DVD eBook Lịch Sử Tây Sơn - Tài Liệu Lịch Sử Về Quang Trung-Nguyễn Huệ

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Dec 13, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Lịch Sử Tây Sơn
  Lịch sử thời Vua Quang Trung-Nguyễn Huệ
  31 Quyển | 900 MB
  --------------​
  Code:
  01  13 Biên Khảo Về Nhà Tây Sơn - Cai Văn Khiêm.prc  0.22 MB
  02  Cách Mạng Tây Sơn (NXB Văn Sử Địa 1958) - Văn Tân, 233 Trang.pdf  129.07 MB
  03  Giáo Trình Phong Trào Nông Dân Thế Kỷ 18 Và Phong Trào Tây Sơn (NXB Đà Lạt 2002) - Bùi Văn Hùng, 63 Trang.pdf  0.44 MB
  04  Góc Nhìn Sử Việt-Nhà Tây Sơn (NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2016) - Quách Tấn, 382 Trang.pdf  1.25 MB
  05  Góc Nhìn Sử Việt-Quang Trung (NXB Dân Trí 2014) - Hoa Bằng, 471 Trang.epub  0.83 MB
  06  Hồ Thơm Nguyễn Huệ Quang Trung 1752-1792 (NXB Về Nguồn 1967) - Nguyễn Ngu Í, 98 Trang.pdf  11.77 MB
  07  Lam Sơn Thực Lục Thế Kỉ 15 (NXB Tân Việt 1956) - Nguyễn Trãi, 35 Trang.pdf  0.30 MB
  08  Lăng Đan Dương Của Vua Quang Trung Ở Đâu - Nguyễn Đắc Xuân.prc  3.11 MB
  09  Lịch Sử Nội Chiến Việt Nam Từ 1771 Đến 1802 (NXB Văn Học Sử 1973) - Tạ Chí Đại Trường, 406 Trang.pdf  9.20 MB
  10  Nhà Tây Sơn (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1970) - Tạ Quang Phát, 228 Trang.pdf  17.58 MB
  11  Quang Trung Anh Hùng Dân Tộc 1788-1792 (NXB Bốn Phương 1943) - Hoa Bằng, 333 Trang.pdf  29.99 MB
  12  Quang Trung Anh Hùng Dân Tộc 1788-1792 (NXB Bốn Phương 1950) - Hoa Bằng, 342 Trang.pdf  206.84 MB
  13  Quang Trung Anh Hùng Dân Tộc 1788-1792 (NXB Hoa Tiên 1974) - Hoa Bằng, 306 Trang.pdf  37.82 MB
  14  Quang Trung Nguyễn Huệ - Anh Hùng Dân Tộc (NXB Bốn Phương 1958) - Hoa Bằng, 342 Trang.pdf  29.36 MB
  15  Quang Trung Nguyễn Huệ Con Người Và Sự Nghiệp (NXB Nghĩa Bình 1986) - Phan Huy Lê, 60 Trang.pdf  15.25 MB
  16  Quang Trung Tập 2 (1788-1792) - Hoàng Thúc Trâm, 311 Trang.pdf  11.86 MB
  17  Quang Trung-Nguyễn Huệ Anh Hùng Dân Tộc (NXB Bốn Phương 1958) - Hoa Đằng, 342 Trang.pdf  29.36 MB
  18  Su Lieu Ve Thoi Tay Son - Nguyen Duy Chinh.chm  2.54 MB
  19  Sử Lược Chiến Tranh Thanh-Tây Sơn (NXB Tổng Hợp 2010) - Hồ Bạch Thảo, 206 Trang.pdf  3.67 MB
  20  Truyện Danh Nhân Việt Nam Thời Lê-Tây Sơn (NXB Công An 2006) - Ngô Văn Phú, 361 Trang.pdf  3.72 MB
  21  Truyện Tranh-Chiến Công Nguyễn Huệ (NXB Đồng Tháp 1985) - Trung Hiếu, 42 Trang.pdf  18.75 MB
  22  Tây Sơn Nguyễn Huệ (NXB Văn Hóa Thông Tin 1978) - Nhiều Tác Giả, 440 Trang.pdf  46.20 MB
  23  Tây Sơn Thuật Lược (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1971) - Vô Danh Thị, 59 Trang.pdf  7.07 MB
  24  Tây Sơn Thất Hổ Tướng - Hữu Vinh, 32 Trang.pdf  0.16 MB
  25  Tìm Hiểu Thiên Tài Quân Sự Của Nguyễn Huệ (NXB Quân Đội 1971) - Nguyễn Lương Bích, 415 Trang.pdf  40.80 MB
  26  Tìm Hiểu Thiên Tài Quân Sự Của Nguyễn Huệ (NXB Quân Đội 1977) - Nguyễn Lương Bích, 418 Trang.pdf  21.11 MB
  27  Tìm Hiểu Thêm Về Phong Trào Nông Dân Tây Sơn (NXB Giáo Dục 1961) - Phan Huy Lê, 133 Trang.pdf  19.45 MB
  28  Tôn Sĩ Nghị-Lê Chiêu Thống-Quang Trung (NXB Quốc Học Thư Xã 1952) - Lê Văn Hòa, 43 Trang.pdf  1.25 MB
  29  Việt Nam Thời Bành Trướng Tây Sơn (NXB Khai Trí 1968) - Nguyễn Phương, 408 Trang.pdf  40.18 MB
  30  Vua Quang Trung Và Chiếc Hoàng Bào Bí Ẩn - Hồ Văn Quang.prc  0.02 MB
  31  Đại Việt Quốc Thư (NXB Bộ Giáo Dục 1973) - Quang Trung, 361 Trang.pdf  47.69 MB
  Link Download [100k]
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12tGwQva4pUQhhZjxSCgkxInDy-Tz-HiF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 4, 2018

Share This Page