DVD eBook Mía Đường - Tài Liệu Kỹ Thuật Trồng Và Chế Biến Sản Phẩm Cây Mía

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Oct 27, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Cây Mía
  Ebook Chuyên đề Mía Đường
  37 Quyển | 500 MB

  --------------​
  Code:
  01  Bài Giảng Công Nghệ Sản Xuất Đường - Lê Thị Thảo Tiên, 73 Trang.pdf  0.80 MB
  02  Các Thiết Bị Chính Trong Sản Xuất Đường Tinh Luyện - Cty Đường Biên Hòa, 30 Trang.pdf  0.65 MB
  03  Cây Mía (NXB Bình Dương 2007) - Cao Anh Đương, 87 Trang.pdf  3.76 MB
  04  Cây Mía (NXB Nghệ An 2003) - Trần Văn Sỏi, 236 Trang.pdf  8.71 MB
  05  Cây Mía Và Kỹ Thuật Trồng (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Huy Ước, 120 Trang.pdf  2.75 MB
  06  Công Nghệ Chế Biến Đường Và Sản Phẩm Đường - Nhiều Tác Giả, 57 Trang.pdf  0.32 MB
  07  Công Nghệ Mía Đường - Nhiều Tác Giả, 216 Trang.pdf  2.30 MB
  08  Công Nghệ Và Thiết Bị Ép Mía (NXB Nông Nghiệp 1996) - Lê Văn Lai, 298 Trang.pdf  6.15 MB
  09  Giáo Trình Cây Mía (NXB Nông Nghiệp 2012) - Nguyễn Viết Hưng, 116 Trang.pdf  1.91 MB
  10  Giống Mía (NXB Tổng Hợp 1987) - Nguyễn Huy Ước, 88 Trang.pdf  4.08 MB
  11  Giới Thiệu Giống Mía Năng Suất, Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lê Văn Thịnh, 40 Trang.pdf  4.43 MB
  12  Giới Thiệu Giống Mía Năng Suất, Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 2002) - Lê Văn Thịnh, 41 Trang.pdf  48.40 MB
  13  Giới Thiệu Giống Mía Năng Suất, Chất Lượng Cao (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nhiều Tác Giả, 40 Trang.pdf  7.21 MB
  14  Hướng Dẫn Chuyển Giao Tiến Bộ Kỹ Thuật Cây Mía (NXB Hà Nội 1999) - Nhiều Tác Giả, 67 Trang.pdf  0.55 MB
  15  Hỏi Đáp Về Cây Mía & Kỹ Thuật Trồng (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Huy Ước, 106 Trang.pdf  8.77 MB
  16  Kỹ Thuật Thâm Canh Cây Mía (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lê Hồng Sơn, 136 Trang.pdf  12.09 MB
  17  Kỹ Thuật Trồng Mía (NXB Nông Nghiệp 1999) - Trần Thùy, 36 Trang.pdf  9.29 MB
  18  Kỹ Thuật Trồng Mía ROC (NXB Hòa Bình 1995) - Nhiều Tác Giả, 6 Trang.pdf  24.76 MB
  19  Kỹ Thuật Trồng Mía Ở Vùng Đồi Núi (NXB Nông Nghiệp 1999) - Trần Văn Sỏi, 246 Trang.pdf  5.28 MB
  20  Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Mía (NXB Hồng Đức 2011) - Thái Hà, 97 Trang.pdf  3.53 MB
  21  LVDA.Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Từ Hoạt Động Sản Xuất Mía Đường - Nguyễn Trọng, 48 Trang.pdf  0.41 MB
  22  LVDA.Thiết Kế Nhà Máy Đường Thô Hiện Đại - Văn Viết Mười, 100 Trang.pdf  5.18 MB
  23  LVDA.Thành Phần Và Tính Chất Của Bã Mía - Nguyễn Đinh Hùng, 28 Trang.pdf  1.24 MB
  24  LVDA.Tiềm Năng Và Thực Trạng Phát Triển Cây Mía Nguyên Liệu Nhà Máy Đường Lam Sơn.pdf  0.47 MB
  25  Nấu Mật (NXB Nông Nghiệp 1996) - Lê Văn Lai, 266 Trang.pdf  5.20 MB
  26  Slide.Công Nghệ Sản Xuất Đường-Bánh-Kẹo - Trần Thị Thu Hà.pdf  3.33 MB
  27  Slide.Phân Tích Quy Trình Công Nghệ Làm Sạch Nước Mía Bằng Phương Pháp Gia Vôi.pdf  1.59 MB
  28  Slide.Thực Trạng, Định Hướng Và Giải Pháp Phát Triển Cây Mía Ở Việt Nam - Ts. Cao Anh Đương.pdf  2.07 MB
  29  Slide.Xử Lý Nước Thải Ngành Công Nghệ Đường Mía - Kiều Trang.pdf  0.83 MB
  30  Sâu Bệnh Và Cỏ Dại Hại Mía (NXB Nông Nghiệp 2000) - Cục Khuyến Nông, 45 Trang.pdf  5.47 MB
  31  Sản Xuất Gỉ Đường Mía - Nhiều Tác Giả, 20 Trang.pdf  0.45 MB
  32  Sổ Tay Quản Lý Dịch Hại Tổng Hợp (IPM) Trên Cây Mía - Ts. Cao Anh Đương, 47 Trang.pdf  10.27 MB
  33  Thế Hệ Các Dòng Mía Lai Việt Nam Mới-Tương Lai Của Ngành Mía Đường Việt Nam - Ts. Cao ANh Đương.pdf  1.90 MB
  34  Tài Liệu Huấn Luyện Nấu Đường - Cty Đường Biên Hòa, 24 Trang.pdf  0.41 MB
  35  Tài Liệu Phổ Biến Sản Xuất Sạch Hơn-Ngành Đường Mía Đường Sông Lam-Nghệ An.pdf  0.96 MB
  36  Tách Mật, Làm Khô, Đóng Gói, Bảo Quản, Vận Chuyển Đường (NXB Nông Nghiệp 1996) - Lê Văn Lai, 177 Trang.pdf  3.89 MB
  37  Đồng Sản, Xuất Điện Từ Nhà Máy Đường Mía - Bernard Bobert, 17 Trang.pdf  0.82 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PQgS8Hl3QTNt2T29pbJBloF9IgMQgbnQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 8, 2018

Share This Page