DVD eBook THPT-Lớp 12 Lịch Sử - Tài Liệu Tham Khảo Chuyên Lịch Sử

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Dec 30, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook THPT-Lớp 12 Lịch Sử
  Tổng Hợp Tài Liệu Chuyên THPT Lịch Sử 12
  42 Quyển | 4,0 GB
  ------------​
  Code:
  01  1000 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trương Ngọc Thơi, 247 Trang.pdf  131.74 MB
  02  1000 Câu Hỏi & Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trương Ngọc Thơi, 246 Trang.pdf  264.66 MB
  03  1260 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trương Ngọc Hơi, 191 Trang.pdf  105.10 MB
  04  Bài Tập Lịch Sử 12 Tự Luận Và Trắc Nghiệm (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trương Ngọc Thơi, 197 Trang.pdf  223.62 MB
  05  Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Sử 12 (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Trương Ngọc Thơi, 295 Trang.pdf  92.45 MB
  06  Các Chủ Đề Cơ Bản Ôn Thi Vào ĐHCĐ Môn Lịch Sử (NXB Giáo Dục 2010) - Lê Mẫu Hãn, 203 Trang.pdf  4.98 MB
  07  Các Đề Thi Theo Hình Thức Tự Luận Môn Lịch Sử (NXB Đại Học Sư Phạm 2010) - Nguyễn Văn Phong, 257 Trang.swf  57.20 MB
  08  Các Đề Thi Theo Hình Thức Tự Luận Môn Lịch Sử (NXB Đại Học Sư Phạm 2010) - Nguyễn Văn Phong, 261 Trang.pdf  93.68 MB
  09  Câu Hỏi Tự Luận Và Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trương Ngọc Thơi, 271 Trang.pdf  133.73 MB
  10  Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Môn Lịch Sử Theo Chủ Đề (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Tiến Hỷ, 329 Trang.pdf  45.37 MB
  11  Gợi Ý Ôn Tập Kì Thi THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử Năm Học 2014-2015 (NXB Giáo Dục 2015) - Nguyễn Xuân Trường, 158 Trang.pdf  41.88 MB
  12  Hiểu Tác Phẩm Văn Học Để Làm Tốt Bài Thi (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Hoàng Văn Thung, 144 Trang.pdf  22.65 MB
  13  Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lịch Sử 12 Nâng Cao (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Trịnh Đình Tùng, 193 Trang.pdf  97.29 MB
  14  Hướng Dẫn Giải Các Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Lịch Sử (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Trần Thái Hà, 274 Trang.pdf  77.33 MB
  15  Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia Môn Lịch Sử (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Thành Nhân, 248 Trang.pdf  150.81 MB
  16  Hướng Dẫn Giải Các Dạng Bài Tập Từ Các Đề Thi Quốc Gia-Lịch Sử (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Trần Thái Hà, 274 Trang.pdf  11.28 MB
  17  Hướng Dẫn Học & Luyện Thi Lịch Sử (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trương Ngọc Thơi, 279 Trang.pdf  227.64 MB
  18  Hướng Dẫn Thi Đại Học Cao Đẳng Môn Lịch Sử (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Trần Bá Đệ, 477 Trang.pdf  192.95 MB
  19  Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Lịch Sử (NXB Thanh Hóa 2013) - Trương Ngọc Thơi, 173 Trang.pdf  63.07 MB
  20  Hướng Dẫn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Môn Lịch Sử (NXB Thanh Hóa 2013) - Trương Ngọc Thơi, 176 Trang.pdf  63.07 MB
  21  Học Tốt Lịch Sử 12 Cơ Bản Và Nâng Cao (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Trương Ngọc Thơi, 160 Trang.pdf  31.11 MB
  22  Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2015) - Nguyễn Thục Phương, 135 Trang.pdf  37.05 MB
  23  Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Lê Anh Xuân, 189 Trang.pdf  157.97 MB
  24  Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Thục Phương, 135 Trang.pdf  78.97 MB
  25  Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Thục Phương, 135 Trang.pdf  72.88 MB
  26  Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Lê Anh Xuân, 151 Trang.pdf  100.54 MB
  27  Học Tốt Ngữ Văn 12 Tập 2 (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Lê Anh Xuân, 151 Trang.pdf  38.39 MB
  28  Kênh Hình Trong Dạy Học Lịch Sử Ở Trường THPT Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Thị Côi, 348 Trang.pdf  182.47 MB
  29  Luyện Thi Cấp Tốc Môn Lịch Sử (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Trương Ngọc Thơi, 208 Trang.pdf  85.27 MB
  30  Luyện Thi Cấp Tốc Môn Lịch Sử (NXB Đại Học Sư Phạm 2013) - Trương Ngọc Thơi, 233 Trang.pdf  93.32 MB
  31  Lịch Sử 12 Tập 1 (NXB Giáo Dục 2000) - Nguyễn Anh Thái, 61 Trang.pdf  25.55 MB
  32  Lịch Sử 12 Tập 2 (NXB Giáo Dục 2000) - Đinh Xuân Lâm, 104 Trang.pdf  42.59 MB
  33  Lịch Sử Lớp 12 Qua Ô Chữ (NXB Dân Trí 2012) - Trần Đình Ba, 198 Trang.pdf  40.55 MB
  34  Những Bài Đạt Giải Trong Kỳ Thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Môn Lịch Sử (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Phan Ngọc Liên, 270 Trang.pdf  39.17 MB
  35  Phân Tích Cấu Trúc Và Giải Đề Thi Môn Lịch Sử (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Đào Ngọc Đình, 179 Trang.pdf  100.62 MB
  36  Phương Pháp Giải Nhanh Lịch Sử Trọng Tâm (NXB Đại Học Sư Phạm 2012) - Nguyễn Thị Côi, 290 Trang.pdf  74.96 MB
  37  Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 12 Nâng Cao Tập 2 (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Thị Thạch, 341 Trang.pdf  114.85 MB
  38  Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trương Ngọc Thơi, 295 Trang.pdf  202.42 MB
  39  Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Dùng Cho Luyện Thi ĐHCĐ (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trương Ngọc Thơi, 175 Trang.pdf  144.36 MB
  40  Tuyển Tập 10 Năm Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Lịch Sử 10 (NXB Giáo Dục 2010) - Nhiều Tác Giả, 91 Trang.pdf  40.99 MB
  41  Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30-4 Lần Thứ 16 Năm 2010 Lịch Sử (NXB Đại Học Sử Phạm 2010) - Nhiều Tác Giả, 311 Trang.pdf  12.47 MB
  42  Ôn Luyện Kiến Thức Theo Cấu Trúc Đề Thi Môn Lịch Sử (NXB Giáo Dục 2010) - Nguyễn Xuân Trường, 206 Trang.pdf  7.19 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1ltJCjEGWpzGqZbIGIfG-ej3e9N1NTyHc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 31, 2020

Share This Page