DVD eBook Vật Liệu - Tài Liệu Công Nghệ Vật Liệu

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Jun 2, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Vật Liệu
  C
  huyên đề Công Nghệ Vật Liệu
  118 Quyển | 4,0 GB

  --------------​
  Code:
  001  20 Năm Olympic Cơ Học Toàn Quốc 1989-2008 Sức Bền Vật Liệu (NXB Xây Dựng 2009) - Hội Cơ Học, 355 Trang.pdf  8.76 MB
  002  Bài Giảng Môn Học Sức Bền Vật Liệu 1 (NXB Hutech 2008) - Võ Minh Thiện, 132 Trang.pdf  4.56 MB
  003  Bài Giảng Môn Học Sức Bền Vật Liệu 2 (NXB Hutech 2008) - Võ Minh Thiện, 80 Trang.pdf  2.57 MB
  004  Bài Giảng Thí Nghiệm Sức Bền Vật Liệu (NXB Hutech 2008) - Nhiều Tác Giả, 22 Trang.pdf  0.50 MB
  005  Bài Giảng Thí Nghiệm Sức Bền Vật Liệu (NXB Hutech 2008) - Nhiều Tác Giả, 26 Trang.pdf  1.45 MB
  006  Bài Tập Sức Bền Vật Liệu (NXB Giao Thông Vận Tải 2000) - Nguyễn Văn Quảng, 380 Trang.pdf  11.51 MB
  007  Bài Tập Sức Bền Vật Liệu (NXB Giáo Dục 1998) - Bùi Trọng Lựu, 444 Trang.pdf  19.88 MB
  008  Bài Tập Sức Bền Vật Liệu (NXB Giáo Dục 2008) - Bùi Trọng Lựu, 446 Trang.pdf  22.32 MB
  009  Bài Tập Sức Bền Vật Liệu (NXB Xây Dựng 2010) - Phạm Ngọc Khánh, 484 Trang.pdf  17.81 MB
  010  Bài Tập Sức Bền Vật Liệu (NXB Xây Dựng 2011) - Vũ Đình Lai, 496 Trang.pdf  9.77 MB
  011  Bán Dẫn Hữu Cơ Polyme Công Nghệ Chế Tạo, Tính Chất Và Ứng Dụng (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Nguyễn Đức Nghĩa, 443 Trang.pdf  14.31 MB
  012  Các Máy Gia Công Vật Liệu Rắn Và Dẻo Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Hồ Lê Viên, 258 Trang.pdf  5.33 MB
  013  Công Nghệ Chất Dẻo - Ks.Trương Ngọc Giao, 137 Trang.pdf  6.92 MB
  014  Công Nghệ Phun Phủ Bảo Vệ Và Phục Hồi (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Văn Thông, 179 Trang.pdf  4.99 MB
  015  Công Nghệ Sản Xuất Vật Liệu Chịu Lửa (NXB Bách Khoa 2006) - Pgs.Ts.Nguyễn Đăng Hùng, 448 Trang.pdf  22.86 MB
  016  Công Nghệ Và Thiết Bị Gia Công Vật Liệu Polyme (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Nhữ Hoàng Giang, 211 Trang.pdf  32.42 MB
  017  Công Nghệ Vật Liệu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Văn Thái, 268 Trang.pdf  40.40 MB
  018  Công Nghệ Vật Liệu Cách Nhiệt (NXB Xây Dựng 2010) - Nguyễn Như Quý, 174 Trang.pdf  5.82 MB
  019  Công Nghệ Vật Liệu Khoáng Cách Âm, Cách Nhiệt (NXB Xây Dựng 2010) - Nguyễn Văn Phiêu, 239 Trang.pdf  10.66 MB
  020  Công Nghệ Vật Liệu Điện Tử (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Công Vân, 281 Trang.pdf  38.28 MB
  021  Công Nghệ Vật Liệu.prc  0.59 MB
  022  Giáo Trình Công Nghệ Chất Dẻo - Nhiều Tác Giả, 115 Trang.pdf  6.19 MB
  023  Giáo Trình Gia Công Polyme - Nhiều Tác Giả, 96 Trang.pdf  1.28 MB
  024  Giáo Trình Sức Bền Vật Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Đỗ Kiến Quốc, 308 Trang.pdf  10.85 MB
  025  Giáo Trình Sức Bền Vật Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đỗ Kiến Quốc, 402 Trang.pdf  10.36 MB
  026  Giáo Trình Vật Liệu 2 - Nhiều Tác Giả, 118 Trang.pdf  14.51 MB
  027  Giáo Trình Vật Liệu Bán Dẫn (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Phan Quốc Phô, 392 Trang.pdf  25.86 MB
  028  Giáo Trình Vật Liệu Bán Dẫn (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Phùng Hổ, 392 Trang.pdf  25.79 MB
  029  Giáo Trình Vật Liệu Học (NXB Đại Học Quốc Gia) - Nhiều Tác Giả, 171 Trang.pdf  13.63 MB
  030  Giáo Trình Vật Liệu Học - Nhiều Tác Giả, 195 Trang.pdf  14.99 MB
  031  Giáo Trình Vật Liệu Học - Nhiều Tác Giả, 78 Trang.doc  1.27 MB
  032  Giáo Trình Vật Liệu Học Kỹ Thuật - Pgs.Ts.Nguyễn Văn Tư, 130 Trang.zip  14.21 MB
  033  Giáo Trình Vật Liệu Học Đại Cương - Nhiều Tác Giả, 121 Trang.pdf  2.08 MB
  034  Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật (NXB Hồ Chí Minh 2010) - Nhiều Tác Giả, 195 Trang.pdf  14.99 MB
  035  Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật 2 - Nhiều Tác Giả, 118 Trang.pdf  14.51 MB
  036  Giáo Trình Vật Liệu Xây Dựng - Nguyễn Hoàng Anh, 201 Trang.pdf  5.82 MB
  037  Giáo Trình Vật Liệu Điện (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Viết Hải, 109 Trang.pdf  14.02 MB
  038  Giáo Trình Vật Liệu Điện - Nhiều Tác Giả.rar  1.54 MB
  039  HVQS.Vật Liệu Làm Khuôn (NXB Hà Nội 2001) - Bùi Quang Bính, 129 Trang.pdf  2.60 MB
  040  Hóa Học và Công Nghệ Sản Xuất Xi Măng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Võ Đình Lương, 238 Trang.pdf  68.01 MB
  041  Hóa Lý Polyme (NXB Bách Khoa 2006) - Bùi Chương, 272 Trang.pdf  14.64 MB
  042  Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu (NXB Xây Dựng 2010) - Đinh Trọng Bằng, 98 Trang.pdf  41.31 MB
  043  Hấp Phụ Và Xúc Tác Trên Bề Mặt Vật Liệu Vô Cơ Mao Quản (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1998) - Nguyễn Hữu Phú, 174 Trang.pdf  27.88 MB
  044  Khoa Học Và Công Nghệ Nano (NXB Tri Thức 2009) - Trương Văn Tân, 281 Trang.pdf  73.88 MB
  045  Khoa Học Và Công Nghệ Vật Liệu (NXB Bách Khoa 2008) - La Văn Bình, 286 Trang.pdf  55.63 MB
  046  Ký Hiệu Vật Liệu Kim Loại (NXB Hồ Chí Minh 2007) - Quang Anh, 30 Trang.pdf  0.40 MB
  047  Kỹ Thuật Chất Dẻo - Trương Ngọc Giao.zip  1.46 MB
  048  Kỹ Thuật Mô Phỏng Vật Liệu Bằng Phương Pháp Động Lực Phân Tử (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đặng Ứng Vận, 238 Trang.pdf  104.15 MB
  049  Lý Thuyết Dẻo Kỹ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Trương Tích Thiện, 410 Trang.pdf  18.60 MB
  050  Lý Thuyết Dẻo Và Ứng Dụng (NXB Xây Dựng 2004) - Đào Huy Bích, 369 Trang.pdf  11.46 MB
  051  Lý Thuyết Đàn Nhớt (NXB Khoa Học Kỹ Thuật) - Nguyễn Văn Vượng, 181 Trang.pdf  3.19 MB
  052  Môi Trường Trong Gia Công Chất Dẻo Và Compozit (NXB Bách Khoa 2006) - Trần Vĩnh Diệu, 320 Trang.pdf  80.10 MB
  053  Nhũ Tương Nhựa Bitum Đại Cương & Ứng Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995) - Nguyễn Xuân Mẫn, 275 Trang.pdf  34.07 MB
  054  Nhựa Nhân Tạo Khái Niệm Cơ Bản Và Những Định Nghĩa - Trương Ngọc Giao, 16 Trang.pdf  3.34 MB
  055  Phân Tích Nhiệt Ứng Dụng Trong Nghiên Cứu Vật Liệu (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2008) - Nguyễn Tiến Tài, 239 Trang.pdf  7.97 MB
  056  Plasma Và Ứng Dụng Trong Kỹ Thuật Vật Liệu Polyme (NXB Bách Khoa 2012) - Tạ Phương Hòa, 109 Trang.pdf  32.59 MB
  057  Polyme Chức Năng Và Vật Liệu Lai Cấu Trúc Nano (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2008) - Nguyễn Đức Nghĩa, 589 Trang.pdf  51.42 MB
  058  Polyme Ưa Nước Hóa Học Và Ứng Dụng (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Văn Khôi, 341 Trang.pdf  15.29 MB
  059  Slide.Hóa Lý Polyme - Nguyễn Huy Tùng, 83 Trang.pdf  2.08 MB
  060  Slide.Kỹ Thuật Gia Công Polime - Ths.Đỗ Thành Thanh Sơn, 579 Trang.ppt  27.17 MB
  061  Slide.Kỹ Thuật Vật Liệu Compozit - Ts. Đoàn Thị Thu Loan, 129 Trang.pdf  2.19 MB
  062  Slide.Vật Liệu Có Cấu Trúc Nano Phần 3 - Pgs.Ts.Nguyễn Anh Tuấn, 201 Trang.pdf  9.48 MB
  063  Slide.Vật Liệu Cấu Trúc Nano - Pgs. Ts. Nguyễn Anh Tuấn, 149 Trang.pdf  7.18 MB
  064  Slide.Vật Liệu Nano - Trần Thanh Tuấn & Nguyễn Việt Đức, 32 Trang.pdf  0.70 MB
  065  SPKT.Vật Liệu Học 1 - Nhiều Tác Giả, 101 Trang.pdf  1.25 MB
  066  Sức Bền Vật Liệu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1998) - Lê Ngọc Hồng, 322 Trang.pdf  20.85 MB
  067  Sức Bền Vật Liệu (NXB Xây Dựng 2011) - Nguyễn Văn Liên, 331 Trang.pdf  32.72 MB
  068  Sức Bền Vật Liệu (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Đỗ Kiến Quốc, 307 Trang.PDF  294.24 MB
  069  Sức Bền Vật Liệu Toàn Tập (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Đặng Việt Cương, 587 Trang.pdf  17.41 MB
  070  Sức Bền Vật Liệu Tập 1 (NXB Giáo Dục 2004) - Lê Quang Minh, 138 Trang.pdf  3.08 MB
  071  Sức Bền Vật Liệu Tập 1 (NXB Giáo Dục 2006) - Lê Quang Minh, 245 Trang.pdf  10.66 MB
  072  Sức Bền Vật Liệu Tập 1 (NXB Giáo Dục 2009) - Lê Quang Minh, 245 Trang.pdf  5.03 MB
  073  Sức Bền Vật Liệu Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1998) - Lê Hoàng Tuấn, 200 Trang.pdf  4.26 MB
  074  Sức Bền Vật Liệu Tập 2 (NXB Giáo Dục 2006) - Lê Quang Minh, 302 Trang.pdf  11.38 MB
  075  Sức Bền Vật Liệu Tập 2 (NXB Giáo Dục 2009) - Lê Quang Minh, 297 Trang.pdf  5.74 MB
  076  Sức Bền Vật Liệu Và Kết Cấu (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Đình Đức, 392 Trang.pdf  4.27 MB
  077  TCVN 7890-2008 Vật Liệu Chịu Lửa Kiềm Tính, Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Magiê Oxit.pdf  0.13 MB
  078  TCVN 7891-2008 Vật Liệu Chịu Lửa Kiềm Tính-spinel-phương Pháp Xác Định Hàm Lượng.pdf  0.14 MB
  079  THCN.Giáo Trình Vật Liệu Cơ Khí (NXB Hà Nội 2005) - Ks. Nguyễn Thị Yên, 160 Trang.pdf  5.21 MB
  080  THCN.Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Văn Nghĩa, 180 Trang.pdf  62.08 MB
  081  THCN.Giáo Trình Vật Liệu Linh Kiện Điện Tử (NXB Hà Nội 2005) - Ths.phạm Thanh Bình, 153 Trang.pdf  3.09 MB
  082  THCN.Giáo Trình Vật Liệu May (NXB Giáo Dục 2005) - Trần Thủy Bình, 98 Trang.pdf  24.06 MB
  083  THCN.Giáo Trình Vật Liệu Và Công Nghệ Cơ Khí (NXB Giáo Dục 2006) - Hoàng Tùng, 163 Trang.pdf  27.50 MB
  084  THCN.Giáo Trình Vật Liệu Xây Dựng (NXB Giáo Dục 2006) - Phùng Văn Lự, 190 Trang.pdf  15.93 MB
  085  Thí Nghiệm Vật Liệu Kỹ Thuật - Quang Anh, 26 Trang.pdf  0.47 MB
  086  Tuyển Tập Các Bài Toán Giải Sẵn Môn Sức Bền Vật Liệu Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Đặng Việt Cương, 214 Trang.pdf  4.62 MB
  087  Tuyển Tập Các Bài Toán Giải Sẵn Môn Sức Bền Vật Liệu Tập 2 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Đặng Việt Cương, 353 Trang.pdf  7.51 MB
  088  Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng 1999-2004 (NXB Xây Dựng 2004) - Bộ Xây Dựng, 345 Trang.pdf  17.80 MB
  089  Tích Trữ Và Chuyển Hóa Năng Lượng Hóa Học, Vật Liệu Và Công Nghệ (NXB Hà Nội 2006) - Ngô Quốc Quyền, 186 Trang.pdf  18.76 MB
  090  Vật Liệu Cơ Bản - Nhiều Tác Giả, 112 Trang.pdf  1.81 MB
  091  Vật Liệu Cơ Bản Và Xử Lý Nhiệt Trong Chế Tạo Máy (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Tùng Hoàng, 120 Trang.pdf  4.19 MB
  092  Vật Liệu Học (NXB Giáo Dục 2004) - B. N. Arzamaxov, 378 Trang.pdf  122.69 MB
  093  Vật Liệu Học (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000) - Lê Công Dưỡng, 620 Trang.pdf  66.03 MB
  094  Vật Liệu Học - Nhiều Tác Giả, 170 Trang.pdf  12.63 MB
  095  Vật Liệu Học Cơ Sở - Nghiêm Hùng, 490 Trang.zip  42.08 MB
  096  Vật Liệu Kỹ Thuật (NXB Hải Phòng 2006) - Lê Văn Cương, 257 Trang.pdf  3.34 MB
  097  Vật Liệu Kỹ Thuật (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Đặng Vũ Ngoạn, 338 Trang.pdf  116.45 MB
  098  Vật Liệu Kỹ Thuật - Nhiều Tác Giả, 170 Trang.pdf  12.63 MB
  099  Vật Liệu Làm Khuôn Cát (NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật 2003) - Đinh Quảng Năng, 230 Trang.pdf  9.51 MB
  100  Vật Liệu Polyme Blend (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2011) - Thái Hoàng, 243 Trang.pdf  6.33 MB
  101  Vật Liệu Polyme Phân Hủy Sinh Học (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Phạm Ngọc Lân, 98 Trang.pdf  23.88 MB
  102  Vật Liệu Tiên Tiến-Từ Polymer Dẫn Điện Đến Ống Than Nano (NXB Trẻ 2008) - Trương Văn Tân, 251 Trang.pdf  73.72 MB
  103  Vật Liệu Từ Cấu Trúc Nano Và Điện Tử Học SPIN (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Hữu Đức, 292 Trang.pdf  246.51 MB
  104  Vật Liệu Và Công Nghệ Chất Dẻo (NXB Giáo Dục 2013) - Ngô Mạnh Long, 304 Trang.pdf  101.68 MB
  105  Vật Liệu Và Linh Kiện Bán Dẫn Quang Điện Tử Trong Thông Tin Quang (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đào Khắc An, 452 Trang.PDF  168.58 MB
  106  Vật Liệu Vô Cơ (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Phan Văn Tường, 257 Trang.pdf  202.36 MB
  107  Vật Liệu Điện Tử - Phạm Quang Trí, 42 Trang.PDF  0.26 MB
  108  Vật Rắn Vô Định Hình Và Công Nghệ Cao (NXB Lao Động 1998) - Vũ Đình Cự, 264 Trang.pdf  8.77 MB
  109  ĐHBK.Giáo Trình Vật Liệu Bán Dẫn - Phùng Hồ & Phan Quốc Phô, 392 Trang.pdf  25.86 MB
  110  ĐHCN.Bài Giảng Hóa Học Và Hóa Lý Polymer (NXB Hồ Chí Minh 2010) - Nhiều Tác Giả, 99 Trang.pdf  0.97 MB
  111  ĐHQG.Vật Liệu Vô Cơ (Phần Lý Thuyết Cơ Sở) - Gs.Phan Văn Tường, 190 Trang.pdf  2.52 MB
  112  ĐHĐN.Bài Giảng Nhựa Trao Đổi Ion (NXB Đà Nẵng 2007) - Lê Minh Đức, 64 Trang.pdf  2.10 MB
  113  ĐHĐN.Công Nghệ Sản Xuất Chất Kết Dính Vô Cơ (NXB Đà Nẵng 2007) - Ths.Nguyễn Dân, 155 Trang.pdf  2.36 MB
  114  ĐTKH.Hoàn Thiện Công Nghệ Chế Tạo Polyme Blend Để Sản Xuất Căn Nhựa, Cóc Ray Phục Vụ Ngành Đường Sắt.pdf  9.73 MB
  115  ĐTKH.Hoàn Thiện Công Nghệ Chế Tạo Ống Mềm Cao Su Chịu Áp Lực Cho Tàu Nạo Vét Sông, Biển Từ Cao Su Thiên Nhiên Composit.pdf  2.89 MB
  116  ĐTKH.Nghiên Cứu Công Nghệ Chế Tạo Và Tính Chất Vật Lý Của Một Số Hệ Bán Dẫn Và Từ Kích Thước Nanomet - Phan Hồng Khôi.pdf  0.95 MB
  117  ĐTKH.Nghiên Cứu Công Nghệ Chế Tạo Vật Liệu Nano Màng, Ống, Hạt - Phan Hồng Khôi.pdf  3.60 MB
  118  Ổn Định Chống Phân Huỷ Và Nâng Cao Độ Bền Thời Tiết Của Polyme (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2002) - Thái Hoàng, 212 Trang.pdf  18.41 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wlNtuvJSnVo6zVYbU3SxUZuAfrbTrtad
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 5, 2018

Share This Page