DVD eBook Trường Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh

Discussion in 'DVD eBook Sách Tiếng Việt' started by admin, Jan 21, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Kinh Tế HCM
  Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh
  142 Quyển | 7,0 GB | PDF

  --------------​
  Code:
  001  100 Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2005) - Hà Xuân Thạch, 308 Trang.pdf  51.10 MB
  002  140 Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Lao Động 2007) - Hà Xuân Thạch, 466 Trang.pdf  63.07 MB
  003  202 Sơ Đồ Kế Toán Ngân Hàng (NXB Tài Chính 2007) - Trương Thị Hồng, 259 Trang.pdf  72.03 MB
  004  202 Sơ Đồ Kế Toán Ngân Hàng (NXB Tài Chính 2008) - Trương Thị Hồng, 257 Trang.pdf  4.58 MB
  005  22 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Cho Doanh Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2005) - Võ Văn Nhị, 294 Trang.pdf  151.39 MB
  006  26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Lao Động 2007) - Võ Văn Nhị, 697 Trang.pdf  101.31 MB
  007  333 Sơ Đồ Kế Toán (NXB Tài Chính 2007) - Võ Văn Nhị, 404 Trang.pdf  46.46 MB
  008  450 Tình Huống Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 315 Trang.pdf  5.96 MB
  009  81 Sơ Đồ Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính Ở Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Thống Kê 2004) - Bùi Văn Dương, 514 Trang.pdf  237.45 MB
  010  Bài Tập Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2008) - Phạm Văn Dược, 447 Trang.pdf  57.64 MB
  011  Bài Tập Kiểm Toán (NXB Lao Động 2010) - Trần Thị Giang Tân, 293 Trang.pdf  6.55 MB
  012  Bài Tập Kiểm Toán (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Trần Thị Giang Tân, 279 Trang.pdf  5.72 MB
  013  Bài Tập Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 489 Trang.pdf  13.26 MB
  014  Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán (NXB Phương Đông 2012) - Võ Văn Nhị, 184 Trang.pdf  7.23 MB
  015  Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Chi Phí Giá Thành (NXB Thống Kê 2008) - Phan Đức Dũng, 557 Trang.pdf  9.02 MB
  016  Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị (NXB Thống Kê 2008) - Phạm Văn Phước, 344 Trang.pdf  41.53 MB
  017  Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Lao Động 2010) - Hà Xuân Thạch, 481 Trang.pdf  161.45 MB
  018  Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 638 Trang.pdf  13.88 MB
  019  Bài Tập Và Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán (NXB Lao Động 2009) - Hà Xuân Thạch, 260 Trang.pdf  52.00 MB
  020  Bài Tập Và Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2006) - Phan Đức Dũng, 498 Trang.pdf  16.05 MB
  021  Bài Tập Và Bài Giải Phân Tích Chứng Khoán Và Định Giá Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2008) - Bùi Kim Yến, 278 Trang.pdf  3.41 MB
  022  Bài Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Tổng Hợp 2010) - Hoàng Ngọc Nhậm, 274 Trang.pdf  30.17 MB
  023  Bài Tập Đại Số Tuyến Tính Với Mathematica Tập 1 (NXB Thống Kê 2008) - Bùi Hữu Hùng, 245 Trang.pdf  4.75 MB
  024  Bài Tập Đại Số Tuyến Tính Với Mathematica Tập 2 (NXB Thống Kê 2008) - Bùi Hữu Hùng, 157 Trang.pdf  2.94 MB
  025  Bài Tập-Bài Giải Kế Toán Chi Phí (NXB Thống Kê 2010) - Huỳnh Lợi, 361 Trang.pdf  45.67 MB
  026  Báo Cáo Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Giao Thông Vận Tải 2010) - Phạm Văn Được, 282 Trang.pdf  67.88 MB
  027  Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Lao Động Xã Hội 2007) - Nhiều Tác Giả, 512 Trang.pdf  21.25 MB
  028  Các Giải Pháp Chiến Lược Nâng Cao Hiệu Quả Xuất Khẩu Gạo Việt Nam (NXB Thống Kê 2000) - Nguyễn Văn Sơn, 245 Trang.pdf  13.73 MB
  029  Cẩm Nang Quản Lý Tài Chính Kế Toán Trưởng Doanh Nghiệp (NXB Thống Kê 2000) - Huỳnh Văn Hoài, 738 Trang.pdf  350.11 MB
  030  Dự Báo Và Phân Tích Dữ Liệu Trong Kinh Tế Và Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Trọng Hoài, 584 Trang.pdf  90.33 MB
  031  Giáo Trình Giao Tiếp Kinh Doanh (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - Hà Ham Khánh Giao, 392 Trang.pdf  12.67 MB
  032  Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế (NXB Thống Kê 2005) - Hoàng Thị Chỉnh, 378 Trang.pdf  8.74 MB
  033  Giáo Trình Kế Toán Mỹ (NXB Phương Đông 2012) - Phạm Thanh Liêm, 493 Trang.pdf  116.65 MB
  034  Giáo Trình Kế Toán Thuế Và Báo Cáo Thuế (NXB Thống Kê 2008) - Phan Đức Dũng, 893 Trang.pdf  447.54 MB
  035  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 332 Trang.pdf  13.31 MB
  036  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính 3&4 (NXB Lao Động 2011) - Bùi Văn Dương, 333 Trang.pdf  95.42 MB
  037  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Phần 1-2 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 295 Trang.pdf  46.01 MB
  038  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Phần 3-4 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 296 Trang.pdf  61.32 MB
  039  Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Phần 5 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 209 Trang.pdf  27.25 MB
  040  Giáo Trình Kỹ Thuật Ngoại Thương (NXB Thống Kê 2005) - Đoàn Thị Hồng Vân, 473 Trang.pdf  19.90 MB
  041  Giáo Trình Luật Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Văn Luyện, 352 Trang.pdf  13.73 MB
  042  Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (NXB Thống Kê 2004) - Hà Văn Sơn, 327 Trang.pdf  7.01 MB
  043  Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (NXB Kinh Tế 2013) - Trầm Thị Xuân Hương, 339 Trang.pdf  24.57 MB
  044  Giáo Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước (NXB Thống Kê 2005) - Nguyễn Kim Quyến, 331 Trang.pdf  6.63 MB
  045  Giáo Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Kim Quyến, 453 Trang.pdf  12.73 MB
  046  Giáo Trình Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2009) - Bùi Kim Yến, 605 Trang.pdf  45.74 MB
  047  Giáo Trình Quản Lý Thuế 2 (NXB Kinh Tế 2012) - Nguyễn Ngọc Hùng, 388 Trang.pdf  49.44 MB
  048  Giáo Trình Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Khu Vực Công (NXB Thống Kê 2010) - Nguyễn Hồng Thắng, 509 Trang.pdf  93.08 MB
  049  Giáo Trình Tin Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Tạ Minh Châu, 387 Trang.pdf  108.51 MB
  050  Giáo Trình Toán Cao Cấp-Phần Giải Tích (NXB Thống Kê 2008) - Lê Quang Hoàng Nhân, 393 Trang.pdf  20.16 MB
  051  Giáo Trình Toán Cao Cấp-Phần Đại Số Tuyến Tính (NXB Thống Kê 2008) - Hoàng Anh Tuấn, 192 Trang.pdf  4.90 MB
  052  Giáo Trình Tài Chính Doanh Nghiệp Phần 2 (NXB Kinh Tế 2014) - Nguyễn Trung Trực, 513 Trang.pdf  13.82 MB
  053  Hoạch Định Ngân Sách Vốn Đầu Tư (NXB Lao Động 2011) - Lê Thị Lanh, 286 Trang.pdf  8.11 MB
  054  Hướng Dẫn Lập Chứng Từ, Ghi Sổ Kế Toán-Lập, Phân Tích Báo Cáo Tài Chính-Nội Dung Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2004) - Võ Văn Nhị, 484 Trang.pdf  162.68 MB
  055  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2007) - Võ Văn Nhị, 229 Trang.pdf  87.10 MB
  056  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (NXB Thống Kê 2008) - Võ Văn Nhị, 535 Trang.rar  219.53 MB
  057  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư (NXB Thống Kê 2001) - Võ Văn Nhị, 662 Trang.pdf  302.26 MB
  058  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp, Ghi Sổ Kế Toán Theo Các Hình Thức Kế Toán Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2005) - Võ Văn Nhị, 1142 Trang.pdf  504.14 MB
  059  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trong Các Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 228 Trang.pdf  48.30 MB
  060  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trên Sổ Kế Toán (NXB Tài Chính 2009) - Võ Văn Nhị, 556 Trang.pdf  54.67 MB
  061  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Trên Sổ Kế Toán (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 540 Trang.pdf  12.36 MB
  062  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Xã, Phường (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Võ Văn Nhị, 443 Trang.pdf  194.34 MB
  063  Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán-Hàng Tồn Kho, Tài Sản Cố Định, Các Khoản Công Nợ Trong Các Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 228 Trang.pdf  11.73 MB
  064  Hướng Dẫn Thực Hành Tín Dụng Và Thẩm Định Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại (NXB Lao Động Xã Hội 2011) - Nguyễn Minh Kiều, 641 Trang.pdf  102.52 MB
  065  Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Hà Xuân Thạch, 219 Trang.pdf  20.54 MB
  066  Hệ Thống Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị (NXB Thống Kê 2008) - Huỳnh Lợi, 420 Trang.pdf  57.77 MB
  067  Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Tài Chính Tập 1 (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Quách Thị Đoan Trang, 176 Trang.pdf  20.38 MB
  068  Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Đại Cương (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Quách Thị Đoan Trang, 160 Trang.pdf  2.55 MB
  069  Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị (NXB Thống Kê 2001) - Huỳnh Lợi, 321 Trang.pdf  81.97 MB
  070  Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2009) - Bùi Hữu Phước, 245 Trang.pdf  5.07 MB
  071  Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Và Dạng Đề Thi Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Nguyễn Đăng Dờn, 143 Trang.pdf  2.17 MB
  072  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Thế Hưng, 348 Trang.pdf  5.84 MB
  073  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Thế Hưng, 355 Trang.pdf  6.84 MB
  074  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Thế Hưng, 348 Trang.pdf  5.85 MB
  075  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tập 1 (NXB Phương Đông 2012) - Thái Phúc Huy, 258 Trang.pdf  10.56 MB
  076  Hệ Thống Thông Tin Kế Toán Tập 2 (NXB Phương Đông 2012) - Thái Phúc Huy, 279 Trang.pdf  6.85 MB
  077  Hệ Thống Tài Chính Thể Chế Và Thị Trường (NXB Kinh Tế 2012) - Phạm Chung, 483 Trang.pdf  12.50 MB
  078  Kinh Doanh Quốc Tế Hiện Đại (NXB Kinh Tế 2016) - Charles W.L.Hill, 743 Trang.pdf  78.83 MB
  079  Kinh Tế Học Về Quản Lý Môi Trường Ở Việt Nam (NXB Kinh Tế 2014) - Bùi Dũng Thể, 253 Trang.pdf  27.11 MB
  080  Kinh Tế Phát Triển (NXB Thống Kê 2006) - Phan Thúc Huân, 391 Trang.pdf  12.55 MB
  081  Kinh Tế Vi Mô (NXB Tổng Hợp 2011) - Lê Bảo Lâm, 286 Trang.pdf  5.62 MB
  082  Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Đến Năm 2020 Chiến Lược Kế Hoạch Và Dự Báo - Nguyễn Tiến Dỵ, 632 Trang.pdf  27.09 MB
  083  Kiểm Soát Nội Bộ (NXB Phương Đông 2012) - Trần Thị Giang Tân, 288 Trang.pdf  9.36 MB
  084  Kiểm Toán (NXB Lao Động Xã Hội 2010) - Vũ Hữu Đức, 710 Trang.pdf  17.63 MB
  085  Kế Toán & Thuế Trong Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đức Dũng, 210 Trang.pdf  10.55 MB
  086  Kế Toán Chi Phí (NXB Giao Thông Vận Tải 2009) - Huỳnh Lợi, 273 Trang.pdf  40.19 MB
  087  Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2008) - Võ Văn Nhị, 408 Trang.pdf  8.17 MB
  088  Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2009) - Võ Văn Nhị, 409 Trang.pdf  51.19 MB
  089  Kế Toán Cơ Sở Cho Quyết Định Quản Lý (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Thị Thu, 337 Trang.pdf  56.61 MB
  090  Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp 2008 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Võ Văn Nhị, 615 Trang.pdf  70.96 MB
  091  Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Năm 2008 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Võ Văn Nhị, 383 Trang.pdf  159.48 MB
  092  Kế Toán Dành Cho Chủ Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2006) - Võ Văn Nhị, 310 Trang.pdf  84.51 MB
  093  Kế Toán Giá Thành (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đức Dũng, 397 Trang.pdf  3.54 MB
  094  Kế Toán Giá Thành (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phan Đức Dũng, 394 Trang.pdf  47.25 MB
  095  Kế Toán Kiểm Toán (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Phan Đức Dũng, 621 Trang.pdf  13.14 MB
  096  Kế Toán Mỹ-Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam (NXB Thống Kê 2007) - Phan Đức Dũng, 853 Trang.pdf  24.29 MB
  097  Kế Toán Mỹ-Đối Chiếu Kế Toán Việt Nam (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 854 Trang.pdf  20.42 MB
  098  Kế Toán Ngân Hàng Lý Thuyết Và Bài Tập (NXB Tài Chính 2008) - Trương Thị Hồng, 455 Trang.pdf  8.73 MB
  099  Kế Toán Ngân Hàng-Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải (NXB Tài Chính 2007) - Trương Thị Hồng, 459 Trang.pdf  8.70 MB
  100  Kế Toán Ngân Hàng-Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải (NXB Tài Chính 2008) - Trương Thị Hồng, 699 Trang.pdf  12.41 MB
  101  Kế Toán Quản Trị (NXB Lao Động 2011) - Phạm Văn Dược, 448 Trang.pdf  13.83 MB
  102  Kế Toán Quản Trị (NXB Thống Kê 2007) - Phạm Văn Dược, 409 Trang.pdf  92.98 MB
  103  Kế Toán Thương Mại Dịch Vụ Và Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 910 Trang.pdf  22.98 MB
  104  Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2001) - Võ Văn Nhị, 624 Trang.pdf  194.18 MB
  105  Kế Toán Tài Chính (NXB Thống Kê 2009) - Phan Đức Dũng, 724 Trang.pdf  18.33 MB
  106  Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2005) - Võ Văn Nhị, 269 Trang.pdf  99.30 MB
  107  Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2010) - Võ Văn Nhị, 616 Trang.pdf  65.94 MB
  108  Kế Toán Đại Cương-Lý Thuyết Và Bài Tập (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Phan Đức Dũng, 409 Trang.pdf  9.87 MB
  109  Nghiệp Vụ Kinh Doanh Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Minh Kiều, 297 Trang.pdf  52.43 MB
  110  Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2005) - Võ Văn Nhị, 245 Trang.pdf  2.57 MB
  111  Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2007) - Võ Văn Nhị, 255 Trang.pdf  5.17 MB
  112  Nguyên Lý Kế Toán (NXB Thống Kê 2008) - Võ Văn Nhị, 258 Trang.pdf  31.76 MB
  113  Nguyên Lý Kế Toán-Lý Thuyết Và Bài Tập (NXB Thống Kê 2008) - Phan Đức Dũng, 561 Trang.pdf  12.96 MB
  114  Nguyên Lý Thuyết Kế Toán (NXB Thống Kê 2005) - Võ Văn Nhị, 245 Trang.pdf  2.57 MB
  115  Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ (NXB Lao Động Xã Hội 2008) - Sử Đình Thành, 423 Trang.pdf  15.57 MB
  116  Phát Triển Kỹ Năng Quản Trị (NXB Hồ Chí Minh 2012) - Nguyễn Quốc Tuấn, 128 Trang.pdf  1.34 MB
  117  Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (NXB Lao Động Xã Hội 2009) - Bùi Văn Trường, 328 Trang.pdf  60.68 MB
  118  Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh (NXB Thống Kê 2008) - Phạm Văn Dược, 364 Trang.pdf  11.58 MB
  119  Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2008) - Bùi Kim Yến, 436 Trang.pdf  14.34 MB
  120  Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (NXB Thống Kê 2009) - Bùi Kim Yến, 605 Trang.pdf  45.74 MB
  121  Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2012) - Trần Tiến Khai, 350 Trang.pdf  22.06 MB
  122  Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế Kiến Thức Cơ Bản (NXB Lao Động Xã Hội 2012) - Trần Tiến Khai, 350 Trang.pdf  37.44 MB
  123  Quản Trị Chiến Lược Khái Luận & Các Tình Huống (NXB Kinh Tế 2015) - Fred R. David, 694 Trang.pdf  39.42 MB
  124  Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại (NXB Tài Chính 2010) - Trường Quang Thông, 200 Trang.pdf  6.40 MB
  125  Quản Trị Rủi Ro Tài Chính (NXB Thống Kê 2007) - Nguyễn Thị Ngọc Trang, 744 Trang.pdf  34.40 MB
  126  Sơ Đồ Hạch Toán Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính (NXB Thống Kê 2002) - Võ Văn Nhị, 393 Trang.pdf  125.28 MB
  127  Thanh Toán Quốc Tế (NXB Lao Động Xã Hội 2006) - Trần Hoàng Ngân, 532 Trang.pdf  16.50 MB
  128  Thuế Và Kế Toán Thuế Năm 2008 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Võ Văn Nhị, 475 Trang.pdf  71.49 MB
  129  Thị Trường Tài Chính Và Các Định Chế Tài Chính (NXB Tài Chính 2013) - Bùi Kim Yến, 503 Trang.pdf  21.55 MB
  130  Thống Kế Ứng Dụng Trong Kinh Doanh (NXB Kinh Tế 2013) - Nguyễn Văn Trãi, 294 Trang.pdf  7.07 MB
  131  Tiền Tệ Ngân Hàng (NXB Thống Kê 2006) - Nguyễn Minh Kiều, 514 Trang.pdf  16.69 MB
  132  Tiền Tệ Ngân Hàng (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Minh Kiều, 459 Trang.pdf  8.46 MB
  133  Tài Chính Công Và Phân Tích Chính Sách Thuế (NXB Lao Động 2010) - Sử Đình Thành, 512 Trang.pdf  50.69 MB
  134  Tài Chính Doanh Nghiệp (NXB Tài Chính 2009) - Bùi Hữu Phước, 508 Trang.pdf  11.63 MB
  135  Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản (NXB Thống Kê 2010) - Nguyễn Minh Kiều, 340 Trang.pdf  11.16 MB
  136  Tài Chính Doanh Nghiệp-Lý Thuyết, Bài Tập Và Bài Giải (NXB Thống Kê 2009) - Nguyễn Minh Kiều, 455 Trang.pdf  11.25 MB
  137  Tài Chính Quốc Tế Ứng Dụng Excel Cho Các Bài Tập Và Giải Pháp (NXB Thống Kê 2005) - Nguyễn Thị Ngọc Trang, 345 Trang.pdf  16.14 MB
  138  Vận Tải Quốc Tế Bảo Hiểm Vận Tải Quốc Tế (NXB Văn Hóa Sài Gòn 2006) - Triệu Hồng Cẩm, 502 Trang.pdf  20.15 MB
  139  Áp Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (NXB Phương Đông 2011) - Nhiều Tác Giả, 283 Trang.pdf  45.51 MB
  140  Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập (NXB Tài Chính 2009) - Trần Thị Giang Tân, 299 Trang.pdf  92.38 MB
  141  Đề Cương Môn Học Quản Trị Chiến Lược (NXB Hồ Chí Minh 2006) - Hoàng Lâm Tịnh, 46 Trang.pdf  1.45 MB
  142  Định Hướng Phát Triển Ngoại Thương Trên Địa Bàn TP. Hồ Chí Minh Đến Năm 2010 (NXB Thống Kê 2000) - Ngô Thị Ngọc Huyền, 261 Trang.pdf  10.33 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cfD21SpiM_ZHpYIqiFBywTbdCJSFRCKA
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited: Mar 9, 2018
  davidcoi likes this.
 2. vananh0112

  vananh0112 New Member

  E muốn có quyền truy cập để tải những sách này ! Ad có thể cho e ko ạ ?
   
 3. vananh0112

  vananh0112 New Member

  Các sách có code 018,043,070,071,135 ! E cám ơn !!!
   
 4. vananh0112

  vananh0112 New Member

   

Share This Page