DVD eBook Tài Liệu WTO - Phòng Vệ Thương Mại Và Các Nguyên Tắc WTO

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Jun 3, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook WTO
  Chuyên đề các tài liệu WTO
  106 Quyển | 2,0 GB
  --------------​
  Code:
  001  Báo Cáo Của Ban Công Tác Về Việc Việt Nam Gia Nhập WTO.pdf
  002  Bản Tin Phòng Vệ Thương Mại 2014-01.pdf
  003  Bản Tin Phòng Vệ Thương Mại 2014-02+03.pdf
  004  Bản Tin Phòng Vệ Thương Mại 2014-04.pdf
  005  Bảo Hộ Thương Mại Trong Bối Cảnh Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Và Hiệu Quả Điều Chỉnh Của Pháp Luật Việt Nam (NXB Chính Trị 2012) - Nhiều Tác Giả, 408 Trang.pdf
  006  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2008-002.pdf
  007  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2008-003.pdf
  008  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2008-004.pdf
  009  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2008-005.pdf
  010  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2008-006.pdf
  011  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-007.pdf
  012  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-008.pdf
  013  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-009.pdf
  014  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-010.pdf
  015  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-011.pdf
  016  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-012.pdf
  017  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-013.pdf
  018  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-014.pdf
  019  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-015.pdf
  020  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-016.pdf
  021  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-017.pdf
  022  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2009-018.pdf
  023  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-019.pdf
  024  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-020.pdf
  025  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-021.pdf
  026  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-022.pdf
  027  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-023.pdf
  028  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-024.pdf
  029  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-025.pdf
  030  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-026.pdf
  031  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-027.pdf
  032  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-029.pdf
  033  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2010-030.pdf
  034  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-031.pdf
  035  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-032.pdf
  036  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-033.pdf
  037  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-034.pdf
  038  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-035.pdf
  039  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-036.pdf
  040  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-037.pdf
  041  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-038.pdf
  042  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-039.pdf
  043  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-040.pdf
  044  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-041.pdf
  045  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2011-042.pdf
  046  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-043.pdf
  047  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-044.pdf
  048  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-045.pdf
  049  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-047.pdf
  050  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-048.pdf
  051  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-049.pdf
  052  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-050.pdf
  053  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-051.pdf
  054  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-052.pdf
  055  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-053.pdf
  056  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2012-054.pdf
  057  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-055.pdf
  058  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-056.pdf
  059  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-057.pdf
  060  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-058.pdf
  061  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-059.pdf
  062  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-060.pdf
  063  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-061.pdf
  064  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-062.pdf
  065  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-063.pdf
  066  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-064.pdf
  067  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-065.pdf
  068  Các Vụ Kiện Thương Mại Quốc Tế 2013-066.pdf
  069  Cẩm Nang Cam Kết Thương Mại Dịch Vụ Của Việt Nam Trong WTO (NXB Hà Nội 2007) - Bộ Thương Mại, 305 Trang.pdf
  070  Cẩm Nang Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Hiệp Định Thương Mại Tự Do Giữa Việt Nam Và Hàn Quốc VKFTA (NXB Hồng Đức 2016) - Nguyễn Gia Phương, 60 Trang.pdf
  071  Cẩm Nang Kháng Kiện Chống Bán Phá Giá Và Chống Trợ Cấp Tại Hoa Kỳ (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Thị Thu Trang, 188 Trang.pdf
  072  Cẩm Nang Kháng Kiện Chống Bán Phá Giá Và Chống Trợ Cấp Tại Liên Minh Châu Âu (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Thị Thu Trang, 262 Trang.pdf
  073  Cẩm Nang Vận Động Chính Sách Thương Mại Quốc Tế (NXB Hà Nội 2010) - Nguyễn Thị Thu Trang, 156 Trang.pdf
  074  DVD-ROM Các Cam Kết Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Của Việt Nam.iso
  075  Gia Nhập WTO-Kinh Nghiệm Hàn Quốc Và Định Hướng Của Việt Nam (NXB Thống Kê 2007) - Lưu Ngọc Trịnh, 335 Trang.pdf
  076  Giáo Trình Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (NXB Chính Trị 2008) - Nguyễn Anh Tuấn, 206 Trang.pdf
  077  Giáo Trình Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (NXB Chính Trị 2008) - Nguyễn Anh Tuấn, 210 Trang.pdf
  078  Hỏi Đáp Pháp Luật Về Chống Bán Phá Giá WTO-Hoa Kỳ-EU (NXB Hà Nội 2009) - Trần Hữu Huỳnh, 206 Trang.pdf
  079  Hỏi Đáp Về Pháp Luật Tự Vệ Của Việt Nam Và WTO (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Đinh Thị Mỹ Loan, 234 Trang.pdf
  080  Kinh Nghiệm Của Trung Quốc Trên Con Đường Gia Nhập WTO (NXB Tư Pháp 2006) - Nguyễn Thanh Hà, 252 Trang.pdf
  081  Kinh Tế, Pháp Luật Về Đầu Tư Quốc Tế Và Những Vấn Đề Đặt Ra Với Việt Nam Khi Gia Nhập WTO (NXB Thanh Niên 2007) - Nguyễn Vũ Hoàng, 298 Trang.pdf
  082  Một Số Vụ Kiện Chống Bán Phá Giá Tại EU-Trung Quốc (NXB Hà Nội 2007) - Trần Hữu Huỳnh, 162 Trang.pdf
  083  Slide.Hiệp Định Nông Nghiệp Và Ngành Nông Nghiệp Việt Nam - Trần Văn Công, 39 Trang.pdf
  084  Sổ Tay Về Hệ Thống Giải Quyết Tranh Chấp Của WTO (NXB Chính Trị 2005) - Bạch Quốc An, 307 Trang.pdf
  085  Sổ Tay Về Hệ Thống Giải Quyết Tranh Chấp Của WTO (NXB Hà Nội 2006) - Bạch Quốc An, 304 Trang.pdf
  086  Sổ Tay Về Phát Triển, Thương Mại Và WTO (NXB Chính Trị 2004) - Bernard Hoekman, 611 Trang.pdf
  087  Tiến Trình Gia Nhập WTO Quyển 1 (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Nhiều Tác Giả, 259 Trang.pdf
  088  Tiến Trình Gia Nhập WTO Quyển 2 (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Nhiều Tác Giả, 817 Trang.pdf
  089  Toàn Cầu Hóa Kinh Tế Và Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Của Việt Nam (NXB Chính Trị 2004) - Ngô Văn Điểm, 156 Trang.pdf
  090  Tranh Chấp Về Chống Bán Phá Giá Trong WTO (NXB Hà Nội 2013) - Phùng Thị Lan Phương, 255 Trang.pdf
  091  Tài Liệu Hàng Rào Kỹ Thuật Trong Thương Mại (NXB Bình Thuận 2014) - Nhiều Tác Giả, 30 Trang.pdf
  092  Tác Động Của Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Đối Với Nền Kinh Tế Sau 3 Năm Việt Nam Gia Nhập WTO (NXB Hà Nội 2010) - Phạm Lan Hương, 243 Trang.pdf
  093  Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO (NXB Chính Trị 2000) - Nhiều Tác Giả, 554 Trang.pdf
  094  Tổng Quan Tranh Chấp Phòng Vệ Thương Mại Ở Liên Minh Châu Âu Và Hoa Kỳ - Bộ Công Thương, 47 Trang.pdf
  095  Từ Câu Lạc Bộ Các Nhà Giàu Trên Thế Giới Đến Liên Hợp Quốc Kinh Tế Và Thương Mại (NXB Chính Trị 1996) - Lý Cương, 319 Trang.pdf
  096  Từ Diễn Đàn Siatơn-Toàn Cầu Hóa Và Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (NXB Chính Trị 2000) - Nguyễn Văn Thanh, 386 Trang.pdf
  097  Tự Do Hóa Dịch Vụ Tài Chính Trong Khuôn Khổ WTO-Kinh Nghiệm Các Nước (NXB Tài Chính 2001) - Hồ Xuân Phương, 260 Trang.pdf
  098  Việt Nam Gia Nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Nhiều Tác Giả, 402 Trang.pdf
  099  Việt Nam Gia Nhập WTO (NXB Hà Nội 2006) - Bộ Tài Chính, 188 Trang.pdf
  100  Việt Nam Với WTO (NXB Tư Pháp 2007) - Nhiều Tác Giả, 215 Trang.pdf
  101  Vòng Đàm Phán Đôha Nội Dung, Tiến Triển Và Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Các Nước Đang Phát Triển (NXB Khoa Học Xã Hội 2006) - Lê Bộ Lĩnh, 249 Trang.pdf
  102  Văn Kiện Gia Nhập WTO Của Việt Nam (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Bộ Thương Mại, 1035 Trang.pdf
  103  WTO Kinh Doanh Và Tự Vệ (NXB Hà Nội 2007) - Trương Cường, 326 Trang.pdf
  104  WTO Thường Thức (NXB Từ Điển Bách Khoa 2006) - Bùi Tất Thắng, 171 Trang.pdf
  105  WTO Và Ngành Nông Nghiệp Việt Nam (NXB Hà Nội 2005) - Bùi Bá Bổng, 306 Trang.pdf
  106  Để Kinh Tế Việt Nam Khởi Sắc (NXB Trẻ 2006) - Quách Thu Nguyệt, 378 Trang.pdf
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11ukBEHrol36rDAVwGm5YEhW7-iK7i0Vj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: May 21, 2019

Share This Page