DVD eBook VietGAP - Tài Liệu Kỹ Thuật Sản Xuất Sản Phẩm Nông Nghiệp An Toàn

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Feb 23, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook VietGAP
  Tài Liệu Kỹ Thuật Sản Xuất Sản Phẩm Nông Nghiệp
  113 Quyển| 1,5 GB
  --------------
  Code:
  001  Asean GAP-Qui Trình Sản Xuất Tốt Cho Rau, Quả Tươi Trong Khu Vực Asean - Nhiều Tác Giả, 45 Trang.pdf  3.68 MB
  002  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-01 - Đề Xuất Mô Hình Liên Kết Từ Các Hộ Nuôi Phân Tán.pdf  2.27 MB
  003  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-02 - Công Nghệ Biến Đổi Gen - Cuộc Cách Mạng Mới.PDF  1.74 MB
  004  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-03 - Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Sản Xuất Muối Của Việt Nam.PDF  2.21 MB
  005  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-04 - Khuyến Khích Cộng Đồng Tham Gia Quản Lý Môi Trường.PDF  2.18 MB
  006  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-05 - Các Loại Hình Thu Trữ Và Cấp Nước Cho Các Vùng Khan Hiếm Nước.PDF  2.67 MB
  007  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-06 - Tổng Quan Sản Xuất Và Quản Lý Nhà Nước Về Phân Bón.PDF  1.95 MB
  008  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-07 - Xây Dựng Mô Hình Bảo Vệ Và Phát Triển Nguồn Lợi Nghêu Sò Huyết.PDF  2.95 MB
  009  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-08 - Sản Xuất Và Thị Trường Quả Có Múi Thế Giới.PDF  1.81 MB
  010  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-09 - Một Số Khó Khăn, Tồn Tại Trong Công Tác Quản Lý Khai Thác.PDF  1.67 MB
  011  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-10 - Cải Cách Hành Chính Nhằm Thúc Đẩy Có Hiệu Quả Sự Phát Triển.PDF  4.00 MB
  012  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-11 - Dự Báo Mậu Dịch Một Số Nông Sản Thế Giới Đến Năm 2020-2021.PDF  2.10 MB
  013  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2011-12 - ASC Với Sự Chuyển Đổi Nuôi Trồng Thủy Sản Theo Hướng Bền Vững.PDF  2.20 MB
  014  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-01 - Nghiên Cứu Triển Khai Chương Trình Quan Sát Viên Trên Tàu Cá.PDF  2.04 MB
  015  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-03 - Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Quy Hoạch Tổng Thể Ngành Thủy Sản.PDF  12.69 MB
  016  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-05 - Tái Cấu Trúc Ngành Nông Nghiệp - Góc Nhìn Của Chuyên Gia.PDF  1.83 MB
  017  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-06 - Ảnh Hưởng Của Giá Năng Lượng Tăng Tới Nông Nghiệp Và Kinh Tế.PDF  1.73 MB
  018  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-07 - Quy Hoạch Thủy Lợi Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.PDF  2.41 MB
  019  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-08 - Môi Trường Nông Nghiệp, Nông Thôn Và Phát Triển Kinh Tế Xanh.PDF  2.35 MB
  020  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-09 - Chuỗi Liên Kết Trong Sản Xuất, Chế Biến Và Tiêu Thụ Nông Sản.PDF  2.58 MB
  021  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-10 - Định Hướng Bảo Tồn Và Phát Triển Lâm Sản Ngoài Gỗ Đến Năm 2020.PDF  2.00 MB
  022  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-11 - Dự Báo Mậu Dịch Một Số Nông Sản Thế Giới Đến Năm 2021-2022.PDF  2.07 MB
  023  Bản Tin Phục Vụ Lãnh Đạo Số 2012-12 - Nông Nghiệp Công Nghệ Cao.PDF  3.15 MB
  024  Các Quy Định, Tiêu Chuẩn Và Chứng Nhận Đối Với Nông Sản Xuất Khẩu (NXB Hà Nội 2007) - Pascal Liu, 67 Trang.pdf  0.49 MB
  025  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 01-Các Nguyên Tắc Kiểm Dịch Thực Vật Trong Bảo Vệ Thực Vật Và Áp Dụng Các Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Trong Thương Mại Quốc Tế.pdf  0.26 MB
  026  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 02-Khung Phân Tích Nguy Cơ Dịch Hại (2007).pdf  0.35 MB
  027  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 03-Hướng Dẫn Đối Với Việc Xuất Khẩu, Vận Chuyển, Nhập Khẩu Và Phóng Thả Các Tác Nhân Phòng Trừ Sinh Học.pdf  1.57 MB
  028  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 04-Yêu Cầu Thiết Lập Vùng Không Nhiễm Dịch Hại (1995).pdf  0.22 MB
  029  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 05- Glossary Of Phytosanitary Terms.pdf  0.15 MB
  030  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 05- Thuật Ngữ Và Định Nghĩa Kiểm Dịch Thực Vật.pdf  1.73 MB
  031  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 06-Hướng Dẫn Giám Sát Dịch Hại (2006).pdf  0.20 MB
  032  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 07-Hệ Thống Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật (2011).pdf  0.20 MB
  033  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 08-Xác Định Tình Trạng Dịch Hại Trong Một Vùng (1998).pdf  0.33 MB
  034  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 09-Hướng Dẫn Chương Trình Loại Trừ Dịch Hại (1998).pdf  0.32 MB
  035  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 10-Yêu Cầu Về Việc Thiết Lập Khu Vực Và Điểm Sản Xuất Không Nhiễm Dịch Hại (1999).pdf  0.30 MB
  036  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 11-Phân Tích Nguy Cơ Dịch Hại Đối Với Dịch Hại Kiểm Dịch Thực Vật, Bao Gồm Phân Tích Nguy Cơ Về Môi Trường Và Sinh Vật Sống Biến Đổi Gen.pdf  0.39 MB
  037  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 12-Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật (2011).pdf  0.55 MB
  038  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 13-Hướng Dẫn Thông Báo Trường Hợp Không Tuân Thủ Và Hành Động Khẩn Cấp (2001).pdf  0.21 MB
  039  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 14-Sử Dụng Phương Pháp Hệ Thống Trong Biện Pháp Tổng Hợp Để Quản Lý Nguy Cơ Dịch Hại.pdf  1.25 MB
  040  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 15-Quy Định Về Vật Liệu Đóng Gói Bằng Gỗ Trong Thương Mại Quốc Tế (2005).pdf  0.31 MB
  041  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 16-Dịch Hại Thông Thường Thuộc Diện Điều Chỉnh Khái Niệm Và Áp Dụng.pdf  0.30 MB
  042  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 17-Báo Cáo Dịch Hại (2002).pdf  0.21 MB
  043  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 18-Hướng Dẫn Sử Dụng Chiếu Xạ Như Một Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật.pdf  0.31 MB
  044  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 19-Hướng Dẫn Về Danh Mục Dịch Hại Thuộc Diện Điều Chỉnh.pdf  0.25 MB
  045  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 20-Hướng Dẫn Về Hệ Thống Quản Lý Kiểm Dịch Thực Vật Nhập Khẩu.pdf  0.47 MB
  046  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 21-Phân Tích Nguy Cơ Dịch Hại Đối Với Dịch Hại Thuộc Diện Điều Chỉnh Nhưng Không Phải Là Dịch Hại Kiểm Dịch Thực Vật.pdf  0.31 MB
  047  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 22-Yêu Cầu Về Thiết Lập Vùng Dịch Hại Ít Phổ Biến (2005).pdf  0.21 MB
  048  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 23-Hướng Dẫn Kiểm Tra Kiểm Dịch Thực Vât (2005).pdf  0.24 MB
  049  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 24-Hướng Dẫn Xác Định Và Công Nhận Tính Tương Đương Của Các Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật (2005).pdf  0.25 MB
  050  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 25-Chuyển Hàng Quá Cảnh (2006).pdf  0.22 MB
  051  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 26-Thiết Lập Vùng Không Nhiễm Ruồi Đục Quả (Tephritidae).pdf  1.62 MB
  052  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 27-Quy Trình Chẩn Đoán Dịch Hại Thuộc Diện Điều Chỉnh.pdf  0.29 MB
  053  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 28-Xử Lý Kiểm Dịch Thực Vật Đối Với Dịch Hại Thuộc Diện Điều Chỉnh.pdf  0.60 MB
  054  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 29-Công Nhận Vùng Không Nhiễm Dịch Hại Và Vùng Dịch Hại Ít Phổ Biến.pdf  0.35 MB
  055  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 30-Thiết Lập Vùng Ít Phổ Biến Ruồi Đục Quả (Tephritidae).pdf  0.37 MB
  056  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 32-Phân Loại Hàng Hóa Theo Nguy Cơ Dịch Hại.pdf  0.33 MB
  057  Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Về Biện Pháp Kiểm Dịch Thực Vật Số 33-Vật Liệu Và Hạt Khoai Tây Nhân Giống (Solanum Spp.) Không Nhiễm Dịch Hại Trong Thương Mại Quốc Tế.pdf  0.37 MB
  058  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Công Nghệ 2006-06 - Chuyên Đề GAP Thanh Long.pdf  88.29 MB
  059  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Công Nghệ 2007-19 - Rau An Toàn-Thực Trạng Và Giải Pháp.pdf  9.22 MB
  060  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Công Nghệ 2008-18 - Chuyên Đề Ứng Dụng Kỹ Thuật 3 Giảm 3 Tăng Trong Thâm Canh Lúa.pdf  11.35 MB
  061  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp 2010-05 - Sản Xuất Lúa Theo GAP - Mai Thành Phụng.pdf  17.32 MB
  062  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp 2011-04 - Chuyên Đề Cây Dừa Các Tỉnh Phía Nam.pdf  71.84 MB
  063  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp 2011-09 - Chuyên Đề Phát Triển Cây Xoài Nam Bộ Theo Hướng Bền Vững.pdf  22.11 MB
  064  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp 2012-04 - Chuyên Đề Phát Triển Cây Có Múi Bền Vững.pdf  70.49 MB
  065  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp 2012-07 - Chuyên Đề Ứng Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Trong Sản Xuất Rau.pdf  55.42 MB
  066  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp 2013-02 - Chuyên Đề Sản Xuất Rau Theo VietGap.pdf  135.50 MB
  067  Diễn Đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp 2013-14 - Phát Triển Nghề Trồng Nấm Hiệu Quả.pdf  9.01 MB
  068  Hỏi Đáp Về Thực Hành Nông Nghiệp Tốt GAP (NXB Nông Nghiệp 2011) - Phạm Văn Dư, 99 Trang.pdf  17.69 MB
  069  Hội Nghị Sản Xuất Rải Vụ Một Số Loại Cây Ăn Trái Chủ Lực Ở Nam Bộ (NXB Bến Tre 2012) - Cục Trồng Trọt, 149 Trang.pdf  23.20 MB
  070  Hội Thảo Tập Huấn 2011 - Qui Trình, Thủ Tục Đánh Giá Chỉ Định Các Tổ Chức Chứng Nhận Và Đánh Giá Chứng Nhận VIETGAP-VIETGAHP.pdf  15.22 MB
  071  Khóa Tập Huấn 2006 - Quản Lý An Toàn Thực Phẩm, Chất Lượng Rau Và Quả Sau Thu Hoạch.pdf  2.32 MB
  072  Khóa Tập Huấn 2011 - Kỹ Thuật Canh Tác Cây Có Múi Và Cây Ổi.pdf  27.03 MB
  073  Khóa Tập Huấn 2012 - Kỹ Thuật Canh Tác Cây Có Múi Đợt 3-Tỉa Cành Và Tạo Tán.pdf  3.27 MB
  074  Khóa Tập Huấn 2012 - Kỹ Thuật Canh Tác Cây Có Múi Đợt 4-Sản Xuất Giống Sạch Bệnh & KTCT Cây Ổi.pdf  15.10 MB
  075  Một Số Văn Bản Về Quản Lý Giống Cây Trồng (NXB Nông Nghiệp 2003) - Nhiều Tác Giả, 412 Trang.pdf  11.31 MB
  076  Phương Pháp Sản Xuất Cây Ăn Quả Theo Tiêu Chuẩn VietGAP (NXB Tiền Giang 2009) - Nguyễn Minh Châu, 263 Trang.pdf  46.26 MB
  077  Qui Trình Sản Xuất Xoài Cát Theo Tiêu Chuẩn GLOBALGAP (NXB Tiền Giang) - Nguyễn Minh Châu, 84 Trang.pdf  11.23 MB
  078  Quy Phạm Thực Hành Nuôi Trồng Thủy Sản VietGAP (NXB Hà Nội 2014) - Nhiều Tác Giả, 76 Trang.pdf  1.24 MB
  079  Quy Trình Sản Xuất Bưởi Đường Lá Cam Theo VietGAP (NXB Bà Rịa 2010) - Nguyễn Minh Châu, 28 Trang.pdf  16.12 MB
  080  Quy Trình Sản Xuất Dứa Queen Theo VietGAP (NXB Tiền Giang 2008) - Nhiều Tác Giả, 26 Trang.pdf  3.11 MB
  081  Quy Trình Sản Xuất Thanh Long Theo VietGAP (NXB Tiền Giang 2010) - Nhiều Tác Giả, 26 Trang.pdf  3.27 MB
  082  Sổ Tay Hướng Dẫn Thực Hành Cây Ăn Quả Theo Tiêu Chuẩn VietGAP (NXB Tiền Giang 2009) - Nguyễn Minh Châu, 95 Trang.pdf  10.14 MB
  083  Sổ Tay Sản Xuất Trái Cây Theo Tiêu Chuẩn GAP (NXB Nông Nghiệp 2006) - Nguyễn Minh Châu, 416 Trang.pdf  85.64 MB
  084  Tiêu Chuẩn Cơ Sở Cây Giống Cây Có Múi (NXB Nông Nghiệp 2001) - Nhiều Tác Giả, 234 Trang.pdf  82.18 MB
  085  Tài Liệu Huấn Luyện Sản Xuất Quả An Toàn (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nguyễn Minh Châu, 79 Trang.pdf  6.27 MB
  086  Tài Liệu Hội Nghị 2013 - Tổng Kết Dự Án Hỗ Trợ Xuất Khẩu Trái Cây Tại Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.pdf  16.57 MB
  087  Tài Liệu Tập Huấn 2005 - Quản Lý Vườn Cây Ăn Quả-Bưởi, Xoài, Sầu Riêng, Măng Cụt Và Dứa.pdf  10.10 MB
  088  Tài Liệu Tập Huấn 2006 - Hướng Dẫn Thực Hành CAP Cho Cây Rau.pdf  6.49 MB
  089  Tài Liệu Tập Huấn 2006 - Hướng Dẫn Thực Hành GAP Cho Cây Rau.pdf  28.23 MB
  090  Tài Liệu Tập Huấn 2006 - Hướng Dẫn Thực Hành GAP Cho Cây Ăn Quả.pdf  26.21 MB
  091  Tài Liệu Tập Huấn 2006 - Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Và Chất Lượng Rau, Quả Sau Thu Hoạch.pdf  5.02 MB
  092  Tài Liệu Tập Huấn 2006 - Quản Lý An Toàn Thực Phẩm, Chất Lượng Rau Và Quả Sau Thu Hoạch.pdf  2.21 MB
  093  Tài Liệu Tập Huấn 2006 - Áp Dụng Các Tiêu Chuẩn Eurepgap Trong Sản Xuất Vú Sữa Lò Rèn.pdf  14.97 MB
  094  Tài Liệu Tập Huấn 2007 - Hướng Dẫn Thực Hành GAP Cho Cây Ăn Quả, Cây Mít & Cây Chuối.pdf  17.24 MB
  095  Tài Liệu Tập Huấn 2007 - Kỹ Thuật Trồng Thâm Canh, Bảo Quản Cây Ăn Quả Theo Hướng Gap.pdf  17.17 MB
  096  Tài Liệu Tập Huấn 2007 - Kỹ Thuật Trồng, Thâm Canh Và Quản Lý Dịch Hại Trên Cây Bưởi Theo Hướng GAP.pdf  20.87 MB
  097  Tài Liệu Tập Huấn 2007 - Kỹ Thuật Trồng, Thâm Canh, Bảo Quản Cây Ăn Quả Theo Hướng GAP.pdf  13.20 MB
  098  Tài Liệu Tập Huấn 2007 - Quản Lý An Toàn Thực Phẩm, Chất Lượng Rau Và Quả Sau Thu Hoạch.pdf  4.01 MB
  099  Tài Liệu Tập Huấn 2008 - Quản Lý Vườn Ươm Và Nhân Giống Vô Tính Cây Ăn Quả.pdf  59.98 MB
  100  Tài Liệu Tập Huấn 2008 - Sản Xuất Cây Ăn Quả Theo VietGAP.pdf  40.79 MB
  101  Tài Liệu Tập Huấn 2008 - Tăng Cường Năng Lực Huấn Luyện Và Khuyến Nông Chuyên Ngành Cây Ăn Quả.pdf  35.37 MB
  102  Tài Liệu Tập Huấn 2010 - Phương Pháp Thanh Tra Kiểm Tra Nội Bộ.pdf  6.98 MB
  103  Tài Liệu Tập Huấn 2010 - Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Cam Sành.pdf  9.96 MB
  104  Tài Liệu Tập Huấn 2010 - Phương Pháp Thanh Tra Kiểm Tra Nội Bộ Về Thực Hành VietGAP.pdf  7.05 MB
  105  Tài Liệu Tập Huấn 2011 - Bệnh Viện Cây Trồng.pdf  9.91 MB
  106  Tài Liệu Tập Huấn 2011 - Công Nghệ Mới Trong Sản Xuất Cây Ăn Quả Nhiệt Đới, Sau Thu Hoạch, Chế Biến.pdf  61.77 MB
  107  Tài Liệu Tập Huấn 2011 - Kỹ Thuật Canh Tác Cây Có Múi Và Cây Ổi.pdf  27.03 MB
  108  Tài Liệu Tập Huấn 2011 - Nông Dân Kỹ Thuật Canh Tác Cây Có Múi Và Cây Ổi.pdf  30.99 MB
  109  Tài Liệu Tập Huấn 2012 - Kỹ Thuật Canh Tác Cây Có Múi Đợt 3-Tỉa Cành Và Tạo Tán.pdf  8.97 MB
  110  Tài Liệu Tập Huấn 2012 - Kỹ Thuật Canh Tác Cây Có Múi Đợt 4-Sản Xuất Cây Giống Sạch Bệnh.pdf  12.22 MB
  111  Tài Liệu Tập Huấn 2013 - An Toàn Trong Sản Xuất Nông Sản - Trình Độ Cơ Bản Và Trung Cấp.pdf  48.72 MB
  112  Tổ Chức Và Hoạt Động Của Các Dịch Vụ Khuyến Nông Ở Cấp Trung Ương Và Địa Phương - Pascal Bergeret, 132 Trang.pdf  5.63 MB
  113  VietGAP Qui Trình Thực Hành Sản Xuất Nông Nghiệp Tốt Cho Rau Quả Tươi Và Cho Chè Búp Tươi An Toàn.pdf  6.31 MB
  Link Download [200k]
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UiaMq6HDBVfl-JaWFxzCIky3ltUA3yMJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 4, 2018

Share This Page