập)
    列女傳詩 - Liệt nữ truyện thi
    列祀儀文 - Liệt tự nghi văn
    列聖寶誥真經 - Liệt thánh bảo cáo chân kinh
    初學問津 - Sơ học vấn tân
    初學靈犀 - Sơ học linh tê
    制科宏材文選 - Chế khoa hoành tài văn tuyển
    制科文選 - Chế khoa văn tuyển
    制義 - Chế nghĩa
    制藝精華 - Chế nghệ tinh hoa (q.01)
    制藝精華 - Chế nghệ tinh hoa (q.02)
    制藝精華 - Chế nghệ tinh hoa (q.03)
    制藝精華 - Chế nghệ tinh hoa (q.04)
    制藝精華 - Chế nghệ tinh hoa (q.05)
    制藝精華 - Chế nghệ tinh hoa (q.06)
    前漢書 - Tiền hán thư (q.85-87)
    前漢書 - Tiền hán thư (q.88-93)
    前漢書 - Tiền hán thư (q.94)
    前漢書 - Tiền hán thư (q.97-99)
    劉 平 演 歌 - Lưu Bình diễn ca
    劉平楊禮新傳 - Lưu Bình Dương Lễ tân truyện
    劉文安公策略 - Lưu Văn An công sách lược
    功過格校編 - Công quá cách hiệu biên
    加減十三方 - Gia giảm thập tam phương
    勸 夫 歌 - Khuyến phu ca
    勸孝書 - Khuyến hiếu thư
    勸孝書 - Khuyến hiếu thư
    勸孝書 - Khuyến hiếu thư
    勸戒奪命錄 - Khuyến giới đoạt mệnh lục
    北史 - Bắc sử (q.01-02)
    北史 - Bắc sử (q.03-05)
    北史 - Bắc sử (q.06-11)
    北史 - Bắc sử (q.12-17)
    北史 - Bắc sử (q.15-18)
    北史 - Bắc sử (q.19-21)
    北史 - Bắc sử (q.22-24)
    北史 - Bắc sử (q.25-28)
    北史 - Bắc sử (q.85-91)
    北史 - Bắc sử (q.92-95)
    北史新編 - Bắc sử tân biên (q.02)
    北史詠史賦 - Bắc sử vịnh sử phú
    北寧省督學武魯庵場文 - Bắc Ninh tỉnh đốc học Vũ Lỗ Am trường văn
    十干定吉凶歌訣 - Thập can định cát hung ca quyết
    十科策略 - Thập khoa sách lược
    千家詩選 - Thiên gia thi tuyển
    南五正村官員上下簿 - Nam Ngũ Chính thôn quan viên thượng hạ bạ
    南北史書詠 - Nam Bắc sử thư vịnh
    南史 - Nam sử
    南史 - Nam sử
    南史略詩集 - Nam sử lược thi tập
    南國佳事 - Nam quốc giai sự
    南國偉人傳 - Nam quốc vĩ nhân truyện
    南國地輿 - Nam quốc địa dư
    南國地輿幼學敎科書 - Nam quốc địa dư ấu học giáo khoa thư
    南國地輿教科書 - Nam quốc địa dư giáo khoa thư
    南國地輿誌 - Nam quốc địa dư chí
    南國方言俗語備錄 - Nam quốc phương ngôn tục ngữ bị lục
    南天藥性賦 - Nam thiên dược tính phú
    南山叢話 - Nam Sơn tùng thoại
    南山叢話 - Nam Sơn tùng thoại (q.02)
    南山叢話 - Nam Sơn tùng thoại (q.03)
    南山叢話 - Nam Sơn tùng thoại (q.04)
    南山壽詩 - Nam sơn thọ thi
    南山窗課 - Nam Sơn song khoá
    南政曹閲記 - Nam chính tào duyệt kí (q.01)
    南政曹閲記 - Nam chính tào duyệt kí (q.02)
    南方名物備攷 - Nam phương danh vật bị khảo (q.01)
    南方名物備攷 - Nam phương danh vật bị khảo (q.02)
    南海三乘演義 - Nam Hải tam thừa diễn nghĩa
    南藥捷效 - Nam dược tiệp hiệu (q.01-03)
    南藥神效 - Nam dược thần hiệu
    南藥神效 - Nam dược thần hiệu
    南藥神效 - Nam dược thần hiệu (q.thủ-03)
    南藥神經 - Nam dược thần kinh
    南詩新選 - Nam thi tân tuyển
    南越地圖國音歌 - Nam Việt địa đồ quốc âm ca
    南邦策學 - Nam Bang sách học
    南音歌曲格調 - Nam âm ca khúc cách điệu
    南風解嘲 - Nam phong giải trào
    南齊書 - Nam tề thư (q.01-08)
    南齊書 - Nam tề thư (q.09-13)
    南齊書 - Nam tề thư (q.14-19)
    南齋書 - Nam tề thư (q.53-59)
    博學宏詞科文選 - Bác học hoành từ khoa văn tuyển
    博物新編 - Bác vật tân biên ( q.01 )
    博物新編 - Bác vật tân biên ( q.02 )
    叄拾壹條思量 - Tam thập nhất điều tư lượng
    古今傳錄 - Cổ kim truyền lục (q.01)
    古今傳錄 - Cổ kim truyền lục (q.02)
    古文 - Cổ văn
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.01)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.04)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.05)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.09)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.10)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.04-05)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.06-07)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.08-09)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.10-11)
    古文合選 - Cổ văn hợp tuyển (q.12-13)
    古方 - Cổ phương
    古方要藥并性藥全攷 - Cổ phương yếu dược tịnh tính dược toàn khảo
    古琴新舊集 - Cổ cầm tân cựu tập
    古用善圓之法 - Cổ dụng thiện viên chi pháp
    史歌 - Sử ca
    史歌 - Sử ca (q.01)
    史歌 - Sử ca (q.02)
    史歌 - Sử ca (q.03)
    史略 - Sử lược
    史畧節要 - Sử lược tiết yếu
    史記 - Sử ký (q.08-12)
    史記 - Sử ký (q.19-22)
    史記 - Sử ký (q.13-14)
    史記 - Sử ký (q.23-26)
    史記 - Sử ký (q.27-30)
    史記 - Sử ký (q.31-38)
    史記 - Sử ký (q.39-42)
    史記 - Sử ký (q.43-47)
    史記 - Sử ký (q.70-78)
    各排喝爫母 - Các bài hát làm mẹ
    合善真經 - Hợp thiện chân kinh
    名家对联 - Danh gia đối liên
    名聯拔尤 - Danh liên bạt vưu
    名臣事略 - Danh thần sự lược
    名賦合選 - Danh phú hợp tuyển
    吏房閲記-成泰 - Lại phòng duyệt kí – Thành Thái (q.01)
    吏房閲記-成泰 - Lại phòng duyệt kí – Thành Thái (q.02)
    吏房閲記 - Lại phòng duyệt ký
    吏房閲記 - Lại phòng duyệt ký
    吏部條例 - Lại bộ điều lệ
    吏閲日記-啓定 - Lại duyệt nhật kí – Khải Định (1921)
    吏閲日記-啓定 - Lại duyệt nhật kí – Khải Định (1922)
    吏閲日記-啓定 - Lại duyệt nhật kí – Khải Định (1923)
    吏閲日記-啓定 - Lại duyệt nhật kí – Khải Định (1924-1926)
    吏閲日記-成泰 - Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1901)
    吏閲日記-成泰 - Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1904)
    吏閲日記-成泰 - Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1905)
    吏閲日記-成泰 - Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1906)
    吏閲日記-成泰 - Lại duyệt nhật kí – Thành Thái (1907)
    吏閲日記-維新 - Lại duyệt nhật kí – Duy Tân (1910)
    吏閲日記 - Lại duyệt nhật kí - Bảo Đại (1927-1928)
    吏閲日記 - Lại duyệt nhật kí - Duy Tân (1908)
    吏閲日記 - Lại duyệt nhật kí - Duy Tân (1909)
    吏閲日記 - Lại duyệt nhật kí - Duy Tân (1910)
    吏閲日記 - Lại duyệt nhật kí
    吕祖勸孝戒淫文 - Lã tổ khuyến hiếu giới dâm văn
    吕祖師勅演廣化真經 - Lã Tổ Sư sắc diễn quảng hoá chân kinh (q.56)
    吕祖師救刼度人懺 - Lã tổ sư cứu kiếp độ nhân sám
    吕祖雪過修真仙懺 - Lã tổ tuyết quá tu chân tiên sám
    君子有孝子 - Quân tử hữu hiếu tử
    吳家文派 - Ngô gia văn phái (q.03)
    吳家文派 - Ngô gia văn phái (q.04)
    吳家文派 - Ngô gia văn phái (q.01)
    吳家文派 - Ngô gia văn phái (q.02)
    吳家文派賦類 - Ngô gia văn phái phú loại
    吳家文選 - Ngô gia văn tuyển
    吾黃甲詩集 - Ngô hoàng giáp thi tập
    呂塘遺藁詩集 - Lã Đường di cảo thi tập
    呂祖忠孝誥 - Lã tổ trung hiếu cáo
    呂祖靈籤 - Lã tổ linh tiêm
    周原雜詠 - Chu nguyên tạp vịnh
    周易國音歌 - Chu dịch quốc âm ca
    周易國音歌 - Chu dịch quốc âm ca (q.01)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.thủ)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.01-02)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.03-04)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.05-06)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.07-08)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.09-10)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.11-12)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.13-15)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.16-19)
    周易折中 - Chu dịch chiết trung (q.20-22)
    周易歌訣周易歌訣 - Chu dịch ca quyết
    周易類編 - Chu Dịch loại biên
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.04-06)
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.07-09)
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.19-21)
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.25-27)
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.28-30)
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.31-33)
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.34-36)
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.37-39)
    周禮注疏 - Chu lễ chú sớ (q.40-42)
    周禮節要 - Chu lễ tiết yếu (q.01)
    周禮節要 - Chu lễ tiết yếu (q.02)
    周禮節要 - Chu lễ tiết yếu (q.03)
    周禮節要 - Chu lễ tiết yếu (q.04)
    周禮註疏刪翼節要 - Chu lễ chú sớ san dực tiết yếu (q.02)
    唐紀 - Đường Kỉ
    唐詩三百首 - Đường thi tam bách thủ (q.01-04)
    唐詩三百首註疏 - Đường thi tam bách thủ chú sớ (q.01-06)
    唐詩古吹 - Đường thi cổ súy (q.01)
    唐詩古吹 - Đường thi cổ súy (q.02)
    唐詩古吹 - Đường thi cổ súy (q.03)
    唐詩古吹箋註 - Đường thi cổ súy tiên chú (q.01)
    唐詩古吹箋註 - Đường thi cổ súy tiên chú (q.02)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.01)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.02)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.03)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.04)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.05)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.06)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.01-04)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.05-06)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.07-08)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.09-10)
    唐詩合選詳解 - Đường thi hợp tuyển tường giải (q.11-12)
    唐高祖 - Đường Cao Tổ
    啓童說 約 - Khải đồng thuyết ước
    啓童説約 - Khải đồng thuyết ước
    善學賦 - Thiện học phú
    喜雨詩 - Hỉ vũ thi
    喪襄對聯事 - Tang tương đối liên sự
    嗣德聖製字學解義歌 - Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca (q.01-03)
    嗣德聖製字學解義歌 - Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca (q.04-06)
    嗣德聖製論語釋義歌 - Tự Đức thánh chế luận ngữ thích nghĩa ca (q.04)
    嗣德聖製論語釋義歌 - Tự Đức thánh chế luận ngữ thích nghĩa ca (q.05)
    嘉定通志 - Gia Định thông chí
    四家詩集 - Tứ gia thi tập
    四時佳興詩集 - Tứ thời giai hứng thi tập
    四時寒熱 - Tứ thời hàn nhiệt
    四書大全 - Tứ thư đại toàn
    四書大全 - Tứ thư đại toàn
    四書大全節要論語 - Tứ thư đại toàn tiết yếu luận ngữ (q.01)
    四終要理 - Tứ chung yếu lí
    四體字法 - Tứ thể tự pháp (q.thượng)
    因果實錄 - Nhân quả thực lục
    国朝律學揀要 - Quốc triều luật học giản yếu (q.01)
    国朝律學揀要 - Quốc triều luật học giản yếu
    國史練文 - Quốc sử luyện văn
    國史纂要: 南史纂要 - Quốc sử toản yếu: Nam sử toản yếu
    國朝前編撮要 - Quốc triều tiền biên toát yếu
    國朝前編撮要 - Quốc triều tiền biên toát yếu (q.01)
    國朝律例撮要 - Quốc triều luật lệ toát yếu
    國朝律例撮要 - Quốc triều luật lệ toát yếu (q.hạ)
    國朝律例撮要 - Quốc triều luật lệ toát yếu (q.thượng)
    國朝律例撮要 - Quốc triều luật lệ toát yếu (q.trung)
    國朝律例撮要 - Quốc triều luật lệ toát yếu (q.01)
    國朝律例撮要 - Quốc triều luật lệ toát yếu (q.02)
    國朝律例撮要 - Quốc triều luật lệ toát yếu (q.03)
    國朝律學揀要 - Quốc triều luật học giản yếu (q.hạ)
    國朝律學揀要 - Quốc triều luật học giản yếu (q.thượng)
    國朝書契 - Quốc triều thư khế
    國朝正編撮要 - Quốc triều chính biên toát yếu (q.01-02)
    國朝正編撮要 - Quốc triều chính biên toát yếu (q.03-04)
    國朝正編撮要 - Quốc triều chính biên toát yếu (q.05-06)
    國朝歷科鄉策 - Quốc triều lịch khoa hương sách (q.01)
    國朝歷科鄕策 (q.01) - Quốc triều lịch khoa hương sách (q.01)
    國朝歷科鄕策 (q.02) - Quốc triều lịch khoa hương sách (q.02)
    國朝歷科鄕策 (q.03) - Quốc triều lịch khoa hương sách (q.03)
    國朝歷科鄕策(q.04) - Quốc triều lịch khoa hương sách (q.04)
    國朝登科錄 - Quốc triều đăng khoa lục (q.04)
    國朝科榜錄 - Quốc triều khoa bảng lục
    國朝鄉科錄 - Quốc triều hương khoa lục (q.01)
    國朝鄉科錄 - Quốc triều hương khoa lục (q.02)
    國朝鄉科錄 - Quốc triều hương khoa lục (q.03)
    國朝鄕科錄 (q.01) - Quốc triều hương khoa lục (q.01)
    國朝鄕科錄 (q.04) - Quốc triều hương khoa lục (q.04)
    國朝鄕科錄 - Quốc triều hương khoa lục (q.03)
    國民讀本(q.02) - Quốc dân độc bản (q.02)
    國民讀本 - Quốc dân độc bản (q.hạ)
    國民讀本 - Quốc dân độc bản (q.01)
    國音詩雜抄 - Quốc âm thi tạp sao
    土地灶王真經 - Thổ địa táo vương chân kinh
    土地真經 - Thổ địa chân kinh
    土地竈王經 - Thổ địa táo vương kinh
    地學精華 - Địa học tinh hoa (q.01)
    地學精華 - Địa học tinh hoa (q.02)
    地學精華 - Địa học tinh hoa (q.03)
    地志類 - Địa chí loại
    地母真經 - Địa mẫu chân kinh
    地理便覽 - Địa lý tiện lãm
    地理問答 - Địa lí vấn đáp
    地理家傳 - Địa lý gia truyền
    地理家寶 - Địa lý gia bảo
    地理左泑家傳 - Địa lý Tả Ao gia truyền
    地理左泑遺書真傳正法 - Địa lý Tả Ao di thư chân truyền chính pháp
    地理篡要原派真傳 - Địa lí toản yếu nguyên phái chân truyền
    地理風水 - [Địa lý phong thủy]
    地藏菩蕯本願經 - Địa tạng Bồ Tát bản nguyện kinh
    地輿傳錄 - Địa dư truyền lục
    埜史略編大越國阮朝寔錄 - Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục (q.01)
    埜史略編大越國阮朝寔錄 - Dã sử lược biên Đại Việt quốc Nguyễn triều thực lục (q.08-10)
    埜史略編續紀 - Dã sử lược biên tục kỷ
    報恩經註義 - Báo ân kinh chú nghĩa (q.01)
    報恩經註義 - Báo ân kinh chú nghĩa (q.02-03)
    報恩經註義 - Báo ân kinh chú nghĩa (q.04-05)
    場文集 - Trường văn tập
    增補選擇通書廣玉匣記 - Tăng bổ tuyển trạch thông thư quảng ngọc hạp ký
    增訂故事尋源詳解全書 - Tăng đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư
    声教迄于四海賦 - Thanh giáo hất vu tứ hải phú
    壽世寶源 - Thọ thế bảo nguyên
    壽梅家禮 - Thọ mai gia lễ
    壽梅家禮 - Thọ mai gia lễ
    外科樞要大全 - Ngoại khoa khu yếu đại toàn
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.01)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.03)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.04)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.05)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.06)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.07)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.08)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.09)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.16-17)
    大南一統志 - Đại Nam nhất thống chí (q.10-11)
    大南保大八年歲次癸酉協紀曆 - Đại Nam Bảo Đại bát niên tuế thứ Quý Dậu hiệp kỷ lịch
    大南保大十七年歲次壬午協紀曆 - Đại Nam Bảo Đại thập thất niên tuế thứ Nhâm Ngọ hiệp kỷ lịch
    大南保大十九年歲次甲申協紀曆 - Đại Nam Bảo Đại thập cửu niên tuế thứ Giáp Thân hiệp kỷ lịch
    大南典例撮畧新編 (兵例) - Đại Nam điển lệ toát yếu lược tân biên (Binh lệ)
    大南典例撮畧新編 (工例) - Đại Nam điển lệ toát lược tân biên (Công lệ)
    大南典例撮要 - Đại Nam điển lệ toát yếu (q.01)
    大南典例撮要 - Đại Nam điển lệ toát yếu (q.02)
    大南典例撮要 - Đại Nam điển lệ toát yếu (q.03)
    大南典例撮要 - Đại Nam điển lệ toát yếu (q.04)
    大南典例撮要新編 - Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên (q.01)
    大南典例撮要新編 - Đại nam điển lệ toát yếu tân biên (q.02)
    大南典例撮要新編 - Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên (q.03)
    大南典例撮要新編 - Đại Nam điển lệ toát yếu tân biên (q.04)
    大南典例撮要畧新編 (吏例) - Đại Nam điển lệ toát yếu lược tân biên (Lại lệ)
    大南典例撮要畧新編 (戶例) - Đại Nam điển lệ toát yếu lược tân biên (Hộ lệ)
    大南典例撮要畧新編 (禮例) - Đại Nam điển lệ toát yếu lược tân biên (Lễ lệ)
    大南國史演歌 - Đại Nam quốc sử diễn ca
    大南國史演歌 - Đại Nam quốc sử diễn ca
    大南國史演歌 - Đại Nam quốc sử diễn ca
    大南官制 - Đại Nam quan chế
    大南寔錄前編 - Đại Nam thực lục tiền biên ( q.01-02)
    大南寔錄前編 - Đại Nam thực lục tiền biên ( q.03-06)
    大南寔錄前編 - Đại Nam thực lục tiền biên ( q.07-09)
    大南寔錄前編 - Đại Nam thực lục tiền biên ( q.10-12)
    大南寔錄前編 - Đại nam thực lục tiền biên (q.01-02)
    大南寔錄前編 - Đại Nam thực lục tiền biên (q.03-06)
    大南寔錄前編 - Đại Nam thực lục tiền biên (q.07-09)
    大南寔錄前編 - Đại nam thực lục tiền biên (q.10-12)
    大南正編列傳初集 - Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.01-03)
    大南正編列傳初集 - Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.04-07)
    大南正編列傳初集 - Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.08-11)
    大南正編列傳初集 - Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.12-15)
    大南正編列傳初集 - Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.16-20)
    大南正編列傳初集 - Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.21-23)
    大南正編列傳初集 - Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.24-29)
    大南正編列傳初集 - Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập (q.30)
    大學, 中庸集解 - Đại học, trung dung tập giải
    大學撮要 - Đại học toát yếu
    大家詩文集 - Đại gia thi văn tập
    大家遗稿 - Đại gia di cảo
    大悲心注持頌簡法 - Đại bi tâm chú trì tụng giản pháp
    大方便佛報恩經註義 - Đại phương tiện phật báo ân kinh chú nghĩa (q.06-07)
    大方廣佛華嚴經 - Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh
    大越史約 - Đại Việt sử ước
    大越史記全書 - Đại Việt sử ký toàn thư
    大越史記全書 - Đại Việt sử kí toàn thư ( q.11)
    大越史記全書 - Đại Việt sử kí toàn thư ( q.12)
    大越史記全書 - Đại Việt sử kí toàn thư ( q.13)
    大越史記全書 - Đại Việt sử kí toàn thư ( q.14)
    大越史記全書 - Đại Việt sử kí toàn thư ( q.15)
    大越史記全書 - Đại Việt sử kí toàn thư ( q.16)
    大越史記全書 - Đại Việt sử kí toàn thư ( q.17)
    大越史記全書 - Đại Việt sử kí toàn thư ( q.18)
    大越史記捷綠總序 - Đại Việt sử ký tiệp lục tổng tự
    大越史記捷綠總序 - Đại Việt sử ký tiệp lục tổng tự
    大越地輿全編 - Đại Việt địa dư toàn biên (q.03)
    大越地輿全編 - Đại Việt địa dư toàn biên (q.04)
    大越地輿全編 - Đại Việt địa dư toàn biên (q.05)
    大越地輿全編 - Đại Việt địa dư toàn biên (q.01)
    大越地輿全編 - Đại Việt địa dư toàn biên (q.02)
    大越歷代史總論 - Đại Việt lịch đại sử tổng luận
    天南人物 - Thiên Nam nhân vật
    天南四字經 - Thiên Nam tứ tự kinh
    天南地勢開正地里國語 - Thiên Nam địa thế khai chính địa lý quốc ngữ
    天南正見歷史傳唐大 演義 - Thiên Nam chính kiến lịch sử truyện Đường đại diễn nghĩa
    天台詩 - Thiên thai thi
    太上妙錄 - Thái thượng diệu lục
    太上感應篇誦式 - Thái thượng cảm ứng thiên tụng thức
    太宗皇帝御製課虚集 - Thái Tông hoàng đế ngự chế khoá hư tập
    太宗皇帝御製課虛 - Thái tông hoàng đế ngự chế khóa hư
    太平廣記 - Thái bình quảng ký
    太平風物誌 - Thái Bình phong vật chí
    奉使燕臺總歌 - Phụng sứ yên đài tổng ca
    奬錄日記 - Tưởng lục nhật kí
    奬錄日記 - Tưởng lục nhật kí
    女 子 須 知 - Nữ tử tu tri
    女則演音 - Nữ tắc diễn âm
    女則演音 - Nữ tắc diễn âm
    女小學 - Nữ tiểu học
    女科撮要 - Nữ khoa toát yếu
    妙法蓮華經 - Diệu pháp liên hoa kinh
    妙法蓮華經 - Diệu pháp liên hoa kinh (q.01)
    妙法蓮華經 - Diệu pháp liên hoa kinh (q.02)
    妙法蓮華經 - Diệu pháp liên hoa kinh (q.03)
    妙法蓮華經 - Diệu pháp liên hoa kinh (q.04)
    妙法蓮華經 - Diệu pháp liên hoa kinh (q.05)
    妙法蓮華經 - Diệu pháp liên hoa kinh (q.06)
    妙法蓮華經 - Diệu pháp liên hoa kinh (q.07)
    妙經門 - Diệu kinh môn
    婦孺淺史歌 - Phụ nhụ thiển sử ca
    子思中庸大全章句 - Tử Tư Trung dung đại toàn chương cú (q.thượng)
    子思中庸大全章句 - Tử Tư Trung dung đại toàn chương cú (q.hạ)
    子朱子小學全書 - Tử Chu tử tiểu học toàn thư (q.01-03)
    子朱子小學全書 - Tử Chu tử tiểu học toàn thư (q.04-06)
    子朱子小學略編 - Tử Chu Tử tiểu học lược biên
    孔學精神論 - Khổng học tinh thần luận
    孔明先生馬前卦 - Khổng Minh tiên sinh mã tiền quái
    孝親鑑歌 - Hiếu thân giám ca
    孟子節要 - Mạnh Tử tiết yếu
    孟子集註 - Mạnh tử tập chú (q.01-02)
    學海場 門生浴沂譜 - Học Hải trường môn sinh dục nghi phổ
    學規新場開設 - Học quy tân trường khai thiết
    宅園門傳醫書集要 - Trạch viên môn truyền y thư tập yếu
    安南一統志 - An Nam nhất thống chí
    安南九龍歌 - An Nam cửu long ca
    安南初學史 - An Nam sơ học sử
    安南初學史畧 - An nam sơ lược sử học (q.01)
    安南初學史畧 - An nam sơ lược sử học (q.02)
    安南地搞記 - An Nam địa cảo ký
    安南地理搞 - An Nam địa lý cảo
    安樂窩賦 - An lạc oa phú
    安紫微國語歌 - An tử vi quốc ngữ ca
    宋書 - Tống thư (q.80-84)
    宋書 - Tống thư (q.85-92)
    宋珍新傳 - Tống Trân tân truyện
    宋珍新傳 - Tống Trân tân truyện
    宋珍新傳 - Tống Trân tân truyện
    官吏陞銜縂册 - Quan lại thăng hàm tổng sách
    官吏陞銜縂册 - Quan lại thăng hàm tổng sách
    官帝桃園明聖經 - Quan đế đào viên minh thánh kinh
    官箴捷錄 - Quan châm tiệp lục
    宝鼎行持 - Bảo đỉnh hành trì
    客墅 - Khách thự
    宫怨吟 - Cung oán ngâm
    宫怨吟曲 - Cung oán ngâm khúc
    家傳活嬰祕書 - Gia truyền hoạt anh bí thư
    家傳診痘要夬 - Gia truyền chẩn đậu yếu quyết
    家傳診痘要夬 - Gia truyền chẩn đậu yếu quyết
    家傳醫芳 - [Gia truyền y phương]
    家傳集驗 - Gia truyền tập nghiệm (q.01)
    家禮或問 - Gia lễ hoặc vấn
    實用歷史教科書 - Thực dụng lịch sử giáo khoa thư (q.05)
    實用藥性辭典 - Thực dụng dược tính từ điển
    審音要訣 - Thẩm âm yếu quyết
    寶英毖旨 - Bảo anh bí chỉ
    對帳 - [Đối trướng]
    對策准繩 - Đối sách chuẩn thằng
    對聯字体集 - Đối liên tự thể tập
    對聯目錄 - Đối liên mục lục
    對聯集 - Đối liên tập
    對聯集 - Đối liên tập
    小學句讀 - Tiểu học cú đậu
    小山后演歌 - Tiểu Sơn Hậu diễn ca
    少嵒 賦 草 - Thiếu nham phú thảo
    少嵒 賦草 - Thiếu nham phú thảo (q.01-02)
    少嵒賦草 - Thiếu nham phú thảo (q.03-04)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q thủ)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.02)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.03)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.04)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.05)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.06)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.07)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.08)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.09)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.10)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.11)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.12)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu ( q.13)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.14)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.15)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.16)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.17)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.18-19)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.20-21)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.22)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.23)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.24)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.25)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.26)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.27)
    少微節要 - Thiếu vi tiết yếu (q.28)
    尙父鷹陽賦 - Thượng phụ ưng dương phú
    尺牘分類 - Xích độc phân loại (q.thượng)
    尺牘分類 - Xích độc phân loại (q.hạ)
    山 后 演 歌 - Sơn Hậu diễn ca
    山聖古蹟 - Sơn thánh cổ tích
    山鍾海毓 - Sơn chung hải dục
    峨山景致 - Nga Sơn cảnh trí
    嶺南摭怪 - Lĩnh Nam chích quái
    嶺南摭怪列傳 - Lĩnh Nam chích quái liệt truyện
    左泑眞傳地理 - Tả Ao chân truyền địa lý
    左青威吳族祖墓 - Tả Thanh Oai Ngô tộc tổ mộ
    帳中夜飲 - Trướng trung dạ ẩm
    帳對文集 - Trướng đối văn tập
    平常理話演國音 - Bình thường lý thoại diễn quốc âm
    平江范氏家塾易經測蠡 - Bình Giang Phạm Thị gia thục dịch kinh trắc lãi
    平陽精要 - Bình Dương tinh yếu
    幼學五言詩 - Ấu học ngũ ngôn thi
    幼學叢談 - Ấu học tùng đàm
    幼學國史五言詩 - Ấu học quốc sử ngũ ngôn thi
    幼學普通說約 - Ấu học phổ thông thuyết ước
    幼學普通説約 - Ấu học phổ thông thuyết ước
    幼學漢字新書 - Ấu học hán tự tân thư ( q.01 )
    幼學漢字新書 - Ấu học hán tự tân thư ( q.02 )
    幼科診治簡約 - Ấu khoa chẩn trị giản ước
    康熙字典 - Khang hy tự điển (hợi tập thượng)
    康熙字典 - Khang hy tự điển (hợi tập trung)
    康熙字典 - Khang hy tự điển (mùi tập thượng)
    康熙字典 - Khang hy tự điển (mùi tập hạ)
    康熙字典 - Khang hy tự điển (thân tập thượng)
    康熙字典 - Khang hy tự điển (thân tập trung)
    廣集華文 - Quảng tập hoa văn (q.03)
    延壽鄰上下簿 - Diên Thọ lân thượng hạ bạ
    弥陀因菓正經演音 - Di đà nhân quả chính kinh diễn âm
    張廣溪公文集 - Thương Quảng Khê công văn tập
    彌勒真經演音 - Di Lặc chân kinh diễn âm
    彌陀經彌陀經 - Di đà kinh
    彌陀般若經註合釘 - Di Đà Bát Nhã kinh chú hợp đính
    征婦吟 - Chinh phụ ngâm
    征婦吟 - Chinh phụ ngâm
    征婦吟備錄 - Chinh phụ ngâm bị lục
    後陳逸史 - Hậu Trần dật sử
    御制越史縂詠集 - Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập
    御批歷代通鑑輯覽 - Ngự phê lịch đại thông giám tập lãm (q.46-48)
    御批歷代通鑑輯覽 - Ngự phê lịch đại thông giám tập lãm (q.49-51)
    御批歷代通鑑輯覽 - Ngự phê lịch đại thông giám tập lãm (q.52-54)
    御批歷代通鑑輯覽 - Ngự phê lịch đại thông giám tập lãm (q.55-57)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.thủ)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.01-02)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.03-04)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.05-06)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.07-08)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.09-10)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.11-12)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.13-14)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.15-16)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.17-19)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.20)
    御纂周易折中 - Ngự toản Chu dịch triết trung (q.21-22)
    御製古今體格詩法集 - Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập
    御製古金體格詩法集 - Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập (q.01)
    御製古金體格詩法集 - Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập (q.03)
    御製古金體格詩法集 - Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp tập (q.05-06)
    御製皇越律例 - Ngự chế Hoàng Việt luật lệ
    御製詩四集 - Ngự chế thi tứ tập
    御製越史總詠 - Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.01)
    御製越史總詠 - Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.02)
    御製越史總詠 - Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.03)
    御製越史總詠 - Ngự chế việt sử tổng vịnh (q.thượng)
    御製越史總詠 - Ngự chế việt sử tổng vịnh (q.hạ)
    御製越史總詠集 - Ngự chế Việt Sử tổng vịnh tập
    御製越史總詠集 - Ngự chế Việt Sử tổng vịnh tập
    御製越史總詠集 - Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.01)
    御製越史總詠集 - Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.03-06)
    御製越史總詠集 - Ngự chế Việt sử tổng vịnh (q.08-10)
    心傳祕決新書 - Tâm truyền bí quyết tân thư
    心善真經 - Tâm thiện chân kinh
    心囊三又曹官 - Tâm nang tam hựu tào quan
    心囊大集 - Tâm nang đại tập
    心法 - Tâm pháp
    心法切要眞經 - Tâm pháp thiết yếu chân kinh
    心法切要真經 - Tâm pháp thiết yếu chân kinh
    心略天樞 - Tâm lược thiên khu
    忠 孝 神 僊 - Trung hiếu thần tiên (q.01)
    忠 孝 神 僊 - Trung hiếu thần tiên (q.02)
    忠孝神仙 - Trung hiếu thần tiên
    忠經孝經 - Trung kinh hiếu kinh
    性理大全節要 - Tính lí đại toàn tiết yếu (q.01)
    性理大全節要 - Tính lí đại toàn tiết yếu (q.02)
    性理大全節要 - Tính lí đại toàn tiết yếu (q.03)
    性理大全節要 - Tính lí đại toàn tiết yếu (q.04)
    性理大全節要 - Tính lí đại toàn tiết yếu (q.05)
    性理節要 - Tính lí tiết yếu
    性理詩 - Tính lí thi
    性葯賦 - Tính dược phú
    愛州和正先生錄 - Ái Châu hoà chính tiên sinh lục
    感悟吟 - Cảm ngộ ngâm
    感應篇集註 - Cảm ứng thiên tập chú
    感應高王觀世音經 - Cảm ứng Cao Vương Quan Thế Âm kinh
    慈廉登科錄 - Từ Liêm đăng khoa lục
    慈悲三昧水懺靈文 - Từ bi tam muội thủy sám linh văn
    慕澤黎氏家譜事跡記 - Mộ trạch Lê thị gia phả sự tích ký
    慶賀詩對聯 - Khánh hạ thi đối liên
    應赴餘編 - Ứng phó dư biên
    應赴餘編總集 - Ứng phó dư biên tổng tập
    成道神經 - Thành đạo thần kinh
    戒殺放生文 - Giới sát phóng sinh văn
    戰古堂 - Chiến cổ đường
    戰國策 - Chiến quốc sách (q.01-07)
    戰國策 - Chiến quốc sách (q.08-17)
    戰國策 - Chiến quốc sách (q.18-24)
    戰國策 - Chiến quốc sách (q.25-33)
    戰國策 - Chiến quốc sách (q.thượng-hạ)
    承抄睿號 - Thừa sao duệ hiệu
    抑齋遺集 - Ức trai di tập (q.04-05)
    抑齋遺集 - Ức Trai di tập (q.04)
    抑齋集 - Ức Trai tập (q.01)
    抑齋集敘傳 - Ức Trai tập tự truyện
    拾恩經演歌 - Thập ân kinh diễn ca
    拾採詩集 - Thập thái thi tập
    指南備要 - Chỉ nam bị yếu
    掇拾雜記 - Xuyết thập tạp ký
    排歌噒棋泊 - Bài ca răn cờ bạc
    搜釆諸家對聯並帳文 - Sưu thái chư gia đối liên tịnh trướng văn
    摘錦彙編 - Trích cẩm vựng biên
    摘錦彙編 - Trích cẩm vựng biên
    撫邊雜錄 - Phủ biên tạp lục
    撫邊雜錄 - Phủ biên tạp lục (q.03)
    撰訂保産國語 - Soạn đính bảo sản quốc ngữ
    改良蒙學國史教科書 - Cải lương mông học quốc sử giáo khoa thư
    攻文 - Công văn
    攻文心囊妙語 - Công văn tâm nang diệu ngữ (q.01)
    攻文心囊妙語 - Công văn tâm nang diệu ngữ (q.02)
    攻文心囊妙語 - Công văn tâm nang diệu ngữ (q.03)
    政經演音 - Chính kinh diễn âm
    救世寶經 - Cứu thế bảo kinh
    救世靈經 - Cứu thế linh kinh
    救偏琐言 - Cứu thiên tỏa ngôn
    救偏瑣言 - Cứu thiên toả ngôn (q.01)
    救偏瑣言 - Cứu thiên toả ngôn
    救偏瑣言 - Cứu thiên toả ngôn (q.03)
    救偏瑣言 - Cứu thiên toả ngôn (q.04)
    救劫皇經 - Cứu kiếp hoàng kinh
    敢談國音真經 - Cảm đàm quốc âm chân kinh (q.02)
    敢談國音真經 - Cảm đàm quốc âm chân kinh (q.03)
    文公家禮存真 - Văn công gia lễ tồn chân
    文册 - Văn sách
    文廟十詠 - Văn Miếu thập vịnh
    文廟祀典 - Văn Miếu tự điển
    文心雕龍 (q.01) - Văn tâm điêu long (q.01)
    文心雕龍(q.03) - Văn tâm điêu long (q.03)
    文心雕龍(q.04) - Văn tâm điêu long (q.04)
    文昌帝君救刼葆生經 - Văn Xương Đế quân cứu kiếp bảo sinh kinh
    文昌帝君救劫葆生經 - Văn Xương đế quân cứu kiếp bảo sinh kinh
    文昌帝君百行篇 - Văn xương đế quân bách hạnh thiên
    文明新學策 - Văn minh tân học sách
    文武二帝救刼真經 - Văn Vũ Nhị đế cứu kiếp chân kinh
    文班銜册 - Văn ban hàm sách
    文祭 - Văn tế
    文策 - Văn sách (q.01)
    文策 - Văn sách
    文策卷 - Văn sách quyển
    文詞体格 - Văn từ thể cách
    新刊刑部則例 - Tân san hình bộ tắc lệ
    新刊南藥神效十科應治 - Tân san nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị (q.05)
    新刊南藥神效十科應治 - Tân san nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị (q.07)
    新刊南藥神效十科應治 - Tân san nam dược thần hiệu thập khoa ứng trị (q.09)
    新刊普濟良方 - Tân san phổ tế lương phương
    新刊普濟良方钫 - Tân san phổ tế lương phương
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.09)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.02)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.03)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.05)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.06)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.10)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.11)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.12)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.15)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.16)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.17)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.18)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.20)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.21-22)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.23)
    新刊補正少微通鑑節要大全 - Tân san bổ chính thiếu vi thông giám tiết yếu đại toàn (q.24-25)
    新刊醫林狀元壽世保元 - Tân san y lâm trạng nguyên thọ thế bảo nguyên (q.01-02)
    新刊醫林狀元壽世保元 - Tân san y lâm trạng nguyên thọ thế bảo nguyên (q.03-04)
    新刊醫林狀元壽世保元 - Tân san y lâm trạng nguyên thọ thế bảo nguyên (q.05)
    新刊醫林狀元壽世保元 - Tân san y lâm trạng nguyên thọ thế bảo nguyên (q.06)
    新刊醫林狀元壽世保元 - Tân san y lâm trạng nguyên thọ thế bảo nguyên (q.07-08)
    新刊醫林狀元壽世保元 - Tân san y lâm trạng nguyên thọ thế bảo nguyên (q.09-10)
    新刊釋氏要覽行持密想 - Tân san thích thị yếu lãm hành trì mật tưởng
    新式論体合選 - Tân thức luận thể hợp tuyển (q.01)
    新式論体合選 - Tân thức luận thể hợp tuyển (q.02)
    新揀應試詩賦 - Tân giản ứng thí thi phú
    新撰詩段卷 - Tân soạn thi đoạn quyển
    新科會鄕文選 - Tân khoa hội hương văn tuyển
    新科鄉會文選 - Tân khoa hương hội văn tuyển
    新科鄕會文選 - Tân khoa hương hội văn tuyển
    新編傳奇漫錄 - Tân biên truyền kỳ mạn lục
    新編傳奇漫錄 - Tân biên truyền kỳ mạn lục
    新編撰集雜醮諸科 - Tân biên soạn tập tạp tiếu chư khoa (q.02)
    新訂倫理教科書 - Tân đính luân lý giáo khoa thư
    新訂南國地輿教書 - Tân đính Nam quốc địa dư giáo khoa thư
    新訂南國地輿教書 - Tân đính Nam quốc địa dư giáo khoa thư
    新訂南國地輿教科書 - Tân đính nam quốc địa dư giáo khoa thư
    新訂故事尋源詳解全書 - Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư (q.01-03)
    新訂故事尋源詳解全書 - Tân đính cố sự tầm nguyên tường giải toàn thư (q.04-06)
    新訂海珠墨妙 - Tân đính Hải Châu mặc diệu
    新豐賦 - Tân phong phú
    新鐫 海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên hải thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.14)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.thủ)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.01)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.02)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.03)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.04-05)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.06)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.07-08)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.09)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.10)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.11)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật ( q.12-13)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.14)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.17-18)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.25)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.26)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.27)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.28)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.29)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.36-37)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.38-39)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.40-41)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.42-43)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.44)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.30)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.31)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.32)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.33)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.34-35)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.45-46)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.47-49)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.50-51)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.52-53)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.54-55)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.56-57)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.58)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.59-60)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.61-62)
    新鐫海上醫宗心領全帙 - Tân thuyên Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trật (q.vĩ)
    方亭嚶言詩集 - Phương Đình anh ngôn thi tập
    方亭文類 - Phương đình văn loại (q.02)
    方亭文類 - Phương Đình văn loại
    方亭文類 - Phương Đình văn loại (q.02)
    方亭文類 - Phương Đình văn loại (q.03)
    方亭詩類流覽集 - Phương Đình thi loại lưu lãm tập
    方亭隋筆錄 - Phương Đình tuỳ bút lục (q.01)
    方亭隋筆錄 - Phương Đình tuỳ bút lục (q.03)
    方亭隋筆錄 - Phương Đình tuỳ bút lục
    方亭隋筆錄 - Phương Đình tuỳ bút lục (q.05)
    旅中吟 - Lữ trung ngâm
    日 省 吟 - Nhật tỉnh ngâm
    日用常談 - Nhật dụng thường đàm
    日誦修持切要經 - Nhật tụng tu trì thiết yếu kinh
    明倫撮要歌 - Minh luân toát yếu ca
    明命御 製詩初集 - Minh Mệnh ngự chế thi sơ tập
    明德寶經 - Minh đức bảo kinh
    明心寶鑑釋義 - Minh tâm bảo giám thích nghĩa
    明心寶鑑釋義 - Minh tâm bảo giám thích nghĩa
    明珠貫會真經 - Minh châu quán hội chân kinh
    明聖經示讀 - Minh thánh kinh thị độc
    明道家訓 - Minh đạo gia huấn
    易經 - Dịch kinh (q.04)
    易經 - Dịch kinh (q.01)
    易經 - Dịch kinh (q.02)
    易經 - Dịch kinh (q.01)
    易經 - Dịch kinh (q.02)
    易經 - Dịch kinh (q.03)
    易經 - Dịch kinh (q.04)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.thủ)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.01-03)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.04-05)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.06-07)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.08-10)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.11-13)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.14-16)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.17-18)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.19-20)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.22)
    易經大全 - Dịch kinh đại toàn (q.09-10)
    易經大全節要 - Dịch kinh đại toàn tiết yếu (q.03)
    易膚叢說 - Dịch phu tùng thuyết
    易膚叢説 - Dịch phu tùng thuyết
    春秋 - Xuân thu (q.04)
    春秋大全 - Xuân thu đại toàn (q.05-07)
    春秋大全 - Xuân thu đại toàn (q.17-19)
    春秋大全 - Xuân thu đại toàn (q.20-22)
    春首甲辰祭先賢文 - Xuân thủ Giáp Thìn tế tiên hiền văn
    春香詩集 - Xuân Hương thi tập
    昭君新傳 - Chiêu Quân tân truyện
    昭琥先生撰史儀義 - Chiêu Hổ tiên sinh soạn sử nghi nghĩa
    昼形芳圖格 - Trú hình phương đồ cách
    普度眾生篇 - Phổ độ chúng sinh thiên
    普度陰陽寳經 - Phổ độ âm dương bảo kinh
    普通讀本 - Phổ thông độc bản
    暇餘閒話 - Hạ dư nhàn thoại
    暗室燈新揀 - Ám thất đăng tân giản
    曲江吳陽亭文集 - Khúc giang Ngô dương đình văn tập
    書仇記囑 - Thư cừu kí chúc
    書經 - Thư kinh (q.01)
    書經 - Thư kinh (q.03)
    書經大全 - Thư kinh đại toàn (q.thủ)
    書經大全 - Thư kinh đại toàn (q.01-02)
    書經大全 - Thư kinh đại toàn (q.05-06)
    書經大全 - Thư kinh đại toàn (q.09-10)
    會同四敎 - Hội đồng tứ giáo
    會同四教 - Hội đồng tứ giáo
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển (q.01-02)
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會庭文選會庭文選 - Hội đình văn tuyển
    會試文選 - Hội thí văn tuyển
    會試文選 - Hội thí văn tuyển
    月花問答 - Nguyệt Hoa vấn đáp
    本善經 - Bản thiện kinh
    本國南藥品記 - Bản quốc nam dược phẩm ký
    本國左泑先生地理立成歌 - Bản quốc Tả Ao tiên sinh địa lý lập thành ca
    本草備要 - Bản thảo bị yếu (q.03)
    朱族家譜 - Chu tộc gia phả
    杜族家譜 - Đỗ tộc gia phả
    東洋政治 - Đông Dương chính trị
    東洋政治 - Đông Dương chính trị
    東洋政治政治地誌集編 - Đông Dương chính trị địa chí tập biên
    東洋文集 - Đông Dương văn tập
    東海大王事跡 - Đông Hải Đại vương sự tích
    東稠段族譜 - Đông Trù Đoàn tộc phả
    東野學言詩集 - Đông dã học ngôn thi tập
    枕戈待旦賦 - Chẩm qua đãi đán phú
    柳堂阮叟真心[詩賦集] - Liễu đường Nguyễn tẩu Chân Tâm [thi phú tập]
    柴山詩錄 - Sài Sơn thi lục
    桂山先生場文 - Quế Sơn Tiên sinh trường văn
    桂山詩集 - Quế Sơn thi tập
    桑滄偶錄 - Tang thương ngẫu lục
    桓公 - [Hoàn công]
    梁皇寶懺 - Lương hoàng bảo sám (q.09-10)
    梅山吟草 - Mai Sơn ngâm thảo
    梅山文草 - Mai Sơn văn thảo
    棹渡血湖嘆 - Chèo đò huyết hồ thán
    楊公逸民加補五章歌 - Dương công dật dân gia bổ ngũ chương ca
    楊氏醫方國語歌 - Dương thị y phương quốc ngữ ca
    槐軒名家詩解 - Hòe hiên danh gia thi giải
    樂善國音眞經 - Lạc thiện quốc âm chân kinh
    樂生心得 - Lạc sinh tâm đắc
    樂生心得 - Lạc sinh tâm đắc (q.hữu)
    樂生心得 - Lạc sinh tâm đắc (q.tả)
    樂生心得經治國語歌 - Lạc sinh tâm đắc kinh trị quốc ngữ ca
    欽天解厄經 - Khâm thiên giải ách kinh
    欽天解厄經 - Khâm thiên giải ách kinh
    欽定 梁書 - Khâm định lương thư (q.01-11)
    欽定 梁書 - Khâm định lương thư (q.12-29)
    欽定 梁書 - Khâm định lương thư (q.30-45)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.96-103)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.104-113)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.114-123)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.124-132)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.133-142)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.143-152)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.153-162)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.163-171)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.172-179)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.180-190)
    欽定元史 - Khâm định nguyên sử (q.191-201)
    欽定南史 - Khâm định nam sử (q.37-44)
    欽定南史 - Khâm định nam sử (q.43-47)
    欽定南史 - Khâm định nam sử (q.48-51)
    欽定南史 - Khâm định nam sử (q.53-60)
    欽定南史 - Khâm định nam sử (q.61-67)
    欽定南史 - Khâm định nam sử (q.68-74)
    欽定南史 - Khâm định nam sử (q.75-80)
    欽定唐書 - Khâm định đường thư (q.25-27)
    欽定唐書 - Khâm định đường thư (q.208-215)
    欽定唐書 - Khâm định đường thư (q.216-221)
    欽定唐書 - Khâm định đường thư (q.222-225)
    欽定唐書釋音 - Khâm định đường thư thích âm (q.01-25)
    欽定大南會典事例 - Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (q.43)
    欽定大南會典事例 - Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.45-47)
    欽定大南會典事例 - Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.50-51)
    欽定大南會典事例 - Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.52-53)
    欽定大南會典事例 - Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.54-56)
    欽定大南會典事例 - Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.57-58)
    欽定大南會典事例 - Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.59-60)
    欽定大南會典事例 - Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ ( q.61-62)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.01)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.11-15)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.16-24)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.25-32)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.41-44)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.45-48)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.54-57)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.58-60)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.66-69)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.70-72)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.77-80)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.81-85)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.86-94)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.95-104 hạ)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.105-112 thượng)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.112 hạ-120)
    欽定後漢書 - Khâm định hậu hán thư (q.118-120)
    欽定晉書 - Khâm định tấn thư (q.27-33)
    欽定晉書 - Khâm định tấn thư (q.34-42)
    欽定晉書 - Khâm định tấn thư (q.43-52)
    欽定晉書 - Khâm định tấn thư (q.53-60)
    欽定晉書 - Khâm định tấn thư (q.61-70)
    欽定晉書 - Khâm định tấn thư (q.71-79)
    欽定晉書 - Khâm định tấn thư (q.80-88)
    欽定晉書 - Khâm định tấn thư (q.89-95)
    欽定梁書 - Khâm định lương thư (q.46-56)
    欽定梵音大悲 - Khâm định phạn âm đại bi
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.01-05)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.06-11)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.12-16)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.17-19)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.21.24)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.25-27)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.28-31)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.32-34)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.35-37)
    欽定舊唐書 - Khâm định cựu đường thư (q.42-45)
    欽定萬年書 - Khâm định vạn niên thư
    欽定詠史 - Khâm định vịnh sử (q.01)
    欽定詠史 - Khâm định vịnh sử (q.02)
    欽定詠史 - Khâm định vịnh sử (q.03)
    欽定詠史 - Khâm định vịnh sử (q.04)
    欽定詠史 - Khâm định vịnh sử (q.05)
    欽定詠史 - Khâm định vịnh sử (q.06)
    欽定詠史 - Khâm định vịnh sử (q.08)
    欽定詠史 - Khâm định vịnh sử (q.10)
    欽定越史綱目輯要 - Khâm định việt sử cương mục tập yếu (q.01)
    欽定越史綱目輯要 - Khâm định việt sử cương mục tập yếu (q.02)
    欽定越史綱目輯要 - Khâm định việt sử cương mục tập yếu (q.03)
    欽定越史綱目輯要 - Khâm định việt sử cương mục tập yếu (q.04)
    欽定越史綱目輯要 - Khâm định việt sử cương mục tập yếu (q.05)
    欽定越史綱目輯要 - Khâm định việt sử cương mục tập yếu (q.06)
    欽定越史綱目輯要 - Khâm định việt sử cương mục tập yếu (q.07)
    欽定越史通鑑綱目 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục (quyển thủ-01)
    欽定越史通鑑綱目前編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục tiền biên (q.02-05)
    欽定越史通鑑綱目前編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục tiền biên (q.01-03)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.01-02)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.03-04)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.05-06)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.07-08)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.09-10)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.11-12)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.13-14)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.15-16)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.17-18)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.19-20)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.21-22)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.23-24)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.25-26)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.27-28)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.29-30)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.31-32)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.33-36)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.37-41)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.42-45)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.46-47)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên (q.20-21)
    欽定越史通鑑綱目正編 - Khâm Định Việt Sử thông giám cương mục chính biên (q.22)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.01-06)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.07-12)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.13-16)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.17-19)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.20-24)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.25-30)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.31-35)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.46-56)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.57-66)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.67-75)
    欽定隋書 - Khâm định tùy thư (q.76-85)
    歌籌 - Ca trù
    歌籌体格 - Ca Trù thể cách
    歌籌體 格 - Ca trù thể cách
    歌籌體格 - Ca trù thể cách
    歌籌體格 - Ca trù thể cách
    歌籌點鼓法 - Ca trù điểm cổ pháp
    止至善錄 - Chỉ chí thiện lục
    正御医官家傳 - Chính ngự y quan gia truyền
    正心真經 - Chính tâm chân kinh (q.01)
    武班銜册 - Võ ban hàm sách
    武經直解 - Vũ kinh trực giải (q.01-03)
    歲旦俟春來 - Tuế đán sĩ xuân lai
    歴大名臣言行錄 - Lịch đại danh thần ngôn hành lục (q.01-03)
    歴大名臣言行錄 - Lịch đại danh thần ngôn hành lục (q.08-11)
    歴大名臣言行錄 - Lịch đại danh thần ngôn hành lục (q.15-16)
    歴大名臣言行錄 - Lịch đại danh thần ngôn hành lục (q.17-19)
    歴大名臣言行錄 - Lịch đại danh thần ngôn hành lục (q.20-21)
    歷代名臣言行綠 - Lịch đại danh thần ngôn hành lục
    歷朝憲章類誌 - Lịch triều hiến chương loại chí
    歷科名表 - Lịch khoa danh biểu
    歷科名表 - Lịch khoa danh biểu
    歷科四錄 - Lịch khoa tứ lục
    歷科會庭文選 - Lịch khoa Hội đình văn tuyển
    歷科香試文選 - Lịch khoa Hương thí văn tuyển
    段族譜 - Đoàn tộc phả
    水竹賦 - Thuỷ trúc phú
    水陸全集 - Thủy lục toàn tập (q.03)
    水陸全集 - Thủy lục toàn tập (q.04)
    水陸全集 - Thủy lục toàn tập (q.05)
    水陸全集 - Thủy lục toàn tập (q.06)
    水陸全集 - Thủy lục toàn tập (q.01)
    水陸全集 - Thủy lục toàn tập (q.02)
    水陸諸科 - Thuỷ lục chư khoa
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa (q.01)
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa (q.02)
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa (q.04)
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa (q.01)
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa (q.02)
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa (q.03)
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa (q.04)
    水陸諸科 - Thủy lục chư khoa (q.06)
    求德聖奇除災解難 - Cầu Đức Thánh cả trừ tai giải nạn
    江氏家譜 - Giang Thị gia phả
    沙彌律儀要略曾注 - Sa di luật nghi yếu lược tằng chú
    河内學正探花武范咸集正文 - Hà Nội học chính thám hoa Vũ Phạm Hàm tập văn
    河内省文庙 - Hà Nội tỉnh Văn Miếu
    河南場鄕試文選 - Hà Nam trường hương thí văn
    河南鄉試文選 - Hà Nam hương thí văn tuyển
    河南鄉試文選 - Hà Nam hương thí văn tuyển
    河南鄉試文選 - Hà Nam hương thí văn tuyển
    河南鄕試文選 - Hà Nam hương thí văn tuyển
    河南鄕試文選 - Hà Nam hương thí văn tuyển
    河南鄕試文選 - Hà Nam hương thí văn tuyển
    河南鄕試文體 - Hà Nam hương thí văn thể
    河圖洛書畧問 - Hà đồ lạc thư lược vấn
    治疹痘各症 - Trị chẩn đậu các chứng
    治痘 - Trị đậu
    法越提携政見書 - Pháp Việt đề huề chính kiến thư
    法越提携正見書 - Pháp Việt đề huề chính kiến thư
    洪武大定地理禁書 - Hồng Vũ đại định địa lý cấm thư
    洪義覺斯醫書 - Hồng nghĩa giác tư y thư (q.hạ)
    洪蒙課盘古各跡傳 - Hồng Mông thuở xưa Bàn Cổ các tích truyện
    活世良方 - Hoạt thế lương phương
    活人至寶賦 - Hoạt nhân chí bảo phú
    活幼心法大全 - Hoạt ấu tâm pháp đại toàn
    活幼心法大全集 - Hoạt ấu tâm pháp đại toàn tập
    海上大成懶翁集成先天 - Hải thượng đại thành Lãn Ông tập thành tiên thiên
    海上心得神方 - Hải Thượng tâm đắc thần phương
    海上珠玉格言 - Hải Thượng châu ngọc cách ngôn
    海上行簡珍需 - Hải Thượng hành giản trân nhu
    海上醫海求源 - Hải Thượng y hải cầu nguyên
    海上醫海求源 - Hải thượng y hải cầu nguyên
    海外血書 - Hải ngoại huyết thư
    海陽風物志 - Hải Dương phong vật chí
    海陽風物曲用國音歌 - Hải Dương phong vật khúc dụng quốc âm ca
    消災延壽經 - Tiêu tai diên thọ kinh
    淵鑑類函略編 - Uyên giám loại hàm lược biên (q.01-02)
    淵鑑類函略編 - Uyên giám loại hàm lược biên (q.09-10)
    清化紀勝 - Thanh Hoá kỷ thắng
    清化觀風 - Thanh Hoá quan phong
    漢唐宋詔表 - Hán đường tống chiếu biểu
    潘佩珠小史 - Phan Bội Châu tiểu sử
    潘陳傳重閲 - Phan Trần truyện trùng duyệt
    瀛寰全志 - Doanh hoàn toàn chí (q.thượng-hạ)
    無極先天一貫大道正宗聖典 - Vô cực tiên thiên nhất quán đại đạo chính tông thánh điển
    爲此春賦 - Vi thử xuân phú
    狀元樗寮先生家譜 - Trạng nguyên Hu Liêu tiên sinh gia phả
    玉匣攢要通用 - Ngọc hạp toản yếu thông dụng
    玉喬黎新傳 - Ngọc Kiều Lê tân truyện
    玉堂詩集 - Ngọc Đường thi tập
    玉曆至寶編 - Ngọc lịch chí bảo biên
    玉皇普度尊經 - Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh
    玉皇普度尊經國音 - Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm
    玉皇普度尊經國音 - Ngọc hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm
    玉皇經懺 - Ngọc Hoàng kinh sám
    玉皇降封善政經 - Ngọc Hoàng giáng phong thiện chính kinh
    玉皇降封心香經 - Ngọc Hoàng giáng phong tâm hương kinh
    玉皇骨髓眞經 - Ngọc hoàng cốt tuỷ chân kinh
    玉花古跡傳 - Ngọc Hoa cổ tích truyện
    玉諭全書 - Ngọc dụ toàn thư
    王者香南音真經 - Vương giả hương Nam âm chân kinh
    王陵賦 - Vương lăng phú
    王陵賦 - Vương lăng phú
    瑞應家譜 - Thuỵ Ứng gia phả
    瑤池王母消刼救世寶懺全部 - Dao trì Vương mẫu tiêu kiếp cứu thế bảo sám toàn bộ
    瓊璢節婦傳 - Quỳnh Lưu tiết phụ truyện
    男女交合附論 - Nam nữ giao hợp phụ luận
    男女對歌 - Nam nữ đối ca
    畜德錄 - Súc đức lục (q.16-20)
    異授眼科 - Dị thụ nhãn khoa
    痘中雜症 - Đậu trúng tạp chứng
    痘疹全集 - Đậu chẩn toàn tập
    痘診金鏡錄 - [Đậu chẩn kim kính lục (q.thượng)]
    痘診金鏡錄 - Đậu chẩn kim kính lục (q.trung-hạ)
    瘡疡經驗全書 - Sang dương kinh nghiệm toàn thư
    登科錄 - Đăng khoa lục
    登科錄搜講 - Đăng khoa lục sưu giảng
    白雲庵先生 - Bạch Vân am tiên sinh
    白雲庵居士阮文達譜記 - Bạch Vân Am cư sĩ Nguyễn Văn Đạt phả ký
    白雲庵詩集 - Bạch Vân Am thi tập
    白雲庵詩集 - Bạch Vân Am thi tập
    白馬大王事跡 - Bạch Mã đại vương sự tích
    百症藥詩家傳 - Bách chứng dược thi gia truyền
    皇 儲 傳 - Hoàng Trừu truyện
    皇儲傳 - Hoàng Trừu truyện
    皇儲傳 - Hoàng Trừu truyện
    皇明四夷 - Hoàng Minh tứ di
    皇朝一統地輿誌 - Hoàng triều nhất thống địa dư chí
    皇朝經世文三編 - Hoàng triều kinh thế văn tam biên (q.01-10)
    皇朝經世文三編 - Hoàng triều kinh thế văn tam biên (q.11-20)
    皇朝經世文三編 - Hoàng triều kinh thế văn tam biên (q.41-50)
    皇朝經世文三編 - Hoàng triều kinh thế văn tam biên (q.61-70)
    皇朝經世文三編 - Hoàng triều kinh thế văn tam biên (q.71-80)
    皇朝經世文四編 - Hoàng triều kinh thế văn tứ biên (q.29-36)
    皇朝經世文四編 - Hoàng triều kinh thế văn tứ biên (q.37-45)
    皇朝經世文四編 - Hoàng triều kinh thế văn tứ biên (q.46-52)
    皇朝經世文編 - Hoàng triều kinh thế văn biên (q.41-49)
    皇朝經世文編 - Hoàng triều kinh thế văn biên (q.50-55)
    皇朝經世文編 - Hoàng triều kinh thế văn biên (q.56-67)
    皇朝經世文編 - Hoàng triều kinh thế văn biên (q.68-78)
    皇朝經世文編 - Hoàng triều kinh thế văn biên (q.79-87)
    皇朝經世文編 - Hoàng triều kinh thế văn biên (q.88-98)
    皇朝經世文續編 - Hoàng triều kinh thế văn tục biên (q.11-25)
    皇朝經世文續編 - Hoàng triều kinh thế văn tục biên (q.38-48)
    皇朝經世文續編 - Hoàng triều kinh thế văn tục biên (q.76-88)
    皇朝經世文續編 - Hoàng triều kinh thế văn tục biên (q.89-100)
    皇朝經世文續編 - Hoàng triều kinh thế văn tục biên (q.101-108)
    皇朝經世文續編 - Hoàng triều kinh thế văn tục biên (q.109-120)
    皇越地輿誌 - Hoàng Việt địa dư chí
    皇越地輿誌 - Hoàng việt địa dư chí
    皇越地輿誌 - Hoàng Việt địa dư chí
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( luật mục )
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.02 )
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.03 )
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.04 )
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.05)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.06)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.07)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.08)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.09)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.10)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.11)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.12)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.13)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.14)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.15)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.16)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.17 )
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.18)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.19)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ ( q.20)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.01)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.02-03)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.04-05)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.06-07)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.08-09)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.10)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ (q.11-12)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ (q.13)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.14)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ (q.15-16)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.17-18)
    皇越律例 - Hoàng việt luật lệ (q.19-21)
    皇越律例 - Hoàng Việt luật lệ (q.20-22)
    皇越文選 - Hoàng Việt văn tuyển
    皇越文選 - Hoàng Việt văn tuyển
    皇越文選 - Hoàng Việt văn tuyển
    皇越新律 - Hoàng Việt tân luật
    皇越春秋 - Hoàng Việt xuân thu
    皇越歷代政要 - Hoàng Việt lịch đại chính yếu
    皇越歷科詩賦 - Hoàng Việt lịch khoa thi phú
    皇越詩選 - Hoàng Việt thi tuyển
    皇越詩選 - Hoàng Việt thi tuyển (q.01)
    皇越詩選 - Hoàng Việt thi tuyển (q.04)
    皇陳廟坤範嗣音歌章合稿 - Hoàng Trần miếu khôn phạm tự âm ca chương hợp cảo
    皇黎抑齋相公遺集 - Hoàng Lê Ức Trai tướng công di tập
    直解指南性藥賦 - Trực giải chỉ nam tính dược phú
    相法 - Tướng pháp
    相法國音歌 - Tướng pháp quốc âm ca
    省身真經 - Tỉnh thân chân kinh (q.01-03)
    真定縣訓導武文奉寄詩 - Chân định huyện huấn đạo Vũ Văn Phụng ký thi
    真福元國公傳 - Chân Phúc Nguyên quốc công truyện
    真道引觧全書 - Chân đạo dẫn giải toàn thư
    知 新傳 - Trê cóc tân truyện
    石室秘錄撮要 - Thạch thất bí lục toát yếu (q.01)
    石室秘錄撮要 - Thạch thất bí lục toát yếu (q.02)
    石室秘錄撮要 - Thạch thất bí lục toát yếu (q.03)
    石室秘錄撮要 - Thạch thất bí lục toát yếu (q.04)
    石生新傳 - Thạch Sanh tân truyện
    神化除災解難金册 - Thần hoá trừ tai giải nạn kim sách
    神祠對聯 - Thần từ đối liên
    神霄玉格攻文 - Thần tiêu ngọc cách công văn
    祭孤魂文 - Tế cô hồn văn
    祭文対联 - Tế văn đối liên
    祭文集 - Tế văn tập
    祭禮封贈表 - Tế lễ phong tặng biểu
    福基亭四約 - Phúc cơ đình tứ ước
    福瑞村草木昆蟲妖魔簿 - Phục Thuỵ thôn thảo mộc côn trùng yêu ma bạ
    福田言行錄 - Phúc điền ngôn hành lục
    禮斎文集 - Lễ trai văn tập
    禮記 - Lễ kí (q.02)
    禮記 - Lễ kí (q.03)
    禮記大全(q.01) - Lễ kí đại toàn (q.01)
    禮記大全(q.02) - Lễ kí đại toàn (q.02)
    禮記大全(q.03) - Lễ kí đại toàn (q.03)
    禮記大全(q.04) - Lễ kí đại toàn (q.04)
    禮記大全(q.05) - Lễ kí đại toàn (q.05)
    秋比題名記 - Thu tỉ đề danh kí
    科學管理的意義輿價値 - Khoa học quản lý đích ý nghĩa dư giá trị
    究息脉 - Cứu tức mạch
    竃王真經 - Táo Vương chân kinh
    竃王經 - Táo Vương Kinh
    立齋先生遺文正筆 - Lập Trai Tiên sinh di văn chính bút
    立齋詩選 - Lập Trai thi tuyển
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.01)
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.02)
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.03)
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.06)
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.07)
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.08)
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.09)
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.10)
    竹堂詩文集 - Trúc Đường thi văn tập (q.12)
    竹堂賦選 - Trúc đường phú tuyển (q.01-02)
    竹堂賦選 - Trúc đường phú tuyển (q.01)
    竹堂賦選 - Trúc đường phú tuyển (q.02)
    竹堂賦選 - Trúc đường phú tuyển (q.03)
    笑林演義(q.01) - Tiếu lâm diễn nghĩa (q.01)
    笑林演義(q.02) - Tiếu lâm diễn nghĩa (q.02)
    筆華醫鏡 - Bút hoa y kính (q.02-04)
    策各日礼觥年讀沖務盃 - Sách các ngày lễ quanh năm đọc trong mùa chay
    策学新選 - Sách học tân tuyển (q.01)
    策学新選 - Sách học tân tuyển (q.02)
    策學新選 - Sách học tân tuyển (q.hạ)
    策學新選 - Sách học tân tuyển (q.thượng)
    策敎集多唐仁德侖伶 - Sách dạy tập đi đường nhân đức tròn lành (q.06-07)
    策文新式 - Sách văn tân thức
    算法節要 - Toán pháp tiết yếu
    箴俗佳談 - Châm tục giai đàm
    粤常氏季朝功臣三位大王玉譜古籙 - Việt thường thị quý triều công thần tam vị đại vương ngọc phả cổ lục
    粱皇寶懺(q.01) - Lương hoàng bảo sám (q.01)
    粱皇寶懺(q.02) - Lương hoàng bảo sám (q.02)
    粱皇寶懺(q.03) - Lương hoàng bảo sám (q.03)
    粱皇寶懺(q.04) - Lương hoàng bảo sám (q.04)
    粱皇寶懺(q.05) - Lương hoàng bảo sám (q.05)
    約齋文集 - Ước Trai văn tập
    紅楼夢 - Hồng Lâu Mộng
    紹治丁未科會試 - Thiệu Trị Đinh Mùi khoa Hội thí
    紹治三年癸卯科庭試會試 - Thiệu Trị tam niên Quý Mão khoa Đình thí Hội thí
    紹治二年壬寅科鄕試文選 - Thiệu Trị nhị niên Nhâm Dần khoa hương thí văn
    紹治聖製題鎮武觀詩 - Thiệu Trị thánh chế đề Trấn Vũ quán thi
    統哭古人書 - Thống khốc cổ nhân thư
    統宗算法 - Thống tông toán pháp
    統會大族石譜 - Thống Hội đại tộc thạch phả
    經傳歌 - Kinh truyện ca
    經書 - Kinh thư
    經治婦人小兒諸症總畧 - Kinh trị phụ nhân tiểu nhi chư chứng tổng lược
    經義題目 - Kinh nghĩa đề mục
    經詩經義 - Kinh thi kinh nghĩa
    經驗單方 - Kinh nghiệm đơn phương
    經驗良方 - Kinh nghiệm lương phương
    編註醫學入門外集 - Biên chú y học nhập môn ngoại tập (q.06)
    總論大越歷史總論 - Đại Việt lịch sử tổng luận
    繡像東周列國全志 - Tú tượng đông chu liệt quốc toàn chí
    纂述諸運年之氣集 - Toản thuật chư vận niên chi khí tập
    约社東結 - Hương ước xã Đông Kết
    美女貢胡 - Mỹ nữ cống Hồ
    群方近跡 - Quần phương cận tích
    義畧 - Nghĩa lược
    羲經蠡測國音 - Hi kinh lãi trắc quốc âm
    翠山行雜鈔 - Thuý Sơn hành tạp sao
    翠翹詩 - Thuý Kiều thi
    翹雲記託 - Kiều Vân ký thác
    考課文 - Khảo khóa văn
    耕亭課習策文 - Canh Đình khoá tập sách văn
    聖教經願 - Thánh giáo kinh nguyện
    聖教要理 - Thánh giáo yếu lí
    聖母方名 - Thánh mẫu phương danh
    聖祖偈演國音 - Thánh tổ kệ diễn quốc âm
    聖經持誦儀則 - Thánh kinh trì tụng nghi tắc
    聖經訓讀 - Thánh kinh huấn độc
    聖諭訓迪十條演義歌 - Thánh dụ huấn địch thập điều diễn nghĩa ca
    肆原要理 - Tứ nguyên yếu lý
    胡主席寄父老全國書 - Hồ Chủ Tịch ký phụ lão toàn quốc thư
    脈法 - Mạch pháp
    脈訣集要 - Mạch quyết tập yếu
    脉法密傳 - Mạch pháp mật truyền
    脉説 - Mạch thuyết
    脉部位觧 - Mạch bộ vị giải
    脉頭南音歌括 - Mạch đầu Nam âm ca quát
    脉頭歌括 - Mạch đầu ca quát
    自壽詩料 - Tự thọ thi liệu
    至靈縣先賢事跡 - Chí Linh huyện tiên hiền sự tích
    舉業祠翰 - Cử nghiệp từ hàn
    舊墳集 - Cựu phần tập
    良醫家傳外科治癰疽門 - Lương y gia truyền ngoại khoa trị ung thư môn
    芙蒥阮先生詩集 - Phù lưu Nguyễn tiên sinh thi tập
    花 情 曲 演 音 歌 - Hoa tình khúc diễn âm ca
    芳花新傳 - Phương Hoa tân truyện
    芸臺類語 (q.01) - Vân đài loại ngữ (q.01)
    芸臺類語 (q.02) - Vân đài loại ngữ (q.02)
    芸臺類語 (q.05) - Vân đài loại ngữ (q.05)
    英雅集 - Anh nhã tập
    范公 - Phạm Công
    范公新傳 - Phạm Công tân truyện
    范鴻泰傳 - Phạm Hồng Thái truyện
    茦學提綱 - Sách học đề cương
    茦學纘要 - Sách học toản yếu
    茦學纘要 - Sách học toản yếu
    草字彙 - Thảo tự vựng
    莊子因 - Trang tử nhân (q.05)
    菩蕯戒經 - Bồ Tát giới kinh
    華堂安適候立齋先生詩集 - Hoa Đường An Thích hầu Lập Trai tiên sinh thi tập
    華程詩集 - Hoa Trình thi tập
    萃珍寶錄真經 - Tuỵ chân bảo lục chân kinh
    萬氏婦人科 - Vạn thị phụ nhân khoa
    萬里行吟 - Vạn lí hành ngâm
    葉天士女科診治秘方 - Diệp thiên sĩ nữ khoa chẩn trị bí phương
    葫樣詩集 - Hồ dạng thi tập
    葯品摘要 - Dược phẩm trích yếu
    蓮溪遺集 - Liên Khê di tập
    蔗山燕語 - Giá sơn yến ngữ
    藥品南名氣味正治歌括 - Dược phẩm nam danh khí vị chính trị ca quát
    藥山紀績全編 - Dược sơn kỷ tích toàn biên (q.02)
    藥山紀績全編 - Dược sơn kỷ tích toàn biên (q.01)
    藥師經 - Dược sư kinh
    藥師經 - Dược sư kinh
    藥性歌 - Dược tính ca
    藥性賦 - Dược tính phú
    藥性賦 - Dược tính phú
    藥文 - Dược văn
    蘭亭詩序 - Lan đình thi tự
    蝶花新傳 - Bướm hoa tân truyện
    螺湖廟詩歌訓示記錄集 - Loa Hồ miếu thi ca huấn thị ký lục tập
    蠡測問答 - Lãi trắc vấn đáp
    衛生國音 - Vệ sinh quốc âm
    衛生要旨 - Vệ sinh yếu chỉ (q.01)
    衛生要旨 - Vệ sinh yếu chỉ (q.02)
    衛生要旨 - Vệ sinh yếu chỉ (q.03)
    衛生要旨 - Vệ sinh yếu chỉ (q.07)
    衞正真經 - Vệ chính chân kinh
    衞生新錄國音 - Vệ sinh tân lục quốc âm
    表論文體 - Chiếu biểu luận văn thể
    袁了凣四訓 - Viên Liễu Phàm tứ huấn
    袁氏柳莊神相全編 - Viên thị liễu trang thần tướng toàn biên
    補遺真傳醫學源流 - Bổ di chân truyền y học nguyên lưu (q.04)
    補遺真傳醫學源流 - Bổ di chân truyền y học nguyên lưu (q.07)
    西行詩記 - Tây hành thi kí
    西遊傳 - Tây du truyện
    西遊畧撰 - Tây du lược soạn
    觀世音真經 - Quan Thế Âm chân kinh
    觀聖帝君感應明聖經註解 - Quan thánh đế quân cảm ứng minh thánh kinh chú giải
    觀音普門品經 - Quan Âm phổ môn phẩm kinh
    觀音真經演義 - Quan âm chân kinh diễn nghĩa
    觀音芫子本行 - Quan Âm nguyên tử bản hạnh
    觀音註觧新傳 - Quan âm chú giải tân truyện
    觀音過海真經 - Quan âm quá hải chân kinh
    解厄寶懺經 - Giải ách bảo sám kinh
    診家正眼 - Chẩn gia chính nhãn
    詔表論 - Chiếu biểu luận
    詞翰 - Từ Hàn
    詞翰 - Từ hàn
    詞翰 - Từ hàn (q.02)
    詞翰舉要 - Từ hàn cử yếu
    詞翰舉隅譯國語 - Từ Hàn cử ngung dịch quốc ngữ
    詠岳武穆 - Vịnh nhạc vũ mục
    詩体留炤 - Thi thể lưu chiểu
    詩奏合編 - Thi tấu hợp biên
    詩學圓機活法大成 - Thi học viên cơ hoạt pháp đại thành
    詩對聯類雜 - Thi đối liên loại tạp
    詩林時令 - Thi lâm thời lệnh
    詩歌體格新舊籙: 歌籌体籙 - Thi ca thể cách tân cựu lục: Ca trù thể lục
    詩經 - Thi kinh
    詩經 - Thi kinh (q.02)
    詩經 - Thi kinh (q.03)
    詩經 - Thi kinh (q.04)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn ( q.thủ)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.01-03)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.04)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.04)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.06-07)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.08-09)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.10-11)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.08-09)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.14-15)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.04-05)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.06-07)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.08-09)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.11-13)
    詩經大全 - Thi kinh đại toàn (q.14-15)
    詩賦集成 - Thi phú tập thành
    詩集 - Thi tập
    詩韻輯要 - Thi vận tập yếu
    詩韻輯要 - Thi vận tập yếu
    詩韻輯要 - Thi vận tập yếu
    詩韻集成 - Thi vận tập thành
    認齋文集 - Nhận trai văn tập
    認齋文集 - Nhận trai văn tập
    語節要 - Luận ngữ tiết yếu (q.01)
    論 語節要論 語節要 - Luận ngữ tiết yếu (q.02)
    論八味丸之治病 - Luận bát vị hoàn chi trị bệnh
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.01)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.02)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.03)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.05)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.07)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.08)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.03-05)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.06-07)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.08-10)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.17-20)
    論語集註大全 - Luận ngữ tập chú đại toàn (q.14-16)
    論體新式 - Luận thể tân thức
    論體新選 - Luận thể tân tuyển
    謝林侍郎新舉啟 - Tăng đính bản thảo bị yếu
    謝林侍郎爲舉啟 - Tạ Lâm thị lang vi cử khải
    譜記廟墓 - Phả ký miếu mộ
    議定吧唎指示衛役立各鄕會吧立数支收各社中處北圻 - Nghị định và lời chỉ thị về việc lập các hương hội và lập sổ chi thu các xã trong xứ Bắc Kỳ
    議定整頓吏鄉會各社南民於北圻 - Nghị định chỉnh đốn lại hương hội các xã Nam dân ở Bắc Kì
    議憑閲記 - Nghị bằng duyệt kí
    讀史兵略 - Độc sử binh lược (q.08-10)
    讀史兵略 - Độc sử binh lược (q.18-20)
    讀史兵略 - Độc sử binh lược (q.27-29)
    讀史兵略 - Độc sử binh lược (q.30-31)
    讀史兵略 - Độc sử binh lược (q.38-39)
    讀史兵略 - Độc sử binh lược (q.40-41)
    讀史摘疑 - Độc sử trích nghi
    讀日本并吞中國之策之序文記 - Độc Nhật Bản tính thôn Trung Quốc chi sách chi tự văn ký
    讀書格言 - Độc thư cách ngôn
    讀書格言 - Độc thư cách ngôn
    诗集 - Thi tập (q.04)
    貧女嘆 - Bần nữ thán
    貫華堂評論金雲翹傳 - Quán Hoa đường bình luận Kim Vân Kiều truyện (q.01)
    貫華堂評論金雲翹傳 - Quán Hoa đường bình luận Kim Vân Kiều truyện (q.02)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.13-15)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.16-18)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.25-27)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.28-30)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.31-33)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.34-36)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.40-42)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.43-45)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.53-55)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.01-03)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.145-147)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.148-150)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.187-190)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.213-215)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.216-218)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.219-220)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.221-222)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.223-224)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.225-226)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.230-232)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.233-235)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.245-247)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.251-253)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.257-259)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.266-268)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.269-271)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.275-276)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.277-279)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.280-282)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.283-285)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.286-288)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.289-291)
    資治通鑑 - Tư trị thông giám (q.292-294)
    資治通鑑釋文辯誤 - Tư trị thông giám thích văn biện ngộ (q.01-03)
    賞銜日記 - Thưởng hàm nhật kí
    賞銜日記 - Thưởng hàm nhật kí
    賞銜日記 - Thưởng hàm nhật kí
    賞銜日記 - Thưởng hàm nhật kí
    賦則新選 - Phú tắc tân tuyển (q.01)
    賦則新選 - Phú tắc tân tuyển
    賦川後儒槁 - Phú xuyên hậu nho cảo
    賦畧 - Phú lược (q.01)
    賦義集 - Phú nghĩa tập
    越南佛典樷刊 - Việt Nam phật điển tùng san
    越南內道三聖常誦真經 - Việt Nam nội đạo tam thánh thường tụng chân kinh
    越南游歷記 - Việt nam du lịch ký
    越史 - Việt sử
    越史 - Việt sử (q.01)
    越史 - Việt sử (q.03)
    越史新約全編 - Việt sử tân ước toàn biên
    越史新約全編: 大越史約 - Việt sử tân ước toàn biên: Đại Việt sử ước (q.01)
    越史新約全編: 大越史約 - Việt sử tân ước toàn biên: Đại Việt sử ước (q.02)
    越史總論 - Việt sử tổng luận
    越史要: 越南史要 - Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.01)
    越史要: 越南史要 - Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.02)
    越史要: 越南史要 - Việt sử yếu : Việt Nam sử yếu (q.03)
    越史鏡 - Việt sử kính
    越史鏡 - Việt sử kính
    越史集要便覽 - Việt sử tập yếu tiện lãm (q.03)
    越史集要便覽 - Việt sử tập yếu tiện lãm (q.01)
    越史集要便覽 - Việt sử tập yếu tiện lãm (q.02)
    越鑑通考 - Việt giám thông khảo
    越音詩集 - Việt âm thi tập
    輯左傳 - Tập tả truyện
    輯驗癰疽 - Tập nghiệm ung thư
    辛丑年恩科南定塲 - Tân Sửu niên ân khoa Nam Định trường
    辟雍賡歌會集 - Bích Ung canh ca hội tập (q.thủ)
    辟雍賡歌會集 - Bích Ung canh ca hội tập (q.02)
    辟雍賡歌會集 - Bích Ung canh ca hội tập (q.03)
    辨證奇聞 - Biện chứng kì văn (q.01-02)
    辨證奇聞 - Biện chứng kì văn (q.12-15)
    辨證奇聞 - Biện chứng kì văn (q.09-11)
    辨證奇聞 - Biện chứng kì văn (q.12-15)
    辰文雜編 - Thời văn tạp biên
    退食記聞 - Thoái thực kí văn (q.01)
    退食記聞 - Thoái thực kí văn (q.02)
    退食記聞 - Thoái thực kí văn (q.03)
    退食記聞 - Thoái thực kí văn (q.04)
    選夫誤配新傳 - Tuyển phu ngộ phối tân truyện
    邇雅 - Nhĩ nhã
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄉試文選 - Hương thí văn tuyển (q.01)
    鄕會文選 - Hương hội văn tuyển
    鄕約目錄廊甲貳 - Hương ước mục lục làng Giáp nhị
    鄕試文式 - Hương thí văn thức
    鄕試文式 - Hương thí văn thức
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕試文選 - Hương thí văn tuyển
    鄕飲社百祿義興 - Hương ẩm xã Bách Lộc Nghĩa Hưng
    鄕飲社百祿義興 - Hương ẩm xã Bách Lộc Nghĩa Hưng
    鄭御史詩集 - Trịnh ngự sử thi tập
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.thủ)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.01)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.02)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.03)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.04)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.05)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.06)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.07)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.08)
    醫學入門 - Y học nhập môn (q.07)
    醫學入門內 集 - Y học nhập môn nội tập (q.01)
    醫學入門內 集 - Y học nhập môn nội tập (q.02)
    醫學入門外集 - Y học nhập môn ngoại tập (q.07)
    醫學心悟 - Y học tâm ngộ (q.01)
    醫學心悟 - Y học tâm ngộ (q.02)
    醫學心悟 - Y học tâm ngộ (q.03)
    醫學心悟 - Y học tâm ngộ (q.04-05)
    醫學說疑 - Y học thuyết nghi
    醫學說疑 - Y học thuyết nghi
    醫方家傳撮要 - Y phương gia truyền toát yếu
    醫方集解 - Y phương tập giải (q.hạ 01-08)
    醫林狀元壽世保元 - Y lâm trạng nguyên thọ thế bảo nguyên
    釋迦正度實錄 - Thích Ca chính độ thực lục
    里巷歌謠 - Lý hạng ca dao
    野史歌 - Dã sử ca
    金 雲 翹 新 傳 - Kim Vân Kiều tân truyện
    金剛彌陀偈咒箴銘 - Kim cương di đà kệ chú châm minh
    金剛般若波羅密經 - Kim cương Bát nhã Bà La mật kinh
    金剛般若波羅密經集注 - Kim Cương Bát Nhã Bà La mật kinh tập chú
    金雲翘新傳 - Kim Vân Kiều tân truyện
    金雲翹 - Kim Vân Kiều
    金雲翹合集 - Kim Vân Kiều hợp tập
    金雲翹廣集傳 - Kim Vân Kiều quảng tập truyện
    金雲翹新傳 - Kim Vân Kiều tân truyện
    金雲翹新傳 - Kim Vân Kiều tân truyện
    金雲翹案 - Kim Vân Kiều án
    金雲翹歌 - Kim Vân Kiều ca
    金雲翹錄 - Kim Vân Kiều lục
    金雲翹錄 - Kim Vân Kiều lục
    銀河鏡天度數法 - Ngân hà kính thiên độ số pháp
    銀海精微 - Ngân hải tinh vi (q.thượng)
    錦囊傷寒病症 - Cẩm nang thương hàn bệnh chứng
    錦囊女科病症 - Cẩm nang nữ khoa bệnh chứng
    錦囊治料 - Cẩm nang trị liệu
    錦囊診治摘要 - Cẩm nang chẩn trị trích yếu
    錦囊論說 - Cẩm nang luận thuyết
    錦囊雜症 - Cẩm nang tạp chứng (q.thượng)
    錦囊雜症 - Cẩm nang tạp chứng (q.hạ)
    鑄魂爐國音真經 - Chú hồn lư quốc âm chân kinh
    閒詠詩歌 - Nhàn vịnh thi ca
    閲憑日記 - Duyệt bằng nhật kí - Thành thái ( 1897)
    閲憑日記 - Duyệt bằng nhật kí - Thành thái ( 1905)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.01)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.02)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.03)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.04)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.05)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.06)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.07)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.08)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.09)
    闕里合纂 - Khuyết lý hợp toản (q.10)
    闖記祕傳 - Sấm kí bí truyền
    關夫子經訓合刻 - Quan phu tử kinh huấn hợp khắc
    關帝救劫真經 - Quan đế cứu kiếp chân kinh
    關帝明聖經 - Quan đế minh thánh kinh
    關帝明聖經觧 - Quan đế minh thánh kinh giải
    關聖垂訓寶文 - Quan thánh thuỳ huấn bảo văn
    關聖帝勸學文 - Quan thánh đế khuyến văn
    關聖帝君感應明聖經註解 - Quan thánh đế quân cảm ứng minh thánh quân chú giải
    關聖帝君救劫永命經 - Quan thánh đế quân cứu kiếp vĩnh mệnh kinh
    阮堂譜記 - Nguyễn đường phả ký
    阮堂譜記 - Nguyễn Đường phả kí
    阮堂譜記 - Nguyễn Đường phả kí
    阮族家譜 - Nguyễn tộc gia phả
    阮氏良方 - Nguyễn Thị Lương Phương
    阮纘夫登楷哀集 - Nguyễn toản phu đăng giai ai tập
    阿彌陀經 - A Di Đà kinh
    陞賞品銜日記 - Thăng thưởng phẩm hàm nhật kí
    陞賞品銜日記 - Thăng thưởng phẩm hàm nhật kí
    陞賞品銜日記 - Thăng thưởng phẩm hàm nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記 - Thăng thưởng nhật kí
    陞賞日記文階 - Thăng thưởng nhật kí văn giai
    陞賞日記武階 - Thăng thưởng nhật kí võ giai
    陞銜名籍 - Thăng hàm danh tịch
    陞銜名籍 - Thăng hàm danh tịch
    陞銜名籍 - Thăng hàm danh tịch
    陞銜日記 - Thăng hàm nhật kí
    陞銜日記 - Thăng hàm nhật kí
    陞銜日記 - Thăng hàm nhật kí
    陞銜日記 - Thăng hàm nhật kí
    陞銜日記 - Thăng hàm nhật kí
    陞銜日記 - Thăng hàm nhật kí
    陞銜日記 - Thăng hàm nhật kí
    陰隲解音 - Âm chất giải âm
    陳子性藏書 - Trần Tử Tính tàng thư (q.01-02)
    陳明宗詠藤江 - Trần Minh Tông vịnh Đằng Giang
    陳朝三界洞祈寶經 - Trần triều tam giới động kì bảo kinh
    陳朝殿帥宗元統會經 - Trần triều điện soái Tông nguyên Thống Hội kinh
    陳朝興道王祠記 - Trần triều Hưng Đạo vương từ kí
    陳朝顯聖正經初編 - Trần triều hiển thánh chính kinh sơ biên
    陳朝顯聖正經初編 - Trần triều hiển thánh chính kinh sơ biên
    陳朝顯聖正經輯要 - Trần triều hiển thánh chính kinh tập yếu
    陳朝顯聖讚文 - Trần triều hiển thánh tán văn
    陽節演義 - Dương tiết diễn nghĩa
    陽節演義 - Dương Tiết diễn nghĩa
    隂郅文註證 - Âm chất văn chú chứng
    隂郅解音 - Âm chất giải âm
    集案翁潘佩珠 - Tập án ông Phan Bội Châu
    雜抄 - Tạp sao
    雜抄 - Tạp sao
    雜編 - Tạp biên
    雜醮公文要集 - Tạp tiếu công văn yếu tập
    雜醮攻文要集 - Tạp tiếu công văn yếu tập
    雜醮諸科 - Tạp tiếu chư khoa (q.01)
    雜醮諸科 - Tạp tiếu chư khoa (q.02)
    雜醮諸科 - Tạp tiếu chư khoa (q.03)
    雜醮諸科 - Tạp tiếu chư khoa (q.04)
    雜醮諸科 - Tạp tiếu chư khoa (q.05)
    雜醮諸科 - Tạp tiếu chư khoa (q.02)
    雜醮諸科 - Tạp tiếu chư khoa (q.03)
    雨中隨筆 - Vũ trung tuỳ bút
    雲僊古跡新傳 - Vân Tiên cổ tích tân truyện
    雲葛神女傳 - Vân Cát thần nữ truyện
    雲近蓬萊常五色 - Vân cận bồng lai thường ngũ sắc
    雲鄉聖母灵韱 - Vân hương thánh mẫu linh tiêm
    靈樞經 - Linh khu kinh (q.01-03)
    靈樞經 - Linh khu kinh (q.04-06)
    靈樞經 - Linh khu kinh (q.07-10)
    靈鄉三位聖母警世真經演音 - Linh Hương tam vị thánh mẫu cảnh thế chân kinh diễn âm
    青心圖 - Thanh Tâm đồ (q.thượng)
    青心圖 - Thanh Tâm đồ (q.03)
    靜耘齋集驗方 - Tĩnh Vân Trai tập nghiệm phương
    面上蒸热洗眼立效 - Diện thượng chưng nhiệt tẩy nhãn lập hiệu
    韓墨林 - Hàn mặc lâm
    風情古錄 - Phong tình cổ lục
    養菴雜作 - Dưỡng am tạp tác
    香山傳 - Hương Sơn truyện
    香山觀世音眞經新譯 - Hương Sơn Quan Thế Âm chân kinh tân dịch
    香山靈譜 - Hương Sơn linh phả
    香約廊上溪 - Hương ước làng Thượng Khê
    香跡峒日程 - Hương Tích động nhật trình
    馬前卜法 - Mã tiền bốc pháp
    馬竜馬鳳新厨 - Mã Long Mã Phụng tân trò (q.01)
    馬竜馬鳳新厨 - Mã Long Mã Phụng tân trò (q.02)
    馬竜馬鳳新厨 - Mã Long Mã Phụng tân trò (q.03)
    馮氏性葯元料 - Phùng thị tính dược nguyên liệu
    馮氏正宗 - Phùng thị chính tông (q.03)
    馮氏正宗 - Phùng thị chính tông (q.04)
    馮氏正宗 - Phùng thị chính tông (q.05)
    馮氏正宗 - Phùng thị chính tông (q.07)
    馮氏正宗 - Phùng thị chính tông (q.08)
    馮氏正宗 - Phùng thị chính tông (q.cấn)
    馮氏錦囊性藥撮要 - Phùng thị cẩm nang tính dược toát yếu
    馮氏錦囊秘錄雜症 - Phùng thị cẩm nang bí lục tạp chứng (q.thủ)
    馮氏錦囊秘錄雜症 - Phùng thị cẩm nang bí lục tạp chứng (q.01-02)
    馮氏錦囊秘錄雜症 - Phùng thị cẩm nang bí lục tạp chứng (q.03-04)
    馮氏錦囊秘錄雜症 - Phùng thị cẩm nang bí lục tạp chứng (q.05)
    馮氏錦囊秘錄雜症 - Phùng thị cẩm nang bí lục tạp chứng (q.07-08)
    高王真傳地理圖真龍穴 - Cao Vương chân truyền địa lý đồ chân long huyệt
    高王觀世音經 - Cao Vương Quan Thế Âm kinh
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.01)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.02-03)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.04)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.05)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.06)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.07-08)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.09-11)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.12-16)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.17-20)
    高舍社中村 - Cao xá xã trung thôn (q.21-27)
    高駢奏書地稿 - Cao Biền tấu thư địa cảo
    黃秀新傳 - Hoàng Tú tân truyện
    黃閣遺文 - Hoàng các di văn (q.01)
    黃閣遺文 - Hoàng các di văn (q.02)
    黃閣遺文 - Hoàng các di văn (q.03)
    黎先生正傳痛目祕方 - Lê Tiên sinh chính truyền thống mục bí phương
    黎克謹公文集 - Lê Khắc Cẩn công văn tập
    黎朝史記 - Lê triều sử ký
    黎朝帝王事業 - Lê triều đế vương sự nghiệp
    黎朝聖宗淳皇帝御製勸學文 - Lê triều Thánh Tông Thuần hoàng đế ngự chế khuyến học văn
    黎朝鄕選 - Lê triều hương tuyển (q.01)
    黎朝鄕選 - Lê triều hương tuyển (q.02)
    黎朝鄕選 - Lê triều hương tuyển (q.03)
    黎朝鄕選 - Lê triều hương tuyển (q.04)
    黎朝鄕選 - Lê triều hương tuyển (q.05)
    黎朝鄕選 - Lê triều hương tuyển (q.06)
    黎朝阮將公家訓歌 - Lê triều Nguyễn tướng công gia huấn ca
    黎阮年代 - Lê Nguyễn niên đại
    鼎鍥大越 歷登科錄 - Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (q.01)
    鼎鍥大越 歷登科錄 - Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (q.03)
    鼎鍥大越歷朝登科錄 - Đỉnh khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục (q.02)
    鼓舞兑甲券例 - Cổ vũ Đoài giáp khoán lệ
    鼓軍新傳 - Trống quân tân truyện
    齊天破瘵諸品尊經 - Tề Thiên phá trái chư phẩm tôn kinh
    齊姜醉遣賦 - Tề Khương tuý khiển phú
    龍輯壬戌夏五旡望歡州阮宏南菽寺 - Long tập nhâm tuất hạ ngũ ký vọng hoan châu nguyễn hoành nam thúc tự
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R0QOEk5ZPidYHRrcfyZcsEDbo-jlq3wx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 5, 2018
  chinh24 and bhanh9 like this.
 2. buiducthang

  buiducthang New Member

  Chào bạn, mình muốn tìm hiểu về một số sách trong dvd mà bạn đăng ở bài này.
  Cho mình hỏi là làm thế nào để được câp quyền vào xem link drive của bên bạn ạ.
   
  baonguyen93 likes this.

Share This Page