DVD eBook Thú Y - Tài Liệu Về Thuốc Và Phương Pháp Phòng Trị Bệnh Gia Súc Gia Cầm

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Aug 16, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Thú Y
  Tổng hợp eBook Chuyên đề Thú Y
  139 Quyển | 1,7 GB

  --------------​
  Code:
  001  100 Cách Diệt Chuột (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995) - Phạm Xương, 176 Trang.pdf  4.30 MB
  002  100 Câu Hỏi Và Đáp Quan Trọng Dành Cho Cán Bộ Thú Y Và Người Chăn Nuôi Gà (NXB Nông Nghiệp 2004) - Lê Văn Năm, 353 Trang.pdf  12.79 MB
  003  100 Câu Hỏi Về Bệnh Trong Chăn Nuôi Gia Súc Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2005) - Trần Minh Châu, 133 Trang.pdf  5.25 MB
  004  100 Câu Hỏi Đáp Về Bệnh Gia Súc-Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2012) - Bùi Quý Huy, 185 Trang.pdf  4.81 MB
  005  101 Câu Hỏi Về Bệnh Gia Súc (NXB Nông Nghiệp 2014) - Bùi Quý Huy, 111 Trang.pdf  0.78 MB
  006  109 Bệnh Gia Cầm Và Cách Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Trần Xuân Hạnh, 375 Trang.pdf  18.02 MB
  007  126 Câu Hỏi Đáp Về Bệnh Vật Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2011) - Bùi Quý Huy, 117 Trang.pdf  3.65 MB
  008  166 Câu Hỏi Đáp Về Bệnh Của Vật Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2006) - Bùi Quý Huy, 121 Trang.pdf  3.69 MB
  009  17 Bệnh Mới Của Lợn (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Phạm Sỹ Lăng, 144 Trang.pdf  2.47 MB
  010  4 Bệnh Nguy Hiểm Ở Vật Nuôi Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Hà Nội 2009) - Phạm Sỹ Lăng, 161 Trang.pdf  4.87 MB
  011  65 Loại Thuốc Thú Y Ngoại Nhập (NXB Đồng Nai 2001) - Nguyễn Xuân Bình, 131 Trang.pdf  11.02 MB
  012  66 Bệnh Gia Cầm Và Cách Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Xuân Bình, 153 Trang.pdf  16.95 MB
  013  70 Câu Hỏi Đáp Về Cúm Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Ngọc Huân, 49 Trang.pdf  10.26 MB
  014  81 Câu Hỏi Đáp Về Bệnh Cúm Gà (NXB Nông Nghiệp 2004) - Bùi Quý Huy, 40 Trang.pdf  8.64 MB
  015  81 Câu Hỏi-Đáp Về Bệnh Cúm Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2014) - Bùi Quý Huy, 32 Trang.pdf  3.96 MB
  016  Biện Pháp An Toàn Sinh Học Và Vệ Sinh Trong Phòng Chống Bệnh Cúm Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2007) - Lê Hồng Mận, 100 Trang.pdf  11.13 MB
  017  Biện Pháp Phòng Chống Các Bệnh Do Virut Từ Động Vật Lây Sang Người (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Quý Huy, 101 Trang.pdf  6.82 MB
  018  Bệnh Cá, Tôm, Cua, Lươn, Ếch, Ba Ba Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Thanh Hóa 2008) - Nguyễn Xuân Giao, 168 Trang.pdf  11.74 MB
  019  Bệnh Cúm Gia Cầm Và Biện Pháp Phòng Chống (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nhiều Tác Giả, 33 Trang.pdf  7.48 MB
  020  Bệnh Cầu Trùng Gia Súc Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2004) - Lê Văn Năm, 133 Trang.pdf  10.97 MB
  021  Bệnh Của Dê Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Quang Súc, 35 Trang.pdf  7.71 MB
  022  Bệnh Của Ngựa Ở Việt Nam Và Kỹ Thuật Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2008) - Phạm Sỹ Lăng, 139 Trang.pdf  34.82 MB
  023  Bệnh Của Tôm Nuôi Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2003) - Bùi Quang Tề, 112 Trang.pdf  11.78 MB
  024  Bệnh Của Vịt Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Xuân Bình, 99 Trang.pdf  5.76 MB
  025  Bệnh Do Chất Độc Ở Gia Súc Gia Cầm, Chó, Mèo Và Thú Cảnh (NXB Nông Nghiệp 2007) - Đậu Ngọc Hào, 137 Trang.pdf  4.82 MB
  026  Bệnh Dại Và Phòng Dại Cho Người Và Chó (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Ngọc Quế, 49 Trang.pdf  7.15 MB
  027  Bệnh Dịch Tả Lợn (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Phạm Hồng Sơn, 68 Trang.pdf  2.59 MB
  028  Bệnh Gia Cầm Tập 1-Các Bệnh Không Lây (NXB Nông Nghiệp 2000) - Võ Bá Thọ, 394 Trang.pdf  13.05 MB
  029  Bệnh Gia Cầm Việt Nam (NXB Hà Nội 2012) - Lê Văn Năm, 244 Trang.pdf  0.65 MB
  030  Bệnh Gia Súc Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2015) - Lê Văn Năm, 372 Trang.pdf  42.57 MB
  031  Bệnh Giun Tròn Của Vật Nuôi Ở Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2005) - Phan Địch Lân, 205 Trang.pdf  5.08 MB
  032  Bệnh Gumboro Ở Gà Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2004) - Lê Văn Năm, 78 Trang.pdf  13.80 MB
  033  Bệnh Học Thủy Sản (NXB Bắc Ninh 2006) - Bùi Quang Tề, 621 Trang.pdf  32.87 MB
  034  Bệnh Ký Sinh Trùng Của Vật Nuôi Và Thú Hoang Lây Sang Người Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Phước Tương, 277 Trang.pdf  8.66 MB
  035  Bệnh Ký Sinh Trùng Của Vật Nuôi Và Thú Hoang Lây Sang Người Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Nguyễn Phước Tương, 152 Trang.pdf  5.06 MB
  036  Bệnh Ký Sinh Trùng Ở Gia Cầm Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2001) - Phạm Sĩ Lăng, 160 Trang.pdf  6.63 MB
  037  Bệnh Ký Sinh Trùng Ở Đàn Dê Việt Nam (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phan Địch Lân, 216 Trang.pdf  18.07 MB
  038  Bệnh Lở Mồm Long Móng Và Các Biện Pháp Phòng, Chống (NXB Nông Nghiệp 2011) - Văn Đăng Kỳ, 101 Trang.pdf  3.55 MB
  039  Bệnh Marek Một Mô Hình Khối U Truyền Nhiễm (NXB Nông Nghiệp 2003) - Lê Văn Năm, 133 Trang.pdf  10.45 MB
  040  Bệnh Mới Phát Sinh Ở Lợn (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Xuân Bình, 44 Trang.pdf  10.52 MB
  041  Bệnh Mới Ở Gia Cầm Và Kỹ Thuật Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2005) - Phạm Sỹ Lăng, 238 Trang.pdf  38.13 MB
  042  Bệnh Ngã Nước Trâu Bò (NXB Nông Nghiệp 2000) - Phan Địch Lân, 130 Trang.pdf  8.00 MB
  043  Bệnh Ngã Nước Trâu Bò (NXB Nông Nghiệp 2004) - Phan Địch Lân, 205 Trang.pdf  13.64 MB
  044  Bệnh Ngã Nước Trâu Bò (NXB Nông Nghiệp 2005) - Phan Địch Lân, 204 Trang.pdf  20.04 MB
  045  Bệnh Phổ Biến Ở Bò Sữa (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Sỹ Lăng, 495 Trang.pdf  8.71 MB
  046  Bệnh Phổ Biến Ở Gà Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Nguyễn Quang Tuyên, 147 Trang.pdf  4.14 MB
  047  Bệnh Phổ Biến Ở Lợn Và Biện Pháp Phòng Trị Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Sĩ Lăng, 162 Trang.pdf  7.41 MB
  048  Bệnh Phổ Biến Ở Lợn Và Biện Pháp Phòng Trị Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Sĩ Lăng, 192 Trang.pdf  6.95 MB
  049  Bệnh Quan Trọng Của Gà Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2008) - Trần Văn Bình, 95 Trang.pdf  2.13 MB
  050  Bệnh Quan Trọng Của Lợn Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2008) - Trần Văn Bình, 130 Trang.pdf  2.84 MB
  051  Bệnh Quan Trọng Giữa Người Và Vật Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2009) - Phạm Sỹ Lăng, 157 Trang.pdf  5.54 MB
  052  Bệnh Sinh Sản Gia Súc (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Hữu Ninh, 265 Trang.pdf  13.55 MB
  053  Bệnh Thường Gặp Ở Bò Sữa Việt Nam Và Kỹ Thuật Phòng Trị Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Sỹ Lăng, 160 Trang.pdf  7.80 MB
  054  Bệnh Thường Gặp Ở Chó Mèo Và Cách Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2004) - Vương Đức Chất, 167 Trang.pdf  10.32 MB
  055  Bệnh Thường Gặp Ở Cá Trắm Cỏ Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Quang Tề, 234 Trang.pdf  9.58 MB
  056  Bệnh Truyền Lây Từ Động Vật Sang Người (NXB Nông Nghiệp 2015) - Phạm Sỹ Lăng, 366 Trang.pdf  46.96 MB
  057  Bệnh Trâu Bò Ở Việt Nam Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2000) - Phạm Sĩ Lăng, 259 Trang.pdf  13.03 MB
  058  Bệnh Đơn Bào Ký Sinh Ở Vật Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2006) - Phạm Sỹ Lăng, 185 Trang.pdf  5.56 MB
  059  Bệnh Đậu Cừu Đậu Dê (NXB Nông Nghiệp 2007) - Lê Anh Phụng, 44 Trang.pdf  20.80 MB
  060  Bệnh Ở Gà Và Phương Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Trọng Kim, 85 Trang.pdf  2.79 MB
  061  Bệnh Ở Lợn Nái Và Lợn Con (NXB Nông Nghiệp 1999) - Đào Trọng Đạt, 334 Trang.pdf  16.44 MB
  062  Bệnh Ở Lợn Và Phương Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Trọng Kim, 138 Trang.pdf  1.76 MB
  063  Bệnh Ở Trâu Bò Và Phương Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2009) - Nguyễn Trọng Kim, 87 Trang.pdf  16.60 MB
  064  Bổ Sung Vitamin C Chống Stress Cho Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2010) - Bùi Hữu Đoàn, 74 Trang.pdf  2.39 MB
  065  Chẩn Đoán Bệnh Và Bệnh Nội Khoa Thú Y (NXB Giáo Dục 2008) - Phạm Ngọc Thạch, 322 Trang.pdf  25.11 MB
  066  Chẩn Đoán Bệnh Động Vật Theo Kỹ Thuật Sinh Học Phân Tử (NXB Nông Nghiệp 2014) - Nguyễn Ngọc Hải, 304 Trang.pdf  27.89 MB
  067  Các Bệnh Ký Sinh Trùng Và Bệnh Nội Sản Khoa Thường Gặp Ở Lợn Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2006) - Phạm Sỹ Lăng, 149 Trang.pdf  35.83 MB
  068  Các Lưu Ý Khi Sử Dụng Thuốc Thú Y (NXB Nông Nghiệp 2004) - Nguyễn Như Pho, 37 Trang.pdf  7.07 MB
  069  Công Tác Thú Y Trong Chăn Nuôi Lợn (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Nguyễn Ngọc Phục, 80 Trang.pdf  4.12 MB
  070  Cẩm Nang Kỹ Thuật Thụ Tinh Nhân Tạo Gia Súc Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Thiện, 189 Trang.pdf  68.73 MB
  071  Dịch Tễ Học Thú Y Ứng Dụng (NXB Nông Nghiệp 2013) - Nguyễn Văn Long, 257 Trang.pdf  11.02 MB
  072  Hướng Dẫn Phòng Chống Bệnh Cúm Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2007) - Bùi Quý Huy, 178 Trang.pdf  10.37 MB
  073  Hướng Dẫn Phòng Chống Bệnh Nhiệt Thán Và Lở Mồm Long Móng (NXB Nông Nghiệp 2008) - Bùi Quý Huy, 145 Trang.pdf  3.13 MB
  074  Hướng Dẫn Phòng Chống Các Bệnh Do Vi Khuẩn Chlamydia Và Rickettsia Từ Động Vật Lây Sang Người (NXB Nông Nghiệp 2002) - Bùi Quý Huy, 161 Trang.pdf  8.23 MB
  075  Hướng Dẫn Phòng Trị Bệnh Ký Sinh Trùng Bệnh Nội Khoa Và Nhiễm Độc Ở Bò Sữa (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Sỹ Lăng, 297 Trang.pdf  6.47 MB
  076  Hướng Dẫn Phòng Trị Bệnh Lao Ở Người Và Gia Súc (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Ngọc Quế, 101 Trang.pdf  2.93 MB
  077  Hướng Dẫn Phòng Và Trị Bệnh Lợn Cao Sản (NXB Nông Nghiệp 1999) - Lê Văn Năm, 226 Trang.pdf  4.96 MB
  078  Hướng Dẫn Thiến Gia Súc Gia Cầm (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2000) - Nguyễn Khắc Thi, 43 Trang.pdf  6.42 MB
  079  Hướng Dẫn Thực Hành Chăn Nuôi Thú Y (NXB Nông Nghiệp 2014) - Phùng Quốc Quảng, 82 Trang.pdf  4.92 MB
  080  Hướng Dẫn Điều Trị Các Bệnh Gà (NXB Lao Động Xã Hội 2001) - Lê Hồng Mận, 103 Trang.pdf  5.52 MB
  081  Hướng Dẫn Điều Trị Các Bệnh Lợn (NXB Đà Nẵng 2000) - Trương Lăng, 100 Trang.pdf  8.29 MB
  082  Hướng Dẫn Điều Trị Một Số Bệnh Thủy Cầm (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Trần Văn Bình, 117 Trang.pdf  5.94 MB
  083  Học Nghề Thú Y (NXB Hà Nội 2010) - Phạm Sỹ Lăng, 214 Trang.pdf  8.90 MB
  084  Hỏi Và Đáp Về Bệnh Của Vật Nuôi (NXB Nông Nghiệp 2007) - Bùi Quý Huy, 265 Trang.pdf  8.59 MB
  085  Hội Chứng Rối Loạn Sinh Sản Và Hô Hấp (Bệnh Tai Xanh) và Bệnh Liên Cầu Khuẩn ở Lợn (NXB Nông Nghiệp 2008) - Phạm Sỹ Lăng, 105 Trang.pdf  9.85 MB
  086  Hội Chứng Rối Loạn Sinh Sản, Hô Hấp Ở Lợn Và Các Văn Bản Chỉ Đạo, Hướng Dẫn Phòng Chống (NXB Nông Nghiệp 2007) - Văn Đăng Kỳ, 44 Trang.pdf  4.86 MB
  087  Khoa Học Về Thú Thí Nghiệm (NXB Nông Nghiệp 2014) - Võ Văn Ninh, 84 Trang.pdf  31.70 MB
  088  Kháng Sinh Trong Thú Y (NXB Trẻ 2000) - Võ Văn Minh, 138 Trang.pdf  7.95 MB
  089  Kháng Sinh Trong Thú Y (NXB Đà Nẵng 2007) - Võ Văn Minh, 174 Trang.pdf  41.20 MB
  090  Kiểm Soát Bệnh Viêm Vú Trong Chăn Nuôi Bò Sữa (NXB Vinamilk 2007) - Vương Ngọc Long, 46 Trang.pdf  1.40 MB
  091  Ký Sinh Trùng Và Bệnh Ký Sinh Trùng Ở Vật Nuôi (NXB Hồng Đức 2013) - Phương Chi, 145 Trang.pdf  3.53 MB
  092  Kỹ Thuật Chẩn Đoán Và Phòng Trị Bệnh Cho Gia Súc, Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2006) - Phạm Ngọc Thạch, 123 Trang.pdf  2.25 MB
  093  Kỹ Thuật Phòng Chống Bệnh Lở Mồm Long Móng Và Nhiệt Thán Ở Gia Súc (NXB Nông Nghiệp 2004) - Văn Đăng Kỳ, 41 Trang.pdf  11.89 MB
  094  Kỹ Thuật Sử Dụng Vacxin Phòng Bệnh Cho Vật Nuôi (NXB Hà Nội 2010) - Phạm Sỹ Lăng, 145 Trang.pdf  7.28 MB
  095  Kỹ Thuật Thụ Tinh Nhân Tạo Vật Nuôi (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Đào Đức Thà, 133 Trang.pdf  23.57 MB
  096  Một Số Bệnh Mới Do Ký Sinh Trùng, Nấm Và Độc Tố Nấm, Bệnh Sinh Sản Ở Gia Súc Gia Cầm Nhập Nội (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Sỹ Lăng, 152 Trang.pdf  7.05 MB
  097  Một Số Bệnh Mới Do Vi Khuẩn Và Mycoplasma Ở Gia Súc-Gia Cầm Nhập Nội Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Sỹ Lăng, 185 Trang.pdf  5.11 MB
  098  Một Số Bệnh Mới Do Virut Ở Gia Súc Gia Cầm Nhập Nội Và Biện Pháp Phòng Trị (NXB Nông Nghiệp 2002) - Phạm Sỹ Lăng, 220 Trang.pdf  5.19 MB
  099  Một Số Bệnh Nội Khoa Và Ký Sinh Trùng Thường Gặp Ở Bò Và Bò Sữaị (NXB Lao Động 2005) - Lê Văn Tạo, 151 Trang.pdf  9.03 MB
  100  Một Số Bệnh Phổ Biến Ở Gia Súc Gia Cầm Và Biện Pháp Phòng Trị Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nguyễn Hùng Nguyệt, 167 Trang.pdf  4.93 MB
  101  Một Số Bệnh Quan Trọng Của Gà (NXB Nông Nghiệp 1997) - Nguyễn Hữu Vũ, 106 Trang.pdf  6.23 MB
  102  Một Số Bệnh Quan Trọng Gây Hại Cho Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2008) - Phạm Sỹ Lăng, 281 Trang.pdf  80.46 MB
  103  Một Số Bệnh Quan Trọng Gây Hại Cho Trâu Bò (NXB Nông Nghiệp 2008) - Phạm Sỹ Lăng, 284 Trang.pdf  169.01 MB
  104  Một Số Bệnh Quan Trọng Ở Trâu Bò (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Hữu Vũ, 152 Trang.pdf  15.45 MB
  105  Một Số Bệnh Trên Heo Và Cách Điều Trị Tập 1 (NXB Hà Nội 2006) - Nhiều Tác Giả, 30 Trang.pdf  3.89 MB
  106  Một Số Vấn Đề Sinh Sản Ở Bò Sữa Và Phương Pháp Phòng Trị (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Tăng Xuân Lưu, 67 Trang.pdf  12.86 MB
  107  Ngoại Khoa Thú Y (NXB Giáo Dục 2008) - Vũ Như Quán, 242 Trang.pdf  6.57 MB
  108  Những Bệnh Thường Gặp Ở Gia Súc Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 2000) - Đặng Minh Nhật, 189 Trang.pdf  5.95 MB
  109  Những Bệnh Truyền Lan Giữa Người Và Gia Súc (NXB Trẻ 2001) - Võ Văn Ninh, 89 Trang.pdf  2.59 MB
  110  Những Bệnh Truyền Lan Giữa Người Và Gia Súc (NXB Trẻ 2003) - Võ Văn Ninh, 89 Trang.pdf  14.77 MB
  111  Những Bệnh Truyền Lan Giữa Người Và Gia Súc (NXB Đà Nẵng 2007) - Võ Văn Ninh, 129 Trang.pdf  11.27 MB
  112  Những Bệnh Truyền Nhiễm Thường Gặp Ở Bò Và Bò Sữa Cách Phòng Trị (NXB Lao Động Xã Hội 2004) - Lê Văn Tạo, 133 Trang.pdf  7.63 MB
  113  Phòng & Trị Một Số Bệnh Thường Gặp Ở Gia Súc Gia Cầm (NXB Lao Động 2004) - Nguyễn Văn Thanh, 151 Trang.pdf  21.05 MB
  114  Phòng Chống Các Bệnh Từ Động Vật Lây Sang Người (NXB Nông Nghiệp 2007) - Bùi Quý Huy, 240 Trang.pdf  19.56 MB
  115  Phòng Trị Bệnh Ký Sinh Trùng Cho Gà Nuôi Gia Đình (NXB Nông Nghiệp 2003) - Dương Công Thuận, 121 Trang.pdf  6.41 MB
  116  Phòng Trị Bệnh Lợn Nái, Lợn Con, Lợn Thịt (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Xuân Bình, 123 Trang.pdf  11.64 MB
  117  Phòng Trị Một Số Bệnh Thường Gặp Trong Thú Y Bằng Thuốc Nam (NXB Nông Nghiệp 2004) - Đoàn Thị Kim Dung, 188 Trang.pdf  8.18 MB
  118  Phòng Và Trị Bệnh Lợn Nái Để Sản Xuất Lợn Thịt Siêu Nạc Xuất Khẩu (NXB Nông Nghiệp 2002) - Đoàn Thị Kim Dung, 95 Trang.pdf  21.57 MB
  119  Phòng Và Trị Một Số Bệnh Thường Gặp Ở Động Vật (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2002) - Nhiều Tác Giả, 154 Trang.pdf  6.95 MB
  120  Phòng, Chống Bệnh Nhiệt Thán và Lở Mồm Long Móng (NXB Nông Nghiệp 2007) - Bùi Quý Huy, 144 Trang.pdf  9.92 MB
  121  Số Tay Thầy Thuốc Thú Y Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2008) - Phạm Sỹ Lăng, 141 Trang.pdf  2.62 MB
  122  Sổ Tay Cán Bộ Thú Y Cơ Sở (NXB Nông Nghiệp 2004) - Cao Văn Mão, 161 Trang.pdf  6.91 MB
  123  Sổ Tay Cán Bộ Thú Y Cơ Sở (NXB Nông Nghiệp 2005) - Cao Văn Mão, 161 Trang.pdf  5.25 MB
  124  Sổ Tay Khám Chữa Bệnh Cho Dê (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nguyễn Quang Sức, 109 Trang.pdf  7.47 MB
  125  Sổ Tay Thú Y Viên Cơ Sở (NXB Hà Nội 2009) - Phạm Sỹ Lăng, 192 Trang.pdf  5.58 MB
  126  Sổ Tay Điều Trị Một Số Bệnh Phổ Biến Ở Vật Nuôi (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Phạm Sỹ Lăng, 103 Trang.pdf  3.76 MB
  127  Sử Dụng Hiệu Quả Đông Dược Trong Chăn Nuôi (NXB Đồng Nai 2000) - Thúy Hường, 107 Trang.pdf  10.75 MB
  128  Sử Dụng Thuốc Và Biệt Dược Thú Y Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Phước Tương, 352 Trang.pdf  9.93 MB
  129  Sử Dụng Thuốc Và Biệt Dược Thú Y Tập 2 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Phước Tương, 318 Trang.pdf  14.87 MB
  130  Sử Dụng Thuốc Và Biệt Dược Thú Y Tập 3 (NXB Nông Nghiệp 2000) - Nguyễn Phước Tương, 438 Trang.pdf  12.63 MB
  131  Sử Dụng Đông Dược Trong Chăn Nuôi Và Trị Bệnh (NXB Đồng Nai 1999) - Thúy Hường, 108 Trang.pdf  0.80 MB
  132  Thuốc Nam Chữa Bệnh Gia Súc Gia Cầm (NXB Nông Nghiệp 1978) - Nguyễn Hữu Nhạ, 146 Trang.pdf  43.24 MB
  133  Thuốc Thú Y Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 1985) - Nguyễn Hữu Ninh, 259 Trang.pdf  42.63 MB
  134  Thuốc Điều Trị Và Vacxin Sử Dụng Trong Thú Y (NXB Nông Nghiệp 1997) - Phạm Sỹ Lăng, 177 Trang.pdf  0.58 MB
  135  Thuốc Điều Trị và Vacxin Sử Dụng Trong Thú Y (NXB Nông Nghiệp 1999) - Phạm Sĩ Lăng, 231 Trang.pdf  9.50 MB
  136  Thụ Tinh Nhân Tạo & Chăm Sóc Cho Heo (NXB Mũi Cà Mau 2004) - Nguyễn Huy Hoàng, 71 Trang.pdf  14.43 MB
  137  Thụ Tinh Nhân Tạo Cho Gia Súc Gia Cầm (NXB Lao Động Xã Hội 2003) - Nguyễn Tấn Anh, 118 Trang.pdf  7.21 MB
  138  Tổng Quan Nhanh Về Dịch Cúm Gà Tại Châu Á Năm 2004 (NXB Hà Nội 2004) - Bộ Khoa Học, 30 Trang.pdf  11.48 MB
  139  Vacxin Thú Y Và Hướng Dẫn Sử Dụng (NXB Văn Hóa Thông Tin 2012) - Phạm Sỹ Lăng, 152 Trang.pdf  2.63 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i5m86ISSQX_tVPbmc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 21, 2020

Share This Page