DVD eBook Hành Chính - Tài Liệu Nghiệp Vụ Quản Lý Dành Cho Nhân Viên Chức

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Oct 22, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Hành Chính
  Chuyên đề Chính Sách Quản Lý Nhà Nước
  353 Quyển | 8,5 GB

  --------------​
  Code:
  001  Bài Giảng Khoa Học Quản Lý Đại Cương (NXB Hà Nội 2009) - Trần Ngọc Liêu, 192 Trang.pdf  1.85 MB
  002  Bàn Về Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Của Việt Nam Trong Thời Kỳ Mới (NXB Hà Nội 2007) - Nhiều Tác Giả, 269 Trang.pdf  8.32 MB
  003  Bàn Về Chính Sách (NXB Ngoại Văn 1956) - Mao Trạch Đông, 19 Trang.pdf  9.54 MB
  004  Bàn Về Một Số Vấn Đề Ở Nông Thôn Nước Ta Hiện Nay (NXB Chính Trị 2008) - Hồ Văn Thông, 143 Trang.pdf  32.70 MB
  005  Báo Cáo Khảo Sát Tình Hình Công Khai Thông Tin Trong Quản Lý Đất Đai (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Ngọc Anh, 86 Trang.pdf  3.13 MB
  006  Báo Cáo Tóm Tắt Một Số Dự Án Nông Thôn Miền Núi (NXB Hà Nội 2003) - Nhiều Tác Giả, 195 Trang.pdf  11.75 MB
  007  Báo Cáo Về Tình Hình Phát Triển Thế Giới 1999-2000 (NXB Chính Trị 1999) - James D. Wolfensohn, 377 Trang.pdf  3.26 MB
  008  Báo Cáo Đánh Giá Chung Của Liên Hiệp Quốc Về Việt Nam (NXB Thế Giới 2004) - Nhiều Tác Giả, 97 Trang.pdf  2.17 MB
  009  Báo Cáo Đánh Giá Chương Trình VNRP Giai Đoạn 1,2 Và Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Giai Đoạn 3 - Nhiều Tác Giả, 178 Trang.pdf  7.63 MB
  010  Bình Dương Thế Và Lực Mới Trong Thế Kỷ XXI (NXB Chính Trị 2003) - Chu Viết Luân, 436 Trang.pdf  21.80 MB
  011  Bảo Tồn Và Phát Triển Các Làng Nghề Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa (NXB Khoa Học Xã Hội 2001) - Dương Bá Phượng, 238 Trang.pdf  12.48 MB
  012  Bẫy Thu Nhập Trung Bình Bài Học Cho Việt Nam (NXB Chính Trị 2014) - Nhiều Tác Giả, 564 Trang.pdf  104.31 MB
  013  Bộ Máy Nhà Nước Cơ Quan Nhà Nước (NXB Giáo Dục 2006) - Nhiều Tác Giả, 60 Trang.pdf  0.35 MB
  014  Chiến Lược Cơ Sở Hạ Tầng Việt Nam Những Vấn Đề Liên Ngành (NXB Thế Giới 2006) - Nhiều Tác Giả, 145 Trang.pdf  62.21 MB
  015  Chiến Lược Hợp Tác Quốc Gia Với Việt Nam 2007-2011.pdf  18.48 MB
  016  Chiến Lược Phát Triển 2004-02.pdf  12.90 MB
  017  Chiến Lược Phát Triển Giao Thông Chuyển Đổi, Cải Cách Và Quản Lý Bền Vững - Nhiều Tác Giả, 104 Trang.pdf  43.87 MB
  018  Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Xã Hội (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Lê Sỹ Thiệp, 182 Trang.pdf  27.07 MB
  019  Chiến Lược Phát Triển Một Số Ngành Công Nghệ Cao Của Một Số Nước Trên Thế Giới - Nhiều Tác Giả, 59 Trang.pdf  19.53 MB
  020  Chiến Lược Toàn Diện Về Tăng Trưởng Và Xóa Đói Giảm Nghèo (NXB Hà Nội 2004) - Nhiều Tác Giả, 207 Trang.pdf  36.95 MB
  021  Chiến Lược Và Chính Sách Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Văn Khoa, 297 Trang.pdf  120.05 MB
  022  Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Công-Nông Nghiệp Ở Đồng Bằng Sông Hồng-Thực Trạng Và Triển Vọng (NXB Chính Trị 2003) - Đặng Văn Thắng, 211 Trang.pdf  9.81 MB
  023  Chuyển Giao Dịch Vụ Công Cho Các Cơ Sở Ngoài Nhà Nước Vấn Đề Và Giải Pháp (NXB Lao Động Xã Hội 2002) - Lê Chi Mai, 187 Trang.pdf  8.32 MB
  024  Chuyển Đổi Các Doanh Nghiệp Nhà Nước (NXB Hà Nội 1998) - Barry Spicer, 384 Trang.pdf  13.01 MB
  025  Chính Phủ Điện Tử (NXB Bưu Điện 2006) - Trần Vũ Thưởng, 78 Trang.pdf  0.73 MB
  026  Chính Phủ Điện Tử (NXB Hà Nội 2003) - P. G. Pascual, 82 Trang.pdf  29.59 MB
  027  Chính Phủ Điện Tử (NXB Thông Tin 2010) - Nguyễn Đăng Hậu, 322 Trang.pdf  62.07 MB
  028  Chính Phủ Điện Tử (NXB Thông Tin 2012) - Nguyễn Đăng Hậu, 308 Trang.pdf  27.14 MB
  029  Chính Sách & Tăng Trưởng Vì Người Nghèo (NXB Thế Giới 2004) - Hafiz A . Pasha, 49 Trang.pdf  0.94 MB
  030  Chính Sách An Sinh Xã Hội-Thực Trạng Và Giải Pháp (NXB Chính Trị 2012) - Lê Quốc Lý, 314 Trang.pdf  80.32 MB
  031  Chính Sách Công Những Vấn Đề Cơ Bản (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Hữu Hải, 436 Trang.pdf  100.12 MB
  032  Chính Sách Của Nhà Nước Hỗ Trợ Người Nghèo (NXB Tư Pháp 2005) - Anh Thơ, 187 Trang.pdf  21.34 MB
  033  Chính Sách Di Dân Trong Quá Trình Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Ở Các Tỉnh Miền Núi (NXB Thế Giới 2006) - Đặng Nguyên Anh, 246 Trang.pdf  10.51 MB
  034  Chính Sách Dân Tộc Của Các Chính Quyền Nhà Nước Phong Kiến Việt Nam X-XIX (NXB Chính Trị 2001) - Phan Hữu Dật, 131 Trang.pdf  27.45 MB
  035  Chính Sách Dân Tộc Của Các Triều Đại Phong Kiến Việt Nam (NXB Văn Hóa Dân Tộc 1998) - Đàm Thị Uyên, 206 Trang.pdf  5.83 MB
  036  Chính Sách Dân Tộc Của Các Triều Đại Phong Kiến Việt Nam (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2007) - Đàm Thị Uyên, 82 Trang.pdf  0.91 MB
  037  Chính Sách Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Của Trung Quốc Đến Năm 2010 (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Quang Thọ, 311 Trang.pdf  15.96 MB
  038  Chính Sách Mới Của Nhà Nước Đối Với Người Cao Tuổi, Người Khuyết Tật (NXB Dân Trí 2010) - Minh Thúy, 168 Trang.pdf  11.99 MB
  039  Chính Sách Mới Về Quản Lý Và Phát Triển Ngành Nông Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 2011) - Quý Long, 620 Trang.pdf  18.40 MB
  040  Chính Sách Nông Nghiệp Nông Thôn Việt Nam Nửa Cuối Thế Kỷ 20 Và Một Số Định Hướng Đến Năm 2010 (NXB Chính Trị 2002) - Trần Ngọc Bút, 277 Trang.pdf  58.23 MB
  041  Chính Sách Phát Triển Sắc Tộc Của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa (NXB Sài Gòn 1970) - Nhiều Tác Giả, 84 Trang.pdf  2.45 MB
  042  Chính Sách Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2011) - Đinh Văn Ân, 466 Trang.pdf  25.40 MB
  043  Chính Sách Phát Triển Vùng Của Italia (NXB Khoa Học Xã Hội 2006) - Bùi Nhật Quang, 244 Trang.pdf  11.21 MB
  044  Chính Sách Thương Mại Đầu Tư Và Sự Phát Triển Một Số Nghành Công Nghiệp Chủ Lực (NXB Khoa Học Xã Hội 1998) - Võ Đại Lược, 254 Trang.pdf  7.52 MB
  045  Chính Sách Tiền Tệ Việt Nam (NXB Sài Gòn 1968) - Nguyễn Anh Tuấn, 292 Trang.pdf  10.09 MB
  046  Chính Sách Tiền Tệ Và Sự Điều Tiết Vĩ Mô Của Ngân Hàng Trung Ương Ở Các Nước Tư Bản Phát Triển (NXB Chính Trị 1997) - Lê Vinh Danh, 317 Trang.pdf  18.01 MB
  047  Chính Sách Tài Chính Của Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế (NXB Chính Trị 2000) - Vũ Thu Giang, 189 Trang.pdf  11.18 MB
  048  Chính Sách Tài Chính Vĩ Mô Trong Phát Triển Và Hội Nhập (NXB Tài Chính 2002) - Nhiều Tác Giả, 228 Trang.pdf  37.97 MB
  049  Chính Sách Và Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Sản Phẩm Rau Quả (NXB Nông Nghiệp 2000) - Hoàng Tuyết Minh, 125 Trang.pdf  9.23 MB
  050  Chính Sách Và Pháp Luật Của Đảng Nhà Nước Về Dân Tộc (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2000) - Trịnh Hưng Thịnh, 1214 Trang.pdf  66.44 MB
  051  Chính Sách Văn Hóa (NXB Lao Động 2014) - Lương Hồng Quang, 174 Trang.pdf  127.57 MB
  052  Chính Sách Văn Hóa Giáo Dục (NXB Sài Gòn 1972) - Bộ Văn Hóa, 74 Trang.pdf  6.83 MB
  053  Chính Sách Xuất Khẩu Nông Sản Việt Nam Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2007) - Trịnh Thị Ái Hoa, 356 Trang.pdf  14.06 MB
  054  Chính Sách Đô Thị (NXB Xây Dựng 2010) - Võ Kim Cương, 177 Trang.pdf  6.14 MB
  055  Chính Sách Ưu Đãi Thuế Năm 2014-2015 Hướng Dẫn Cải Cách, Đơn Giản Hoá Thủ Tục Hành Chính Về Thuế (NXB Tài Chính 2014) - Thùy Linh, 450 Trang.pdf  30.15 MB
  056  Chế Độ Họp, Chi Tiêu Hội Nghị, Công Tác Phí Và Mua Sắm Trang Thiết Bị (NXB Lao Động 2008) - Trương Hữu Thắng, 199 Trang.pdf  12.48 MB
  057  Chỉ Số Tuổi Thọ Trong HDI Một Số Vấn Đề Thực Tiễn Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2005) - Đặng Quốc Bảo, 173 Trang.pdf  2.85 MB
  058  Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Sự Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Ở Miền Núi (NXB Văn Hóa Dân Tộc 1996) - Bế Viết Đẳng, 283 Trang.pdf  8.68 MB
  059  Các Giải Pháp Chiến Lược Nâng Cao Hiệu Quả Xuất Khẩu Gạo Việt Nam (NXB Thống Kê 2000) - Nguyễn Văn Sơn, 245 Trang.pdf  13.73 MB
  060  Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tăng Trưởng Ở Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam Thời Kỳ 2001-2010 (NXB Khoa Học Xã Hội 2005) - Trương Thị Minh Sâm, 210 Trang.pdf  3.32 MB
  061  Các Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Việt Nam Thế Kỷ XXI (NXB Thanh Niên 2003) - Trần Xuân Kiên, 144 Trang.pdf  4.05 MB
  062  Các Quy Phạm Về Bảo Quản Hàng Hóa Dự Trữ Quốc Gia - Bộ Tài Chính.doc  0.67 MB
  063  Các Tiêu Chuẩn Trên Thế Giới Về Dịch Vụ Ethernet - Vũ Tuấn Lâm, 202 Trang.doc  10.40 MB
  064  Các Văn Bản Của Đảng Và Nhà Nước Về Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ 1981-2001 (NXB Chính Trị 2002) - Nhiều Tác Giả, 448 Trang.pdf  10.71 MB
  065  Công Nghiệp Hóa Từ Nông Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 2001) - Đặng Kim Sơn, 365 Trang.pdf  26.45 MB
  066  Công Nghệ Tiên Tiến và Công Nghệ Cao Với Tiến Trình Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2008) - Phan Xuân Dũng, 273 Trang.pdf  31.16 MB
  067  Công Tác Dân Vận Của Cơ Quan Nhà Nước Trong Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Tư Pháp 2005) - Nguyễn Tiến Thịnh, 218 Trang.pdf  17.04 MB
  068  Công Ước Quốc Tế Về An Toàn Sinh Mạng Con Người Trên Biển Solas 1974.pdf  26.33 MB
  069  Cơ Cấu, Phương Thức Thực Hiện Quyền Lực Trong Hệ Thống Hành Chính Việt Nam (NXB Tư Pháp 2006) - Phạm Bính, 205 Trang.pdf  8.57 MB
  070  Cơ Hội Và Thách Thức Đối Với Vùng Dân Tộc Thiểu Số Hiện Nay (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2009) - Viện Dân Tộc, 339 Trang.pdf  4.72 MB
  071  Cơ Sở Cho Phát Triển Nông Thôn Theo Vùng Ở Việt Nam Khu Vực Miền Núi Phía Bắc (NXB Nông Nghiệp 2007) - Trần Chí Thiện, 280 Trang.pdf  129.91 MB
  072  Cạnh Tranh Đối Với Khu Vực Công Trong Cung Ứng Hàng Hóa Và Dịch Vụ (NXB Chính Trị 2009) - Vũ Thanh Sơn, 248 Trang.pdf  37.63 MB
  073  Cải Cách Hồ Quý Ly (NXB Chính Trị 1996) - Phan Đăng Thanh, 216 Trang.pdf  24.75 MB
  074  Cải Cách Hồ Quý Ly (NXB Tổng Hợp 2014) - Phan Đăng Thanh, 258 Trang.pdf  20.20 MB
  075  Cải Cách Và Sự Phát Triển (NXB Hội Nhà Văn 2005) - Nguyễn Trần Bạt, 398 Trang.pdf  118.02 MB
  076  Cải Lương Thực Lục (NXB Kim Đức Giang 1924) - Trần Văn Minh, 145 Trang.pdf  86.31 MB
  077  Cẩm Nang Nghiệp Vụ Công Tác Tổ Chức Dành Cho Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp & Doanh Nghiệp (NXB Thống Kê 2008) - Phan Thăng, 588 Trang.pdf  22.51 MB
  078  Cổ Phần Hóa Các Doanh Nghiệp Nhà Nước 1.pdf  0.12 MB
  079  Cổ Phần Hóa Các Doanh Nghiệp Nhà Nước 2.pdf  0.16 MB
  080  Cổ Phần Hóa Các Doanh Nghiệp Nhà Nước 3.pdf  0.12 MB
  081  Di Dân Tự Do Đến Hà Nội-Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý (NXB Chính Trị 2004) - Hoàng Văn Chức, 284 Trang.pdf  11.28 MB
  082  Doanh Nghiệp Việt Nam Với Vấn Đề Thương Hiệu Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2004) - Nhiều Tác Giả, 540 Trang.pdf  24.22 MB
  083  Dân Số & Môi Trường Ở Đô Thị Thành Phố Hà Nội (NXB Chính Trị 1996) - Bộ Xây Dựng, 113 Trang.pdf  2.95 MB
  084  Dân Số Học Đô Thị (NXB Xây Dựng 2001) - Trần Hùng, 153 Trang.pdf  19.47 MB
  085  Dự Báo Triển Vọng Kinh Tế Việt Nam Thời Kỳ Đến Năm 2020 (NXB Khoa Học Xã Hội 2013) - Bùi Tất Thắng, 367 Trang.pdf  68.96 MB
  086  Giáo Trình Hành Chính Văn Phòng Trong Cơ Quan Nhà Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Lưu Kiếm Thanh, 196 Trang.pdf  41.51 MB
  087  Giáo Trình Khoa Học Chính Sách (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Vũ Cao Đàm, 377 Trang.pdf  210.93 MB
  088  Giáo Trình Lập Và Quản Lý Dự Án Phát Triển Nông Thôn (NXB Nông Nghiệp 2007) - Hoàng Mạnh Quân, 227 Trang.pdf  16.21 MB
  089  Giáo Trình Phương Pháp Định Giá (NXB Xây Dựng 2007) - Nguyễn Liên Hương, 93 Trang.pdf  6.84 MB
  090  Giáo Trình Quản Lý Chương Trình Dân Số, Sức Khỏe Sinh Sản Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình (NXB Hà Nội 2011) - Trần Ngọc Sinh, 160 Trang.pdf  1.32 MB
  091  Giáo Trình Quản Lý Học Đại Cương (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Nguyễn Hữu Hải, 179 Trang.pdf  37.15 MB
  092  Giáo Trình Quản Lý Ngân Sách (NXB Lao Động 2010) - Đồng Thị Vân Hồng, 130 Trang.pdf  4.27 MB
  093  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh, Quốc Phòng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Nguyễn Xuân Yêm, 126 Trang.pdf  29.65 MB
  094  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Dân Tộc Và Tôn Giáo - Nguyễn Thị Hường, 98 Trang.pdf  1.70 MB
  095  Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai (NXB Nông Nghiệp 2007) - Nguyễn Khắc Thái Sơn, 200 Trang.pdf  1.64 MB
  096  Giáo Trình Thủ Tục Hành Chính (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Nguyễn Văn Thâm, 156 Trang.pdf  37.14 MB
  097  Giáo Trình Thực Tập Đánh Giá Đất - Nhiều Tác Giả, 51 Trang.pdf  1.38 MB
  098  Giáo Trình Tài Chính Công (NXB Hà Nội 2009) - Vũ Văn Hóa, 173 Trang.pdf  28.41 MB
  099  Giáo Trình Điều Hành Công Sở Hành Chính Nhà Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Nguyễn Văn Thâm, 60 Trang.pdf  11.61 MB
  100  Giải Pháp Cơ Bản Để Thiết Lập Trật Tự, Kỷ Cương Trong QLNN Ở Đô Thị (NXB Tư Pháp 2006) - Phạm Kim Giao, 197 Trang.pdf  14.02 MB
  101  Giảm Nghèo ở Việt Nam Thành Tựu và Thách Thức EN.pdf  0.93 MB
  102  Giảm Nghèo ở Việt Nam Thành Tựu và Thách Thức VN.pdf  0.98 MB
  103  Giới, Bình Đẳng Giới Và Phát Triển Bền Vững (NXB Dân Trí 2014) - Đăng Trường, 190 Trang.pdf  40.95 MB
  104  Gắn Kết Tăng Trưởng Kinh Tế Và Tiến Bộ, Công Bằng Xã Hội (NXB Chính Trị 2010) - Trần Nguyễn Tuyên, 388 Trang.pdf  22.49 MB
  105  Hiểm Họa Xâm Lăng Và Đồng Hóa Của Trung Quốc (NXB Hồ Chí Minh 2008) - Đinh Khang Hoạt, 240 Trang.pdf  3.66 MB
  106  HVHC.Giáo Trình Hành Chính Công (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Võ Kim Sơn, 273 Trang.pdf  106.08 MB
  107  HVHC.Giáo Trình Hành Chính Văn Phòng Trong Cơ Quan Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Lưu Kiếm Thanh, 205 Trang.pdf  32.36 MB
  108  HVHC.Giáo Trình Hành Chính Văn Phòng Trong Cơ Quan Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Lưu Kiếm Thanh, 206 Trang.pdf  96.31 MB
  109  HVHC.Giáo Trình Kỹ Thuật Tổ Chức Công Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Văn Thâm, 283 Trang.pdf  56.36 MB
  110  HVHC.Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Phòng (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Xuân Yêm, 121 Trang.pdf  19.63 MB
  111  HVHC.Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Nông Nghiệp Và Nông Thôn (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phạm Kim Giao, 112 Trang.pdf  20.03 MB
  112  HVHC.Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Trần Đình Ty, 195 Trang.pdf  110.90 MB
  113  HVHC.Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Tài Nguyên Và Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Trần Thanh Lâm, 148 Trang.pdf  21.41 MB
  114  HVHC.Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo Và Dân Tộc (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Hoàng Văn Chức, 131 Trang.pdf  18.21 MB
  115  HVHC.Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa-Giáo Dục-Y Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Thu Linh, 125 Trang.pdf  20.22 MB
  116  HVHC.Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Đô Thị (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Phạm Kim Giao, 147 Trang.pdf  21.31 MB
  117  HVHC.Giáo Trình Quản Lý Và Phát Triển Tổ Chức Hành Chính Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Võ Kim Sơn, 387 Trang.pdf  64.78 MB
  118  HVHC.Giáo Trình Thủ Tục Hành Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Văn Thâm, 160 Trang.pdf  26.72 MB
  119  HVHC.Giáo Trình Tổ Chức Nhân Sự Hành Chính Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Võ Kim Sơn, 311 Trang.pdf  50.51 MB
  120  HVHC.Hành Chính Công (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Ngọc Hiến, 563 Trang.pdf  22.92 MB
  121  HVHC.Kỹ Thuật Tổ Chức Công Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Văn Thâm, 142 Trang.pdf  22.10 MB
  122  HVHC.Kỹ Thuật Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Lưu Kiếm Thanh, 276 Trang .pdf  36.11 MB
  123  HVHC.Quản Lý Nhà Nước Trên Các Lĩnh Vực Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trang Thị Tuyết, 346 Trang.pdf  60.91 MB
  124  HVHC.Quản Lý Nhà Nước Về An Ninh Quốc Phòng (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Xuân Yêm, 126 Trang.pdf  20.91 MB
  125  HVHC.Quản Lý Nhà Nước Về Nông Nghiệp Và Nông Thôn (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Kim Giao, 117 Trang.pdf  13.24 MB
  126  HVHC.Quản Lý Nhà Nước Về Tài Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trần Đình Ty, 263 Trang.pdf  105.16 MB
  127  HVHC.Quản Lý Nhà Nước Về Tôn Giáo Và Dân Tộc (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Hoàng Văn Chức, 109 Trang.pdf  16.33 MB
  128  HVHC.Quản Lý Nhà Nước Về Văn Hóa-Giáo Dục-Y Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Thu Linh, 131 Trang.pdf  56.37 MB
  129  HVHC.Quản Lý Nhà Nước Về Đô Thị (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Kim Giao, 148 Trang.pdf  17.17 MB
  130  HVHC.Quản Lý Nhà Nước Đối Với Tổ Chức Phi Chính Phủ (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Kiên Cường, 114 Trang.pdf  11.20 MB
  131  HVHC.Thủ Tục Hành Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Văn Thâm, 153 Trang.pdf  64.56 MB
  132  HVHC.Tổ Chức Nhân Sự Hành Chính Nhà Nước (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Võ Kim Sơn, 332 Trang.pdf  46.28 MB
  133  Hành Chính Công (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Ngọc Hiến, 563 Trang.pdf  22.92 MB
  134  Hành Chính Công Và Quản Lý Hiệu Quả Chính Phủ (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nguyễn Cảnh Chất, 451 Trang.pdf  20.71 MB
  135  Hành Chính Nhà Nước Trong Xu Thế Toàn Cầu Hóa (NXB Tư Pháp 2007) - Nguyễn Hữu Hải, 312 Trang.pdf  16.94 MB
  136  Hành Khiển Hữu Hiệu (NXB Khoa Học Xã Hội 1966) - Peter F. Drucker, 191 Trang.pdf  8.42 MB
  137  Hương Chính Chỉ Nam (NXB Mạc Đình Tư 1926) - Tôn Thất Đàn, 167 Trang.pdf  92.85 MB
  138  Hướng Dẫn Chế Độ Đấu Thầu Mua Sắm, Quản Lý, Định Mức Chi Tiêu Nội Bộ Tại Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính (NXB Tài Chính 2015) - Quí Lâm, 452 Trang.pdf  44.53 MB
  139  Hướng Dẫn Công Dân Thực Hiện Về BHYT, Bảo Hiểm Thất Nghiệp (NXB Dân Trí 2010) - Minh Thúy, 120 Trang.pdf  6.42 MB
  140  Hướng Dẫn Kế Hoạch Làm Ăn Xóa Đói Giảm Nghèo Bền Vững Cho Hộ Nông Dân (NXB Nghệ An 2004) - Lê Trọng, 177 Trang.pdf  10.64 MB
  141  Hướng Dẫn Mới Nhất Về Chính Sách Ưu Đãi Và Chế Độ Phụ Cấp Thâm Niên Đối Với Nhà Giáo 2011.pdf  161.28 MB
  142  Hướng Dẫn Mới Nhất Về Chính Sách Ưu Đãi Và Chế Độ Phụ Cấp Thâm Niên Đối Với Nhà Giáo 2013.pdf  276.06 MB
  143  Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Văn Phòng Cấp Ủy Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2014) - Đỗ Quốc Toán, 208 Trang.pdf  13.49 MB
  144  Hướng Dẫn Nhanh Cho Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Quyển 1-Đô Thị Hóa.pdf  5.12 MB
  145  Hướng Dẫn Nhanh Cho Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Quyển 2-Nhà Ở Thu Nhập Thấp.pdf  7.41 MB
  146  Hướng Dẫn Nhanh Cho Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Quyển 3-Đất Đai.pdf  7.29 MB
  147  Hướng Dẫn Nhanh Cho Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Quyển 4-Trục Xuất Thu Hồi Đất.pdf  4.52 MB
  148  Hướng Dẫn Nhanh Cho Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Quyển 5-Tài Chính Nhà Ở.pdf  5.96 MB
  149  Hướng Dẫn Nhanh Cho Các Nhà Hoạch Định Chính Sách Quyển 6-Những Tổ Chức Dựa Vào Cộng Đồng.pdf  5.54 MB
  150  Hướng Dẫn Nội Dung Phạm Vi Thu, Chi Tài Chính (NXB Lao Động 2012) - Liên Đoàn Lao Động, 462 Trang.pdf  24.86 MB
  151  Hướng Dẫn Đăng Ký Hợp Đồng Li-xăng Sở Hữu Công Nghiệp - Cục Sở Hữu Trí Tuệ, 16 Trang.pdf  1.49 MB
  152  Hướng Dẫn Đăng Ký Sáng Chế, Giải Pháp Hữu Ích - Cục Sở Hữu Trí Tuệ, 31 Trang.pdf  1.88 MB
  153  Hướng Tới Sự Phát Triển Của Đất Nước-Một Số Vấn Đề Lý Thuyết Và Ứng Dụng (NXB Chính Trị 2006) - Ngô Doãn Vịnh, 648 Trang.pdf  23.47 MB
  154  Hệ Thống An Sinh Xã Hội Của Một Số Nước EU Giai Đoạn Hậu Khủng Hoảng Tài Chính Kinh Tế Toàn Cầu (NXB Chính Trị 2013) - Đinh Công Tuấn, 388 Trang.pdf  27.50 MB
  155  Hệ Thống Phân Tầng Xã Hội Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Khoa Học Xã Hội 2012) - Đỗ Thiên Kính, 161 Trang.pdf  13.49 MB
  156  Hỏi Đáp Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế (NXB Thanh Niên 2002) - Trần Xuân Kiên, 97 Trang.pdf  2.74 MB
  157  Hỏi Đáp Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Về Xây Dựng Nông Thôn Mới (NXB Bình Thuận 2013) - Cục Thủy Lợi, 21 Trang.pdf  0.41 MB
  158  Hỏi Đáp Về Khiếu Nại, Tố Cáo Với Công Đoàn Và CNVC Lao Động (NXB Dân Trí 2010) - Đỗ Xuân Học, 182 Trang.pdf  13.13 MB
  159  Hỏi Đáp Về Quy Chế Dân Chủ Tại Phường Xã (NXB Lao Động 2001) - Lê Đức Tiết, 102 Trang.pdf  2.14 MB
  160  Hỏi Đáp Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Cấp Xã (NXB Dân Trí 2010) - Huy Thông, 164 Trang.pdf  11.03 MB
  161  Hỏi Đáp Về Xuất Khẩu Lao Động (NXB Lao Động Xã Hội 2001) - Nguyễn Đỉnh Thiêm, 201 Trang.pdf  9.65 MB
  162  Hỏi Đáp Về Đăng Ký & Quản Lý Hộ Khẩu Hộ Tịch (NXB Công An 2005) - Phạm Thanh Bình, 382 Trang.pdf  16.68 MB
  163  Hỏi Đáp Về Đăng Ký Hộ Tịch (NXB Tư Pháp 2006) - Quách Dương, 212 Trang.pdf  11.54 MB
  164  Hội Thảo Nghiên Cứu Giảm Nghèo Ở Nông Thôn Từ Cách Tiếp Cận Vi Mô (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nhiều Tác Giả, 533 Trang.pdf  9.69 MB
  165  Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ - Ngô Tuấn Hải.prc  0.64 MB
  166  ISO 9000 Trong Dịch Vụ Hành Chính (NXB Trẻ 2003) - Nguyễn Trung Trực, 274 Trang.pdf  14.66 MB
  167  Khoa Học Công Nghệ Và Phát Triển Kinh Tế (NXB Chính Trị Quốc Gia 2002) - Yves Michaud, 173 Trang.PDF  1.68 MB
  168  Khoa Học Tâm Lý Trong Quản Lý Hành Chính (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Thị Vân Hương, 199 Trang.pdf  3.87 MB
  169  Khu Công Nghiệp Sinh Thái-Một Mô Hình Cho Phát Triển Bền Vững Ở Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Nguyễn Cao Lãnh, 113 Trang.pdf  32.32 MB
  170  Khóa Học Tam Đảo 2007 FR - Stéphane LAGRÉE, 352 Trang.pdf  3.99 MB
  171  Khóa Học Tam Đảo 2007 VN - Stéphane LAGRÉE, 352 Trang.pdf  4.51 MB
  172  Khóa Học Tam Đảo 2008 FR - Stéphane LAGRÉE, 401 Trang.pdf  17.47 MB
  173  Khóa Học Tam Đảo 2008 VN - Stéphane LAGRÉE, 401 Trang.pdf  17.26 MB
  174  Khóa Học Tam Đảo 2009 FR - Stéphane LAGRÉE, 621 Trang.pdf  10.79 MB
  175  Khóa Học Tam Đảo 2009 VN - Stéphane LAGRÉE, 621 Trang.pdf  8.72 MB
  176  Không Chỉ Là Tăng Trưởng Kinh Tế-Nhập Môn Về Phát Triển Bền Vững (NXB Văn Hóa Thông Tin 2005) - Tatyana P.Soubbotina, 217 Trang.pdf  23.57 MB
  177  Khủng Hoảng Từ Phá Sản Đến Hưng Thịnh (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Phan Thế Hải, 207 Trang.pdf  1.19 MB
  178  Kinh Nghiệm Công Nghiệp Hóa Của Nhật Bản Và Sự Thích Dụng Của Nó Với Các Nền Kinh Tế Đang Phát Triển (NXB Khoa Học Xã Hội 2004) - Kazushi Ohkawa, 602 Trang.pdf  20.62 MB
  179  Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Nông Nghiệp, Nông Thôn, Nông Dân Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa (NXB Chính Trị 2008) - Đặng Kim Sơn, 215 Trang.pdf  5.60 MB
  180  Kinh Nghiệm Thế Giới Về Phát Triển Khu Chế Xuất Và Đặc Khu Kinh Tế (NXB Chính Trị 1994) - Đỗ Hoài Nam, 340 Trang.pdf  12.46 MB
  181  Kinh Tế Hợp Tác Của Nông Dân Trong Nền Kinh Tế Thị Trường (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001) - Lê Trọng, 135 Trang.pdf  3.01 MB
  182  Kinh Tế Trang Trại Ở Khu Vực Nam Bộ Thực Trạng Và Giải Pháp (NXB Khoa Học Xã Hội 2002) - Trương Thị Minh Sâm, 247 Trang.PDF  12.66 MB
  183  Kinh Tế Tri Thức Thời Cơ Và Thách Thức Đối Với Sự Phát Triển Của Việt Nam (NXB Chính Trị 2004) - Đặng Hữu, 319 Trang.pdf  9.60 MB
  184  Kiến Thức Cơ Bản Về CNTT Truyền Thông Cho Lãnh Đạo Cơ Quan Nhà Nước 1 - Noeleen Heyzer, 110 Trang.pdf  1.28 MB
  185  Kiến Thức Cơ Bản Về CNTT Truyền Thông Cho Lãnh Đạo Cơ Quan Nhà Nước 2 - Emmanuel C.Lallana, 109 Trang.pdf  0.83 MB
  186  Kiến Thức Cơ Bản Về CNTT Truyền Thông Cho Lãnh Đạo Cơ Quan Nhà Nước 3 - Nag Yeon Lee, 106 Trang.pdf  2.47 MB
  187  Kiến Thức Cơ Bản Về CNTT Truyền Thông Cho Lãnh Đạo Cơ Quan Nhà Nước 4 - Rajnesh D.Singh, 117 Trang.pdf  2.05 MB
  188  Kiến Thức Cơ Bản Về CNTT Truyền Thông Cho Lãnh Đạo Cơ Quan Nhà Nước 5 - Ang Peng Hwa, 70 Trang.pdf  0.80 MB
  189  Kiến Thức Cơ Bản Về CNTT Truyền Thông Cho Lãnh Đạo Cơ Quan Nhà Nước 6 - Suk Rhee, 142 Trang.pdf  2.88 MB
  190  Kiến Thức Cơ Bản Về CNTT Truyền Thông Cho Lãnh Đạo Cơ Quan Nhà Nước 7 - John J.Macasio, 128 Trang.pdf  1.25 MB
  191  Kiến Thức Cơ Bản Về CNTT Truyền Thông Cho Lãnh Đạo Cơ Quan Nhà Nước 8 - Richard Labell, 128 Trang.pdf  1.80 MB
  192  Kiềm Chế Tham Nhũng - Rick Stapenhurst.prc  0.38 MB
  193  Ky Thuat Dao Chanh - Curzio Malaparte.chm  0.34 MB
  194  Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội 5 Năm 2006-2010 (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Nhiều Tác Giả, 338 Trang.pdf  58.30 MB
  195  Kỷ Yếu Hội Thảo Định Hướng Phát Triển Nhanh Và Bền Vững KTXH Tỉnh Ninh Thuận Đến Năm 2020 (NXB Ninh Thuận 2014) - Nhiều Tác Giả, 317 Trang.pdf  9.81 MB
  196  Làm Gì Cho Nông Thôn Việt Nam (NXB Tổng Hợp 2003) - Phạm Đỗ Chí, 497 Trang.pdf  81.72 MB
  197  Lý Thuyết Lạm Phát-Giảm Phát Và Thực Tiễn Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2000) - Nguyễn Minh Phong, 293 Trang.pdf  9.41 MB
  198  Lễ Tân Công Cụ Giao Tiếp (NXB Chính Trị 2011) - Louis Dussault, 280 Trang.pdf  6.93 MB
  199  Lịch Sử Quản Lý Đất Đai (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Đức Khả, 251 Trang.pdf  127.94 MB
  200  Mô Hình Quản Lý Đất Đai Hiện Đại Ở Một Số Nước Và Kinh Nghiệm Cho Việt Nam (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Đình Bồng, 274 Trang.pdf  5.51 MB
  201  Một Số Vấn Đề Cơ Bản Về Tôn Giáo, Tín Ngưỡng Của Đồng Bào Chăm Ở Hai Tỉnh Bình Thuận Ninh Thận Hiện Nay (NXB Khoa Học Xã Hội 2007) - Nguyễn Hồng Dương, 26 Trang.pdf  84.42 MB
  202  Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Dùng Cho Các Cơ Quan-Chính Quyền Địa Phương, Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp, Tổ Chức Kinh Tế (NXB Chính Trị 2003) - Lê Văn In, 861 Trang.pdf  25.68 MB
  203  Một Số Chính Sách Mới Về Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp, Thủy Sản, Thủy Lợi Và Phát Triển Nông Thôn (NXB Nông Nghiệp 2001) - Bộ Nông Nghiệp, 333 Trang.pdf  13.77 MB
  204  Một Số Quy Định Về Chính Sách Khuyến Nông Khuyến Ngư (NXB Chính Trị 2005) - Nhiều Tác Giả, 158 Trang.pdf  8.17 MB
  205  Một Số Thuật Ngữ Hành Chính (NXB Thế Giới 2000) - Bùi Thế Vĩnh, 180 Trang.pdf  30.24 MB
  206  Một Số Vấn Đề Cần Biết Về Gạo Xuất Khẩu (NXB Nông Nghiệp 2000) - Bùi Chí Bửu, 81 Trang.pdf  6.58 MB
  207  Một Số Vấn Đề Về Chiến Lược Công Nghiệp Hóa Và Lý Thuyết Phát Triển (NXB Thế Giới 1999) - Đỗ Đức Định, 411 Trang.pdf  18.54 MB
  208  Một Số Vấn Đề Về Dân Tộc Và Phát Triển (NXB Chính Trị Quốc Gia 2005) - Lê Ngọc Thắng, 270 Trang.pdf  15.04 MB
  209  Một Số Vấn Đề Về Hoàn Thiện Chế Độ Bầu Cử Đại Biểu HĐND Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2020) - Vũ Thị Loan, 255 Trang.pdf  85.04 MB
  210  Một Số Vấn Đề Về Đổi Mới Tổi Chức, Hoạt Động Của Quốc Hội (NXB Tư Pháp 2007) - Lê Thanh Vân, 326 Trang.pdf  22.07 MB
  211  Nghi Thức Nhà Nước (NXB Thống Kê 2001) - Lưu Kiếm Thanh, 844 Trang.pdf  9.92 MB
  212  Nghiên Cứu Chiến Lược Giao Thông Nông Thôn Việt Nam Tập 2 (NXB Hà Nội 2005) - Nhiều Tác Giả, 127 Trang.pdf  5.18 MB
  213  Nghiên Cứu So Sánh Quy Định Về Đạo Đức Công Cụ Của Một Số Quốc Gia Và Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Đỗ Thị Ngọc Lan, 192 Trang.pdf  14.94 MB
  214  Nghiệp Vụ Công Tác Của Cán Bộ Dân Vận (NXB Chính Trị 2014) - Nhiều Tác Giả, 237 Trang.pdf  4.85 MB
  215  Nghèo và Giảm Nghèo ở Việt Nam Giai Đoạn 1993-2004 EN.pdf  0.49 MB
  216  Nghèo và Giảm Nghèo ở Việt Nam Giai Đoạn 1993-2004 VN.pdf  0.46 MB
  217  Nghị Định Số 2762 Của Quan Khâm Sứ Đại Thần Về Ngạch Thuế Môn Bài - Huế 1929.pdf  18.38 MB
  218  Nhà Nước Trong Một Thế Giới Đang Chuyển Đổi (NXB Chính Trị 1998) - Nhiều Tác Giả, 325 Trang.pdf  2.42 MB
  219  Nhìn Lại Quá Khứ Đối Mặt Thách Thức Mới (NXB Thanh Niên 2009) - Nhiều Tác Giả, 69 Trang.pdf  3.16 MB
  220  Nhận Diện Và Giảm Thiểu Các Rủi Ro Dẫn Đến Tham Nhũng Trong Quản Lý Đất Đai Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2011) - Nhiều Tác Giả, 89 Trang.pdf  5.12 MB
  221  Những Bài Học Từ Sự Thành Công Của Nền Kinh Tế Nhật Bản (NXB Tổng Hợp 1990) - Wolf Martin, 389 Trang.pdf  14.62 MB
  222  Những Chỉ Tiêu Phát Triển Kinh Tế Quốc Dân Liên Xô 1959-1965 (NXB Sự Thật 1959) - N. Khơ-Rút-Sốp, 168 Trang.pdf  70.62 MB
  223  Những Trở Ngại Về Cơ Sở Hạ Tầng Của Việt Nam (NXB Hồ Chí Minh 2010) - Nguyễn Xuân Thành, 30 Trang.pdf  1.26 MB
  224  Những Vấn Đề Cơ Bản Về Quản Lý Hành Chính Nhà Nước (NXB Lý Luận Chính Trị 2014) - Nhiều Tác Giả, 488 Trang.pdf  30.58 MB
  225  Những Vấn Đề Về Sở Hữu, Quản Lý Và Sử Dụng Đất Đai Trong Giai Đoạn Hiện Nay (NXB Chính Trị 2013) - Vũ Văn Phúc, 268 Trang.pdf  14.50 MB
  226  Những Xu Hướng Phát Triển Của Thế Giới Và Sự Lựa Chọn Mô Hình Công Nghiệp Hóa Của Nước Ta (NXB Khoa Học Xã Hội 1999) - Võ Đại Lược, 206 Trang.pdf  14.49 MB
  227  Những Điều Cần Biết Về Năng Lực Cạnh Tranh Của Một Số Hàng Hóa Việt Nam (NXB Tài Chính 2002) - Bộ Tài Chính, 39 Trang.pdf  1.25 MB
  228  Những Ảnh Hưởng KTXH Của HIV-AIDS Đối Với Những Hộ Gia Đình Dễ Bị Tổn Thương & Tình Trạng Đói Nghèo Ở Việt Nam (NXB Văn Hóa Thông Tin 2009) - Trương Thị Mai, 162 Trang.pdf  0.94 MB
  229  Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Thủ Đô (NXB Chính Trị 2013) - Cao Khoa Bảng, 311 Trang.pdf  73.59 MB
  230  Nông Nghiệp Nông Thôn Việt Nam Sau Hai Mươi Năm Đổi Mới Quá Khứ Và Hiện Tại (NXB Chính Trị 2007) - Nguyễn Văn Bích, 583 Trang.pdf  104.81 MB
  231  Nước Nga-2050 Chiến Lược Đột Phá Cách Tân (NXB Thế Giới 2011) - B.N. Kudức, 705 Trang.pdf  51.05 MB
  232  Phát Huy Tiềm Lực Tự Nhiên, Kinh Tế, Xã Hội Và Giá Trị Lịch Sử-Văn Hóa Phát Triển Bền Vững Thủ Đô Hà Nội Đến Năm 2020 (NXB Hà Nội 2010) - Phùng Hữu Phú, 305 Trang.pdf  11.92 MB
  233  Phát Huy Vai Trò Của Các Tổ Chức Xã Hội Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Thang Văn Phúc, 418 Trang.pdf  32.35 MB
  234  Phát Triển Bền Vững-Học Thuyết-Thực Tiễn-Đánh Giá (NXB Thế Giới 2007) - Jean Yves Martin, 303 Trang.pdf  15.10 MB
  235  Phát Triển Kinh Tế Biển Của Trung Quốc, Malaysia, Singapore Và Gợi Ý Chính Sách Cho Việt Nam (NXB Khoa Học Xã Hội 2014) - Lại Lâm Anh, 300 Trang.pdf  6.63 MB
  236  Phát Triển Nông Thôn Miền Núi Và Dân Tộc Trong Thời Kỳ Kinh Tế Chuyển Đổi (NXB Khoa Học Xã Hội 2007) - Trần Văn Hà, 371 Trang.pdf  84.52 MB
  237  Phát Triển Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ Ở Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Đinh Văn Ân, 198 Trang.pdf  8.33 MB
  238  Phát Triển Thị Trường Khoa Học Và Công Nghệ Ở Việt Nam Thực Trạng Và Giải Pháp (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Mạnh Hùng, 221 Trang.pdf  1.46 MB
  239  Phát Triển Xã Hội Và Quản Lý Phát Triển Xã Hội Ở Việt Nam (NXB Khoa Học Xã Hội 2012) - Trần Đức Cường, 348 Trang.pdf  26.84 MB
  240  Phân Tích Số Liệu Và Biểu Đồ Bằng R - Nguyễn Văn Tuấn, 118 Trang.pdf  1.28 MB
  241  Phúc Lợi Xã Hội (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Đức Lộc, 300 Trang.pdf  5.08 MB
  242  Phương Pháp Luận Đánh Giá Các Tổ Chức Nghiên Cứu Và Phát Triển & Những Gợi Suy Trong Điều Kiện Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Trần Chí Đức, 148 Trang.pdf  9.36 MB
  243  Phương Pháp Luận Đánh Giá Các Tổ Chức Nghiên Cứu Và Phát Triển (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Trần Chí Đức, 148 Trang.pdf  9.36 MB
  244  Quan Hệ Hôn Nhân Và Gia Đình Có Yếu Tố Nước Ngoài Ở Việt Nam Trong Thời Kì Hội Nhập Quốc Tế (NXB Tư Pháp 2006) - Nông Quốc Bình, 333 Trang.pdf  24.18 MB
  245  Quan Niệm Và Thực Tiễn Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội Tốc Độ Nhanh, Bền Vững, Chất Lượng Cao Ở Việt Nam (NXB Thống Kê 2005) - Đinh Văn Ân, 148 Trang.pdf  4.58 MB
  246  Quan Sự Cẩm Nang (NXB Trung Bắc Tân Văn 1929) - Phạm Huy Lục, 141 Trang.pdf  92.76 MB
  247  Quy Chế Quản Lý Hoạt Động Xe Ôtô.doc  0.09 MB
  248  Quy Hoạch Phát Triển Ngành Thương Mại Tỉnh Tây Ninh Đến Năm 2020.pdf  1.66 MB
  249  Quy Hoạch Tổng Thể Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Tỉnh Quảng Trị Đến Năm 2010, 171 Trang.pdf  0.79 MB
  250  Quy Trình Đánh Giá Viên Chức Sau 1 Năm Tập Sự.xls  0.02 MB
  251  Quy Định Của WB, ADB Và OECF Về Tuyển Dụng Tư Vấn, Mua Sắm Hàng Hóa Và Xây Lắp (NXB Thống Kê 1999) - Nhiều Tác Giả, 430 Trang.pdf  19.88 MB
  252  Quyền Giám Sát Của HĐND Và Kỹ Năng Giám Sát Cơ Bản (NXB Tư Pháp 2007) - Phạm Ngọc Kỳ, 126 Trang.pdf  8.76 MB
  253  Quản Lý Di Sản Đô Thị Trong Bối Cảnh Phát Triển Đô Thị Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 2008) - Lê Thành Vinh, 86 Trang.pdf  3.76 MB
  254  Quản Lý Hoạt Động Nhập Khẩu-Cơ Chế, Chính Sách Và Biện Pháp (NXB Thống Kê 2007) - Nguyễn Hữu Khải, 350 Trang.pdf  14.46 MB
  255  Quản Lý Hành Chánh - Nhiều Tác Giả, 140 Trang.pdf  1.08 MB
  256  Quản Lý Hành Chính Công (NXB Tài Chính 2006) - Bùi Văn Quyết, 207 Trang.pdf  6.92 MB
  257  Quản Lý Nhà Nước Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam (NXB Lý Luận Chính Trị 2006) - Lương Xuân Quỳ, 349 Trang.pdf  42.42 MB
  258  Quản Lý Nhà Nước Về Bưu Chính, Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin (NXB Chính Trị 2012) - Lê Minh Toàn, 356 Trang.pdf  23.36 MB
  259  Quản Lý Nhà Nước Về Khoa Học Và Công Nghệ Địa Phương (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Đỗ Nam, 194 Trang.pdf  6.14 MB
  260  Quản Lý Nhà Nước Về Lao Động Nước Ngoài Chất Lượng Cao Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Phan Huy Đường, 196 Trang.pdf  35.45 MB
  261  Quản Lý Nhà Nước Về Đầu Tư Phát Triển Đào Tạo Nghề Ở Việt Nam (NXB Dân Trí 2010) - Nguyễn Đức Tĩnh, 209 Trang.pdf  15.50 MB
  262  Quản Lý Nhà Nước Đối Với Cung Ứng Dịch Vụ Công (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Đỗ Thị Hải Hà, 308 Trang.pdf  10.24 MB
  263  Quản Lý Và Giải Quyết Văn Bản Trong Cơ Quan, Tổ Chức (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Minh Phương, 322 Trang.pdf  21.73 MB
  264  Quản Lý Và Sử Dụng Đất Đô Thị Ở TP. Hồ Chí Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trần Thị Thu Hương, 310 Trang.pdf  43.67 MB
  265  Quản Lý Đô Thị (NXB Xây Dựng 2001) - Nguyễn Ngọc Châu, 527 Trang.pdf  16.81 MB
  266  Quản Lý Đô Thị Thời Kỳ Chuyển Đổi (NXB Xây Dựng 2004) - Võ Kim Cương, 200 Trang.pdf  40.27 MB
  267  Quỹ Tín Dụng Nhân Dân-Mô Hình Tín Dụng Hợp Tác Kiểu Mới Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam (NXB Thống Kê 2004) - Bùi Chính Hưng, 526 Trang.pdf  8.96 MB
  268  Soạn Thảo Và Ban Hành Văn Bản Của Cơ Quan Tổ Chức (NXB Dân Trí 2010) - Tạ Hữu Ánh, 311 Trang.pdf  9.09 MB
  269  Sơ Thảo Lịch Sử Phát Triển Khoa Học Hành Chính Công Thế Giới Bài Học Kinh Nghiệm Cho Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Đào Thị Ái Thi, 128 Trang.pdf  5.48 MB
  270  Số Liệu Thống Kê Giới Những Năm Đầu Thế Kỉ 21 - Trần Thị Vân Anh, 434 Trang.pdf  13.82 MB
  271  Sổ Tay Cán Bộ Địa Chính (NXB Tài Chính 2006) - Nhiều Tác Giả, 207 Trang.pdf  4.65 MB
  272  Sử dụng chương trình Stata để khai thác số liệu Điều tra Mức sống hộ gia đình, 82 Trang.pdf  20.59 MB
  273  Thúc Đẩy Các Tổ Chức Khoa Học Và Công Nghệ Chuyển Sang Hoạt Động Theo Cơ Chế Doanh Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Phạm Ngọc Ánh, 232 Trang.pdf  7.28 MB
  274  Thương Hội Chỉ Nam (NXB Chấn Phương 1924) - Trần Ngọc Bích, 78 Trang.pdf  52.00 MB
  275  Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Lĩnh Vực Giáo Dục, Y Tế (NXB Dân Trí 2010) - Minh Thu, 148 Trang.pdf  10.53 MB
  276  Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Lĩnh Vực Hôn Nhân, Gia Đình Và Hộ Tịch (NXB Dân Trí 2010) - Cẩm Minh Hà, 156 Trang.pdf  9.85 MB
  277  Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Quản Lý Nhà Ở, Xây Dựng (NXB Dân Trí 2010) - Anh Tuấn, 170 Trang.pdf  9.39 MB
  278  Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Quản Lý Văn Hoá, Xã Hội (NXB Dân Trí 2010) - Kim Thúy, 147 Trang.pdf  8.15 MB
  279  Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Quản Lý Đất Đai (NXB Dân Trí 2010) - Anh Tuấn, 147 Trang.pdf  10.54 MB
  280  Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Thi Hành Án Dân Sự, Hình Sự (NXB Dân Trí 2010) - Quỳnh Trang, 164 Trang.pdf  9.29 MB
  281  Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Ở Xã, Phường, Thị Trấn (NXB Dân Trí 2010) - Giang Vân, 165 Trang.pdf  9.43 MB
  282  Thủy Sản Việt Nam Phát Triển Và Hội Nhập (NXB Chính Trị Quốc Gia 2003) - Chu Viết Luận, 435 Trang.pdf  186.55 MB
  283  Tin Học Ứng Dụng Trong Quản Lý Hành Chính (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Khắc Khoa, 274 Trang.pdf  32.41 MB
  284  Tiếp Cận Đất Đai Của Phụ Nữ Trong Xã Hội Việt Nam Hiện Nay (NXB Hà Nội 2013) - Hoàng Cầm, 108 Trang.pdf  3.09 MB
  285  Toàn Cảnh Việt Nam 20 Năm Đất Nước Đổi Mới (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Đào Thanh Hải, 521 Trang.pdf  4.99 MB
  286  Toàn Cầu Hóa Hội Nhập Và Phát Triển Bền Vững (NXB Chính Trị 2011) - Hồ Bá Thâm, 707 Trang.pdf  46.55 MB
  287  Trung Quốc Sau Khi Gia Nhập WTO-Thành Công Và Thách Thức (NXB Thế Giới 2006) - Võ Đại Lược, 258 Trang.pdf  8.40 MB
  288  Trung Quốc Với Việc Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa (NXB Khoa Học Xã Hội 2004) - Đỗ Tiến Sâm, 214 Trang.pdf  5.18 MB
  289  Tuyển Chọn 238 Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Thường Dùng Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2015) - Quang Minh, 435 Trang.pdf  88.47 MB
  290  Tài Liệu Bồi Dưỡng Chuyên Đề Vấn Đề Về Tôn Giáo Và Công Tác Tôn Giáo Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2005) - Nhiều Tác Giả, 196 Trang.pdf  8.71 MB
  291  Tác Động Cầu Toàn Cầu Hóa Đối Với Sự Phát Triển Văn Hóa Và Con Người Việt Nam (NXB Chính Trị 2010) - Dương Phú Hiệp, 158 Trang.pdf  10.79 MB
  292  Tác Động Của Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tới Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lê Xuân Bá, 249 Trang.pdf  13.06 MB
  293  Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Tổ Chức Quản Lý Nông Thôn Ở Một Số Khu Vực Đông Á Và Đông Nam Á (NXB Chính Trị 1995) - Phan Đại Doãn, 247 Trang.pdf  8.58 MB
  294  Tín Ngưỡng Tôn Giáo Và Thực Hiện Chính Sách Tín Ngưỡng Tôn Giáo Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2013) - Nguyễn Minh Khải, 315 Trang.pdf  63.86 MB
  295  Tính Biện Chứng Trong Chính Sách Kinh Tế Mới Của Lênin Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Công Cuộc Đổi Mới Hiện Nay Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Ngọc Thành, 151 Trang.pdf  59.34 MB
  296  Tóm Lược Chính Sách Đa Dạng Hóa Thu Nhập Và Vấn Đề Nghèo Ở Vùng Núi Và Trung Du Bắc Bộ.pdf  28.14 MB
  297  Tạo Việc Làm Thông Qua Khôi Phục và Phát Triển Làng Nghề Truyền Thống (NXB Nông Nghiệp 1997) - Nguyễn Văn Đại, 174 Trang.pdf  3.70 MB
  298  Tập Bản Đồ Hành Chính 64 Tỉnh, Thành Phố Việt Nam (NXB Bản Đồ 2005) - Lê Phước Dũng, 122 Trang.pdf  275.94 MB
  299  Tổ Chức Chính Quyền Thời Kỳ Phong Kiến Ở Việt Nam (NXB Tư Pháp 2006) - Nguyễn Minh Tuấn, 182 Trang.pdf  12.29 MB
  300  Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương Cộng Hòa Liên Ban Đức (NXB Tư Pháp 2006) - Nguyễn Kim Thoa, 267 Trang.pdf  18.85 MB
  301  Tổ Chức Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước CHXHCN Việt Nam Tập 1 (NXB Tư Pháp 2005) - Nhiều Tác Giả, 2338 Trang.pdf  161.02 MB
  302  Tổ Chức Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước CHXHCN Việt Nam Tập 2 (NXB Tư Pháp 2005) - Nhiều Tác Giả, 275 Trang.pdf  19.93 MB
  303  Tổ Chức Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước CHXHCN Việt Nam Tập 3 (NXB Tư Pháp 2005) - Nhiều Tác Giả, 191 Trang.pdf  13.14 MB
  304  Tổ Chức Quản Lý Lưu Vực Sông Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 2011) - Quyền Lực Và Thách Thức, 40 Trang.pdf  2.13 MB
  305  Tổ Chức Thừa Phát Lại (NXB Tư Pháp 2006) - Nguyễn Đức Chính, 186 Trang.pdf  12.31 MB
  306  Tổ Chức Và Hoạt Động Của Văn Phòng Bộ, Cơ Quan Ngang Bộ, Cơ Quan Thuộc Chính Phủ (NXB Chính Trị 2011) - Văn Tất Thu, 242 Trang.pdf  15.83 MB
  307  Tổ Chức Và Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước (NXB Tư Pháp 2011) - Thái Vĩn Thắng, 314 Trang.pdf  20.12 MB
  308  Tổ Chức Điều Hành Hoạt Động Của Các Công Sở (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Văn Thâm, 296 Trang.pdf  7.83 MB
  309  Tổ Chức, Hoạt Động Của Bộ Máy Nhà Nước Nước CHXNCN Việt Nam Tập 1 (NXB Tư Pháp 2005) - Nhiều Tác Giả, 2338 Trang.pdf  161.02 MB
  310  Tổng Quan Truyền Thông Quốc Tế Dành Cho Người Làm Công Tác Thông Tin Đối Ngoại (NXB Thông Tin Truyền Thông 2012) - Lê Thanh Bình, 263 Trang.pdf  64.52 MB
  311  Tổng Quan Về Lịch Sử Hành Chính Nhà Nước Việt Nam (NXB Chính Trị 2014) - Võ Văn Tuyển, 216 Trang.pdf  59.60 MB
  312  Từ Hàn Cử Yếu (NXB Hà Nội 1924) - Trần Huy Hân, 129 Trang.pdf  96.18 MB
  313  Từ Nam Chí Bắc (NXB Hồ Văn 1924) - Hồ Văn Lang, 187 Trang.pdf  128.65 MB
  314  Từ Nông Thôn Mới Đến Đất Nước Mới (NXB Chính Trị 2009) - Cát Chí Hoa, 627 Trang.pdf  145.46 MB
  315  Từ Thụ Yếu Quy (NXB Pháp Lý 1992) - Đặng Huy Trứ, 204 Trang.pdf  14.71 MB
  316  Từ Điển Chính Sách Thương Mại Quốc Tế (NXB Hà Nội 2005) - Trần Thị Thu Hằng, 256 Trang.pdf  1.72 MB
  317  Việt Nam Cải Cách Hệ Thống Đấu Thầu Mua Sắm Công (NXB Ngân Hàng Thế Giới 2002) - Nhiều Tác Giả, 169 Trang.pdf  12.60 MB
  318  Việt Nam Hành Trình Đi Đến Phồn Vinh (NXB Tri Thức 2011) - Vũ Minh Khương, 286 Trang.pdf  83.15 MB
  319  Việt Nam Hành Trình Đi Đến Phồn Vinh (NXB Tri Thức 2013) - Vũ Minh Khương, 332 Trang.pdf  3.96 MB
  320  Việt Nam Hướng Tới Năm 2020 Mô Hình Và Những Kịch Bản (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1997) - Đặng Hoàng Giang, 256 Trang.pdf  57.63 MB
  321  Việt Nam Quản Lý Chi Tiêu Công Để Tăng Trưởng Và Giảm Nghèo Tập 1-Các Vấn Đề Liên Ngành (NXB Tài Chính 2005) - Nhiều Tác Giả, 224 Trang.pdf  14.29 MB
  322  Việt Nam Quản Lý Chi Tiêu Công Để Tăng Trưởng Và Giảm Nghèo Tập 2-Các Vấn Đề Chuyên Ngành (NXB Tài Chính 2005) - Nhiều Tác Giả, 148 Trang.pdf  5.70 MB
  323  Việt Nam Tiếng Nói Của Người Nghèo (NXB Trà Vinh 1999) - Nhiều Tác Giả, 105 Trang.pdf  70.44 MB
  324  Việt Nam-15 Năm Đổi Mới Và Định Hướng Phát Triển Đến Năm 2010 (NXB Chính Trị 2002) - Nhiều Tác Giả, 1160 Trang.pdf  40.04 MB
  325  Văn Hóa Các Dân Tộc Tây Nguyên-Thực Trạng Và Những Vấn Đề Đặt Ra (NXB Chính Trị 2004) - Tô Ngọc Thanh, 534 Trang.pdf  20.27 MB
  326  Vượt Qua Bẫy Thu Nhập Trung Bình Cơ Hội Và Thách Thức Đối Với Việt Nam (NXB Giao Thông Vận Tải 2010) - Giang Thanh Long, 184 Trang.pdf  1.33 MB
  327  Vấn Đề Bảo Hộ Quyền Sở Hữu Của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam (NXB Lý Luận Chính Trị 2008) - Yễn Thường Lạng, 179 Trang.pdf  5.49 MB
  328  Vấn Đề Giảm Nghèo Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam Hiện Nay (NXB Thống Kê 2001) - Trần Thị Hằng, 195 Trang.pdf  5.40 MB
  329  Vấn Đề Điều Chỉnh Chức Năng Và Thể Chế Của Nhà Nước Dưới Tác Động Của Toàn Cầu Hóa (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Phạm Thái Việt, 290 Trang.pdf  20.92 MB
  330  Về Tác Động Của Phân Cấp Quản Lý Đến Địa Vị Pháp Lý Của Chính Quyền Địa Phương Trong Đổi Mới Tổ Chức (NXB Chính Trị 2013) - Trần Thị Diệu Oanh, 268 Trang.pdf  17.54 MB
  331  Xây Dựng Hạ Tầng Cơ Sở Nông Thôn (NXB Khoa Học Xã Hội 2001) - Đỗ Hoài Nam, 456 Trang.pdf  23.20 MB
  332  Xây Dựng Hệ Thống Giám Sát Và Đánh Giá Thế Nào Để Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Của Nhà Nước (NXB Chính Trị 2008) - Keith Mackay, 213 Trang.pdf  19.05 MB
  333  Xúc Tiến Thương Mại - Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2014) - Lê Hoàng Oanh, 403 Trang.pdf  9.46 MB
  334  Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9000 Trong Doanh Nghiệp Và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước - Phạm Đình Hưởng.prc  0.03 MB
  335  ĐHNN.Giáo Trình Chính Sách Nông Nghiệp (NXB Hà Nội 2008) - Phạm Vân Đình, 101 Trang.pdf  1.03 MB
  336  ĐHQG.Bài Giảng Khoa Học Quản Lý Đại Cương - Nhiều Tác Giả, 186 Trang.pdf  1.15 MB
  337  Điều Chỉnh Một Số Chính Sách Kinh Tế Ở Trung Quốc (NXB Khoa Học Xã Hội 2004) - Nguyễn Kim Bảo, 537 Trang.pdf  30.25 MB
  338  Điều Hòa Ngân Sách Giữa Trung Ương Và Địa Phương (NXB Chính Trị 2006) - Bùi Đường Nghiêu, 247 Trang.pdf  5.05 MB
  339  Điều Tra Biến Động Dân Số Và Kế Hoạch Hóa Gia Đình Thời Điểm 1-4-2013 (NXB Hà Nội 2003) - Tổng Cục Thống Kê, 348 Trang.pdf  2.81 MB
  340  Điều Tra Nông Dân Trung Quốc - Trần Quế Đệ.prc  0.93 MB
  341  Đánh Giá Tác Động Của Các Dự Án Phát Triển Tới Đói Nghèo (NXB Văn Hóa 2002) - Vũ Hoàng Linh, 317 Trang.pdf  8.67 MB
  342  Đô Thị Trong Thế Giới Toàn Cầu Hóa (NXB Chính Trị 2006) - Ngô Hoàng Điệp, 183 Trang.pdf  20.00 MB
  343  Đại Cương Về Chính Sách Công (NXB Chính Trị 2013) - Nguyễn Hữu Hải, 376 Trang.pdf  26.26 MB
  344  Đảng Cộng Sản Việt Nam Lãnh Đạo Thực Hiện Chính Sách Xã Hội Trong 25 Năm Đổi Mới (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Đinh Xuân Lý, 250 Trang.pdf  61.95 MB
  345  Đảng Và Các Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Trong Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Hiện Nay (NXB Chính Trị 2009) - Nguyễn Hữu Đổng, 174 Trang.pdf  52.85 MB
  346  Đất Đai Trong Thời Kỳ Chuyển Đổi-Cải Cách Và Nghèo Đói Ở Nông Thôn Việt Nam (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - Martin Ravallion, 239 Trang.pdf  2.89 MB
  347  Đầu Tư Quốc Tế Và Chuyển Giao Công Nghệ Tại Việt Nam (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Hà Thị Ngọc Oanh, 470 Trang.pdf  18.58 MB
  348  Đề Án Tin Học Hóa QLHCNN 2001-2005 Trong Hành Động (NXB Chính Trị 2002) - Vũ Đình Thuần, 324 Trang.pdf  17.38 MB
  349  Định Hướng XHCN Trong Phát Triển Kinh Tế Thị Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Phạm Văn Dũng, 416 Trang.pdf  206.01 MB
  350  Định Hướng Đào Tạo Nghề Cho Lực Lượng Lao Động Trong Các Làng Nghề Truyền Thống (NXB Lao Động 2010) - Nguyễn Quang Việt, 238 Trang.pdf  48.08 MB
  351  Đổi Mới, Hoàn Thiện Bộ Máy Nhà Nước Trong Giai Đoạn Hiện Nay (NXB Tư Pháp 2004) - Bùi Xuân Đức, 474 Trang.pdf  37.35 MB
  352  Đổi Mới, Tăng Cường Thành Phần Kinh Tế Nhà Nước-Lý Luận, Chính Sách Và Giải Pháp (NXB Chính Trị 2001) - Vũ Đình Bách, 280 Trang.pdf  15.94 MB
  353  Ước Lượng Chi Phí Kinh Tế Cho Các Tổ Chức Quần Chúng Công Ở Việt Nam (NXB Hồng Đức 2015) - Nguyễn Đức Thành, 200 Trang.pdf  2.20 MB
  
  Link Download [500k]
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jI6Kc6oJ-P1nLSgmZQaOgAmbf7STQuYI
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited: Feb 4, 2018
  hoathaneitc likes this.
 2. kienthietquocgia

  kienthietquocgia New Member

 3. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  324 Ebook chuyên đề Chính Sách Quản Lý Nhà Nước
   

Share This Page