DVD eBook Hệ Thống Thông Tin - Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống + Công Nghệ Phần Mềm

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Dec 11, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Hệ Thống Thông Tin
  Tủ Sách - Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống
  82 Quyển | 1,4 GB

  --------------​
  Code:
  01  Bài Giảng Kỹ Thuật Phần Mềm (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Việt Hà, 77 Trang.pdf  0.44 MB
  02  Bài Giảng Lý Thuyết Thông Tin (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Bình, 228 Trang.pdf  2.02 MB
  03  Bài Giảng Điện Tử Môn Học Quản Lý Dự Án Phần Mềm (NXB Hà Nội 2009) - Thạc Bình Cường, 280 Trang.pdf  2.45 MB
  04  Các Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (NXB Đại Học Văn Hóa 2004) - Đoàn Phan Tân, 278 Trang.pdf  6.29 MB
  05  Các Mô Hình Cơ Bản Trong Phân Tích Và Thiết Kế Hướng Đối Tượng (NXB Thông Tin 2010) - Lê Văn Phùng, 221 Trang.pdf  4.72 MB
  06  Công Nghệ Thông Tin Và Kinh Tế Thông Tin (NXB Hà Nội 1995) - Phan Đình Diệu, 215 Trang.pdf  6.26 MB
  07  Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Và Công Nghệ Phân Tích Thiết Kế (NXB Thông Tin 2010) - Lê Văn Phùng, 224 Trang.pdf  18.58 MB
  08  Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm - Nhiều Tác Giả, 174 Trang.pdf  1.27 MB
  09  Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm - Phan Huy Khánh, 154 Trang.pdf  1.54 MB
  10  Giáo Trình Kỹ Nghệ Phần Mềm (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Văn Vỵ, 285 Trang.pdf  7.82 MB
  11  Giáo Trình Kỹ Nghệ Phần Mềm (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Văn Vỵ, 267 Trang.pdf  220.04 MB
  12  Giáo Trình Lý Thuyết Thông Tin - Lê Quyết Thắng, 95 Trang.pdf  1.56 MB
  13  Giáo Trình Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đỗ Văn Nhơn, 219 Trang.pdf  4.98 MB
  14  Giáo Trình Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng (NXB Cần Thơ 2009) - Phạm Thị Xuân Lộc, 60 Trang.pdf  1.27 MB
  15  Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Các Hệ Thống Thông Tin (NXB Giáo Dục 2010) - Nguyễn Văn Vỵ, 268 Trang.pdf  7.27 MB
  16  Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hướng Đối Tượng Bằng UML - Đoàn Văn Ban, 181 Trang.pdf  1.42 MB
  17  Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống (NXB Giáo Dục 2007) - Tô Văn Nam, 142 Trang.pdf  3.08 MB
  18  Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Nhiều Tác Giả, 189 Trang.pdf  3.89 MB
  19  Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Nguyễn Quang Thông, 51 Trang.doc  0.48 MB
  20  Giáo Trình Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống (NXB Đà Nẵng 2001) - Phan Huy Khánh, 170 Trang.pdf  1.46 MB
  21  Giáo Trình Phân Tích, Thiết Kế, Xây Dựng, Quản Lý Các Hệ Thống Thông Tin - Đỗ Việt Nga, 124 Trang.pdf  1.45 MB
  22  Giáo Trình Phương Pháp Luận Quản Lí Dự Án Công Nghệ Thông Tin (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Ngô Trung Việt, 436 Trang.pdf  13.42 MB
  23  Giáo Trình Quản Lý Dự Án Phần Mềm - Nhiều Tác Giả, 243 Trang.pdf  1.54 MB
  24  Hướng Dẫn Thực Hành Scrum (NXB Bách Khoa 2015) - Bryan Syverson, 310 Trang.pdf  6.95 MB
  25  Hệ Thống Hoạch Định Và Quản Trị Các Nguồn Lực Của Doanh Nghiệp ERP - Nhiều Tác Giả, 26 Trang.doc  0.93 MB
  26  Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Phạm Thị Thanh Hồng, 225 Trang.pdf  22.22 MB
  27  Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Nhiều Tác Giả, 123 Trang.pdf  0.70 MB
  28  KHTN.Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin - Đồng Thị Bích Thủy, 36 Trang.pdf  0.82 MB
  29  Kỹ Nghệ Phần Mềm (NXB Thông Tin 2014) - Lê Văn Hùng, 290 Trang.pdf  78.64 MB
  30  Kỹ Thuật Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Hướng Cấu Trúc (NXB Thông Tin 2013) - Lê Văn Phùng, 272 Trang.pdf  24.85 MB
  31  Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm (NXB Giáo Dục 2008) - Thạc Bình Cường, 214 Trang.pdf  12.38 MB
  32  Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm (NXB Giáo Dục 2011) - Thạc Bình Cường, 213 Trang.pdf  5.56 MB
  33  Nhập Môn Phân Tích Thông Tin Có Bảo Mật (NXB Thông Tin Truyền Thông 2011) - Hồ Văn Canh, 326 Trang.pdf  10.90 MB
  34  Nhập Môn Phân Tích Thông Tin Có Bảo Mật (NXB Thông Tin Truyền Thông 2012) - Hồ Văn Canh, 326 Trang.pdf  24.67 MB
  35  Phát Triển Hệ Thống Hướng Đối Tượng Với UML 2.0 Và C++ (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Văn Ba, 367 Trang.pdf  55.02 MB
  36  Phát Triển Hệ Thống Hướng Đối Tượng Với UML 2.0 và C++ (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Văn Ba, 367 Trang.pdf  7.92 MB
  37  Phân Tích & Thiết Kế HTTT Quản Trị Xí Nghiệp Toàn Tập 6B-SQL Server 2000 Lập Trình T-SQL (NXB Văn Hóa 2007) - Dương Quang Thiện, 772 Trang.pdf  69.95 MB
  38  Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin (NXB Hà Nội 2007) - Trần Đình Quế, 138 Trang.pdf  3.69 MB
  39  Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin - Nhiều Tác Giả, 49 Trang.pdf  0.66 MB
  40  Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin - Vũ Tuyết Trinh, 125 Trang.pdf  9.37 MB
  41  Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Thạch Bình Cường, 218 Trang.pdf  10.17 MB
  42  Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Văn Ba, 289 Trang.pdf  121.24 MB
  43  Phương Pháp Luận Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Ngô Trung Việt, 442 Trang.pdf  9.95 MB
  44  Quá Trình Phát Triển Phần Mềm Thống Nhất (NXB Thống Kê 2003) - Nguyễn Tuấn Huy, 537 Trang.pdf  14.55 MB
  45  Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Hữu Quốc, 223 Trang.pdf  2.47 MB
  46  Quản Lý Dự Án Phần Mềm (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Thạc Bình Cường, 338 Trang.pdf  25.31 MB
  47  Quản Lý Dự Án Phần Mềm Một Tiếp Cận Cho Người Thực Hành - Nhiều Tác Giả, 243 Trang.pdf  1.54 MB
  48  Slide.Bài Giảng Công Nghệ Phần Mềm - Nguyễn Cao Trí, 259 Trang.pdf  43.67 MB
  49  Slide.Công Nghệ Phần Mềm - Dương Anh Đức.rar  3.36 MB
  50  Slide.Công Nghệ Phần Mềm - Phan Duy Khánh.pdf  0.76 MB
  51  Slide.Công Nghệ Phần Mềm - ĐHBK Hà Nội.zip  0.64 MB
  52  Slide.ERP Khái Quát & Thực Trạng - Chế Thị Mỹ Hạnh, 27 Trang.pdf  5.66 MB
  53  Slide.Giáo Trình Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng - Phạm Thị Xuân Lộc, 60 Trang.pdf  1.27 MB
  54  Slide.Lý Thuyết Thông Tin - Hồ Văn Quân.pdf  1.10 MB
  55  Slide.Lý Thuyết Về Hệ Thống Thông Tin - Ths.nguyễn Quang Trung.rar  10.71 MB
  56  Slide.Phân Tích & Thiết Kế Hướng Đối Tượng Dùng UML - Nguyễn Văn Hiệp, 176 Trang.pdf  1.56 MB
  57  Slide.Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin - Nhiều Tác Giả, 300 Trang.rar  23.79 MB
  58  Slide.Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống UML - Nguyễn Ngọc Tú, 100 Trang.pdf  0.87 MB
  59  Slide.Phân Tích Và Thiết Kế Hướng Đối Tượng - Phạm Ngọc Nam, 346 Trang.ppt  18.96 MB
  60  Slide.Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng - Nguyễn Thanh Bình, 184 Trang.pdf  3.82 MB
  61  Slide.Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống.zip  9.99 MB
  62  Slide.Quản Lý Dự Án - Phan Thế Vinh.ppt  1.34 MB
  63  Slide.Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin - Nhiều Tác Giả.rar  2.67 MB
  64  Slide.Tổng Quan Về Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin - Vũ Tuyết Trinh, 38 Trang.pdf  0.76 MB
  65  Slide.Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm Và Kiểm Thử (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Văn Vy, 118 Trang.pdf  0.53 MB
  66  THCN.Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống (NXB Giáo Dục 2004) - Tô Văn Nam, 142 Trang.pdf  10.66 MB
  67  THCN.Giáo Trình Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý (NXB Hà Nội 2005) - Phạm Minh Tuấn, 114 Trang.pdf  12.25 MB
  68  Tài Liệu Môn Học Phân Tích Và Thiết Kế HTTT Theo UML - Nguyễn Đức Cương, 64 Trang.pdf  2.17 MB
  69  Tài Liệu Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - D. Orazio.pdf  6.59 MB
  70  Tài Liệu Phân Tích Thiết Kế Website Công Nghệ Nông Thôn - Lê Huy Phương, 50 Trang.doc  4.35 MB
  71  Tác Tử Công Nghệ Phần Mềm Hướng Tác Tử (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lê Tấn Hùng, 344 Trang.pdf  69.59 MB
  72  Văn Bản Pháp Quy Về Công Tác Thông Tin Và Tư Liệu - Nguyễn Văn Khanh, 334 Trang.pdf  5.84 MB
  73  ĐHDT.Giáo Trình Thiết Kế Phần Mềm Hướng Đối Tượng - Nguyễn Thị Minh Thi.zip  0.59 MB
  74  ĐHDT.Phân Tích Thiết Kế Hướng Đối Tượng Với UML - Võ Văn Lường.zip  0.91 MB
  75  ĐHHH.Bài Giảng Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm (NXB Hải Phòng 2011) - Nhiều Tác Giả, 65 Trang.pdf  1.28 MB
  76  ĐHTN.Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin - Lương Hán Cơ, 55 Trang.pdf  3.17 MB
  77  ĐHTN.Phân Tích, Thiết Kế Hướng Đối Tượng Bằng UML - Đoàn Văn Ban, 181 Trang.pdf  1.42 MB
  78  ĐHUE.Giáo Trình Công Nghệ Phần Mềm - Lê Văn Tường Lân, 193 Trang.doc  1.99 MB
  79  ĐHĐT.Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống - Nguyễn Hữu Duyệt.rar  5.19 MB
  80  ĐTKH.Công Nghệ Thông Tin Và Quản Lý Nhà Nước - Nguyễn Khắc Khoa, 143 Trang.pdf  6.02 MB
  81  ĐTTX.Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Theo UML - Dương Kiều Hoa.rar  1.80 MB
  82  ĐTTX.Quản Lý Dự Án Công Nghệ Thông Tin - Ngô Trung Việt.rar  1.11 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RMfvPfGKN6TGXhMm2o7icbZqM4CpkBBW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 5, 2018

Share This Page