DVD eBook Thư Viện - Tài Liệu Nghiệp Vụ Văn Thư + Lưu Trữ + Thư Viện

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Oct 9, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Thư Viện
  Ebook Chuyên đề Nghiệp Vụ Văn Thư
  131 Quyển | 4,5 GB

  --------------​
  Code:
  001  Biên Mục Chủ Đề (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Hồng Sinh, 93 Trang.pdf  1.93 MB
  002  Bản tin thư viện CNTT 2007.03.PDF  2.35 MB
  003  Bản tin thư viện CNTT 2007.08.PDF  4.47 MB
  004  Bản tin thư viện CNTT 2007.10.PDF  6.36 MB
  005  Bảng Phân Loại Thập Tiến Dewey Rút Gọn Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Huy Chương, 489 Trang.pdf  147.96 MB
  006  Bảng Phân Loại Tài Liệu Địa Chí (NXB Hà Nội 1993) - Lê Gia Hội, 250 Trang.pdf  3.65 MB
  007  Các Phương Tiện Liên Kết Và Tổ Chức Văn Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Chí Hòa, 291 Trang.pdf  119.55 MB
  008  Các Thư Viện Và Trung Tâm Thư Viện Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Thị Ngọc Thuần, 340 Trang.pdf  12.71 MB
  009  Các Thế Hệ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Cục Văn Thư Và Lưu Trữ Nhà Nước 1962-2012 (NXB Công An 2012) - Vũ Thị Minh Hương, 204 Trang.pdf  4.17 MB
  010  Cẩm Nang Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Thư Viện (NXB Lao Động 2009) - Quí Long, 557 Trang.pdf  136.41 MB
  011  Cẩm Nang Nghề Thư Viện (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Lê Văn Viết, 658 Trang.pdf  22.23 MB
  012  DDC23 Khung Phân Loại Thập Phân Dewey Ấn Bản 23 Tập 1 (NXB Hà Nội 2013) - Melvil Dewey, 878 Trang.pdf  39.80 MB
  013  DDC23 Khung Phân Loại Thập Phân Dewey Ấn Bản 23 Tập 2 (NXB Hà Nội 2013) - Melvil Dewey, 1346 Trang.pdf  149.37 MB
  014  DDC23 Khung Phân Loại Thập Phân Dewey Ấn Bản 23 Tập 3 (NXB Hà Nội 2013) - Melvil Dewey, 1182 Trang.pdf  41.58 MB
  015  DDC23 Khung Phân Loại Thập Phân Dewey Ấn Bản 23 Tập 4 (NXB Hà Nội 2013) - Melvil Dewey, 1020 Trang.pdf  105.25 MB
  016  Giáo Trình Biên Mục Mô Tả (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Vũ Văn Sơn, 268 Trang.pdf  56.92 MB
  017  Giáo Trình Biên Mục Mô Tả (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Vũ Văn Sơn, 292 Trang.pdf  8.97 MB
  018  Giáo Trình Kỹ Thuật Soạn Thảo Văn Bản (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Đăng Dung, 447 Trang.pdf  284.07 MB
  019  Giáo Trình Lập Kế Hoạch Bảo Quản Tài Liệu - Nhiều Tác Giả, 185 Trang.pdf  3.30 MB
  020  Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Nguyễn Văn Hậu, 149 Trang.pdf  35.10 MB
  021  Giáo Trình Pháp Chế Thư Viện-Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Bùi Loan Thùy, 341 Trang.pdf  7.92 MB
  022  Giáo Trình Seminar 1 (NXB Cần Thơ 2005) - Nguyễn Bảo Vệ, 69 Trang.pdf  1.27 MB
  023  Giáo Trình Soạn Thảo Văn Bản (NXB Xây Dựng 2004) - Nguyễn Thị Minh Hội, 208 Trang.PDF  91.65 MB
  024  Giáo Trình Thông Tin Thư Viện (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Thị Thu Hoài, 129 Trang.pdf  4.71 MB
  025  Giáo Trình Văn Thư (NXB Lao Động 2017) - Triệu Văn Cường, 367 Trang.pdf  79.97 MB
  026  Giáo Trình Văn Thư - Nhiều Tác Giả, 202 Trang.pdf  0.78 MB
  027  Hệ Thống Tìm Tin (NXB Tổng Hợp 2010) - Đoàn Phan Tân, 211 Trang.pdf  3.63 MB
  028  Hệ Thống Tìm Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Ngô Thanh Thảo, 111 Trang.pdf  1.28 MB
  029  Hệ Thống Tìm Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Đoàn Phan Tân, 208 Trang.pdf  3.46 MB
  030  Khung Phân Loại Thập Phân Dewey Rút Gọn (NXB Hà Nội 2006) - Melvil Dewey, 1131 Trang.pdf  12.39 MB
  031  Khổ Mẫu MARC 21 Cho Dữ Liệu Thư Mục Tập 1 (NXB Hà Nội 2004) - Nhiều Tác Giả, 454 Trang.pdf  11.49 MB
  032  Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học-Tăng Cường Công Tác Tiêu Chuẩn Hóa Trong Hoạt Động Thông Tin Tư Liệu (Hà Nội 2006) - Ts. Tạ Bá Hưng, 138 Trang.pdf  16.03 MB
  033  Kỹ Thuật Soạn Thảo Và Trình Bày Văn Bản (NXB Thống Kê 2007) - Vương Thị Kim Thanh, 264 Trang.pdf  91.33 MB
  034  LVTN-2010 - Một Số Biện Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Công Tác Văn Phòng.pdf  0.76 MB
  035  Lý Luận Và Phương Pháp Công Tác Văn Thư (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Vương Đình Quyền, 423 Trang.pdf  294.96 MB
  036  Lý Luận Và Thực Tiễn Công Tác Lưu Trữ Ở Liên Xô (NXB Hà Nội 1968) - Nhiều Tác Giả, 433 Trang.pdf  373.46 MB
  037  MARC 21 Rút Gọn Cho Dữ Liệu Thư Mục (NXB Hà Nội 2005) - Ths.Cao Minh Kiểm, 354 Trang.pdf  13.35 MB
  038  Mô Tả Nội Dung Tài Liệu Bằng Từ Khóa (NXB Hà Nội 2001) - Phan Huy Quế, 53 Trang.pdf  2.59 MB
  039  Một Chặng Đường Đào Tạo Và Nghiên Cứu Khoa Học Thông Tin Thư Viện (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Trần Thị Quý, 590 Trang.pdf  312.59 MB
  040  Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng (NXB Văn Hóa Thông Tin 2009) - Hoàng Giang, 228 Trang.pdf  56.44 MB
  041  Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Vũ Thị Phụng, 177 Trang.pdf  27.33 MB
  042  Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Vũ Thị Phụng, 177 Trang.pdf  28.49 MB
  043  Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Vũ Thị Phụng, 177 Trang.pdf  113.43 MB
  044  Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ (NXB Văn Hóa Thông Tin 2012) - Hoàng Lê Minh, 85 Trang.pdf  0.96 MB
  045  Nguyên Lý Và Nội Dung Cơ Bản Của Thư Viện Điện Tử (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Ts. Nguyễn Huy Chương, 151 Trang.pdf  2.91 MB
  046  Nhập Môn Khoa Học Thư Viện & Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Phan Văn, 169 Trang.pdf  9.81 MB
  047  Nhập Môn Khoa Học Thư Viện Và Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 1997) - Phan Văn, 231 Trang.pdf  149.19 MB
  048  Những Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Thông Dụng (NXB Thống Kê 2007) - Lê Thị Lan, 470 Trang.pdf  11.07 MB
  049  Pháp Lệnh Lưu Trữ Quốc Gia Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (NXB Chính Trị 2004) - Nhiều Tác Giả, 186 Trang.pdf  13.62 MB
  050  Phát Triển Vốn Tài Liệu Trong Thư Viện Và Cơ Quan Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phạm Văn Rính, 190 Trang.pdf  120.50 MB
  051  Phân Loại Tài Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Vũ Dương Thúy Ngà, 240 Trang.pdf  88.47 MB
  052  Phân Loại Và Tổ Chức Mục Lục Phân Loại (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Tạ Thị Thịnh, 254 Trang.pdf  96.04 MB
  053  Phép Biên Chép Sổ Sách Buôn Bán (NXB Cần Thơ 1924) - Đỗ Văn Y, 99 Trang.pdf  57.85 MB
  054  Phương Pháp Thiết Lập Biểu Ghi MARCH 21 Cho Tài Liệu (NXB Thông Tin 2010) - Nguyễn Quang, 135 Trang.pdf  3.02 MB
  055  Quy Tắc Mô Tả Tài Liệu Thư Viện (NXB Thông Tin Và Truyền Thông 2011) - Nguyễn Thị Kim Loan, 371 Trang.pdf  105.89 MB
  056  Quản Lý Thư Viện Và Trung Tâm Thông Tin (NXB Hà Nội 2002) - Nguyễn Tiến Hiển, 239 Trang.pdf  15.51 MB
  057  Quản Lý Thư Viện Và Trung Tâm Thông Tin (NXB Lao Động 2011) - Nguyễn Tiến Hiển, 236 Trang.pdf  16.11 MB
  058  Quản Trị Hành Chính Văn Phòng (NXB Thống Kê 2005) - Vũ Đình Quyền, 340 Trang.pdf  86.71 MB
  059  Quản Trị Văn Phòng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Nguyễn Hữu Tri, 272 Trang.pdf  62.66 MB
  060  Quản Trị Văn Phòng Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Văn Hàm, 306 Trang.pdf  92.86 MB
  061  Slide.Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ - Tâm Việt, 46 Trang.ppt  0.20 MB
  062  Slide.Nghiệp Vụ Lưu Trữ - Ts.Nguyễn Lệ Nhung, 55 Trang.ppt  4.70 MB
  063  Slide.Quản Trị Văn Phòng (Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2009) - Phạm Thị Minh Lan, 141 Trang.pdf  1.60 MB
  064  Soạn Thảo Văn Bản Và Công Tác Văn Thư Lưu Trữ (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Đồng Thị Thanh Phương, 248 Trang.pdf  84.67 MB
  065  Sách Chỉ Dẫn Các Phông, Sưu Tập Lưu Trữ Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I (NXB Văn Hóa Thông Tin 2001) - Ngô Thiếu Hiệu, 294 Trang.pdf  1.34 MB
  066  Sách Chỉ Dẫn Các Phông, Sưu Tập Lưu Trữ Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia II (NXB Tổng Hợp 2007) - Phạm Thị Huệ, 607 Trang.pdf  1.28 MB
  067  Sách Chỉ Dẫn Các Phông, Sưu Tập Lưu Trữ Bảo Quản Tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia III (NXB Hà Nội 2010) - Phạm Thị Bích Hải, 659 Trang.pdf  5.68 MB
  068  THCN.Giáo Trình Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Thư Viện Trong Các Trường Phổ Thông (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Thế Tuấn, 166 Trang.pdf  5.30 MB
  069  THCN.Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký (NXB Hà Nội 2005) - Ts.Lương Minh Việt, 256 Trang.pdf  14.64 MB
  070  THCN.Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng Thương Mại Tập 1 (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Hồng Hà, 246 Trang.pdf  8.81 MB
  071  THCN.Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký Văn Phòng Thương Mại Tập 2 (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Hồng Hà, 238 Trang.pdf  7.37 MB
  072  Thông Tin Di Động (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Trịnh Anh Vũ, 257 Trang.pdf  158.89 MB
  073  Thông Tin Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Phan Văn, 138 Trang.pdf  59.60 MB
  074  Thông Tin Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Đoàn Phan Tân, 388 Trang.pdf  26.20 MB
  075  Thông Tin Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Phan Văn, 140 Trang.pdf  7.03 MB
  076  Thông Tin Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đoàn Phan Tân, 338 Trang.pdf  48.35 MB
  077  Thông Tin Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đoàn Phan Tân, 390 Trang.pdf  25.28 MB
  078  Thông Tin Thư Mục Khoa Học Kỹ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Vũ Văn Nhật, 202 Trang.pdf  86.29 MB
  079  Thông Tin Thư Mục Khoa Học Kỹ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Vũ Văn Nhật, 204 Trang.pdf  7.09 MB
  080  Thư Viện Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Bùi Loan Thùy, 302 Trang.pdf  11.59 MB
  081  Thư Viện Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Yến Vân, 235 Trang.pdf  14.95 MB
  082  Thư Viện Tập San 1968-01.pdf  24.42 MB
  083  Thư Viện Tập San 1968-02.pdf  26.71 MB
  084  Thư Viện Tập San 1969-03.pdf  18.06 MB
  085  Thư Viện Tập San 1969-04.pdf  24.49 MB
  086  Thư Viện Tập San 1969-05+06.pdf  37.17 MB
  087  Thư Viện Tập San 1970-07.pdf  28.70 MB
  088  Thư Viện Tập San 1970-08+09.pdf  25.21 MB
  089  Thư Viện Tập San 1970-10.pdf  18.48 MB
  090  Thư Viện Tập San 1971-11.pdf  24.38 MB
  091  Thư Viện Tập San 1971-12+13.pdf  41.42 MB
  092  Thư Viện Tập San 1971-14.pdf  28.56 MB
  093  Thư Viện Tập San 1972-15.pdf  3.45 MB
  094  Thư Viện Tập San 1972-16+17.pdf  43.45 MB
  095  Thư Viện Tập San 1972-18.pdf  23.70 MB
  096  Thư Viện Tập San 1973-19.pdf  39.48 MB
  097  Thư Viện Tập San 1974-20.pdf  56.94 MB
  098  Thư Viện Tập San 1974-21.pdf  41.98 MB
  099  Thư Viện Tập San 1974-22.pdf  35.23 MB
  100  Thư Viện Tập San 1974-23.pdf  37.38 MB
  101  Thư Viện Tập San 1975-24.pdf  28.11 MB
  102  Thư Viện Tập San Số Đặc Biệt.pdf  28.37 MB
  103  Tin Học Hóa, Công Tác Văn Thư, Lưu Trữ Và Thư Viện (NXB Chính Trị 1995) - Dương Văn Khảm, 250 Trang.pdf  23.18 MB
  104  Tin Học Trong Hoạt Động Thông Tin Thư Viện (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đoàn Phan Tân, 298 Trang.pdf  30.55 MB
  105  Toán Học Trong Hoạt Động Thư Viện-Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đoàn Phan Tân, 319 Trang.pdf  126.51 MB
  106  Tra Cứu Thông Tin Trong Hoạt Động Thư Viện-Thông Tin (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trần Thị Bích Hồng, 295 Trang.pdf  83.59 MB
  107  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2000-01.pdf  16.75 MB
  108  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2000-02.pdf  14.42 MB
  109  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2000-03.pdf  14.96 MB
  110  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2000-04.pdf  10.46 MB
  111  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2001-01.pdf  14.85 MB
  112  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2001-02.pdf  13.09 MB
  113  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2001-03.pdf  13.67 MB
  114  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2001-04.pdf  10.73 MB
  115  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2002-02.pdf  16.47 MB
  116  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2002-03.pdf  12.27 MB
  117  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2002-04.pdf  18.58 MB
  118  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2003-01.pdf  14.50 MB
  119  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2003-02.pdf  12.35 MB
  120  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2003-03.pdf  9.86 MB
  121  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2004-03.pdf  3.46 MB
  122  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2005-01.pdf  3.15 MB
  123  Tạp Chí Thông Tin & Tư Liệu 2005-02.pdf  1.76 MB
  124  Tổng Quan Khoa Học Thông Tin Và Thư Viện (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Minh Hiệp, 211 Trang.pdf  13.80 MB
  125  Tự Động Hóa Trong Hoạt Động Thông Tin Thư Viện (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trần Thị Quý, 158 Trang.pdf  88.70 MB
  126  Văn Bản Pháp Luật Về Thư Viện (NXB Chính Trị 2004) - Nhiều Tác Giả, 126 Trang.pdf  9.74 MB
  127  Văn Bản Và Lưu Trữ Học Đại Cương (NXB Giáo Dục 1997) - Vương Đình Quyền, 161 Trang.pdf  79.01 MB
  128  Văn Kiện Tổng Kết 5 Năm Ứng Dụng CNTT Trong Hệ Thống Thư Viện Công Cộng 2000-2005.pdf  32.37 MB
  129  Xử Lý Thông Tin Trong Hoạt Động Thông Tin Thư Viện (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Trần Thị Quý, 229 Trang.pdf  99.65 MB
  130  ĐHĐL.Giáo Trình Bảo Tàng Học - Lê Minh Chiến, 95 Trang.pdf  0.72 MB
  131  Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Trong Đổi Mới Hoạt Động Thư Viện (NXB Thông Tin 2013) - Vương Toàn, 238 Trang.pdf  83.61 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qcILk1Jl1QjVuepL7qtEVuj5VgL7kkN0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 8, 2018

Share This Page