DVD eBook Khí Tượng Thủy Văn - Dự Báo Thời Tiết

Discussion in 'Tổng Tập Chuyên Đề' started by admin, Nov 1, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Khí Tượng
  Ebook chuyên đề Khí Tượng Thủy Văn
  110 Quyển | 3,0 GB

  --------------​
  Code:
  001  Almanach 1987 Khí Tượng Thủy Văn (NXB Tổng Hợp 1986) - Nhiều Tác Giả, 199 Trang.pdf  7.57 MB
  002  Báo Cáo Hội Thảo Về Sáng Kiến Công Nghệ Khí Hậu Trong Công Nghiệp - Nhiều Tác Giả, 190 Trang.pdf  9.99 MB
  003  Bão Và Phòng Chống Bão (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1998) - Nguyễn Đức Ngữ, 108 Trang.pdf  19.62 MB
  004  Các Biểu Đồ Sinh Khí Hậu Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Khanh Vân, 128 Trang.pdf  189.04 MB
  005  Các Phương Pháp Thống Kê Trong Khí Hậu (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Phan Văn Tân, 207 Trang.pdf  31.93 MB
  006  Các Phương Pháp Thống Kê Trong Thuỷ Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Nguyễn Thanh Sơn.rar  6.35 MB
  007  Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước (NXB Hà Nội 2006) - Lê Quốc Hùng, 266 Trang.pdf  44.42 MB
  008  Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước (NXB Hà Nội 2008) - Đặng Vũ Minh, 266 Trang.pdf  132.72 MB
  009  Cơ Sở Lý Thuyết Hàm Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Khí Tượng Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phạm Văn Huấn, 201 Trang.pdf  2.18 MB
  010  Cơ Sở Lý Thuyết Hàm Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Khí Tượng Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phạm Văn Huấn, 304 Trang.pdf  203.25 MB
  011  Cơ Sở Lý Thuyết Hàm Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Khí Tượng Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Văn Tân, 218 Trang.pdf  1.82 MB
  012  Dự Báo Hạn Và Những Biện Pháp Giảm Thiệt Hại (NXB Lao Động 2005) - Chu Thị Thơm, 106 Trang.pdf  10.53 MB
  013  Dự Báo Thời Tiết Bằng Phương Pháp Số Trị (NXB Đại Học Quốc Gia 1997) - Trần Tân Tiến, 206 Trang.pdf  53.43 MB
  014  Dự Báo Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Văn Tuần, 203 Trang.pdf  120.02 MB
  015  Dự Báo Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Văn Tuần, 221 Trang.pdf  1.49 MB
  016  Dự Báo Thủy Văn Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phạm Văn Huấn, 96 Trang.pdf  1.22 MB
  017  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Hướng Dẫn Sử Dụng.pdf  1.60 MB
  018  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Khu Vực Bắc Trung Bộ.pdf  1.60 MB
  019  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Khu Vực Nam Bộ.pdf  1.59 MB
  020  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Khu Vực Nam Trung Bộ.pdf  1.64 MB
  021  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Khu Vực Tây Bắc.pdf  1.48 MB
  022  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Khu Vực Tây Nguyên.pdf  1.49 MB
  023  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Khu Vực Đông Bắc.pdf  1.70 MB
  024  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ.pdf  1.76 MB
  025  Dự Tính Khí Hậu Tương Lai Với Độ Phân Giải Cao Cho Việt Nam - Tóm Tắt Dự Án.pdf  4.15 MB
  026  Giáo Trình Vi Khí Hậu Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Văn Mai, 64 Trang.pdf  0.68 MB
  027  Khí Hậu Và Khí Tượng Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trần Công Minh, 257 Trang.pdf  5.96 MB
  028  Khí Tượng Học Synốp-Phần Nhiệt Đới (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trần Công Minh, 155 Trang.pdf  10.19 MB
  029  Khí Tượng Nông Nghiệp (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đặng Thị Hồng Thủy, 87 Trang.pdf  0.83 MB
  030  Khí Tượng Nông Nghiệp (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đặng Thị Hồng Thủy, 124 Trang.pdf  47.86 MB
  031  Khí Tượng Radar (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Hướn Điền, 208 Trang.pdf  29.11 MB
  032  Khí Tượng SYNOP Phần Cơ Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Trần Công Minh, 275 Trang.pdf  110.01 MB
  033  Khí Tượng Thời Tiết Khí Hậu (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Đức Nghĩa, 446 Trang.pdf  12.97 MB
  034  Khí Tượng Vật Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Hướng Điền, 305 Trang.pdf  34.75 MB
  035  Khí Tượng Vệ Tinh (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Văn Tuyên, 155 Trang.pdf  16.70 MB
  036  Lich Su Nganh Thien Van - Vo Thi Dieu Hang.chm  0.62 MB
  037  Lũ Lụt Và Cách Phòng Chống (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000)- Trần Thanh Xuân, 126 Trang.pdf  17.77 MB
  038  Mô Hình Toán Thủy Văn Lưu Vực Nhỏ (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - C. T. Haan, 870 Trang.pdf  5.14 MB
  039  Mô Hình Tính Toán Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Hữu Khải, 234 Trang.pdf  25.08 MB
  040  Nguyên Lý Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - R. C. Ward, 374 Trang.pdf  17.57 MB
  041  Nhập Môn Hoàn Lưu Khí Quyển (NXB Hà Nội 2002) - Ian N. James, 341 Trang.pdf  11.84 MB
  042  Nhập Môn Kỹ Thuật Dự Báo Thời Tiết Số (NXB Hà Nội 2002) - T. N. Krishnamurti, 219 Trang.pdf  5.34 MB
  043  Phòng Chống Lụt Bão Ở Việt Nam 1890-1990 (NXB Thế Giới 1994) - Lê Văn Toàn, 274 Trang.pdf  63.97 MB
  044  Quản Lý Hạn Hán, Sa Mạc Hoá Vùng Nam Trung Bộ Trong Bối Cảnh Biến Đổi Khí Hậu (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2012) - Nguyễn Lập Dân, 289 Trang.pdf  11.28 MB
  045  Slide.Biến Đổi Khí Hậu - Nguyễn Đăng Quế, 158 Trang.pdf  2.61 MB
  046  Sổ Tay Tra Cứu Các Đặc Trưng Khí Tượng Thuỷ Văn Vùng Thềm Lục Địa Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Thế Tưởng, 279 Trang.pdf  7.23 MB
  047  THCN.Giáo Trình Khí Tượng Nông Nghiệp (NXB Hà Nội 2007) - Đoàn Văn Điếm, 225 Trang.pdf  8.48 MB
  048  Thiên Tai Ven Biển Và Cách Phòng Chống (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Vũ Như Hoán, 85 Trang.pdf  2.25 MB
  049  Thông Báo Khí Hậu 2014.pdf  2.73 MB
  050  Thông Tin Biến Đổi Khí Hậu - Chương Trình Hợp Tác Việt Nam-Thủy Điển.pdf  3.91 MB
  051  Thời Tiết Và Khí Hậu (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Edward Aguado, 272 Trang.pdf  28.28 MB
  052  Thủy Văn Học Và Phân Tích Vùng Ngập Lụt (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Philip B. Bedient, 613 Trang.pdf  10.38 MB
  053  Thủy Văn Nước Dưới Đất (NXB Xây Dựng 2002) - Vũ Minh Cát, 248 Trang.pdf  8.28 MB
  054  Tin Học Địa Chất Thủy Văn Ứng Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Đoàn Văn Cánh, 275 Trang.pdf  90.07 MB
  055  Turbo Pascal Với Chương Trình Tính Gió Động Và Động Đất (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Ths. Đặng Tỉnh, 121 Trang.pdf  13.95 MB
  056  Tuyển Tập Các Công Trình Khoa Học Ngành Khí Tượng-Thủy Văn-Hải Dương Học (NXB Hà Nội 1998) - Đinh Văn Ưu, 75 Trang.pdf  50.13 MB
  057  Tài Liệu Hướng Dẫn Đánh Giá Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Và Xác Định Các Giải Pháp Thích Ứng (NXB Tài Nguyên 2011) - Nhiều Tác Giả, 88 Trang.pdf  0.72 MB
  058  Tính Toán Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Thanh Sơn, 187 Trang.pdf  2.13 MB
  059  Tính Toán Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Thanh Sơn, 209 Trang.pdf  127.84 MB
  060  Vi Khí Hậu (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Lê Văn Mai, 71 Trang.pdf  8.27 MB
  061  Vi Khí Hậu Và Khí Hậu Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trần Công Minh, 161 Trang.pdf  106.05 MB
  062  Viễn Thám Ứng Dụng - Nhiều Tác Giả, 122 Trang.pdf  0.94 MB
  063  Xử Lý Số Liệu Khí Tượng Và Dự Báo Thời Tiết Bằng Phương Pháp Thống Kê Vật Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trần Tân Tiến, 135 Trang.pdf  44.93 MB
  064  ĐHHH.Giáo Trình Thiên Văn Hàng Hải - Nhiều Tác Giả, 141 Trang.rar  9.51 MB
  065  ĐHNN.Giáo Trình Khí Tượng Nông Nghiệp (Hà Nội 2010) - Đoàn Văn Điếm, 225 Trang.pdf  17.81 MB
  066  ĐHQG.Cơ Sở Lý Thuyết Hàm Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Khí Tượng Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Kazakevits, 201 Trang.pdf  2.18 MB
  067  ĐHQG.Dự Báo Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Văn Tuần, 221 Trang.pdf  1.49 MB
  068  ĐHQG.Khí Hậu Và Khí Tượng Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trần Công Minh, 255 Trang.pdf  5.55 MB
  069  ĐHQG.Khí Tượng Học Synốp-Phần Nhiệt Đới (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trần Công Minh, 158 Trang.pdf  9.25 MB
  070  ĐHQG.Khí Tượng Vệ Tinh (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Văn Tuyên, 155 Trang.pdf  16.70 MB
  071  ĐHQG.Mô Hình Toán Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Hữu Khải, 195 Trang.pdf  1.30 MB
  072  ĐHQG.Ngôn Ngữ Lập Trình Fortran Và Ứng Dụng Trong Khí Tượng Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phạm Văn Tuấn, 112 Trang.pdf  1.17 MB
  073  ĐHQG.Phương Pháp Thống Kê Trong Khí Hậu (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phan Văn Tân, 260 Trang.pdf  1.67 MB
  074  ĐHQG.Tính Toán Trong Hải Dương Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Phạm Văn Huấn, 148 Trang.pdf  1.27 MB
  075  ĐHQG.Đo Đạc Và Chỉnh Lý Số Liệu Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Thanh Sơn, 162 Trang.pdf  1.37 MB
  076  ĐHQG.Địa Lý Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Văn Tuần, 177 Trang.pdf  2.95 MB
  077  ĐHSP.Thiên Văn Học Đại Cương (Hồ Chí Minh 2003) - Ths. Trần Quốc Hà, 156 Trang.pdf  3.73 MB
  078  Đo Đạc Và Chỉnh Lý Số Liệu Thủy Văn (NXB Xây Dựng 2002) - Phan Đình Lợi, 225 Trang.pdf  5.32 MB
  079  Đo Đạc Và Chỉnh Lý Số Liệu Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Thanh Sơn, 162 Trang.pdf  1.37 MB
  080  Đo Đạc Và Chỉnh Lý Số Liệu Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Thanh Sơn, 209 Trang.pdf  18.93 MB
  081  ĐTKH-2001 - Nghiên Cứu Nhận Dạng Toàn Diện Về Lũ, Dự Báo, Kiểm Soát Và Thoát Lũ Phục Vụ Yêu Cầu Chung Sống Với Lũ Ở ĐBSCL.pdf  140.02 MB
  082  ĐTKH-2009 - Biến Đổi Khí Hậu Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu.pdf  1.55 MB
  083  Đặc Điểm Khí Hậu Tỉnh Thuận Hải (NXB Thuận Hải 1984) - Trương Trọng Huấn, 106 Trang.pdf  34.28 MB
  084  Đặc Điểm Khí Hậu, Thủy Văn Tỉnh Thừa Thiên Huế (NXB Thuận Hóa 2004) - Nhiều Tác Giả, 158 Trang.pdf  80.23 MB
  085  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 1993.pdf  19.59 MB
  086  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 1994.pdf  27.11 MB
  087  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 1995.pdf  24.03 MB
  088  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 1996.pdf  22.20 MB
  089  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 1997.pdf  23.71 MB
  090  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 1998.pdf  31.57 MB
  091  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 1999.pdf  35.55 MB
  092  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2000.pdf  33.49 MB
  093  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2001.pdf  38.74 MB
  094  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2002.pdf  36.31 MB
  095  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2003.pdf  40.53 MB
  096  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2004.pdf  37.92 MB
  097  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2005.pdf  44.02 MB
  098  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2006.pdf  49.07 MB
  099  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2007.pdf  55.17 MB
  100  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2008.pdf  55.27 MB
  101  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2009.pdf  61.09 MB
  102  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2010.pdf  64.58 MB
  103  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2011.pdf  63.33 MB
  104  Đặc Điểm Khí Tượng Thủy Văn 2012.pdf  26.04 MB
  105  Địa Chất Thủy Văn - Nhiều Tác Giả, 153 Trang.pdf  0.57 MB
  106  Địa Lý Thủy Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Hữu Khải, 194 Trang.pdf  122.00 MB
  107  Đối Lưu Khí Quyển (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Trần Tân Tiến, 92 Trang.pdf  1.10 MB
  108  Đối Lưu Khí Quyển (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Trần Tân Tiến, 149 Trang.pdf  30.86 MB
  109  Động Lực Học Khí Quyển Vĩ Độ Thấp (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Kiều Thị Xin, 415 Trang.pdf  91.35 MB
  110  Động Lực Học Sông (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Thị Nga, 531 Trangc.pdf  315.22 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iEzq0RR9aTsSf1uQHoGGsB4Db9hmJaFs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 8, 2018
  Chikiham and minh like this.

Share This Page