DVD eBook TSKN - Tủ Sách Khuyến Nông Phục Vụ Người Lao Động

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Feb 17, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Tủ Sách Khuyến Nông
  Tủ Sách Khuyến Nông Phục Vụ Người Lao Động
  90 Quyển | 1,0 GB
  -------------​
  Code:
  01  An Toàn Lao Động Trong Thủy Lợi (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  7.19 MB
  02  An Toàn Điện Trong Nông Nghiệp (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  11.68 MB
  03  Bệnh Cúm H5N1 Ở Gà Và Chim (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 98 Trang.pdf  11.68 MB
  04  Các Bài Toán Ứng Dụng Trong Chăn Nuôi (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  11.70 MB
  05  Cải Tạo Môi Trường Bằng Chế Phẩm Vi Sinh Vật (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  12.28 MB
  06  Dự Báo Hạn Và Những Biện Pháp Giảm Thiệt Hại (NXB Lao Động 2005) - Chu Thị Thơm, 106 Trang.pdf  10.53 MB
  07  Giá Trị Dinh Dưỡng Và Phương Pháp Chế Biến Sữa (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  11.88 MB
  08  Hướng Dẫn Bào Chế, Chế Biến Thực Phẩm Nhờ Vi Sinh Vật (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  12.61 MB
  09  Hướng Dẫn Bảo Quản, Chế Biến Thực Phẩm Nhờ Vi Sinh Vật - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  12.65 MB
  10  Hướng Dẫn Nuôi Cá Ruộng-Cá Lồng Và Cá Trong Ao (NXB Lao Động 2005) - Ks. Chu Thị Thơm & Phan Thị Lài, 76 Trang.pdf  9.02 MB
  11  Hướng Dẫn Nuôi Gia Súc Bằng Chất Thải Động Vật (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  12.27 MB
  12  Hướng Dẫn Nuôi Gấu-Trăn-Cá Sấu (NXB Lao Động 2005) - Nguyễn Văn Tó & Phan Thị Lài, 73 Trang.pdf  7.04 MB
  13  Hướng Dẫn Nuôi Ngang-Ngỗng Trong Gia Đình (NXB Lao Động 2005) - Phan Thị Lài & Chu Thị Thơm, 97 Trang.pdf  9.55 MB
  14  Hướng Dẫn Nuôi Trâu-Ngựa Trong Gia Đình (NXB Lao Động 2005) - Nguyễn Văn Tó & Chu Thị Thơm, 110 Trang.pdf  10.83 MB
  15  Hướng Dẫn Phòng Chống Côn Trùng (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  12.27 MB
  16  Hướng Dẫn Phòng Chống Sâu Bệnh Hại Một Số Cây Thực Phẩm (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  12.39 MB
  17  Hướng Dẫn Phòng Trừ Chuột Hại (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  12.00 MB
  18  Hướng Dẫn Phòng, Trị Bằng Thuốc Nam Một Số Bệnh Ở Gia Súc (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  11.68 MB
  19  Hướng Dẫn Sản Xuất Kết Hợp Nông-Lâm Nghiệp Ở Vùng Đồi Núi (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  11.86 MB
  20  Hướng Dẫn Sử Dụng Đất Đai Theo Nông Nghiệp Bền Vững (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 136 Trang.pdf  13.03 MB
  21  Hướng Dẫn Trồng Chế Biến Và Bảo Quản Hoa Màu (NXB Lao Động 2005) - Phan Thị Lài & Chu Thị Thơm, 103 Trang.pdf  10.72 MB
  22  Hướng Dẫn Trồng Cà Chua-Cà Tím Trong Vườn Nhà (NXB Lao Động 2005) - Ks. Chu Thị Thơm & Phan Thị Lài, 86 Trang.pdf  9.51 MB
  23  Hướng Dẫn Trồng Cây Lấy Gỗ (NXB Lao Động 2005) - Phan Thị Lài & Chu Thị Thơm, 82 Trang.pdf  8.99 MB
  24  Hướng Dẫn Trồng Cây Trong Trang Trại-Cà Phê (NXB Lao Động 2006) - Ks.Chu Thị Thơm, 80 Trang.pdf  8.09 MB
  25  Hướng Dẫn Trồng Cây Trong Trang Trại-Cây Chè (NXB Lao Động 2006) - Ks.Chu Thị Thơm, 80 Trang.pdf  8.29 MB
  26  Hướng Dẫn Trồng Và Chăm Sóc Táo-Bưởi-Hồng-Na (NXB Lao Động 2005) - Phan Thị Lài & Chu Thị Thơm, 85 Trang.pdf  9.93 MB
  27  Hướng Dẫn Trồng, Chế Biến Và Bảo Quản Hoa Màu (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 103 Trang.pdf  10.74 MB
  28  Hướng Dẫn Vệ Sinh, Chăm Sóc Gia Súc (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 148 Trang.pdf  40.49 MB
  29  Hướng Dẫn Áp Dụng RVAC Ở Miền Núi (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  11.80 MB
  30  Kỹ Thuật Bảo Vệ Thực Vật (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 204 Trang.pdf  13.33 MB
  31  Kỹ Thuật Canh Tác Trên Đất Dốc (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  12.02 MB
  32  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Lợn Sạch (NXB Lao Động 2006) - Ts. Phạm Sỹ Tiệp, 114 Trang.pdf  33.65 MB
  33  Kỹ Thuật Chăn Nuôi Trâu Bò Cày Kéo (NXB Lao Động 2004) - Ts.Mai Văn Sáng, 92 Trang.pdf  5.87 MB
  34  Kỹ Thuật Chế Biến Một Số Sản Phẩm Cây Hoa Màu Và Cây Nông Nghiệp (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  7.78 MB
  35  Kỹ Thuật Chế Biến Thức Ăn Cho Gia Súc Nhai Lại (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  12.30 MB
  36  Kỹ Thuật Gieo Trồng, Chế Biến Cây Thuốc Lá (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  12.02 MB
  37  Kỹ Thuật Nuôi Tôm Nước Lợ (NXB Lao Động 2005) - Nguyễn Văn Tó & Chu Thị Thơm, 114 Trang.pdf  10.79 MB
  38  Kỹ Thuật Nuôi Tôm Nước Ngọt (NXB Lao Động 2005) - Ks. Chu Thị Thơm & Phan Thị Lài, 91 Trang.pdf  10.13 MB
  39  Kỹ Thuật Phòng Trừ Cỏ Dại (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 130 Trang.pdf  11.53 MB
  40  Kỹ Thuật Sản Xuất, Chế Biến Và Sử Dụng Phân Bón (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  12.34 MB
  41  Kỹ Thuật Thâm Canh Lúa Ở Hộ Nông Dân (NXB Lao Động 2005) - Ts.Nguyễn Văn Hoan, 97 Trang.pdf  6.77 MB
  42  Kỹ Thuật Trồng Chuối Năng Suất Cao (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 132 Trang.pdf  7.30 MB
  43  kỹ Thuật Trồng Cà Phê Mật Độ Giầy Cho Năng Xuất Cao (NXB Lao Động 2006) - Pts.Đỗ Trọng Hùng, 100 Trang.pdf  4.26 MB
  44  Kỹ Thuật Trồng Cây Bạc Hà (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 115 Trang.pdf  11.48 MB
  45  Kỹ Thuật Trồng Cây Cọ Dầu (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  12.04 MB
  46  Kỹ Thuật Trồng Cây Thuốc (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  12.92 MB
  47  Kỹ Thuật Trồng Một Số Cây Dược Liệu (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  13.02 MB
  48  Kỹ Thuật Trồng Nho (NXB Lao Động 2005) - Phan Thị Lài & Chu Thị Thơm, 98 Trang.pdf  7.16 MB
  49  Kỹ Thuật Trồng Phi Lao Chống Cát (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm & Phan Thị Lài, 138 Trang.pdf  11.50 MB
  50  Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Lạc (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  12.07 MB
  51  Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Dưa Hấu, Bí Ngồi, Cà Chua, Ngô (NXB Lao Động 2005) - Ks.Hoàng Minh, 67 Trang.pdf  10.09 MB
  52  Kỹ Thuật Trồng Và Khai Thác Đặc Sản Rừng (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  11.89 MB
  53  Kỹ Thuật Tưới Và Các Giải Pháp Giảm Nước Tưới (NXB Lao Động 2005) - Chu Thị Thơm, 105 Trang.pdf  10.29 MB
  54  Những Bệnh Truyền Nhiễm Thường Gặp Ở Bò Và Bò Sữa (NXB Lao Động 2005) - Pgs.Ts.Lê Văn Tạo, 134 Trang.pdf  12.46 MB
  55  Những Điều Cần Biết Về Một Số Bệnh Mới Do Virus (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  11.97 MB
  56  Những Điều Cần Biết Về Rầy Nâu Và Biện Pháp Phòng Trừ (NXB Lao Động 2006) - Pgs.Ts.Phạm Văn Lầm, 139 Trang.pdf  12.69 MB
  57  Nuôi Tằm Ở Gia Đình (NXB Lao Động 2005) - Phạm Văn Lượng, 24 Trang.pdf  3.60 MB
  58  Phân Vi Lượng Với Cây Trồng (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 131 Trang.pdf  12.00 MB
  59  Phòng Chống Ô Nhiễm Đất Và Nước Ở Nông Thôn (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  12.61 MB
  60  Phòng Trừ Sâu Hại Bằng Công Nghệ Vi Sinh (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  12.06 MB
  61  Phương Chọn Và Nhân Giống Gia Súc (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  12.32 MB
  62  Phương Pháp Bảo Quản Và Chế Biến Thủy Sản (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 127 Trang.pdf  11.16 MB
  63  Phương Pháp Chọn Giống Cây Trồng (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  12.45 MB
  64  Phương Pháp Chọn Và Nhân Giống Gia Súc (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 135 Trang.pdf  12.33 MB
  65  Phương Pháp Chống Mọt (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  12.70 MB
  66  Phương Pháp Phòng Chống Bệnh Giun Sán Ở Vật Nuôi (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  12.05 MB
  67  Phương Pháp Phòng Chống Ký Sinh Trùng (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  12.86 MB
  68  Phương Pháp Phòng Chống Mối (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 119 Trang.pdf  12.00 MB
  69  Phương Pháp Phòng Chống Những Biểu Hiện Bất Lợi Trong Bảo Quản Nông Sản (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 130 Trang.pdf  11.82 MB
  70  Phương Pháp Phòng Trừ Châu Chấu (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm & Phan Thị Lài, 139 Trang.pdf  12.24 MB
  71  Quản Lý Và Sử Dụng Nước Trong Nông Nghiệp (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  9.60 MB
  72  Sinh Vật Hại Nông Sản Trong Kho Và Cách Phòng Chống (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 124 Trang.pdf  12.03 MB
  73  Sổ Tay Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Ăn Quả (NXB Lao Động 2005) - Ks.Hoàng Minh, 164 Trang.pdf  11.75 MB
  74  Thiến Và Thụ Tinh Vật Nuôi (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 134 Trang.pdf  12.12 MB
  75  Thực Hành Trồng Cây Ở Vùng Trung Du (NXB Lao Động 2005) - Nguyễn Văn Tô & Chu Thị Thơm, 71 Trang.pdf  9.99 MB
  76  Trồng Cà Chua Quanh Năm (NXB Lao Động 2005) - Chu Thị Thơm, 113 Trang.pdf  11.99 MB
  77  Trồng Cây Trong Trang Trại Chuối-Ca Cao (NXB Lao Động 2005) - Nguyễn Văn Tó & Chu Thị Thơm, 99 Trang.pdf  8.44 MB
  78  Trồng Hoa Ngày Tết (NXB Lao Động 2005) - Phan Thị Lài, 89 Trang.pdf  9.39 MB
  79  Trồng Rau Vụ Đông Xuân Trong Vườn Nhà (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 94 Trang.pdf  14.65 MB
  80  Tìm Hiểu Về Những Bệnh Vật Nuôi Lây Sang Người Và Cách Phòng Chống (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Văn Tó, 139 Trang.pdf  5.82 MB
  81  Vệ Sinh Và Phòng Bệnh Ở Nông Thôn (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  11.69 MB
  82  Đất Phèn Và Cải Tạo Đất (NXB Lao Động 2005) - Phan Thị Lài & Chu Thị Thơm, 100 Trang.pdf  9.89 MB
  83  Độ Ẩm Đất Với Cây Trồng (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  12.88 MB
  84  Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học Trong Sản Xuất Và Đời Sống (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 133 Trang.pdf  12.42 MB
  85  Ứng Dụng Công Nghệ Trong Chăn Nuôi Gia Súc Và Bảo Quản Sản Phẩm (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 139 Trang.pdf  12.90 MB
  86  Ứng Dụng Công Nghệ Trong Sản Xuất Cây Nông Nghiệp (NXB Lao Động 2005) - Chu Thị Thơm, 198 Trang.pdf  12.02 MB
  87  Ứng Dụng Công Nghệ Trong Sản Xuất Cây Ăn Quả (NXB Lao Động 2005) - Chu Thị Thơm, 198 Trang.pdf  15.76 MB
  88  Ứng Dụng Công Nghệ Trong Sản Xuất Hoa (NXB Lao Động 2005) - Nguyễn Xuân Linh, 199 Trang.pdf  12.21 MB
  89  Ứng Dụng Công Nghệ Trong Sản Xuất Lúa (NXB Lao Động 2006) - Chu Thị Thơm, 138 Trang.pdf  11.71 MB
  90  Ứng Dụng Công Nghệ Trong Sản Xuất Rau (NXB Lao Động 2005) - Trần Khắc Thi, 198 Trang.pdf  13.07 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fFKcreHKOliQqyFB1K7qkpKvnOLkFkva
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Dec 2, 2019

Share This Page