DVD eBook John C. Maxwell - Phát Huy Tố Chất Cá Nhân Và Tiềm Năng Lãnh Đạo

Discussion in 'Tổng Tập Chuyên Đề' started by admin, Jul 30, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook John C. Maxwell
  File: PDF, ePub, Ngôn ngữ: Việt | Anh
  26 Quyển | 1,0 GB
  --------------​
  John C. Maxwell là nhà sáng lập của Tập đoàn INJOY, một tổ chức giúp mọi người phát huy tối đa tố chất cá nhân và tiềm năng lãnh đạo. Ông là tác giả của một loạt cuốn sách nằm trong danh sách bán chạy của New York Times, cũng là sách bán chạy trên bảng xếp hạng của Business Week.
  Code:
  01  1% Và 99%-Tài Năng Mồ Hôi Và Nước Mắt (NXB Lao Động Xã Hội 2012) - John C. Maxwell, 374 Trang.pdf  60,32 MB
  02  17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - John C. Maxwell, 248 Trang.rar  2,70 MB
  03  21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (NXB Lao Động 2008) - John C. Maxwell, 332 Trang.pdf  8,68 MB
  04  21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo (NXB Lao Động Xã Hội 2013) - John C. Maxwell, 200 Trang.epub  ,11 MB
  05  25 Thuật Đắc Nhân Tâm (NXB Lao Động Xã Hội 2014) - John C. Maxwell, 240 Trang.epub  ,35 MB
  06  Ai Cũng Giao Tiếp Nhưng Mấy Người Kết Nối (NXB Lao Động Xã Hội 2014) - John C. Maxwell, 347 Trang.prc  ,92 MB
  07  Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn (NXB Lao Động 2015) - John C. Maxwell, 284 Trang.pdf  27,50 MB
  08  Cách Tư Duy Khác Về Thành Công (NXB Lao Động Xã Hội 2013) - John C. Maxwell, 284 Trang.epub  ,32 MB
  09  EN_Everyone Communicates, Few Connect What the Most Effective People Do Differentl by John C. Maxwell.epub  ,77 MB
  10  EN_How Successful People Lead by John C. Maxwell.rar  1,43 MB
  11  EN_Sometimes You Win, Sometimes You Learn by John C. Maxwell.epub  ,52 MB
  12  EN_The 15 Invaluable Laws of Growth by John C. Maxwell.pdf  1,26 MB
  13  EN_The 17 Indisputable Laws Of Teamwork by John C. Maxwell.pdf  ,74 MB
  14  EN_There's No Such Thing as Business Ethics by John C. Maxwell.pdf  3,36 MB
  15  Học Từ Thất Bại (NXB Lao Động Xã Hội 2014) - John C. Maxwell, 268 Trang.pdf  42,31 MB
  16  Học Từ Vấp Ngã Để Từng Bước Thành Công (NXB Dân Trí 2015) - John C. Maxwell, 300 Trang.epub  ,39 MB
  17  Nhà Lãnh Đạo 360 (NXB Lao Động 2009) - John C. Maxwell, 440 Trang.pdf  85,78 MB
  18  Nhà Lãnh Đạo 360 Độ (NXB Lao Động Xã Hội 2011) - John C. Maxwell, 438 Trang.pdf  1,36 MB
  19  Nhà Lãnh Đạo Giỏi Giải Quyết Vấn Đề Như Thế Nào (NXB Lao Động Xã Hội 2013) - John C. Maxwell, 336 Trang.epub  ,14 MB
  20  Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - John C. Maxwell, 285 Trang.pdf  9,26 MB
  21  Thuật Đắc Nhân Tâm (NXB Lao Động 2008) - John C. Maxwell, 380 Trang.pdf  70,28 MB
  22  Trắc Nghiệm Ước Mơ (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - John C. Maxwell, 336 Trang.epub  ,25 MB
  23  Tài Năng Thôi Chưa Đủ (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - John C. Maxwell, 399 Trang.pdf  12,89 MB
  24  Tôi Tư Duy, Tôi Thành Đạt (NXB Lao Động Xã Hội 2013) - John C. Maxwell, 179 Trang.pdf  25,81 MB
  25  Để Hôm Nay Trở Thành Kiệt Tác (NXB Lao Động Xã Hội 2013) - John C. Maxwell, 180 Trang.pdf  26,53 MB
  26  Đồng Hành Cùng Vĩ Nhân (NXB Lao Động Xã Hội 2013) - John C. Maxwell, 151 Trang.pdf  17,64 MB
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TbDRhPnMLIZw4Cf-GY3MG_6oedKRrfvu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 4, 2018

Share This Page