DVD eBook Kinh Tế Quốc Tế - Tài Liệu Nghiên Cứu Quan Hệ Kinh Tế Thế Giới

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Oct 31, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Kinh Tế Quốc Tế
  Tài Liệu Nghiên Cứu Quan Hệ Kinh Tế Thế Giới
  114 Quyển | 3,0 GB
  --------------​
  Code:
  001  Biến Động Kinh Tế Đông Á Và Con Đường Công Nghiệp Hoá Việt Nam (NXB Chính Trị 2005) - Trần Văn Thọ, 304 Trang.pdf
  002  Bàn Về Trung Quốc (NXB Công An 2016) - Henry Kissinger, 562 Trang.pdf
  003  Báo Cáo Phát Triển Thế Giới 2005-Môi Trường Đầu Tư Tốt Hơn Cho Mọi Người (NXB Văn Hóa Thông Tin 2005) - Vũ Cương, 378 Trang.pdf
  004  Bước Chuyển Sang Nền Kinh Tế Tri Thức Ở Một Số Nước Trên Thế Giới Hiện Nay (NXB Giáo Dục 2002) - Lưu Ngọc Trịnh, 444 Trang.pdf
  005  Bước Vào Thế Kỷ 21 (NXB Chính Trị 1999) - Ngân Hàng Thế Giới, 377 Trang.pdf
  006  Bảo Hộ Hợp Lý Nông Nghiệp Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2004) - Bùi Xuân Lưu, 359 Trang.pdf
  007  Chiến Lược Và Quan Hệ Kinh Tế Mỹ-EU-Nhật Bản Thế Kỷ XXI (NXB Khoa Học Xã Hội 2002) - Lê Văn Sang, 492 Trang.pdf
  008  Chuyển Đổi Và Hội Nhập Định Hướng Tương Lai Của Các Nước Trung Và Đông Âu (NXB Chính Trị Quốc Gia 1997) - John Eatwell, Michael Ellman, 324 Trang.pdf
  009  Châu Phi Một Số Vấn Đề Kinh Tế Và Chính Trị Nổi Bật Từ Sau Chiến Tranh Lạnh Và Triển Vọng (NXB Khoa Học Xã Hội 2011) - Nguyễn Thanh Hiền, 364 Trang.pdf
  010  Châu Á Từ Khủng Hoảng Nhìn Về Thế Kỷ 21 (NXB Tổng Hợp 2000) - Võ Tá Hân, 204 Trang.pdf
  011  Chính Sách Kinh Tế Mỹ Dưới Thời Bill Clinton (NXB Chính Trị 2002) - Vũ Đăng Hinh, 284 Trang.pdf
  012  Chính Sách Kinh Tế Nhật Bản Tập 1 (NXB Viện Kinh Tế Thế Giới 1988) - G.C Allen, 159 Trang.pdf
  013  Chính Sách Kinh Tế Nhật Bản Tập 2 (NXB Viện Kinh Tế Thế Giới 1988) - G.C Allen, 167 Trang.pdf
  014  Chính Sách Ngoại Thương Ấn Độ Thời Kỳ Cải Cách (NXB Chính Trị 2005) - Lê Nguyễn Hương Trinh, 228 Trang.pdf
  015  Chính Sách Thương Mại Quốc Tế Trong Mô Hình Tăng Trưởng Kinh Tế Mới Giai Đoạn 2011-2020 (NXB Khoa Học Xã Hội 2011) - Nguyễn Chiến Thắng, 230 Trang.pdf
  016  Chủ Nghĩa Tư Bản Hiện Đại Tập 1-Khoa Học Công Nghệ Và Phát Triển Kinh Tế (NXB Chính Trị 1995) - Lê Văn Sang, 204 Trang.pdf
  017  Chủ Nghĩa Tư Bản Hiện Đại Tập 2-Những Thay Đổi Trong Tổ Chức Quản Lý Kinh Tế (NXB Chính Trị 1995) - Lê Văn Sang, 287 Trang.pdf
  018  Chủ Nghĩa Tư Bản Hiện Đại Tập 3-Sự Phát Triển Các Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế (NXB Chính Trị 1995) - Lê Văn Sang, 158 Trang.pdf
  019  Chủ Quyền Kinh Tế Trong Một Thế Giới Đang Toàn Cầu Hóa (NXB Chính Trị 1999) - Nhiều Tác Giả, 242 Trang.pdf
  020  Các Chính Sách Kinh Tế Trên Thế Giới (NXB Thống Kê 2000) - Nguyễn Tiến Hùng, 508 Trang.pdf
  021  Các Con Đường Phát Triển Của Asean (NXB Khoa Học Xã Hội 1996) - Phạm Nguyên Long, 296 Trang.pdf
  022  Các Công Ty Xuyên Quốc Gia Lý Thuyết Và Thực Tiễn (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phùng Xuân Nhạ, 194 Trang.pdf
  023  Các Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Biên Giới Việt-Trung Và Tác Động Của Nó Tới Sự Phát Triển Kinh Tế Hàng Hóa (NXB Chính Trị 2001) - Phạm Văn Linh, 167 Trang.pdf
  024  Các Ngành Dịch Vụ Việt Nam-Năng Lực Cạnh Tranh Và Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2007) - Nguyễn Hữu Khải, 336 Trang.pdf
  025  Các Tổ Chức Phi Chính Phủ Quốc Tế, Vấn Đề Nổi Bật, Xu Hướng Cơ Bản Và Tác Động Chủ Yếu (NXB Khoa Học Xã Hội 2012) - Đinh Quý Độ, 292 Trang.pdf
  026  Cải Cách Doanh Nghiệp Nhà Nước Ở Trung Quốc So Sánh Với Việt Nam (NXB Khoa Học Xã Hội 1997) - Võ Đại Lược, 358 Trang.pdf
  027  Cải Cách Kinh Tế Vĩ Mô Trong Các Nền Kinh Tế Đang Chuyển Đổi (NXB Chính Trị 1999) - Vũ Thế Hùng, 176 Trang.pdf
  028  Cấu Trúc Lại Nền Kinh Tế Mỹ Từ Thập Kỷ 70 Của Thế Kỷ Trước Đến Nay (NXB Thế Giới 2005) - Vũ Đăng Hinh, 377 Trang.pdf
  029  Cẩm Nang Cho Các Doanh Nghiệp Thâm Nhập Thị Trường Trung Quốc (NXB Chính Trị 2001) - Nhiều Tác Giả, 544 Trang.pdf
  030  Cẩm Nang Rào Cản Thương Mại Quốc Tế Đối Với Mặt Hàng Nông Lâm Thủy Sản Xuất Khẩu Của Việt Nam.pdf
  031  Cục Diện Kinh Tế Thế Giới Hai Thập Niên Đầu Thế Kỷ XXI (NXB Thế Giới 2005) - Lê Văn Sang, 734 Trang.pdf
  032  Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Của Việt Nam Trong Điều Kiện Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Chính Trị 2006) - Lê Xuân Bá, 197 Trang.pdf
  033  Doanh Nghiệp Việt Nam Hội Nhập Kinh Tế Thế Giới (NXB Giao Thông Vận Tải 2002) - Nguyên Văn Nghinh, 501 Trang.pdf
  034  Doanh Nghiệp Việt Nam Với Vấn Đề Thương Hiệu Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2004) - Nhiều Tác Giả, 540 Trang.pdf
  035  Giáo Trình Kinh Tế Ngoại Thương (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Bùi Xuân Lưu, 481 Trang.pdf
  036  Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế (NXB Lao Động 2009) - Đồng Thị Vân Hồng, 116 Trang.pdf
  037  Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Hàng Hóa Của Việt Nam Sang Thị Trường Châu Âu (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Vũ Chí Lộc, 355 Trang.pdf
  038  Giới Thiệu Thị Trường Ba Lan, Estonia, Latvia Và Litva (NXB Công Thương 2013) - Bộ Công Thương, 112 Trang.pdf
  039  Giới Thiệu Thị Trường Hoa Kỳ (NXB Công Thương 2014) - Nguyễn Duy Khiên, 264 Trang.pdf
  040  Giới Thiệu Thị Trường Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh (NXB Công Thương 2014) - Lê Thái Hòa, 228 Trang.pdf
  041  Giới Thiệu Thị Trường Nam Phi (NXB Công Thương 2014) - Bộ Công Thương, 177 Trang.pdf
  042  Giới Thiệu Thị Trường Thổ Nhĩ Kỳ (NXB Công Thương 2013) - Lê Thái Hòa, 200 Trang.pdf
  043  Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam-EU (NXB Thế Giới 2017) - Nguyễn Đình Cung, 398 Trang.pdf
  044  Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP Và Tác Động Tới Việt Nam (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Anh Tuấn, 343 Trang.pdf
  045  Hoa Kỳ-Kinh Tế Và Quan Hệ Quốc Tế (NXB Khoa Học Xã Hội 2004) - Nguyễn Thiết Sơn, 249 Trang.pdf
  046  Hàn Quốc Câu Chuyện Kinh Tế Về Một Con Rồng (NXB Chính Trị 2002) - Hoa Hữu Lân, 283 Trang.pdf
  047  Hướng Dẫn Sử Dụng Vận Đơn Đường Biển Trong Thương Mại Và Hàng Hải Quốc Tế (NXB Giao Thông Vận Tải 2001) - Nguyễn Như Tiến, 256 Trang.pdf
  048  Hướng Tới Cộng Đồng Kinh Tế Đông Á (NXB Thế Giới 2004) - Đỗ Hoài Nam, 504 Trang.pdf
  049  Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Với Phát Triển Bền Vững (NXB Chính Trị 2005) - Lê Thế Giới, 252 Trang.pdf
  050  Hội Nhập Kinh Tế Áp Lực Cạnh Tranh Trên Thị Trường Và Đối Sách Của Một Số Nước (NXB Giao Thông Vận Tải 2003) - Nhiều Tác Giả, 384 Trang.pdf
  051  Hợp Tác Kinh Tế Việt Nam Với Asean Và Asean Mở Rộng (NXB Công Thương 2010) - Bộ Công Thương, 302 Trang.pdf
  052  Incoterms 2010-Các Quy Tắc Của ICC Về Sử Dụng Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế Và Nội Địa (NXB Thông Tin 2010) - Nhiều Tác Giả, 234 Trang.pdf
  053  Khu Vực Mậu Dịch Tự Do Asean-Trung Quốc - Quá Trình Hình Thành Và Triển Vọng (NXB Chính Trị 2006) - Hồ Châu, 179 Trang.pdf
  054  Kinh Doanh Quốc Tế Trong Thị Trường Toàn Cầu (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Dương Hữu Hạnh, 692 Trang.pdf
  055  Kinh Doanh Với Thị Trường Ma Rốc (NXB Công Thương 2014) - Trần Quang Huy, 208 Trang.pdf
  056  Kinh Tế Các Nước Asean Và Khả Năng Hòa Nhập Của Việt Nam (NXB Thống Kê 1992) - Lê Văn Toàn, 260 Trang.pdf
  057  Kinh Tế Học Quốc Tế Lý Thuyết Và Chính Sách Tập 1 (NXB Chính Trị 1996) - Paul R. Krugmam, 500 Trang.pdf
  058  Kinh Tế Thế Giới Một Thiên Niên Kỷ Phát Triển (NXB Chính Trị 2011) - Angus Maddison, 672 Trang.pdf
  059  Kinh Tế Việt Nam Trên Đường Phát Triển (NXB Tổng Hợp 1997) - Vũ Quang Việt, 230 Trang.pdf
  060  Kinh Tế Việt Nam Đổi Mới Và Phát Triển (NXB Thế Giới 2008) - Võ Đại Lược, 746 Trang.pdf
  061  Kinh Tế Và Chính Sách Của EU Mở Rộng (NXB Chính Trị 2004) - Carlo Altomonte, 559 Trang.pdf
  062  Kinh Tế, Chính Trị Thế Giới Năm 2006 Và Triển Vọng Năm 2007 (NXB Khoa Học Xã Hội 2007) - Nguyễn Xuân Thắng, 246 Trang.pdf
  063  Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương (NXB Giáo Dục 2002) - Vũ Hữu Tửu, 502 Trang.pdf
  064  Kỹ Thuật Thương Mại Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Đào Thị Bích Hòa, 568 Trang.pdf
  065  Liên Bang Nga Quan Hệ Kinh Tế Đối Ngoại Trong Những Năm Cải Cách Thị Trường (NXB Khoa Học Xã Hội 1999) - Nguyễn Quang Thuấn, 400 Trang.pdf
  066  Làm Kinh Doanh Ở Châu Á (NXB Tổng Hợp 1997) - Sanjyol P. Dunung, 664 Trang.pdf
  067  Lựa Chọn Sản Phẩm Và Thị Trường Trong Ngoại Thương Thời Kỳ Công Nghiệp Hóa Của Các Nền Kinh Tế Đông Á (NXB Chính Trị 2000) - Nguyễn Trần Quế, 282 Trang.pdf
  068  Một Số Mô Hình Công Nghiệp Hóa Trên Thế Giới Và Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Mai Thị Thanh Xuân, 427 Trang.pdf
  069  Một Số Vấn Đề Kinh Tế Chính Trị Nổi Bật Của Trung Đông Và Xu Hướng Đến Năm 2020 (NXB Khoa Học Xã Hội 2011) - Bùi Nhật Quang, 312 Trang.pdf
  070  Một Số Vấn Đề Kinh Tế Toàn Cầu Hiện Nay (NXB Thế Giới 2003) - Nguyễn Ngọc Trân, 63 Trang.pdf
  071  Một Số Vấn Đề Và Xu Hướng Chính Trị Kinh Tế Ở Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào (NXB Khoa Học Xã Hội 2012) - Trương Duy Hoà, 250 Trang.pdf
  072  Nhận Diện Nền Kinh Tế Mới Toàn Cầu Hóa (NXB Trẻ 2002) - Trần Quốc Hùng, 176 Trang.pdf
  073  Nhật Bản Năm 2002-Cuộc Cải Cách Vẫn Còn Tiếp Tục (NXB Thống Kê 2003) - Nguyễn Duy Dũng, 202 Trang.pdf
  074  Những Thách Thức Phát Triển Ở Châu Á Và Thái Bình Dương Trong Những Năm 1990 (NXB Khoa Học Xã Hội 1995) - Seiji Naya, 292 Trang.pdf
  075  Những Thách Thức Trên Con Đường Cải Cách Ở Đông Dương (NXB Chính Trị 1994) - Börje Ljunggren, 655 Trang.pdf
  076  Những Vấn Đề Của Toàn Cầu Hóa Kinh Tế (NXB Khoa Học Xã Hội 2001) - Nguyễn Văn Dân, 589 Trang.pdf
  077  Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Thương Mại Việt Nam Trong Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nguyễn Vĩnh Thanh, 330 Trang.pdf
  078  Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp Trong Tiến Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Chính Trị 2006) - Vũ Trọng Lâm, 327 Trang.pdf
  079  Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Trong Điều Kiện Toàn Cầu Hóa (NXB Lao Động 2006) - Trần Sửu, 282 Trang.pdf
  080  Nền Kinh Tế Mới (NXB Chính Trị 2001) - Daniel Cohen, 311 Trang.pdf
  081  Phép Lạ Trung Quốc-Chiến Lược Phát Triển Và Cải Cách Kinh Tế (NXB Tổng Hợp 1998) - Justin Yifu Lin, 341 Trang.pdf
  082  Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2003) - Võ Thanh Thu, 516 Trang.pdf
  083  Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2005) - Võ Thanh Thu, 531 Trang.pdf
  084  Quan Hệ Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2008) - Võ Thanh Thu, 643 Trang.pdf
  085  Quan Điểm Của Nhật Bản Về Liên Kết Đông Á Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa Và Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế (NXB Khoa Học Xã Hội 2007) - Trần Quang Minh, 223 Trang.pdf
  086  Quá Trình Chuyển Đổi Từ Nền Kinh Tế Kế Hoạch Tập Trung Sang Nền Kinh Tế Thị Trường Ở Các Quốc Gia Trung-Đông Âu (NXB Khoa Học Xã Hội 1999) - Tô Thị Thanh Toàn, 235 Trang.pdf
  087  Quá Trình Hình Thành Những Thành Phố Trung Tâm Kinh Tế Quốc Tế (NXB Chính Trị 1998) - Thái Lai Hưng, 567 Trang.pdf
  088  Quản Lý Đầu Tư Và Thương Mại Toàn Cầu-Các Kỹ Năng Thiết Yếu Để Thành Công Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu WTO (NXB Chính Trị 2007) - Miguel Pardo De Zela, 215 Trang.pdf
  089  Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - Bùi Lê Hà, 458 Trang.pdf
  090  Suy Thoái Kéo Dài, Cải Cách Nửa Vời-Tương Lai Nào Cho Nền Kinh Tế Nhật Bản (NXB Thế Giới 2004) - Lưu Ngọc Trịnh, 402 Trang.pdf
  091  Sự Trỗi Dậy Về Kinh Tế Của Trung Quốc Và Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Việt Nam (NXB Từ Điển Bách Khoa 2013) - Nguyễn Kim Bảo, 392 Trang.pdf
  092  Thương Mại Quốc Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nguyễn Thành Danh, 534 Trang.pdf
  093  Thương Mại Quốc Tế Và An Ninh Lương Thực (NXB Chính Trị 2000) - Nhiều Tác Giả, 172 Trang.pdf
  094  Top 200-Chiến Lược Công Nghiệp Của Các Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam (NXB Thế Giới 2007) - Scott Cheshier, 76 Trang.pdf
  095  Triển Vọng Kinh Tế Thế Giới 2020 (NXB Lý Luận Chính Trị 2005) - Kim Ngọc, 264 Trang.pdf
  096  Trung Quốc Sau Khi Gia Nhập WTO Thành Công Và Thách Thức (NXB Thế Giới 2006) - Võ Đại Lược, 258 Trang.pdf
  097  Trung Quốc-Nhìn Lại Một Chặng Đường Phát Triển (NXB Trẻ 2002) - Jun Ma, 363 Trang.pdf
  098  Trật Tự Kinh Tế Quốc Tế 20 Năm Đầu Thế Kỷ XXI (NXB Thế Giới 2004) - Đinh Quý Độ, 353 Trang.pdf
  099  Tác Động Của TPP Và AEC Lên Nền Kinh Tế Việt Nam (NXB Thế Giới 2012) - 192 Trang.pdf
  100  Tám Xu Hướng Phát Triển Của Châu Á Đang Làm Thay Đổi Thế Giới (NXB Chính Trị 1998) - John Naisbitt, 440 Trang.pdf
  101  Tây Ban Nha 20 Năm Hội Nhập Liên Minh Châu Âu Thành Tựu Và Kinh Nghiệm (NXB Khoa Học Xã Hội 2009) - Nguyễn Quang Thuấn, 294 Trang.pdf
  102  Việt Nam, APEC Tăng Cường Hợp Tác Cùng Phát Triển (NXB Thế Giới 2006) - Hoàng Lan Hoa, 206 Trang.pdf
  103  Xúc Tiến Thương Mại (NXB Chính Trị 2003) - Mia Mikie, 396 Trang.pdf
  104  Điều Chỉnh Chính Sách Kinh Tế Của Nhật Bản (NXB Chính Trị 2002) - Dương Phú Hiệp, 229 Trang.pdf
  105  Điều Chỉnh Chính Sách Phát Triển Của Một Số Quốc Gia Chủ Chốt Châu Âu (NXB Khoa Học Xã Hội 2013) - Nguyễn An Hà, 316 Trang.pdf
  106  Điều Tiết Thị Trường (NXB Chính Trị 2005) - Robert Wade, 647 Trang.pdf
  107  Đông Nam Á Trên Đường Phát Triển (NXB Khoa Học Xã Hội 1993) - Phạm Nguyên Long, 183 Trang.pdf
  108  Đông Nam Á-Chặng Đường Dài Phía Trước (NXB Thế Giới 2002) - Lim Yong Hah, 464 Trang.pdf
  109  Đông Á-Phục Hồi Và Phát Triển (NXB Chính Trị 2000) - Vũ Cương, 203 Trang.pdf
  110  Đường Vào Thế Kỷ XXI Những Vấn Đề Chiến Lược Và Triển Vọng Của Nền Kinh Tế Nga (NXB Chính Trị 2003) - Hoàng Văn Tuệ, 640 Trang.pdf
  111  Địa Lý Đông Nam Á-Những Vấn Đề Kinh Tế Xã Hội (NXB Giáo Dục 2005) - Phan Huy Xu, 241 Trang.pdf
  112  Đồng Euro Và Tác Động Của Nó Đến Nền Kinh Tế Thế Giới Và Việt Nam (NXB Thống Kê 2004) - Đinh Công Tuấn, 198 Trang.pdf
  113  Đồng Vốn Và Trừng Phạt (NXB Chính Trị 2000) - Helen Haywar, 307 Trang.pdf
  114  Đổi Mới Công Tác Xã Hội Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Và Hội Nhập Quốc Tế (NXB Chính Trị 2013) - Nguyễn, Thị Thu Hà, 388 Trang.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/110W3pxwXTyLA7OVOf24Jb0HlciUv4vEj
   
  Last edited: May 23, 2019

Share This Page