DVD eBook Nông Dược - Cẩm Nang Sử Dụng Phân Bón & Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Discussion in 'Tổng Tập Chuyên Đề' started by admin, Nov 1, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Nông Dược
  Ebook c
  huyên đề Nông Dược
  81 Quyển | 1,5 GB

  --------------​
  Code:
  01  Atlas Côn Trùng Việt Nam Tập 1-Côn Trùng Gây Hại Và Thiên Địch Của Chúng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2010) - Nguyễn Xuân Thành, 169 Trang.pdf  63.16 MB
  02  Biện Pháp Canh Tác Phòng Chống Sâu Bệnh Và Cỏ Dại Trong Nông Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 1999) - Phạm Văn Lầm, 80 Trang.pdf  5.98 MB
  03  Biện Pháp Sử Dụng Nông Dược An Toàn Và Hiểu Quả (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Xuân Thành, 194 Trang.pdf  11.77 MB
  04  Biện Pháp Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật An Toàn-Hiệu Quả (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Thị Minh Phương, 105 Trang.pdf  2.44 MB
  05  Bón Phân Cân Đối Và Hợp Lý Cho Cây Trồng (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Văn Bộ, 74 Trang.pdf  4.46 MB
  06  Bón Phân Cân Đối Và Hợp Lý Cho Cây Trồng (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Văn Bộ, 75 Trang.pdf  6.19 MB
  07  Bệnh Cây Nông Nghiệp (NXB Hà Nội 2008) - Hà Viết Phương, 120 Trang.pdf  0.82 MB
  08  Bệnh Héo Rũ Hại Cây Trồng Cạn Biện Pháp Phòng Chống (NXB Nông Nghiệp 2001) - Đỗ Tấn Dũng, 83 Trang.pdf  29.33 MB
  09  Bệnh Hại Cà Chua Do Nấm, Vi Khuẩn Và Biện Pháp Phòng Chống (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nguyễn Văn Viên, 83 Trang.pdf  15.58 MB
  10  Chuột Gây Hại Và Phòng Trừ Bằng Phương Pháp Dân Gian (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lê Vũ Khôi, 112 Trang.pdf  7.27 MB
  11  Chống Mối (NXB Nông Nghiệp 1994) - Nguyễn Chí Thanh, 57 Trang.pdf  1.38 MB
  12  Các Biện Pháp Phòng Trừ Sâu Bệnh, Cỏ Dại (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2003) - Hà Thị Hiến, 250 Trang.pdf  13.29 MB
  13  Các Biện Pháp Sinh Học Trong Phòng Chống Sâu Bệnh Hại Cây Trồng Nông Nghiệp (NXB Đà Lạt 2007) - Nhiều Tác Giả, 375 Trang.pdf  90.49 MB
  14  Các Văn Bản Mới Quản Lý Nhà Nước Về Phân Bón (NXB Nông Nghiệp 2005) - Lê Hưng Quốc, 260 Trang.pdf  7.39 MB
  15  Côn Trùng Hại Kho (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995) - Bùi Công Hiển, 216 Trang.pdf  13.19 MB
  16  Côn Trùng, Sử Dụng Thuốc Diệt Côn Trùng Bảo Vệ Môi Trường (NXB Nghệ An 2003) - Nguyễn Đức Khiển, 118 Trang.pdf  8.38 MB
  17  Công Nghệ Sản Xuất Phân Bón Vô Cơ (NXB Bách Khoa 2007) - La Văn Bình, 144 Trang.pdf  33.05 MB
  18  Cẩm Nang Chẩn Đoán Bệnh Cây Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2009) - Phan Thúy Hiền, 24 Trang.pdf  0.99 MB
  19  Cẩm Nang Hướng Dẫn Quản Lý Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, Phân Bón Ở Việt Nam 2010 (NXB Lao Động 2010) - Quốc Cường, 529 Trang.pdf  12.95 MB
  20  Cẩm Nang Phân Bón (NXB Hà Nội 2002) - Đường Hồng Dật, 164 Trang.pdf  8.81 MB
  21  Cẩm Nang Sử Dụng Các Chất Dinh Dưỡng Cây Trồng Và Bón Phân Cho Năng Suất Cao (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Hạc Thúy, 299 Trang.pdf  16.88 MB
  22  Cỏ Dại Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Thanh Niên 2001) - Hà Thị Hiến, 254 Trang.pdf  12.73 MB
  23  Danh Mục Các Loại Phân Bón Lá Được Phép Sử Dụng Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 1999) - Vũ Cao Thái, 84 Trang.pdf  6.14 MB
  24  Danh Mục Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Được Phép, Hạn Chế Và Cấm Sử Dụng (NXB Nông Nghiệp 2001) - Lê Văn Thịnh, 81 Trang.pdf  5.55 MB
  25  Giáo Trình Bón Phân Cho Cây Trồng (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Như Hà, 192 Trang.pdf  84.18 MB
  26  Giáo Trình Hóa Bảo Vệ Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 2004) - Hoàng Thị Hợi, 192 Trang.pdf  245.35 MB
  27  Hoá Chất Dùng Trong Nông nghiệp Và Sức Khoẻ Cộng Đồng (NXB Lao Động 2007) - Đỗ Hàm, 105 Trang.pdf  0.79 MB
  28  Hướng Dẫn Bón Phân Cân Đối Và Hợp Lý Cho Cây Trồng (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2005) - Nguyễn Minh Nghĩa, 103 Trang.pdf  5.57 MB
  29  Hướng Dẫn Bón Phân Cân Đối Và Hợp Lý Cho Cây Trồng (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2005) - Nhiều Tác Giả, 103 Trang.pdf  4.84 MB
  30  Hướng Dẫn Bón Phân Hợp Lý Cho Cây Trồng (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Lân Hùng, 139 Trang.pdf  3.09 MB
  31  Hướng Dẫn Các Biện Pháp Phòng Trừ Chuột Hại (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nhiều Tác Giả, 35 Trang.pdf  12.33 MB
  32  Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Bón Cho Cây Trồng (NXB Cao Bằng 2004) - Nông Đình Hai, 113 Trang.pdf  3.03 MB
  33  Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật (NXB Trẻ 2000) - Trần Văn Hòa, 108 Trang.pdf  4.49 MB
  34  Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật An Toàn Và Hiệu Quả (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2005) - Nhiều Tác Giả, 145 Trang.pdf  4.85 MB
  35  Hướng Dẫn Về Ngưỡng Chịu Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Của Các Cây Trồng Ở Đài Loan (NXB Nông Nghiệp 2000) - Wong Sue Sun, 208 Trang.pdf  7.27 MB
  36  Hỏi Đáp Phòng Trừ Sâu Bệnh (NXB Thanh Hóa 2005) - Giáp Kiều Hưng, 104 Trang.pdf  7.48 MB
  37  Hội Thảo Quốc Gia Về Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón Tại Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2013) - Nguyễn Văn Bộ, 640 Trang.pdf  24.91 MB
  38  Kinh Nghiệm Phát Hiện & Phòng Trừ Sâu Bệnh (NXB Thanh Hóa 2005) - Nguyễn Hữu Doanh, 72 Trang.pdf  6.20 MB
  39  Kỹ Thuật Bón Phân Cân Đối Và Hợp Lý Cho Cây Trồng (NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2010) - Đường Hồng Dật, 157 Trang.pdf  4.25 MB
  40  Kỹ Thuật Chẩn Đoán Và Giám Định Bệnh Hại Cây Trồng (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Văn Tuất, 116 Trang.pdf  2.16 MB
  41  Kỹ Thuật Diệt Chuột (NXB Đà Nẵng 2002) - Phạm Xương, 146 Trang.pdf  3.42 MB
  42  Kỹ Thuật Sử Dụng Thuốc Trừ Sâu An Toàn (NXB Hồng Đức 2013) - Nhiều Tác Giả, 200 Trang.pdf  11.39 MB
  43  Nhện Hại Cây Trồng Và Biện Pháp Phòng Chống (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Văn Đĩnh, 61 Trang.pdf  1.65 MB
  44  Những Thành Tựu Nghiên Cứu Bệnh Hại Thực Vật Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2005) - Vũ Triệu Mân, 325 Trang.pdf  10.36 MB
  45  Phân Bón Hóa Học (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2011) - Nguyễn Hoa Toàn, 143 Trang.pdf  3.98 MB
  46  Phân Bón Vi Lượng Và Siêu Vi Lượng (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Xuân Trường, 210 Trang.pdf  39.79 MB
  47  Phân Bón Và Cách Sử Dụng (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Thị Quý Mùi, 154 Trang.pdf  8.15 MB
  48  Phân Hữu Cơ, Phân Vi Sinh & Phân Ủ (NXB Nghệ An 2003) - Nguyễn Thanh Hiền, 74 Trang.pdf  5.77 MB
  49  Phân Hữu Cơ, Phân Vi Sinh Và Phân Ủ (NXB Nghệ An 2003) - Nguyễn Thanh Hiền, 74 Trang.pdf  5.77 MB
  50  Phân Phức Hợp Hữu Cơ Vi Sinh (NXB Nông Nghiệp 2000) - Lê Văn Tri, 62 Trang.pdf  5.61 MB
  51  Phân Phức Hợp Hữu Cơ Vi Sinh (NXB Nông Nghiệp 2008) - Lê Văn Tri, 62 Trang.pdf  0.92 MB
  52  Phân Vi Khuẩn Nốt Sần Và Cách Sử Dụng Cho Cây Đậu Đỗ (NXB Nông Nghiệp) - Ngô Thế Dân, 32 Trang.pdf  7.68 MB
  53  Phòng Trừ Sâu Bệnh Tổng Hợp IPM (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Đường Hồng Dật, 201 Trang.pdf  7.36 MB
  54  Phương Pháp Xử Dụng Virus Sâu Đo Xanh Để Trừ Sâu Đo Xanh Hại Đay Cách - Ks.Hoàng Thị Việt, 12 Trang.pdf  9.16 MB
  55  Ruồi Xám Ký Sinh Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Huy Trí, 83 Trang.pdf  2.11 MB
  56  Rầy Nâu Hại Lúa Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Nông Nghiệp 2008) - Phạm Văn Lầm, 143 Trang.pdf  2.91 MB
  57  Sâu Bệnh Chính Hại Một Số Cây Thực Phẩm Và Biện Pháp Quản Lý (NXB Nông Nghiệp 2000) - Phạm Thị Nhất, 110 Trang.pdf  6.07 MB
  58  Sâu Bệnh Hại Cây Trồng Và Cách Phòng Trị (NXB Trẻ 2000) - Trần Văn Hòa, 124 Trang.pdf  16.50 MB
  59  Sâu Hại Bông, Đay Và Thiên Địch Của Chúng Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 1996) - Nguyễn Xuân Thành,165 Trang.pdf  9.74 MB
  60  Sản Xuất, Chế Biến Và Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Thảo Mộc & Sinh Học (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Văn Tuất, 57 Trang.pdf  43.24 MB
  61  Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Phân Bón (NXB Nông Nghiệp 2002) - Đường Hồng Dật, 164 Trang.pdf  14.25 MB
  62  Sổ Tay Thực Hành Bảo Vệ Thực Vật (NXB Hà Nội 2010) - Lê Nam Khánh, 149 Trang.pdf  3.68 MB
  63  Sử Dụng Phân Bón Phối Hợp Cân Đối IPNS (NXB Nghệ An 2003) - Võ Minh Kha, 114 Trang.pdf  6.56 MB
  64  Sử Dụng Phân Bón Từ Phụ Phẩm Khí Sinh Học (Biogas) Bón Cho Cây Trồng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2009) - Đinh Thế Lọc , 105 Trang.pdf  2.53 MB
  65  Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật An Toàn, Hiệu Quả Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2015) - Nguyễn Văn Viên, 153 Trang.pdf  3.85 MB
  66  Sử Dụng Thuốc Sâu Sinh Học Cho Cây Trồng (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Văn Tuất, 173 Trang.pdf  9.86 MB
  67  Thuốc Bảo Vệ Thực Vật (NXB Nông Nghiệp 1999) - Trần Quang Hùng, 350 Trang.pdf  17.55 MB
  68  Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Sinh Học (NXB Nông Nghiệp) - Nguyễn Mạnh Chinh, 168 Trang.pdf  40.72 MB
  69  Trừ Sâu, Diệt Chuột Và Các Biện Pháp Bảo Vệ Mùa Màng (NXB Thanh Hóa 2003) - Nhiều Tác Giả, 126 Trang.pdf  12.30 MB
  70  TSKN.Hướng Dẫn Phòng Chống Côn Trùng (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  12.28 MB
  71  TSKN.Hướng Dẫn Phòng Chống Sâu Bệnh Hại Một Số Cây Thực Phẩm (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  12.40 MB
  72  TSKN.Hướng Dẫn Phòng Trừ Chuột Hại (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  12.02 MB
  73  TSKN.Kỹ Thuật Sản Xuất, Chế Biến Và Sử Dụng Phân Bón (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  12.34 MB
  74  Tổng Hợp Bảo Vệ Cây IPM (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Đường Hồng Dật, 201 Trang.pdf  9.82 MB
  75  Từ Điển Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2005) - Lê Trường, 505 Trang.pdf  47.66 MB
  76  ĐHNL.Ứng Dụng Của Vi Sinh Vật Trong Sản Xuất Phân Bón (NXB Hồ Chí Minh 2009) - Nhiều Tác Giả, 52 Trang.pdf  2.17 MB
  77  ĐHNN.Giáo Trình Bệnh Cây Chuyên Khoa (NXB Hà Nội 2007) - Vũ Triệu Mân, 233 Trang.pdf  2.21 MB
  78  ĐHNN.Giáo Trình Bệnh Cây Đại Cương (NXB Hà Nội 2007) - Vũ Triệu Mân, 164 Trang.pdf  5.17 MB
  79  ĐHNN.Giáo Trình Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Trần Oánh, 171 Trang.pdf  1.93 MB
  80  ĐHUE.Bài Giảng Khoa Học Phân Bón (NXB Huế 2009) - Trần Thị Thu Hà, 108 Trang.pdf  1.08 MB
  81  ĐTKH.Điều Tra Tình Hình Sản Xuất, Sử Dụng Thuốc BVTV Và Các Yếu Tố Hóa Học Trên Rau Xanh.pdf  2.53 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1huCSHhSOGbaeraWVQmTXbUou2wISB0fV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 7, 2018

Share This Page