DVD eBook Trắc Địa - Tổng Hợp Tài Liệu Quan Trắc + Địa Chất + Thông Tin Địa Lý

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Oct 9, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Trắc Địa
  Ebook Chuyên đề Kỹ Thuật Đắc Địa
  108 Quyển | 5,0 GB

  --------------​
  Code:
  001  96 TCN 43-90_Qui Phạm Đo Vẽ Bản Đồ Địa Hình.pdf  3.31 MB
  002  Bài Giảng Cơ Học Đất - Nhiều Tác Giả, 151 Trang.pdf  8.23 MB
  003  Bài Giảng Môn Trắc Đạc - Bùi Quang Tuyến, 151 Trang.pdf  1.61 MB
  004  Bài Tập Địa Kỹ Thuật (NXB Xây Dựng 2010) - Trần Thanh Giám, 231 Trang.pdf  11.06 MB
  005  Bản Đồ Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Hoàng Phương Nga, 422 Trang.pdf  201.72 MB
  006  Bản Đồ Địa Hình (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nhữ Thị Xuân, 302 Trang.pdf  186.20 MB
  007  Bản Đồ Địa Hình (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nhữ Thị Xuân, 302 Trang.pdf  185.82 MB
  008  Các Phân Vị Địa Tầng Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Tống Duy Thanh, 519 Trang.pdf  404.68 MB
  009  Công Nghệ Viễn Thám - Phạm Vọng Thành, 139 Trang.pdf  1.60 MB
  010  Cơ Học Đất (NXB Xây Dựng 2006) - Phan Hồng Quân, 266 Trang.pdf  19.78 MB
  011  Cơ Sở Thổ Nhưỡng Và Địa Lý Thổ Nhưỡng (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phạm Quang Tuấn, 177 Trang.pdf  141.80 MB
  012  Cơ Sở Tính Toán Cầu Chịu Tải Trọng Của Động Đất (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Viết Trung, 157 Trang.pdf  37.72 MB
  013  Cơ Sở Địa Chất Đệ Tứ Trong Nghiên Cứu Địa Mạo (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Đức Khả, 209 Trang.pdf  30.50 MB
  014  Cẩm Nang Dùng Cho Kỹ Sư Địa Kỹ Thuật (NXB Xây Dựng 2004) - Trần Văn Việt, 557 Trang.pdf  17.11 MB
  015  Cẩm Nang Dùng Cho Kỹ Sư Địa Kỹ Thuật (NXB Xây Dựng 2010) - Trần Văn Việt, 541 Trang.pdf  25.81 MB
  016  Cẩm Nang Địa Chất, Tìm Kiếm & Thăm Dò Khoán Sản Rắn (NXB Xây Dựng 2006) - Đặng Xuân Phong, 294 Trang.pdf  63.02 MB
  017  Cổ Sinh Vật Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Tạ Hòa Phương, 278 Trang.pdf  81.68 MB
  018  Giám Sát Công Tác Trắc Địa Xây Dựng Công Trình Đường - Ks.Nguyễn Tấn Lộc, 32 Trang.pdf  0.93 MB
  019  Giáo Trình Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (NXB Nông Nghiệp 2005) - Trần Thị Băng Tâm, 165 Trang.pdf  5.05 MB
  020  Giáo Trình Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (NXB Nông Nghiệp 2013) - Trần Thị Băng Tâm, 164 Trang.pdf  5.02 MB
  021  Giáo Trình Hệ Thống Thông Tin Địa Lý - Nhiều Tác Giả, 122 Trang.pdf  4.23 MB
  022  Giáo Trình Khoa Học Trái Đất (NXB Giáo Dục 2008) - Lưu Đức Hải, 318 Trang.pdf  25.07 MB
  023  Giáo Trình Khoa Học Trái Đất (NXB Giáo Dục 2009) - Lưu Đức Hải, 317 Trang.pdf  185.92 MB
  024  Giáo Trình Khoa Học Trái Đất (NXB Giáo Dục 2010) - Lưu Đức Hải & Trần Nghi, 316 Trang.pdf  393.93 MB
  025  Giáo Trình Phương Pháp Thăm Dò Mỏ Khoáng Sản - Đồng Văn Nhì, 203 Trang.pdf  1.13 MB
  026  Giáo Trình Thực Tập Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS - Võ Quang Minh, 123 Trang.pdf  4.28 MB
  027  Giáo Trình Thực Tập Môn Hệ Thống Thông Tin Địa Lý - Nhiều Tác Giả, 41 Trang.pdf  1.48 MB
  028  Giáo Trình Trắc Địa (NXB Nông Nghiệp 1999) - Nguyễn Trọng Tuyền, 215 Trang.pdf  4.82 MB
  029  Giáo Trình Trắc Địa (NXB Nông Nghiệp 2005) - Nguyễn Đức Huy, 144 Trang.pdf  3.71 MB
  030  Giáo Trình Trắc Địa (NXB Nông Nghiệp 2012) - Huỳnh Văn Chương, 222 Trang.pdf  47.33 MB
  031  Giáo Trình Trắc Địa Cơ Sở Phần 1 (NXB Nông Nghiệp 2008) - Vũ Thị Thanh Thủy, 137 Trang.pdf  10.98 MB
  032  Giáo Trình Trắc Địa Cơ Sở Phần 1 (NXB Nông Nghiệp 2008) - Vũ Thị Thanh Thủy, 140 Trang.pdf  5.87 MB
  033  Giáo Trình Trắc Địa Ảnh Viễn Thám (NXB Nông Nghiệp 2007) - Đàm Xuân Hoàn, 117 Trang.pdf  3.35 MB
  034  Giáo Trình Viễn Thám - Nguyễn Khắc Thời, 121 Trang.pdf  3.95 MB
  035  Giáo Trình Địa Chất Cơ Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Tống Duy Thanh, 310 Trang.pdf  416.85 MB
  036  Giáo Trình Địa Chất Cơ Sở (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Tống Duy Thanh, 312 Trang.pdf  21.73 MB
  037  Giáo Trình Địa Chất Cấu Tạo (NXB Xây Dựng 2001) - Lê Như Lai, 346 Trang.pdf  11.37 MB
  038  Giáo Trình Địa Chất Đại Cương Và Địa Chất Lịch Sử (NXB Đại Học Sư Phạm 2010) - Phùng Ngọc Đĩnh, 212 Trang.pdf  86.56 MB
  039  Giáo Trình Địa Kỹ Thuật - Ts.Robert D.Holtz, 308 Trang.pdf  12.83 MB
  040  Hoạt Động Magma Và Sinh Khoáng Nội Mảng Miền Bắc Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2011) - Trần Trọng Hòa, 312 Trang.pdf  30.17 MB
  041  Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Envi 4.3 - Nguyễn Quang Tuấn, 14 Trang.pdf  2.24 MB
  042  Hướng Dẫn Thực Hành Trắc Địa Đại Cương (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Phạm Văn Chuyên, 157 Trang.pdf  6.13 MB
  043  Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Giải Bài Tập Trắc Địa Đại Cương (NXB Xây Dựng 2011) - Phạm Văn Chuyên, 190 Trang.pdf  14.07 MB
  044  Khảo Sát Địa Chất Để Thiết Kế Các Loại Công Trình (NXB Xây Dựng 2010) - Nguyễn Uyên, 382 Trang.pdf  45.62 MB
  045  Kiến Tạo Vật Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Văn Vượng, 232 Trang.pdf  109.98 MB
  046  Kỹ Thuật Tính Toán Trong Trắc Địa Bản Đồ (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Nguyễn Đức Minh, 240 Trang.pdf  3.12 MB
  047  Lý Thuyết Thế Trong Địa Vật Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 1997) - Trần Văn Nhạc, 88 Trang.pdf  1.20 MB
  048  Phân Tích Nhiệt Các Khoáng Vật Trong Mẫu Địa Chất (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2001) - Âu Duy Thành, 143 Trang.pdf  35.13 MB
  049  Phương Pháp Nghiên Cứu Địa Mạo (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Vi Dân, 328 Trang.pdf  64.29 MB
  050  Phương Pháp Trọng Lực Trong Địa Vật Lý (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Trần Văn Nhạc, 294 Trang.pdf  7.92 MB
  051  Quan Trắc Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trương Mạnh Tiến, 155 Trang.pdf  91.99 MB
  052  Quy Phạm Địa Tầng Việt Nam (NXB Cục Địa Chất 1994) - Tống Duy Thanh, 79 Trang.pdf  1.17 MB
  053  Slide.Cấu Tạo Địa Chất - Hạm Hữu Sy, 139 Trang.ppt  34.34 MB
  054  Slide.Đánh Giá Đất Đai - Nguyễn Du, 163 Trang.pdf  4.22 MB
  055  Sổ Tay Cán Bộ Địa Chính-Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (NXB Tài Chính 2006) - Vũ Ngọc Kích, 207 Trang.pdf  11.36 MB
  056  THCN.Giáo Trình Đo Đạc Địa Chính (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Trọng San, 412 Trang.pdf  93.44 MB
  057  Thực Hành Thông Tin Địa Lý Mapinfo 9, ArcView GIS (NXB Nông Nghiệp 2010) - Vũ Minh Tuấn, 311 Trang.pdf  8.22 MB
  058  Thực Hành Địa Chất (NXB Đại Học Quốc Gia 1996) - Phùng Văn Đĩnh, 148 Trang.pdf  51.72 MB
  059  Thực Tập GIS Quản Lý Dữ Liệu - Võ Quang Minh, 42 Trang.pdf  1.60 MB
  060  Thực Tập Và Bài Tập Địa Chất Công Trình (NXB Xây Dựng 2011) - Nguyễn Uyên, 378 Trang.pdf  51.75 MB
  061  Tiến Hóa Và Động Lực Hệ Đàm Phá Tam Giang-Cầu Hai (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2010) - Trần Đức Thạnh, 246 Trang.pdf  27.03 MB
  062  Toán Ứng Dụng Trong Địa Chất (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đặng Mai, 233 Trang.pdf  65.52 MB
  063  Trường Địa Từ Và Kết Quả Khảo Sát Tại Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Thị Kim Thoa, 348 Trang.pdf  115.70 MB
  064  Trắc Địa (NXB Giáo Dục 1992) - Đỗ Hữu Hinh, 263 Trang.pdf  48.44 MB
  065  Trắc Địa (NXB Xây Dựng 2011) - Nguyễn Quang Tác, 241 Trang.pdf  25.84 MB
  066  Trắc Địa (NXB Xây Dựng 2012) - Phạm Văn Chuyên, 252 Trang.pdf  20.28 MB
  067  Trắc Địa Quy Hoạch Đường Và Đô Thị (NXB Xây Dựng 2010) - Vũ Thặng, 271 Trang.pdf  8.75 MB
  068  Trắc Địa Xây Dựng Thực Hành (NXB Xây Dựng 2011) - Vũ Thặng, 310 Trang.pdf  27.13 MB
  069  Trắc Địa Đại Cương (NXB Giao Thông Vận Tải 2002) - Phạm Văn Chuyên, 317 Trang.pdf  6.93 MB
  070  Trắc Địa Đại Cương (NXB Giao Thông Vận Tải 2009) - Võ Chí Mỹ, 134 Trang.pdf  2.20 MB
  071  Trắc Địa Đại Cương (NXB Xây Dựng 2001) - Trần Văn Quảng, 216 Trang.pdf  5.75 MB
  072  Trắc Địa Đại Cương (NXB Xây Dựng 2005) - Hoàng Xuân Thành, 287 Trang.pdf  10.11 MB
  073  Trắc Địa Đại Cương (NXB Xây Dựng 2010) - Phạm Văn Chuyên, 269 Trang.pdf  22.45 MB
  074  Trắc Địa Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nguyễn Tấn Lộc, 209 Trang.pdf  8.24 MB
  075  Trắc Địa Ứng Dụng (NXB Xây Dựng 2010) - Nguyễn Thế Thận, 390 Trang.pdf  41.12 MB
  076  Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Địa Lý (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Viện Địa Lý, 584 Trang.pdf  20.58 MB
  077  Tính Toán Trắc Địa Và Cơ Sở Dữ Liệu (NXB Giáo Dục 2005) - Hoàng Ngọc Hà, 222 Trang.pdf  17.77 MB
  078  Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS Và Phần Mềm MapInfo 4.0 (NXB Xây Dựng 2005) - Nguyên Thế Thận, 208 Trang.pdf  33.60 MB
  079  Viễn Thám & Địa Tin Học 2008-04.pdf  4.34 MB
  080  Viễn Thám & Địa Tin Học 2008-05.pdf  6.48 MB
  081  Viễn Thám & Địa Tin Học 2009-06.pdf  5.93 MB
  082  Viễn Thám Ứng Dụng - Nhiều Tác Giả, 122 Trang.pdf  0.94 MB
  083  Xói Mòn Đất Hiện Đại Và Các Biện Pháp Chống Xói Mòn (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Quang Mỹ, 275 Trang.pdf  176.62 MB
  084  ĐHLN.Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Gis - Chu Ngọc Thuần, 91 Trang.doc  6.78 MB
  085  ĐHMO.Địa Chất Thống Kê - Trương Xuân Luận, 39 Trang.pdf  0.89 MB
  086  ĐHNN.Giáo Trình Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (NXB Hà Nội 2006) - Trần Thị Băng Tâm, 140 Trang.pdf  5.89 MB
  087  ĐHNN.Giáo Trình Thực Tập Trắc Địa 1 (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Khắc Thời, 62 Trang.pdf  2.14 MB
  088  ĐHNN.Giáo Trình Địa Chất (NXB Hà Nội 2007) - Hoàng Văn Mùa, 77 Trang.pdf  2.91 MB
  089  ĐHNN.Phân Loại Đất & Xây Dựng Bản Đồ Đất (NXB Hà Nội 2007) - Đỗ Nguyên Hải, 109 Trang.pdf  3.48 MB
  090  ĐHNN.Trắc Địa (NXB Hà Nội 2007) - Đàm Xuân Hoàn, 199 Trang.pdf  3.21 MB
  091  ĐHQG.Phần Mềm Acview GIS (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Hồng Phương, 96 Trang.pdf  2.12 MB
  092  ĐHQN.Giáo Trình Hệ Thống Hồ Sơ Địa Chính (NXB Quy Nhơn 2009) - Nguyễn Trọng Đợi, 110 Trang.pdf  1.12 MB
  093  ĐHQN.Giáo Trình Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương (NXB Quy Nhơn 2010) - Nguyễn Hữu Xuân, 210 Trang.pdf  5.30 MB
  094  ĐHSP.Bản Đồ Học Đại Cương - Lâm Quang Đốc.zip  55.40 MB
  095  ĐHTL.Trắc Địa Đại Cương (NXB Xây Dựng 2005) - Hoàng Xuân Thành, 290 Trang, 290 Trang.pdf  21.73 MB
  096  ĐHĐN.Cơ Học Đất (NXB Xây Dựng 2003) - Lê Xuân Mai, 289 Trang.pdf  5.20 MB
  097  ĐHĐN.Giáo Trình Trắc Địa (NXB Đà Nẵng 2006) - Lê Văn Định, 89 Trang.pdf  2.41 MB
  098  ĐTKH.Nghiên Cứu Đánh Giá Tai Biến Lũ Quét-Lũ Bùn Đá Các Tỉnh Miền Núi Phía Bắc.pdf  5.00 MB
  099  Đại Địa Chấn Và Sóng Thần Phía Đông Nhật Bản - Hà Ngọc Tuấn, 33 Trang.pdf  1.60 MB
  100  Địa Chấn Học Và Động Đất Tại Việt Nam (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Phạm Văn Thục, 385 Trang.pdf  69.82 MB
  101  Địa Chất Công Trình (NXB Xây Dựng 2011) - Nguyễn Uyên, 286 Trang.pdf  13.04 MB
  102  Địa Chất Cấu Tạo Và Vẽ Bản Đồ Địa Chất (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Tạ Trọng Thắng, 299 Trang.pdf  177.08 MB
  103  Địa Chất Đại Cương (NXB Giáo Dục 1992) - Trần Anh Châu, 274 Trang.pdf  8.30 MB
  104  Địa Chất Đới Bờ (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trịnh Lê Hà, 314 Trang.pdf  28.14 MB
  105  Địa Hoá Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Đặng Trung Thuận, 422 Trang.pdf  150.93 MB
  106  Địa Mạo Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đào Đình Bắc, 166 Trang.pdf  31.93 MB
  107  Địa Mạo Động Lực (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Nguyễn Quang Mỹ, 219 Trang.pdf  87.36 MB
  108  Địa Động Lực Và Tai Biến Địa Chất (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Chu Văn Ngợi, 192 Trang.pdf  172.41 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VzeqNHBLKKP8hSGJn8wZgSlk5HrYbovj
   
  Last edited: Feb 8, 2018

Share This Page