DVD eBook Hàng Hải - Tài Liệu Kỹ Thuật Tàu Thủy & Nghiên Cứu Biển

Discussion in 'Tổng Tập Chuyên Đề' started by admin, Oct 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Hàng Hải
  eBook Chuyên đề Hàng Hải
  167 Quyển | 2,0 GB

  --------------​
  Code:
  001  An Toàn Lao Động Hàng Hải Phần 2 (NXB Hải Phòng 2011) - Phạm Thanh Quang, 59 Trang.pdf  1.24 MB
  002  An Toàn Lao Động Máy Điện Tàu Thủy - Nhiều Tác Giả, 45 Trang.pdf  0.57 MB
  003  Bài Giảng Công Nghệ Đóng Mới Tàu Thủy (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Nguyễn Văn Hân, 37 Trang.pdf  0.93 MB
  004  Bài Giảng Diesel Tàu Thủy 1 (NXB Hải Phòng 2010) - Nhiều Tác Giả, 224 Trang.pdf  3.98 MB
  005  Bài Giảng Diesel Tàu Thủy 2 (NXB Hải Phòng 2010) - Nhiều Tác Giả, 164 Trang.pdf  5.67 MB
  006  Bài Giảng Lắp Đặt Nội Thất Tàu Thủy & Công Trình Biển - Nhiều Tác Giả, 89 Trang.pdf  0.82 MB
  007  Bài Giảng Trang Bị Điện Tàu Thủy (NXB Nha Trang 2011) - Nguyễn Thị Ngọc Soạn, 122 Trang.pdf  6.48 MB
  008  Bài Giảng Trang Trí Hệ Động Lực Tàu Thủy (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Trương Thanh Dũng, 56 Trang.doc  0.27 MB
  009  Bài Giảng Định Vị & Dẫn Đường Hàng Hải (NXB Hải Phòng 2010) - Trần Đức Inh, 70 Trang.pdf  1.90 MB
  010  Bài Giảng Động Cơ Diesel Tàu Thủy (NXB Hồ Chí Minh 2008) - Trương Thanh Dũng, 113 Trang.pdf  2.02 MB
  011  Bài Tập Lớn Lý Thuyết Tàu Thủy 1 - Đặng Hữu Trí, 34 Trang.doc  2.15 MB
  012  Bách Khoa Hàng Hải và Đóng Tàu - Đỗ Thái Bình, 637 Trang.pdf  30.43 MB
  013  Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Trên Phương Mai Star - Trần Anh Ngân, 156 Trang.rar  48.24 MB
  014  Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Trên Tàu ITC Express - Nguyễn Hiếu Thảo, 102 Trang.doc  9.44 MB
  015  Bảo Hiểm Hàng Hải - Nhiều Tác Giả.rar  0.07 MB
  016  Bố Trí Chung Và Kiến Trúc Tàu Thủy (NXB Hải Phòng 2002) - Ts. Lê Hồng Bang, 69 Trang.pdf  1.33 MB
  017  Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam 2005.doc  0.46 MB
  018  Chất Xếp Và Bảo Quản Hàng Hóa Trên Tàu Biển (NXB Hồ Chí Minh 1998) - Ts. Nguyễn Văn Thư, 194 Trang.pdf  14.89 MB
  019  Các Phương Pháp Hàn Áp Dụng Trong Công Nghiệp Tàu Thủy - Ths. Trần Ngọc Dân, 101 Trang.pdf  3.34 MB
  020  Công Nghệ Đóng Và Sửa Chữa Tàu Thủy (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Đức Ân, 353 Trang.pdf  13.14 MB
  021  Công Trình Biển Thiết Kế Tường Bến Cầu Tàu, Trụ Độc Lập (NXB Xây Dựng 2002) - Nguyễn Hữu Đầu, 148 Trang.pdf  27.18 MB
  022  Công Trình Biển Tiêu Chuẩn Thực Hành Nạo Vét Và Tôn Tạo Đất (NXB Xây Dựng 2002) - Nguyễn Hữu Đầu, 165 Trang.pdf  19.63 MB
  023  Công Trình Biển Tiêu Chuẩn Thực Hành Thiết Kế Neo Bờ Và Các Kết Cấu Nổi (NXB Xây Dựng 2003) - Nguyễn Hữu Đầu, 80 Trang.pdf  10.01 MB
  024  Công Trình Thủy Công Trong Các Nhà Máy Đóng Tàu Thủy Và Sửa Chữa Tàu Thủy (NXB Hải Phòng 2009) - Ts. Phạm Văn Thứ, 230 Trang.pdf  2.99 MB
  025  Công Trình Tàu Thủy - Nhiều Tác Giả, 116 Trang.pdf  1.28 MB
  026  Công Trình Đường Thủy (NXB Xây Dựng 2002) - Đào Văn Tuấn, 137 Trang.pdf  17.65 MB
  027  Công Ước 1982 Của Liên Hợp Quốc Về Luật Biển (NXB Tổng Hợp 2000) - Nguyễn Xuân Tế, 172 Trang.pdf  39.43 MB
  028  Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Luật Biển 1982 - Bộ Ngoại Giao, 220 Trang.pdf  1.59 MB
  029  Công Ước Lao Động Hàng Hải 2006 - Nhiều Tác Giả, 110 Trang.pdf  0.63 MB
  030  Công Ước Năm 1999 Của Liên Hợp Quốc Về Bắt Giữ Tàu_EN.pdf  0.06 MB
  031  Công Ước Năm 1999 Của Liên Hợp Quốc Về Bắt Giữ Tàu_VN.pdf  0.06 MB
  032  Công Ước Quốc Tế Trong Hàng Hải SOLAS 1974 - Nhiều Tác Giả, 554 Trang.pdf  3.13 MB
  033  Cấp Cứu Và An Toàn Hàng Hải Toàn Cầu GMDSS - Nhiều Tác Giả, 191 Trang.pdf  6.77 MB
  034  Danh Mục Kiểm Tra Duy Trì Trạng Thái Tàu (NXB Hà Nội 2009) - Cục Đăng Kiểm, 75 Trang.pdf  6.07 MB
  035  Dao Động Tàu Thủy (NXB Giao Thông Vận Tải 2009) - Trần Công Nghị, 153 Trang.pdf  5.31 MB
  036  Dao Động Tàu Thủy (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Vũ Văn Khiêm, 232 Trang.pdf  22.53 MB
  037  Giáo Trình Cơ Kết Cấu Tàu Thủy (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Đỗ Hùng Chiến, 248 Trang.pdf  3.08 MB
  038  Giáo Trình Hàn Tàu Thủy - Nhiều Tác Giả, 93 Trang.pdf  3.20 MB
  039  Giáo Trình Hệ Thống Động Lực Ngành Máy Tàu Thủy - Nguyễn Anh Việt, 44 Trang.pdf  0.67 MB
  040  Giáo Trình Kỹ Thuật Đóng Tàu (NXB Quảng Ninh 2005) - Đỗ Thái Bình, 153 Trang.pdf  3.18 MB
  041  Giáo Trình Môn Học Thiên Văn Hàng Hải - Nhiều Tác Giả, 219 Trang.pdf  9.45 MB
  042  Giáo Trình Quản Trị Sản Xuất Trong Công Nghiệp Đóng Tàu Thủy - Pgs. Ts. Đặng Hữu Phú, 163 Trang.pdf  0.62 MB
  043  Giáo Trình ShipConstructor - Cty Vinashin, 255 Trang.pdf  6.38 MB
  044  Giáo Trình Thiên Văn Hàng Hải - Nhiều Tác Giả, 141 Trang.rar  10.03 MB
  045  Giáo Trình Thiết Bị Lái Tàu Thủy - Nhiều Tác Giả, 171 Trang.pdf  2.52 MB
  046  Giáo Trình Thủy Công Trong Nhà Máy Đóng Tàu - Nhiều Tác Giả, 230 Trang.pdf  2.99 MB
  047  Giáo Trình Âu Tàu - Phan Thanh Nghị, 123 Trang.pdf  3.15 MB
  048  Giáo Trình Đóng Tàu - Nhiều Tác Giả, 122 Trang.pdf  2.97 MB
  049  Giải Thích Bộ Quy Tắc Colreg 72 (NXB Giao Thông Vận Tải 2010) - Nguyễn Văn Thư, 141 Trang.rar  115.63 MB
  050  GTVT.Bài Giảng Máy Điện Hàng Hải (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Lê Đức Toàn, 56 Trang.PDF  1.27 MB
  051  GTVT.Máy Tàu Thủy - Trần Đình Đức, 218 Trang.rar  4.95 MB
  052  Huấn Luyện An Toàn Bằng Hình Ảnh - Nhiều Tác Giả, 120 Trang.zip  7.30 MB
  053  Hướng Dẫn Giám Sát Đóng Mới Tàu Biển (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Đăng Kiểm Việt Nam, 249 Trang.pdf  1.36 MB
  054  Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Hàng Hải Tập 1 (NXB Giao Thông Vận Tải 2001) - Tiếu Văn Kinh, 535 Trang.zip  32.32 MB
  055  Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Hàng Hải Tập 2 (NXB Giao Thông Vận Tải 2001) - Tiếu Văn Kinh, 510 Trang.zip  20.66 MB
  056  Hải Thuyền Thanh Thư (NXB Sài Gòn 1962) - Bùi Quang Trạch, 420 Trang.pdf  92.25 MB
  057  Hệ Thống Tàu (NXB Hồ Chí Minh 2002) - Trần Công Nghị, 112 Trang.pdf  10.69 MB
  058  Hệ Thống Tàu Thủy (NXB Hàng Hải 2006) - Nguyễn Văn Võ, 174 Trang.pdf  2.43 MB
  059  Hỏi Nhanh Đáp Gọn Đèn, Dấu Hiệu Và Âm Hiệu (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Cục Hàng Hải, 68 Trang.pdf  2.51 MB
  060  Hỏi Đáp Về Máy Lạnh Tàu Thủy - Nguyễn Văn Sơn, 12 Trang.pdf  0.17 MB
  061  Khai Thác Động Cơ Đốt Trong Tàu Quân Sự - Phùng Nhi, 276 Trang.pdf  2.01 MB
  062  Kế Hoạch Quản Lý Rác Tàu Thủy - Phạm Văn Đông, 45 Trang.pdf  0.88 MB
  063  Kế Hoạch Tổ Chức Ứng Phó Sự Cố Khẩn Cấp Dưới Tàu - Trịnh Xuân Tùng, 48 Trang.pdf  0.31 MB
  064  Kết Cấu Tàu Thủy Tập 1 (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Vũ Ngọc Bích, 229 Trang.pdf  10.89 MB
  065  Kỹ Thuật Biển Tập 1-Nhập Môn Về Công Trình Bờ (NXB Hà Nội 2003) - Delft Hydraulics, 234 Trang.pdf  11.56 MB
  066  Kỹ Thuật Biển Tập 2-Những Vấn Đề Cảng Và Bờ Biển (NXB Hà Nội 2003) - Delft Hydraulics, 208 Trang.pdf  7.05 MB
  067  Kỹ Thuật Hàn Tàu Thủy Phần 2 (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Trần Ngọc Dân, 101 Trang.pdf  3.34 MB
  068  La Bàn Từ Hàng Hải (NXB Hàng Hải 2006) - Nguyễn Văn Hòa, 102 Trang.rar  13.26 MB
  069  La Bàn Từ Hàng Hải - Trần Anh Ngân, 154 Trang.pdf  9.19 MB
  070  LATS.Hoạt Động Môi Giới Thuê Tầu Của VietFracht-Thực Trạng Và Những Giải Pháp - Hoàng Thị Tuyết, 110 Trang.pdf  13.64 MB
  071  Luật Hàng Hải (NXB Giao Thông Vận Tải 2012) - Lê Văn Điểm, 172 Trang.zip  7.16 MB
  072  LVDA.Hoạt Động Của Đội Tàu Vận Tải Container Việt Nam - Bùi Thanh Vân, 114 Trang.pdf  2.05 MB
  073  LVDA.Khai Thác Sử Dụng Hệ Thống ECDIS SEAPRO 3000 - Vũ Đình Huy, 118 Trang.zip  6.84 MB
  074  LVDA.Thiết Kế Hệ Thống Chuông Truyền Lệnh Trên Tàu Thủy - Đoàn Quang Hưng, 72 Trang.pdf  1.00 MB
  075  LVDA.Thực Trạng Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổng Cty Hàng Hải Việt Nam Vinalines - Nguyễn Thùy Trang, 100 Trang.pdf  10.99 MB
  076  LVDA.Thực Trạng Thị Trường Môi Giới Thuê Tàu Tại Việt Nam - Nguyễn Huyền Trang, 95 Trang.pdf  10.80 MB
  077  LVDA.Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Đội Tàu Biển Của Tổng Cty Hàng Hải Việt Nam.pdf  10.81 MB
  078  LVDA.Đội Tàu Việt Nam Và Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Đội Tàu Biển Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập.pdf  11.97 MB
  079  Lý Thuyết Thiết Kế Tàu (NXB Hồ Chí Minh 2002) - Trần Công Nghị, 292 Trang.pdf  15.16 MB
  080  Lý Thuyết Thiết Kế Tàu Thủy (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Phạm Tiến Tỉnh, 213 Trang.pdf  3.99 MB
  081  Lý Thuyết Tàu Thuỷ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Nguyễn Cảnh Thanh, 343 Trang.pdf  24.90 MB
  082  Lý Thuyết Tàu Thủy Tập 2 (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Nguyễn Đức Ân, 401 Trang.pdf  9.10 MB
  083  Lý Thuyết Tàu Tập 1-Tĩnh Học Và Động Lực Học Tàu Thủy (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Trần Công Nghị, 272 Trang.pdf  12.06 MB
  084  Lý Thuyết Tàu Tập 2-Sức Cản Vỏ Tàu Và Thiết Bị Đẩy Tàu (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Trần Công Nghị, 427 Trang.pdf  28.42 MB
  085  Máy Lạnh Tàu Thủy (NXB Hồ Chí Minh 2005) - Lê Hữu Sơn, 57 Trang.pdf  14.94 MB
  086  Ngành Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam - Nhiều Tác Giả, 105 Trang.pdf  2.12 MB
  087  Nồi Hơi Tàu Thủy - Lê Văn Điểm, 183 Trang.pdf  10.17 MB
  088  Phương Pháp Tính Cơ Học Kết Cấu Tàu Thủy (NXB Giao Thông Vận Tải 2009) - Trương Công Nghị, 194 Trang.pdf  4.97 MB
  089  Quy Trình Sơn Tầu Đóng Mới NB2000DWT - Nguyễn Thái Nguyên, 31 Trang.pdf  0.84 MB
  090  Slide.Bài Giảng Môn Học Lý Thuyết Tàu Phần 1-Tĩnh Học Tàu Thủy - Đỗ Hùng Chiến, 68 Trang.pdf  4.13 MB
  091  Slide.Các Trường Hợp Khẩn Cấp Và Cứu Nạn Trên Biển - Nguyễn Phước Quý Phong, 42 Trang.pptx  4.46 MB
  092  Slide.Cơ Kết Cấu Tàu Thủy (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Đỗ Hùng Chiến, 54 Trang.pdf  0.80 MB
  093  Slide.Cứu Hỏa Huấn Luyện Cơ Bản - Nhiều Tác Giả, 9 Trang.ppt  0.42 MB
  094  Slide.Khí Tượng Hàng Hải - Nguyễn Mạnh Hùng, 220 Trang.pdf  21.92 MB
  095  Slide.Kiểm Soát Cháy Trên Tàu - Nhiều Tác Giả, 15 Trang.ppt  0.53 MB
  096  SOLAS-Ấn Phẩm Hợp Nhất 2004 (NXB Hà Nội 2005) - Đăng Kiểm Việt Nam, 523 Trang.zip  15.31 MB
  097  SPKT.Giáo Trình Thiên Văn Học Đại Cương (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2003) - Trần Quốc Hà, 156 Trang.pdf  3.73 MB
  098  Sơ Đồ Kiểm Soát Cháy Và Trang Thiết Bị Cứu Sinh - Nguyễn Xuân Thanh, 10 Trang.pdf  1.96 MB
  099  Sổ Ghi Nhận Huấn Luyện Cho Thực Tập Sỹ Quan Boong - Cục Hàng Hải, 138 Trang.pdf  3.65 MB
  100  Sổ Tay Chằng Buộc Hàng Hóa - Nhiều Tác Giả, 88 Trang.PDF  4.25 MB
  101  Sổ Tay Dành Cho Ngư Dân (NXB Bình Thuận 2012) - Nhiều Tác Giả, 42 Trang.pdf  1.93 MB
  102  Sổ Tay Huấn Luyện SOLAS Tàu Nhà Bè 01-SM-04 - Nguyễn Hồng Hải, 93 Trang.PDF  2.23 MB
  103  Sổ Tay Hàng Hải Tập 1 (NXB Giao Thông Vận Tải 2010) - Tiếu Văn Kinh, 1033 Trang.rar.zip  33.74 MB
  104  Sổ Tay Hàng Hải Tập 2 (NXB Giao Thông Vận Tải 2010) - Tiếu Văn Kinh, 1101 Trang.rar.zip  34.71 MB
  105  Sổ Tay Kỹ Thuật Phần Vỏ Tàu - Cty Vinashin, 78 Trang.pdf  3.25 MB
  106  Sổ Tay Qui Trình Lý An Toàn Tàu Thủy (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Trần Cảnh Vinh, 133 Trang.pdf  3.34 MB
  107  Sổ Tay Thiết Kế Tàu Thủy (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Hồ Quang Long, 469 Trang.pdf  27.10 MB
  108  Sổ Tay Tác Nghiệp An Toàn Phòng Cháy Chống Cháy Tàu Nhà Bè 01-SM-05 - Phạm Ngọc Trung, 58 Trang.PDF  1.79 MB
  109  Sức Bền Tàu Thủy - Nhiều Tác Giả, 309 Trang.pdf  14.56 MB
  110  Sửa Chữa Bảo Trì Máy Tàu & Hệ Thống Điện (NXB Đà Nẵng 2005) - Trần Thế San, 254 Trang.pdf  13.85 MB
  111  TCVN 6259-1-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 1-Quy Định Chung.pdf  69.75 MB
  112  TCVN 6259-10-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 10-Ổn Định.pdf  4.14 MB
  113  TCVN 6259-11-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 11-Mạn Khô.pdf  4.88 MB
  114  TCVN 6259-1A-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 1A-Qui Định Chung Về Hoạt Động Giám Sát.pdf  5.33 MB
  115  TCVN 6259-2A-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 2A-Kết Cấu Thân Tàu Và Trang Thiết Bị Tàu Dài Từ 90M Trở Lên.pdf  24.25 MB
  116  TCVN 6259-2B-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 2B-Kết Cấu Thân Tàu Và Trang Thiết Bị Tàu Dài 20M Đến Dưới 90M.pdf  5.90 MB
  117  TCVN 6259-4-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 4-Trang Bị Điện.pdf  3.75 MB
  118  TCVN 6259-5-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 5-Phòng, Phát Hiện Và Chữ Cháy.pdf  6.14 MB
  119  TCVN 6259-6-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 6-Hàn.pdf  9.46 MB
  120  TCVN 6259-7A-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 7A-Vật Liệu.pdf  14.96 MB
  121  TCVN 6259-8B-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 8B-Tàu Công Trình Và Sà Lan Chuyên Dùng.pdf  3.05 MB
  122  TCVN 6259-8C-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 8C-Tàu Lặn.pdf  0.70 MB
  123  TCVN 6259-8D-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 8D-Tàu Chở Xô Khí Hóa Lỏng.pdf  6.99 MB
  124  TCVN 6259-8F-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 8F-Tàu Khách.pdf  1.43 MB
  125  TCVN 6259-9-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 9-Phân Khoang.pdf  1.26 MB
  126  TCVN 7094-2007 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Phương Tiện Thủy Nội Địa Vỏ Gỗ.pdf  1.11 MB
  127  TCVN 9372-2012 Tàu Thủy Lưu Trú Du Lịch - Xếp Hạng.pdf  0.32 MB
  128  Thiết Kế Tàu Thủy (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trần Công Nghị, 311 Trang.pdf  15.03 MB
  129  Thuật Ngữ Kỹ Thuật Đóng Tàu Và Đăng Kiểm Anh Việt (NXB Giao Thông Vận Tải 2002) - Đăng Kiểm Việt Nam, 97 Trang.pdf  4.87 MB
  130  Thuật Ngữ Kỹ Thuật Đăng Kiểm Và Đóng Tàu Anh-Việt - Phó Văn Thục, 324 Trang.pdf  1.16 MB
  131  Thông Báo Ổn Định Cho Thuyền Trưởng - Phan Văn Đông, 100 Trang.pdf  2.35 MB
  132  Thông Tư, Biêu Mẫu, Biên Bản Trong Quản Lý Hàng Hải - Nhiều Tác Giả.rar  97.61 MB
  133  Thủy Nghiệp Cơ Bản Và Thông Hiệu Hàng Hải (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009)- Nguyễn Viết Thành, 209 Trang.pdf  8.04 MB
  134  Tiếng Anh Kỹ Thuật Đóng Tàu (NXB Hồ Chí Minh 2011) - Nguyễn Văn Hùng, 68 Trang.pdf  24.47 MB
  135  Trang Bị Động Lực Diezen Tàu Thủy (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Phạm Văn Thể, 186 Trang.pdf  12.56 MB
  136  Truyền Động Điện Tàu Thủy (NXB Xây Dựng 2004) - Lưu Đình Hiếu, 240 Trang.pdf  9.99 MB
  137  Tài Liệu Hướng Dẫn Dùng Cho Thuyền Trưởng & Các Sỹ Quan - Nguyễn Văn Trọng, 103 Trang.pdf  2.11 MB
  138  Tìm Hiểu Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam Năm 2005 (NXB Tư Pháp 2006) - Nguyễn Văn Nghĩa, 268 Trang.pdf  6.86 MB
  139  Tóm Tắt Nội Dung Các Công Ước Quốc Tế Về Hàng Hải - Trần Anh Ngân, 91 Trang.pdf  0.91 MB
  140  Tổ Chức Của Tàu Trong Tình Huống Khẩn Cấp - Lê Khôi, 30 Trang.doc  0.30 MB
  141  Tự Động Hóa Tính Toán Thiết Kế Tàu (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Trần Công Ngị, 172 Trang.pdf  4.96 MB
  142  Vận Chuyển Hàng Hóa SQQL - Nhiều Tác Giả.rar  9.53 MB
  143  Vận Đơn Tàu Biển - Nhiều Tác Giả, 50 Trang.rar  2.34 MB
  144  Xác Định Vị Trí Tàu (NXB Hồ Chí Minh 2001) - Nhiều Tác Giả, 32 Trang.PDF  0.66 MB
  145  Xếp Dỡ Hàng Hóa - Bùi Trọng Hùng, 12 Trang.doc  3.57 MB
  146  Xếp Dỡ và Bảo Quản Hàng Hóa - Ths.Đinh Xuân Mạnh, 131 Trang.pdf  12.94 MB
  147  Xử Lý Tình Huống Khẩn Cấp Trên Biển - Trịnh Xuân Tùng, 55 Trang.pdf  0.40 MB
  148  ĐHBK.Cơ Học Thủy Khí Ứng Dụng (NXB Hà Nội 2008) - Lương Ngọc Lợi, 114 Trang.pdf  1.56 MB
  149  ĐHHH.Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Hàng Hải - Ts. Trần Xuân Việt, 54 Trang.pdf  2.35 MB
  150  ĐHHH.Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh - Ths. Nguyễn Ngọc Sơn, 43 Trang.pdf  0.28 MB
  151  ĐHHH.Bài Giảng Khai Thác Thông Tin VTĐ Hàng Hải GMDSS (NXB Hải Phòng 2008) - Nhiều Tác Giả, 79 Trang.pdf  0.44 MB
  152  ĐHHH.Bài Giảng Khai Thác Thông Tin VTĐ Hàng Hải GMDSS - Nhiều Tác Giả, 79 Trang.pdf  0.44 MB
  153  ĐHHH.Công Trình Biển Cố Định (NXB Hải Phòng 2006) - Nguyễn Văn Ngọc, 153 Trang.pdf  1.92 MB
  154  ĐHHH.Giáo trình công nghệ sửa chữa vỏ tàu thủy - Nguyễn Mai Lâm, 78 Trang.pdf  1.52 MB
  155  Điều Động Tàu (NXB Hải Phòng 2005) - Nguyễn Viết Thành, 157 Trang.pdf  2.49 MB
  156  Điều Động Tàu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Viết Thành, 228 Trang.pdf  7.72 MB
  157  Điện Tàu Thủy (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Nguyễn Bảo Trung, 149 Trang.rar  46.71 MB
  158  ĐTKH.Chế Tạo Một Số Phần Tử Và Thiết Bị Điều Khiển , Đo Lường Quan Trọng Trên Tàu Thủy Bằng Phương Pháp Chuẩn Module.pdf  9.23 MB
  159  ĐTKH.Hoàn Thiện Công Nghệ Tự Động Trong Chế Tạo, Lắp Ráp, Hàn Vỏ Tàu Thủy Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đóng Tàu Thủy Cỡ Lớn.pdf  8.28 MB
  160  ĐTKH.Nghiên Cứu Các Thiết Bị Và Phương Pháp Công Nghệ Cơ Bản Phục Vụ Cho Đóng Tàu Thủy Cỡ Lớn.pdf  9.30 MB
  161  ĐTKH.Nghiên Cứu Thiết Kế Chế Tạo Máy Ép Chấn Tôn Thủy Lực 1200T Dùng Trong Đóng Tàu Thủy Cỡ Lớn.pdf  1.30 MB
  162  ĐTKH.Nghiên Cứu Thiết Kế Và Công Nghệ Chế Tạo Tàu Khách Biển Cỡ Lớn Tốc Độ Cao.pdf  3.19 MB
  163  Đề Cương Ôn Thi Tốt Nghiệp Hàng Hải Tổng Hợp Và Hàng Hải Nghiệp Vụ.rar  44.13 MB
  164  Địa Văn Hàng Hải Phần 1 (NXB Hải Phòng 2009) - Nguyễn Thái Dương, 115 Trang.pdf  2.46 MB
  165  Địa Văn Hàng Hải Phần 2 (NXB Hải Phòng 2009) - Nguyễn Thái Dương, 184 Trang.pdf  2.17 MB
  166  Động Lực Hơi Nước Tầu Thủy (NXB Giao Thông Vận Tải 2005) - Ts. Lê Hữu Sơn, 213 Trang.pdf  3.37 MB
  167  Động Lực Tàu Thủy - Nguyễn Tiến Lai, 176 Trang.pdf  3.21 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KmCBOrwrxaxgvXf7ARGaKLMYMANZz1Lw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 8, 2018
  tdaminh2001 likes this.

Share This Page