DVD eBook Viễn Thông - Tài Liệu Chuyên Ngành Bưu Chính Viễn Thông

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Jun 25, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Kỹ Thuật Viễn Thông
  Chuyên đề Bưu Chính Viễn Thông
  172 Quyển | 4,0 GB | PDF

  --------------​
  Code:
  001  BCVT.Bài Giảng Cơ Sở Kỹ Thuật Chuyển Mạch (NXB Hà Nội 2009) - Hoàng Trọng Minh, 133 Trang.pdf  3,05 MB
  002  BCVT.Bài Giảng Phương Pháp Số (NXB Hà Nội 2006) - Phan Thị Hà, 122 Trang.pdf  3,17 MB
  003  BCVT.Bài Giảng Quản Lý Mạng Viễn Thông (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Tiến Ban, 132 Trang.pdf  3,21 MB
  004  BCVT.Bài Giảng Thuyết Thông Tin (NXB Bưu Điện 2006) - Nguyễn Bình, 228 Trang.pdf  2,02 MB
  005  BCVT.Ghép Kênh Tín Hiệu Số (NXB Hà Nội 2007) - Cao Phán, 167 Trang.pdf  1,79 MB
  006  BCVT.Hệ Thống Thông Tin Di Động W-CDMA (NXB Hà Nội 2004) - Nguyễn Văn Thuận, 183 Trang.pdf  2,30 MB
  007  BCVT.Kỹ Thuật Chuyển Mạch 1 (NXB Hà Nội 2007) - Hoàng Trọng Minh, 153 Trang.pdf  3,74 MB
  008  BCVT.Kỹ Thuật Chuyển Mạch 2 (NXB Hà Nội 2007) - Vũ Thị Thúy Hà, 130 Trang.pdf  2,80 MB
  009  BCVT.Kỹ Thuật Thông Tin Quang 1 (NXB Hà Nội 2009) - Lê Quốc Cường, 198 Trang.pdf  3,17 MB
  010  BCVT.Kỹ Thuật Thông Tin Quang 2 (NXB Hà Nội 2007) - Đỗ Văn Việt Em, 216 Trang.pdf  2,40 MB
  011  BCVT.Kỹ Thuật Truyền Số Liệu (NXB Hà Nội 2007) - Phạm Ngọc Đĩnh, 127 Trang.pdf  2,54 MB
  012  BCVT.Kỹ Thuật Viễn Thông (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Tiến Ban, 145 Trang.pdf  2,75 MB
  013  BCVT.Lý Thuyết Thông Tin (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Bình, 227 Trang.pdf  1,79 MB
  014  BCVT.Lý Thuyết Trường Điện Tử Và Siêu Cao Tần (NXB Hà Nội 2007) - Tôn Thất Bảo Đạt, 125 Trang.pdf  1,49 MB
  015  BCVT.Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 154 Trang.pdf  2,61 MB
  016  BCVT.Multimedia (NXB Hà Nội 2007) - Đỗ Trung Tuấn, 137 Trang.pdf  3,10 MB
  017  BCVT.Quản Lý Mạng Viễn Thông (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Văn Đát, 95 Trang.pdf  1,05 MB
  018  BCVT.Sách Hướng Dẫn Học Tập Xử Lý Tính Hiệu Số (NXB Hà Nội 2006) - Đặng Hoài Bắc, 270 Trang.pdf  3,50 MB
  019  BCVT.Sách Hướng Dẫn Học Tập Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thanh Bình, 245 Trang.pdf  8,81 MB
  020  BCVT.Thông Tin Vệ Tinh (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 131 Trang.pdf  3,03 MB
  021  BCVT.Truyền Sóng & Anten (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 151 Trang.pdf  3,42 MB
  022  BCVT.Truyền Sóng & Anten (NXB Hà Nội 2008) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 147 Trang.pdf  3,32 MB
  023  BCVT.Tổng Quan Về Viễn Thông (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Văn Đát, 156 Trang.pdf  2,69 MB
  024  BCVT.Xử Lý Âm Thanh Hình Ảnh (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thanh Bình, 175 Trang.pdf  3,58 MB
  025  Bài Giảng Khóa Học Công Nghệ 3G WCDMA UMTS (NXB Hà Nội 2009) - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 133 Trang.doc  5,34 MB
  026  Bưu Chính Trong Kỷ Nguyên Internet (NXB Bưu Điện 2004) - Lan Phương, 236 Trang.pdf  15,67 MB
  027  Bảng Phân Chia Phổ Tần Số Vô Tuyến Điện Việt Nam - Cục Tần Số, 504 Trang.pdf  1,66 MB
  028  Chiến Lược Viễn Thông Hiện Trang Và Hướng Đi Trong Tương Lai - Nhiều Tác Giả, 104 Trang.pdf  5,66 MB
  029  Chuyển Mạch Mềm Và Ứng Dụng Trong Mạng Viễn Thông Thế Hệ Sau (NXB Bưu Điện 2006) - Dương Văn Thành, 180 Trang.pdf  75,62 MB
  030  Chuyển Mạch Nhãn Đa Giao Thức - Trần Thị Tố Uyên, 147 Trang.pdf  4,44 MB
  031  Chuyển Mạch Nhãn Đa Giao Thức MPLS (NXB Thông Tin 2007) - Trần Công Hùng, 295 Trang.pdf  12,09 MB
  032  Chuyển Mạch Nhãn Đa Giao Thức MPLS (NXB Thông Tin 2009) - Trần Công Hùng, 296 Trang.pdf  68,16 MB
  033  Chính Phủ Điện Tử (NXB Hà Nội 2003) - Viện Bưu Chính, 82 Trang.pdf  7,94 MB
  034  Các Hệ Thống Thông Tin Hiện Nay Trình Bày Thông Qua Sử Dụng MatLab (NXB Hà Nội 2003) - Nguyễn Quốc Bình, 482 Trang.pdf  9,35 MB
  035  Các Hệ Thống Vệ Tinh Định Vị Toàn Cầu Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2006) - Trần Mạnh Tuấn, 144 Trang.pdf  26,99 MB
  036  Các Tổng Đài Đa Dịch Vụ Trên Mạng Viễn Thông Thế Hệ Sau (NXB Bưu Điện 2007) - Lê Ngọc Giao, 408 Trang.pdf  18,59 MB
  037  Công Cụ Phân Tích Wavelet Và Ứng Dụng Trong Matlab (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Ths.Nguyễn Hoàng Hải, 457 Trang.pdf  130,01 MB
  038  Công Nghệ Nhận Dạng Bằng Sống Vô Tuyến (NXB Đại Học Sư Phạm 2010) - Nguyễn Văn Hiệp, 262 Trang.pdf  6,46 MB
  039  Công Nghệ VoIP Và Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ (NXB Bưu Điện 2005) - Ngô Xuân Thành, 286 Trang.pdf  76,00 MB
  040  Công Nghệ Điện Thoại IP - Thái Quang Tùng, 112 Trang.pdf  ,55 MB
  041  Cơ Sở Kỹ Thuật Siêu Cao Tần (NXB Giáo Dục 1998) - Kiều Khắc Lâu, 250 Trang.pdf  6,34 MB
  042  Cơ Sở Kỹ Thuật Siêu Cao Tần (NXB Giáo Dục 2006) - Kiều Khắc Lâu, 252 Trang.pdf  4,14 MB
  043  Cơ Sở Lý Thuyết Truyền Tin Tập 1 (NXB Giáo Dục 2004) - Đặng Văn Chuyết, 297 Trang.pdf  12,21 MB
  044  Cơ Sở Lý Thuyết Truyền Tin Tập 2 (NXB Giáo Dục 2004) - Đặng Văn Chuyết, 247 Trang.pdf  11,56 MB
  045  Cơ Sở Viễn Thông - Phạm Văn Tấn, 200 Trang.pdf  5,06 MB
  046  Giáo Trình Chuyển Mạch Và Định Tuyến (NXB Thông Tin Truyền Thông 2011) - Trần Quốc Việt, 450 Trang.pdf  31,03 MB
  047  Giáo Trình Kỹ Thuật Anten - Nguyễn Văn Cường, 54 Trang.pdf  ,84 MB
  048  Giáo Trình Kỹ Thuật Chuyển Mạch Và Tổng Đài (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010) - Đỗ Văn Quyền, 328 Trang.pdf  65,13 MB
  049  Giáo Trình Kỹ Thuật Chuyển Mạch Và Tổng Đài Số (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Nguyễn Thanh Hà, 284 Trang.pdf  10,02 MB
  050  Giáo Trình Kỹ Thuật Ghép Kênh Số (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Thị Thu, 133 Trang.pdf  12,69 MB
  051  Giáo Trình Kỹ Thuật Truyền Hình (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Đỗ Hoàng Tiến, 378 Trang.pdf  16,59 MB
  052  Giáo Trình Lý Thuyết Thông Tin - Lê Quyết Thắng, 95 Trang.pdf  1,56 MB
  053  Giáo Trình Mật Mã Học (NXB Bưu Điện 2003) - Nguyễn Bình, 157 Trang.pdf  1,02 MB
  054  Giáo Trình Mật Mã Học (NXB Bưu Điện 2004) - Nguyễn Bình, 325 Trang.pdf  2,34 MB
  055  Giáo Trình Nguồn Điện Thông Tin (NXB Bưu Điện 2003) - Lê Quang Vị, 332 Trang.pdf  128,93 MB
  056  Giáo Trình Thông Tin Di Động (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Phạm Công Hùng, 198 Trang.pdf  33,93 MB
  057  Giáo Trình Truyền Sóng - Ts.Nguyễn Văn Cường, 37 Trang.pdf  ,52 MB
  058  Giáo Trình Tổ Chức Mạng Viễn Thông Hội Tụ - Nhiều Tác Giả, 103 Trang.pdf  3,81 MB
  059  Giới Thiệu Về Đa Phương Tiện (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đỗ Trung Tuấn, 53 Trang.pdf  5,04 MB
  060  GTVT.Bài Giảng Cơ Sở Kỹ Thuật Thông Tin Sợi Quang (NXB Hà Nội 2007) - Chu Công Cẩn, 231 Trang.pdf  4,38 MB
  061  GTVT.Bài Giảng Hệ Thống Viễn Thông 1 - Phan Văn Ca, 169 Trang.pdf  8,05 MB
  062  GTVT.Giáo Trình Kỹ Thuật Vô Tuyến Điện - Nhiều Tác Giả, 155 Trang.rar  1,01 MB
  063  HVQS.Cơ Sở Xây Dựng Điện Đài Quân Sự (NXB Hà Nội 2003) - Đỗ Quốc Trinh, 171 Trang.pdf  18,35 MB
  064  HVQS.Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Thông Tin Vô Tuyến (NXB Hà Nội 2006) - Trần Văn Khẩn, 208 Trang.pdf  2,35 MB
  065  HVQS.Kỹ Thuật Chuyển Mạch (NXB Hà Nội 2003) - Mai Văn Quý, 302 Trang.pdf  3,41 MB
  066  HVQS.Kỹ Thuật Mạch Điện Tử Phần 1 (NXB Hà Nội 2008) - Trương Văn Cập, 409 Trang.pdf  8,20 MB
  067  HVQS.Kỹ Thuật Truyền Dẫn Số (NXB Quân Đội 2001) - Nguyễn Quốc Bình, 245 Trang.pdf  25,23 MB
  068  HVQS.Kỹ Thuật Truyền Hình Dẫn Số (NXB Quân Đội 2001) - Nguyễn Quốc Bình, 245 Trang.pdf  25,20 MB
  069  HVQS.Kỹ Thuật Trải Phổ Và Ứng Dụng (NXB Hà Nội 2006) - Đỗ Quốc Trinh, 153 Trang.pdf  2,01 MB
  070  HVQS.Lý Thuyết Mạch Tín Hiệu Tập 1 (NXB Hà Nội 2000) - Đỗ Huy Giác, 238 Trang.pdf  18,26 MB
  071  HVQS.Lý Thuyết Mạch Tín Hiệu Tập 2 (NXB Hà Nội 2000) - Đỗ Huy Giác, 231 Trang.pdf  3,20 MB
  072  HVQS.Mô Phỏng Các Hệ Thống Thông Tin Số (NXB Quân Đội 2002) - Nguyễn Quốc Bình, 163 Trang.pdf  8,33 MB
  073  HVQS.Thiết Kế Logic Số (NXB Hà Nội 2011) - Nhiều Tác Giả, 416 Trang.pdf  8,29 MB
  074  Hướng Dẫn Sử Dụng Các Dịch Vụ Viễn Thông Quốc Tế (NXB Bưu Điện 2004) - Đào Thị Minh, 137 Trang.pdf  10,19 MB
  075  Hệ Thống Thông Tin Công Nghiệp (NXB Giáo Dục 2008) - Phạm Thượng Hàn, 222 Trang.pdf  56,75 MB
  076  Hệ Thống Thông Tin Quang Tập 1 (NXB Bưu Điện 2008) - Vũ Văn San, 280 Trang.pdf  22,39 MB
  077  Hệ Thống Thông Tin Quang Tập 2 (NXB Bưu Điện 2008) - Vũ Văn San, 326 Trang.pdf  26,91 MB
  078  Hệ Thống Thông Tin Sợi Quang (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Phùng Văn Vận, 334 Trang.pdf  26,30 MB
  079  Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh Tập 1 (NXB Bưu Điện 2008) - Thái Hồng Nhị, 229 Trang.pdf  9,50 MB
  080  Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh Tập 2 (NXB Bưu Điện 2008) - Thái Hồng Nhị, 216 Trang.pdf  8,54 MB
  081  Hệ Thống Viễn Thông - Nhiều Tác Giả, 129 Trang.pdf  1,66 MB
  082  Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Bùi Hữu Mạnh, 216 Trang.pdf  66,19 MB
  083  Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu Và Cách Sử Dụng Máy Định Vị Cầm Tay (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Bùi Hữu Mạnh, 207 Trang.pdf  11,34 MB
  084  Kỹ Thuật Thoại Trên IP VoIP (NXB Thông Tin 2013) - Trần Công Hùng, 342 Trang.pdf  29,57 MB
  085  Kỹ Thuật Thông Tin Số (NXB Bưu Điện 1999) - Hoàng Lê Uyên Thục, 185 Trang.pdf  2,37 MB
  086  Kỹ Thuật Truyền Hình - Nguyễn Văn Tuấn.zip  ,41 MB
  087  Kỹ Thuật Điều Khiển Chất Lượng Dịch Vụ Viễn Thông (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Trần Quang Huy, 594 Trang.pdf  343,27 MB
  088  Lý Thuyết Radar - Nhiều Tác Giả, 50 Trang.doc  1,47 MB
  089  Lý Thuyết Thông Tin Và Mã Hóa (NXB Bưu Điện 2006) - Vũ Ngọc Phàn, 273 Trang.pdf  88,68 MB
  090  Lý Thuyết Viễn Thông - Nhiều Tác Giả, 177 Trang.doc  2,51 MB
  091  Lý Thuyết Và Kỹ Thuật Anten (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Phan Anh, 546 Trang.pdf  13,95 MB
  092  Mạng Thông Tin Quang Thế Hệ Sau (NXB Bưu Điện 2008) - Hoàng Văn Võ, 473 Trang.pdf  243,77 MB
  093  Mạng Thông Tin Quang Thế Hệ Sau (NXB Thông Tin 2008) - Hoàng Văn Võ, 479 Trang.pdf  116,00 MB
  094  Mạng Thế Hệ Sau Và Tiến Trình Chuyển Đổi (NXB Bưu Điện 2006) - Ngô Mỹ Hạnh, 181 Trang.pdf  49,18 MB
  095  Những Vấn Đề Thiết Yếu Về Công Nghệ Viễn Thông Hiện Đại (NXB Bưu Điện 2006) - Mai Thế Nhượng, 221 Trang.pdf  64,91 MB
  096  Phương Tiện Truyền Thông Trong Kỹ Nguyên Công Nghệ Thông Tin (NXB Bưu Điện 2002) - Sayling Wen, 119 Trang.pdf  32,03 MB
  097  Quy Trình Thi Công Công Trình Thông Tin Cáp Quang (NXB Hà Nội 2011) - Nhiều Tác Giả, 66 Trang.pdf  1,47 MB
  098  Quản Lý Bưu Chính Lý Thuyết Và Ứng Dụng Tập 1 (NXB Bưu Điện 2006) - Nguyễn Hoài Anh, 256 Trang.pdf  17,64 MB
  099  Quản Lý Bưu Chính Lý Thuyết Và Ứng Dụng Tập 2 (NXB Bưu Điện 2006) - Nguyễn Hoài Anh, 257 Trang.pdf  16,31 MB
  100  Quản Lý Viễn Thông, Phát Thanh Và Truyền Hình (NXB Bưu Điện 2003) - Nguyễn Xuân Vinh, 384 Trang.pdf  151,16 MB
  101  Quản Trị Sản Xuất Viễn Thông (NXB Bưu Điện 2005) - Nguyễn Thị Minh An, 429 Trang.pdf  103,80 MB
  102  Slide.Bài Giảng Môn Ghép Kênh Tín Hiệu Số - Ngô Thu Trang, 155 Trang.ppt  3,92 MB
  103  Slide.Bài Giảng Môn Học Kỹ Thuật Truyền Số Liệu - Mai Văn Hà, 199 Trang.pdf  5,40 MB
  104  Slide.Bài Giảng Truyền Sóng Và Anten - Nguyễn Viết Minh, 225 Trang.pdf  3,23 MB
  105  Slide.Công Nghệ Bưu Chính - Ao Thu Hoài, 180 Trang.pdf  6,43 MB
  106  Slide.Ghép Kênh Số - Đỗ Văn Việt Em, 250 Trang.PDF  2,37 MB
  107  Slide.Hệ Thống Radar - Nguyễn Hồng Quang, 60 Trang.ppt  4,31 MB
  108  Slide.Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh - Thẩm Đức Phương.pdf  17,60 MB
  109  Slide.Hệ Thống Viễn Thông - Ths. Phạm Minh Nam.rar  12,37 MB
  110  Slide.kỹ Thuật Thông Tin Quang I - Phạm Quốc Hợp.rar  2,07 MB
  111  Slide.Kỹ Thuật Truyền Số Liệu - Lê Nam Dương, 531 Trang.pdf  7,44 MB
  112  Slide.Kỹ Thuật Viễn Thông - Nguyễn Thị Thu Hằng.zip  11,81 MB
  113  Slide.Mạng và Dịch Vụ Bưu Chính - Phạm Thị Minh Lan, 151 Trang.ppt  2,76 MB
  114  Slide.Quản Lý Mạng Viễn Thông - Hoàng Trọng Minh, 146 Trang.pdf  5,94 MB
  115  Slide.Quản Lý Nhà Nước về Bưu Chính, Viễn Thông và CNTT - Lê Minh Toàn.rar  3,98 MB
  116  Slide.Quản Trị Kinh Doanh Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông - Trần Thị Thập, 180 Trang.pdf  7,46 MB
  117  Slide.Tổ Chức Mạng Viễn Thông 2010 - Đoàn Thị Thanh Thảo, 154 Trang.pdf  2,34 MB
  118  Slide.Tổ Chức Mạng Viễn Thông 2013 - Đoàn Thị Thanh Thảo, 148 Trang.pdf  6,90 MB
  119  THCN.Giáo Trình Báo Hiệu Và Đồng Bộ Trong Mạng Viễn Thông (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Thị Thu Thủy, 196 Trang.pdf  13,88 MB
  120  THCN.Giáo Trình Cơ Sở Lý Thuyết Truyền Tin (NXB Hà Nội 2007) - Trần Thị Ngân, 134 Trang.pdf  27,41 MB
  121  THCN.Giáo Trình Giao Diện Và Ghép Nối Ngoại Vi (NXB Hà Nội 2007) - Phó Đức Toàn, 132 Trang.pdf  16,49 MB
  122  THCN.Giáo Trình Kỹ Thuật Chuyển Mạch Số (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Văn Điềm, 225 Trang.pdf  31,58 MB
  123  THCN.Giáo Trình Kỹ Thuật Ghép Kênh Số (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Thị Thu, 133 Trang.pdf  12,69 MB
  124  THCN.Giáo Trình Lý Thuyết Truyền Tin (NXB Hà Nội 2007) - Trần Thị Ngân, 132 Trang.pdf  11,29 MB
  125  THCN.Giáo Trình Thiết Bị Đầu Cuối (NXB Hà Nội 2007) - Chu Khắc Huy, 177 Trang.pdf  24,92 MB
  126  THCN.Giáo Trình Thực Hành Viễn Thông Chuyên Ngành (NXB Hà Nội 2006) - Nguyễn Thị Thu, 279 Trang.pdf  39,81 MB
  127  THCN.Giáo Trình Tổ Chức Mạng Và Dịch Vụ Viễn Thông (NXB Hà Nội 2007) - Phạm Thị Minh Nguyệt, 316 Trang.pdf  46,52 MB
  128  THCN.Giáo Trình Tổng Đài Điện Tử Số (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Thị Thu Thủy, 249 Trang.pdf  13,58 MB
  129  Thi Công Cáp Và Hầm Hố Cáp Viễn Thông (NXB Bưu Điện 2007) - Bùi Thanh Giang, 347 Trang.pdf  66,90 MB
  130  Thiết Bị Thu Phát (Điện Tử Thông Tin) - Nguyễn Văn Tuấn.zip  ,41 MB
  131  Thiết Bị Đầu Cuối Thông Tin (NXB Giáo Dục 2003) - Vũ Đức Thọ, 148 Trang.pdf  17,88 MB
  132  Thiết Kế Mạch Đầu Cuối Viễn Thông (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Phạm Minh Việt, 392 Trang.pdf  20,19 MB
  133  Thông Tin Dữ Liệu (NXB Quân Đội 2001) - Vũ Thanh Hải, 162 Trang.pdf  2,98 MB
  134  Thông Tin Số (NXB Giáo Dục 2007) - Nguyễn Viết Kính & Trịnh Anh Vũ, 213 Trang.pdf  26,23 MB
  135  Thông Tin Vi Ba-vệ Tinh - Nguyễn Văn Tuấn.zip  1,32 MB
  136  Thông Tin Vệ Tinh (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Vũ Anh Phi, 209 Trang.pdf  52,44 MB
  137  Thống Kê Bưu Chính Viễn Thông (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Nguyễn Đăng Quang, 164 Trang.pdf  3,35 MB
  138  Thống Kê Và Ứng Dụng Trong Bưu Chính, Viễn Thông (NXB Bưu Điện 2005) - Bùi Xuân Phong, 175 Trang.pdf  39,09 MB
  139  Truyền Hình Số (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Ngô Thái Trị, 273 Trang.pdf  40,27 MB
  140  Truyền Hình Số Có Nén Và Multimedia (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2000) - Nguyễn Kim Sách, 342 Trang.pdf  8,51 MB
  141  Truyền Hình Số Di Động Công Nghệ Thiết Bị Và Dịch Vụ (NXB Thông Tin 2010) - Nguyễn Quý Sỹ, 239 Trang.pdf  16,65 MB
  142  Truyền Tin Số (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Vũ Anh Phi, 177 Trang.pdf  67,95 MB
  143  Trí Tuệ Hóa Mạng Thông Tin Hiện Đại (NXB Bưu Điện 2002) - Nguyễn Tôn Đồng, 268 Trang.pdf  68,64 MB
  144  Trường Điện Từ (NXB Giáo Dục 2009) - Lâm Hồng Thạch, 172 Trang.pdf  3,43 MB
  145  Tài Liệu Hướng Dẫn Thí Nghiệm Viễn Thông (NXB Tôn Đức Thắng 2010) - Hoàng Mạnh Hà, 125 Trang.pdf  7,59 MB
  146  Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Tập Công Nhân ĐTVT - Lê Hồng Nam, 63 Trang.pdf  2,22 MB
  147  Tổ Chức Mạng Viễn Thông (NXB Thái Nguyên 2008) - Đoàn Thị Thanh Thảo, 189 Trang.pdf  1,69 MB
  148  Tổng Quan Dịch Vụ Mạng Viettel - Nguyễn Phạm Anh Dũng, 110 Trang.pdf  1,91 MB
  149  Tổng Quan Về Công Nghệ 3G - TNguyễn Phạm Anh Dũng, 106 Trang.pdf  2,03 MB
  150  Tổng Quan Về Hệ Thống Điện Thoại Di Động Tổ Ong CDMA.pdf  ,91 MB
  151  Tổng Đài Điện Tử Và Mạng Viễn Thông - Nguyễn Duy Nhật Viễn, 138 Trang.pdf  1,42 MB
  152  Viba Số Tập 1 (NXB Bưu Điện 2000) - Bùi Thiện Minh, 406 Trang.pdf  14,92 MB
  153  Viba Số Tập 1 (NXB Thông Tin 2010) - Bùi Thiện Minh, 406 Trang.pdf  18,55 MB
  154  Viba Số Tập 2 (NXB Bưu Điện 2000) - Bùi Thiện Minh, 320 Trang.pdf  7,17 MB
  155  Viba Số Tập 2 (NXB Thông Tin 2010) - Bùi Thiện Minh, 314 Trang.pdf  11,38 MB
  156  Viết Gì Cũng Đúng (NXB Lao Động 2011) - Khanh Chương, 173 Trang.pdf  9,54 MB
  157  Vô Tuyến Điện Tử (NXB Giáo Dục 2005) - Ngạc Văn An, 262 Trang.pdf  20,98 MB
  158  Văn Hóa Giao Dịch Bưu Điện (NXB Bưu Điện 2004) - Hoàng Bạn, 209 Trang.pdf  6,35 MB
  159  Vật Liệu Và Linh Kiện Bán Dẫn Quang Điện Tử Trong Thông Tin Quang (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đào Khắc An, 453 Trang.pdf  52,92 MB
  160  Xử Lý Tín Hiệu Và Lọc Số Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Nguyễn Quốc Trung, 387 Trang.pdf  5,12 MB
  161  Xử Lý Tín Hiệu Và Lọc Số Tập 2 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Nguyễn Quốc Trung, 480 Trang.pdf  6,74 MB
  162  Xử Lý Tín Hiệu Và Lọc Số Tập 2 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2008) - Nguyễn Quốc Trung, 261 Trang.pdf  4,23 MB
  163  Ăng Ten Thông Minh-Giải Pháp Cho Thông Tin Di Động Trong Tương Lai (NXB Bưu Điện 2007) - Nguyễn Mạnh Hải, 137 Trang.pdf  23,92 MB
  164  ĐHBK.Cơ Sở Mạng Thông Tin Điện Tử-Viễn Thông - Nhiều Tác Giả, 151 Trang.pdf  5,25 MB
  165  ĐHHH.Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Vệ Tin (NXB Hải Phòng 2010) - Nguyễn Ngọc Sơn, 43 Trang.pdf  ,28 MB
  166  ĐHHH.Bài Giảng Môn Học Kỹ Thuật Truyền Số Liệu (NXB Hải Phòng 2009) - Lê Đắc Nhường, 51 Trang.pdf  ,93 MB
  167  ĐHHH.Bài Giảng Truyền Dữ Liệu (NXB Hải Phòng 2010) - Ngô Quốc Vinh, 116 Trang.pdf  2,84 MB
  168  ĐHQG.Phân Tích Chuyển Giao Trong Mạch GSM (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Hoàng Hữu Thành, 117 Trang.pdf  2,58 MB
  169  ĐHTN.Giáo Trình Tổ Chức Mạng Viễn Thông - Nguyễn Thị Thu Hằng, 103 Trang.pdf  3,81 MB
  170  ĐHTT.Kỹ Thuật Truyền Dẫn Số (NXB Thái Nguyên 2011) - Hoàng Quang Trung, 105 Trang.pdf  4,52 MB
  171  ĐHTT.Kỹ Thuật Viba Số (NXB Thái Nguyên 2011) - Hoàng Quang Trung, 115 Trang.pdf  2,57 MB
  172  Đo-Kiểm Tra Truyền Hình Tương Tự Và Số (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Nguyễn Kim Sách, 480 Trang.pdf  169,89 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17XFPbARxsn2rZhV6o1aGzUB2wwB9sU3L
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 5, 2018

Share This Page