DVD eBook Luyện Kim - Tài Liệu Kỹ Thuật Gia Công Kim Loại

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Nov 1, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luyện Kim
  Ebook chuyên đề Luyện Kim
  90 Quyển | 3,0 GB

  --------------​
  Code:
  01  Các Hệ Thống Ký Hiệu Vật Liệu Kim Loại - Nhiều Tác Giả, 14 Trang.pdf  0.20 MB
  02  Công Nghệ Cán Kim Loại Và Hợp Kim Thông Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Đỗ Hữu Nhơn, 228 Trang.pdf  28.83 MB
  03  Công Nghệ Gia Công Kim Loại (NXB Xây Dựng 1998) - Phạm Đình Sùng, 213 Trang.pdf  3.66 MB
  04  Công Nghệ Kim Loại 2- Kỹ Thuật Gia Công Biến Dạng - Lưu Đức Hòa, 47 Trang.pdf  1.60 MB
  05  Công Nghệ Sản Xuất Ferro (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Ngô Trí Phúc, 432 Trang.pdf  45.94 MB
  06  Công Nghệ Tạo Hình Kim Loại Tấm (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Mậu Đằng, 323 Trang.pdf  85.91 MB
  07  Cơ Sở Lý Thuyết Và Nguyên Lý Cắt Gọt Kim Loại.doc  10.44 MB
  08  Cẩm Nang Công Nghệ Thiết Bị Lò Cao Luyện Gang (Giới Thiệu Tổng Quan Trọn Bộ 10 Tập).pdf  0.47 MB
  09  Cẩm Nang Công Nghệ Thiết Bị Lò Cao Luyện Gang Tập 1-Đại Cương Công Nghệ Lò Cao Luyện Gang, 56 Trang.pdf  2.75 MB
  10  Cẩm Nang Công Nghệ Thiết Bị Lò Cao Luyện Gang Tập 2-Lý Luận Về Công Nghệ Lò Cao Luyện Gang, 135 Trang.pdf  2.05 MB
  11  Cẩm Nang Gia Công Kim Loại Việt Nam 2008.pdf  15.59 MB
  12  Cẩm Nang Gia Công Kim Loại Việt Nam 2009.pdf  11.38 MB
  13  Cẩm Nang Gia Công Kim Loại Việt Nam 2010.pdf  10.09 MB
  14  Cẩm Nang Gia Công Kim Loại Việt Nam 2011.pdf  10.32 MB
  15  Cẩm Nang Gia Công Kim Loại Việt Nam 2012.pdf  12.19 MB
  16  Cẩm Nang Gia Công Kim Loại Việt Nam 2013.pdf  14.37 MB
  17  Cẩm Nang Gia Công Kim Loại Việt Nam 2014.pdf  17.83 MB
  18  Cẩm Nang Gia Công Kim Loại Việt Nam 2015.pdf  21.10 MB
  19  Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Cắt Gọt Kim Loại (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Tiến Lưỡng, 289 Trang.pdf  63.68 MB
  20  Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Cắt Gọt Kim Loại (NXB Giáo Dục 2008) - Nguyễn Tiến Lưỡng, 296 Trang.pdf  6.57 MB
  21  Giáo Trình Thiết Bị Cơ Khí Xưởng Luyện Thép Lò Điện (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Dương Phúc Tý, 145 Trang.pdf  1.33 MB
  22  Giáo Trình Tin Học Chuyên Ngành Cơ Học Biến Dạng & Cán Kim Loại (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Phạm Văn Côi, 172 Trang.pdf  20.95 MB
  23  Giáo Trình Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại (NXB Đà Nẵng 2005) - Lê Ngọc Trung, 125 Trang.pdf  2.34 MB
  24  HVQS.Công Nghệ Kim Loại Phần 2-Gia Công Cắt Gọt (NXB Hà Nội 2002) - Vũ Hữu Nam, 335 Trang.pdf  14.26 MB
  25  HVQS.Cơ Sở Lý Thuyết Biến Dạng Dẻo Kim Loại (NXB Hà Nội 2000) - Đinh Bá Trụ, 249 Trang.pdf  2.18 MB
  26  HVQS.Lý Thuyết Gia Công Kim Loại Bằng Áp Lực (NXB Hà Nội 2003) - Đinh Văn Phong, 139 Trang.pdf  1.37 MB
  27  Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường Dự Án Luyện Gang Thép (NXB Hà Nội 2009) - Cục Môi Trường, 152 Trang.pdf  1.98 MB
  28  Hỏi Đáp Về Dập Tấm Và Cán Kéo Kim Loại (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Nguyễn Ngọc Giao, 155 Trang.pdf  2.91 MB
  29  Hợp Kim Đúc (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Hữu Dũng, 356 Trang.pdf  44.66 MB
  30  Kiến Thức Cơ Bản Gia Công Trên Máy Uốn (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nhiều Tác Giả, 65 Trang.pdf  10.14 MB
  31  Ký Hiệu Vật Liệu Kim Loại - Quang Anh, 30 Trang.pdf  0.40 MB
  32  Kỹ Nghệ Đúc Kim Loại (NXB Thống Kê 2003) - Ks.Nguyễn Văn Đức, 125 Trang.pdf  8.68 MB
  33  Kỹ Thuật Lò Điện Luyện Thép (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Trần Văn Dy, 329 Trang.pdf  68.76 MB
  34  Kỹ Thuật Mài Bào Thực Hành (NXB Thanh Niên 2004) - Công Bình, 270 Trang.pdf  132.13 MB
  35  Kỹ Thuật Mài Kim Loại (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Lưu Văn Nhang, 239 Trang.pdf  6.20 MB
  36  Kỹ Thuật Nguội (NXB Giáo Dục 2005) - Phí Trọng Hảo, 191 Trang.pdf  4.83 MB
  37  Kỹ Thuật Nhiệt (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Võ Chí Chính, 313 Trang.pdf  36.52 MB
  38  Kỹ Thuật Đúc (NXB Thanh Niên 2000) - Phạm Quang Lộc, 159 Trang.pdf  2.74 MB
  39  Lò Công Nghiệp (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Phạm Văn Trí, 353 Trang.pdf  7.44 MB
  40  Lý Thuyết Biến Dạng Dẻo Kim Loại (NXB Bách Khoa 2011) - Trần Văn Dũng, 262 Trang.pdf  52.51 MB
  41  Lý Thuyết Biến Dạng Dẻo Kim Loại (NXB Giáo Dục 2004) - Nguyễn Tất Tiến, 221 Trang.pdf  9.95 MB
  42  Lý Thuyết Các Quá Trình Luyện Kim (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Bùi Văn Mưu, 333 Trang.pdf  101.64 MB
  43  Lý Thuyết Các Quá Trình Luyện Kim Hỏa Luyện Tập 1 (NXB Giáo Dục 1997) - Bùi Văn Mưu, 243 Trang.pdf  5.81 MB
  44  Lý Thuyết Các Quá Trình Luyện Kim Hỏa Luyện Tập 2 (NXB Giáo Dục 1997) - Phùng Viết Ngư, 184 Trang.pdf  4.72 MB
  45  Lý Thuyết Cán (NXB Giáo Dục 2007) - Đào Minh Ngừng, 290 Trang.pdf  48.17 MB
  46  Ma Sát Và Bôi Trơn Trong Gia Công Áp Lực (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Phạm Văn Nghệ, 207 Trang.pdf  257.41 MB
  47  Nano Kim Loại Và Oxit Kim Loại (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2012) - Cao Minh Thì, 193 Trang.pdf  58.64 MB
  48  Phương Pháp Thiết Kế Xưởng Mạ Điện (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1998) - Trần Minh Hoàng, 120 Trang.pdf  2.17 MB
  49  Slide.Công Nghệ Gia Công Kim Loại Bằng Áp Lực, 149 Trang.ppt  2.86 MB
  50  Slide.Công Nghệ Kim Loại - Nguyễn Tác Ánh, 500 Trang.ppt  13.69 MB
  51  SPKT.Thiết Kế Máy Cắt Kim Loại - Trần Quốc Hùng, 247 Trang.pdf  12.64 MB
  52  Sản Xuất Thép Tấm & Thép Băng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Nguyễn Trọng Giảng, 289 Trang.pdf  67.70 MB
  53  Sổ Tay Lý Thuyết Cán Kim Loại (NXB Hải Phòng 2008) - A. I. Xelikov, 524 Trang.pdf  15.82 MB
  54  Sổ Tay Nhiệt Luyện Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Chung Cảng, 396 Trang.pdf  46.76 MB
  55  Sổ Tay Nhiệt Luyện Tập 2 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Chung Cảng, 559 Trang.pdf  32.51 MB
  56  Sổ Tay Thép Thế Giới (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Trần Văn Địch, 1943 Trang.pdf  38.31 MB
  57  Thiết Bị Và Công Nghệ Đúc Phôi Thép (NXB Bách Khoa 2006) - Ngô Trí Phúc, 314 Trang.pdf  70.07 MB
  58  Thiết Bị Và Thiết Kế Xưởng Nhiệt Luyện (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Nguyễn Chung Cảng, 440 Trang.pdf  9.82 MB
  59  Thiết Bị Đúc (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Lê Văn Minh, 384 Trang.pdf  91.54 MB
  60  Thiết Kế Chế Tạo Máy Cán Thép & Các Thiết Bị Trong Nhà Máy Cán Thép (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Đỗ Hữu Nhơn, ,207 Trang.pdf  60.86 MB
  61  Thiết Kế Nhà Máy Luyện Kim Đen - Nguyễn Ngọc Ẩn, 114 Trang.pdf  1.62 MB
  62  Thép Hợp Kim, Hợp Kim, Quy Trình Công Nghệ Sản Xuất (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Trần Văn Dy, 373 Trang.pdf  157.34 MB
  63  Thí Nghiệm Vật Liệu Kỹ Thuật - Quang Anh, 26 Trang.pdf  0.47 MB
  64  Thực Hành Cơ Khí Tiện-Phay-Bào-Mài (NXB Đà Nẵng 2008) - Trần Thế San, 477 Trang.pdf  120.85 MB
  65  Thực Hành Dập Trục Khuỷu (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nhiều Tác Giả, 113 Trang.pdf  10.89 MB
  66  Thực Hành Hàn Cắt Khí (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Giáp Văn Nang, 177 Trang.pdf  37.29 MB
  67  Thực Hành Hàn Hồ Quang Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nhiều Tác Giả, 108 Trang.pdf  5.33 MB
  68  Thực Hành Hàn Hồ Quang Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nhiều Tác Giả, 143 Trang.pdf  10.75 MB
  69  Thực Hành Hàn Khí Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nhiều Tác Giả, 87 Trang.pdf  15.28 MB
  70  Thực Hành Hàn MIG (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nhiều Tác Giả, 81 Trang.pdf  11.94 MB
  71  Thực Hành Kỹ Thuật Hàn Gò (NXB Đà Nẵng 2001) - Trần Văn Niên, 489 Trang.pdf  89.31 MB
  72  Thực Hành Uốn NC (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Nhiều Tác Giả, 70 Trang.pdf  23.15 MB
  73  Tự Rung Và Mất Ổn Định Của Quá Trình Cắt Kim Loại (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Nguyễn Đăng Bình, 140 Trang.pdf  1.49 MB
  74  Tự Động Hóa Quá Trình Dập Tạo Hình (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Phí Văn Hào, 94 Trang.pdf  20.70 MB
  75  Vấn Đề Ô Nhiễm Trong Công Nghiệp Mỏ Và Luyện Kim (NXB Giáo Dục 2005) - Lê Xuân Khuông, 122 Trang.pdf  18.63 MB
  76  Vật Liệu Kim Loại Màu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Nguyễn Khắc Xương, 460 Trang.pdf  75.12 MB
  77  Ăn Mòn Kim Loại & Chống Ăn Mòn Kim Loại (NXB Quân Đội 2004) - Nguyễn Đức Hùng, 205 Trang.pdf  3.00 MB
  78  Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại (NXB Công Nhân Kỹ Thuật 980) - Hoàng Đình Lũy, 294 Trang.pdf  14.94 MB
  79  Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trịnh Xuân Sén, 212 Trang.pdf  153.13 MB
  80  ĐHQG.Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trịnh Xuân Sén, 183 Trang.pdf  1.57 MB
  81  ĐHĐN.Giáo Trình Công Nghệ Kim Loại Tập 2-Kỹ Thuật Gia Công Biến Dạng - Lưu Đức Hoà, 47 Trang.pdf  1.60 MB
  82  ĐHĐN.Giáo Trình Công Nghệ Kim Loại Tập 3-Hàn Và Cắt Kim Loại (NXB Đà Nẵng 2001) - Đinh Minh Diệm, 118 Trang.pdf  1.18 MB
  83  ĐHĐN.Giáo Trình Công Nghệ Và Thiết Bị Luyện Thép - Hoàng Minh Công, 122 Trang.pdf  1.06 MB
  84  ĐHĐN.Giáo Trình Công Nghệ Đúc - Lưu Đức Hoà, 63 Trang.pdf  1.39 MB
  85  ĐHĐN.Giáo Trình Kim Loại Thiết Bị Nhiệt (NXB Đà Nẵng 2003) - Đinh Minh Diệm, 141 Trang.pdf  1.18 MB
  86  ĐHĐN.Giáo Trình Kiểm Nhiệt Tự Động Hóa (NXB Đà Nẵng 2003) - Hoàng Minh Công, 130 Trang.rar  1.50 MB
  87  ĐHĐN.Giáo Trình Lò Luyện Kim (NXB Đà Nẵng 2005) - Hoàng Minh Công, 146 Trang.pdf  2.96 MB
  88  ĐHĐN.Giáo Trình Lý Thuyết Cán (NXB Đà Nẵng 2002) - Nhiều Tác Giả, 119 Trang.pdf  1.39 MB
  89  ĐHĐN.Giáo Trình Ăn Mòn Và Bảo Vệ Kim Loại (NXB Đà Nẵng 2005) - Lê Ngọc Trung, 125 Trang.pdf  2.34 MB
  90  Điện Hóa Lý Thuyết (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000) - Trương Ngọc Liên, 224 Trang.pdf  45.17 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RMRPz94wkVDAl_sVZVVfQKsDkDbWdjLJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 7, 2018

Share This Page