DVD eBook Xác Suất Thống Kê - Tài Liệu Nghiên Cứu Xác Suất Thống Kê Toán

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Oct 31, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Xác Suất & Thống Kê
  Ebook Chuyên đề Xác Suất Thống Kê
  161 Quyển | 4,0 GB

  --------------​
  Code:
  001  BCVT.Ngân Hàng Đề Thi Xác Suất Thống Kê Toán - Nhiều Tác Giả, 11 Trang.pdf  0.35 MB
  002  BCVT.Sách Hướng Dẫn Học Tập Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Hà Nội 2006) - Lê Bá Long, 204 Trang.pdf  4.10 MB
  003  BCVT.Sách Hướng Dẫn Học Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Hà Nội 2006) - Lê Bá Long, 177 Trang.pdf  1.59 MB
  004  Bài Giải Xác Suất Thống Kê - Trần Ngọc Hội, 78 Trang.pdf  0.51 MB
  005  Bài Giảng Hướng Dẫn Thực Hành SPSS (NXB Hồ Chí Minh 2010) - Phan Thanh Hồng, 74 Trang.pdf  4.39 MB
  006  Bài Giảng Học Phần Xác Suất Thống Kê - Ths.Đỗ Văn Hùng.rar  2.10 MB
  007  Bài Giảng Môn Học Xác Suất và Thống Kê (NXB Hồ Chí Minh 2010) - Nguyễn Đức Phương, 144 Trang.pdf  0.92 MB
  008  Bài Giảng Về Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 139 Trang.pdf  0.85 MB
  009  Bài Giảng Xác Suất & Thống Kê Hệ Đại Học (NXB Hồ Chí Minh 2011) - Nguyễn Đức Phương, 157 Trang.pdf  0.65 MB
  010  Bài Giảng Xác Suất Thống Kê & Quá Trình Ngẫu Nhiên (NXB Hà Nội 2005) - Tô Văn Ban, 187 Trang.pdf  3.92 MB
  011  Bài Giảng Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 126 Trang.pdf  1.44 MB
  012  Bài Giảng Xác Suất Và Thống Kê (NXB Hồ Chí Minh 2010) - Nhiều Tác Giả, 58 Trang.pdf  0.38 MB
  013  Bài Giảng Xác Suất và Thống Kê (NXB Hồ Chí Minh 2011) - Lê Văn Trọng, 75 Trang.pdf  1.13 MB
  014  Bài Giảng Xác Suất và Thống Kê (NXB Hồ Chí Minh 2011) - Nguyễn Đức Phương, 156 Trang.pdf  0.65 MB
  015  Bài Tập & Bài Giải Xác Suất Thống Kê - Kinh Tế Quốc Dân, 42 Trang.pdf  0.28 MB
  016  Bài Tập & Bài Giải Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 22 Trang.pdf  0.17 MB
  017  Bài Tập Lý Thuyết Thống Kê (NXB Hà Nội 2008) - Trần Thanh Sơn, 36 Trang.pdf  0.66 MB
  018  Bài Tập Lớn Xác Suất Thống Kê - Trần Hoàng Hiệp, 22 Trang.pdf  1.02 MB
  019  Bài Tập Xác Suất (NXB Giáo Dục 2002) - Đặng Hùng Thắng, 148 Trang.pdf  22.08 MB
  020  Bài Tập Xác Suất (NXB Giáo Dục 2010) - Đặng Hùng Thắng, 144 Trang.pdf  17.18 MB
  021  Bài Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Giáo Dục 2008) - Đặng Hùng Thắng, 70 Trang.pdf  12.58 MB
  022  Bài Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Hutech 2005) - Lê Thị Thiên Hương, 120 Trang.rar  1.05 MB
  023  Bài Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Thống Kê 2004) - Đặng Hấn, 244 Trang.pdf  34.76 MB
  024  Bài tập Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 14 Trang.pdf  0.09 MB
  025  Bài tập Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 99 Trang.pdf  0.88 MB
  026  Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê (NXB Giáo Dục 2006) - Đinh Văn Gắng, 259 Trang.pdf  64.03 MB
  027  Bài Tập Xác Suất Và thống Kê Toán (NXB Hà Nội 2011) - Nguyễn Văn Thìn, 117 Trang.pdf  0.67 MB
  028  Bài Tập Ứng Dụng Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 80 Trang.pdf  0.32 MB
  029  Bổ Túc Xác Suất Và Phân Tích Xử Lý Số Liệu (NXB Xây Dựng 2005) - Nguyễn Hữu Bảo, 110 Trang.pdf  3.88 MB
  030  Bộ Đề Thi & Trả Lời Xác Suất Thống Kê - Đặng Hấn, 32 Trang.pdf  0.28 MB
  031  Các Mô Hình Xác Suất Và Ứng Dụng Phần 1-Xích Markov Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Duy Tiến, 176 Trang.pdf  16.53 MB
  032  Các Mô Hình Xác Suất Và Ứng Dụng Phần 1-Xích Markov Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Duy Tiến, 174 Trang.pdf  92.75 MB
  033  Các Mô Hình Xác Suất Và Ứng Dụng Phần 2-Quá Trình Dừng Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Duy Tiến, 121 Trang.pdf  58.11 MB
  034  Các Mô Hình Xác Suất Và Ứng Dụng Phần 2-Quá Trình Dừng Và Ứng Dụng (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Nguyễn Duy Tiến, 126 Trang.pdf  8.37 MB
  035  Các Mô Hình Xác Suất Và Ứng Dụng Phần 3-Giải Tích Ngẫu Nhiên (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Nguyễn Duy Tiến, 211 Trang.pdf  69.70 MB
  036  Công Thức Xác Suất & Thống Kê.pdf  0.17 MB
  037  Cơ Sở Lý Thuyết Xác Suất (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Viết Phú, 398 Trang.pdf  45.51 MB
  038  Giáo Trình Bài Giảng Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê & Đề Thi Mẫu.rar  1.52 MB
  039  Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (NXB Giáo Dục 2008) - Phạm Ngọc Kiểm, 168 Trang.pdf  5.73 MB
  040  Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (NXB Lao Động 2009) - Đồng Thị Vân Hồng, 89 Trang.pdf  2.22 MB
  041  Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (NXB Xây Dựng 2004) - Bộ Xây Dựng, 94 Trang.pdf  6.73 MB
  042  Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 168 Trang.pdf  1.93 MB
  043  Giáo Trình Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Thống Kê 2002) - Hoàng Ngọc Nhậm, 244 Trang.pdf  71.51 MB
  044  Giáo Trình Môn Học Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 116 Trang.pdf  0.72 MB
  045  Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê (NXB Hà Nội 2011) - Đinh Thái Hà, 53 Trang.pdf  0.45 MB
  046  Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - Mai Văn Nam, 135 Trang.pdf  2.26 MB
  047  Giáo Trình Phân Tích Số Liệu Thống Kê (NXB Thống Kê 2008) - Đỗ Anh Tài, 155 Trang.pdf  3.06 MB
  048  Giáo Trình Sác Xuất Thống Kê - ĐH Sư Phạm Hà Nội.rar  4.13 MB
  049  Giáo Trình Thống Kê Doanh Nghiệp (NXB Lao Động 2009) - Đồng Thị Vân Hồng, 146 Trang.pdf  3.45 MB
  050  Giáo Trình Thống Kê Doanh Nghiệp (NXB Thống Kê 2009) - Phạm Ngọc Kiểm, 256 Trang.pdf  78.06 MB
  051  Giáo Trình Xác Suất (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nguyễn Văn Quảng, 266 Trang.pdf  35.05 MB
  052  Giáo Trình Xác Suất Thống Kê (NXB Bách Khoa 2007) - Tống Đình Quỳ, 243 Trang.pdf  7.51 MB
  053  Giáo Trình Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Tống Đình Quỳ, 240 Trang.pdf  109.74 MB
  054  Giáo Trình Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Sư Phạm 2006) - Nguyễn Đình Hiền, 197 Trang.pdf  3.62 MB
  055  Giáo Trình Xác Suất Thống Kê (Đại Học Vinh 1998) - Lê Văn Thành & Võ Thị Hồng Vân, 149 Trang.swf  8.03 MB
  056  Giáo Trình Xác Suất Thống Kê - Cao Hào Thi, 127 Trang.pdf  2.73 MB
  057  Giáo Trình Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 50 Trang.pdf  1.27 MB
  058  Giáo Trình Xác Suất Và Thống Kê (NXB Giáo Dục 2005) - Phạm Xuân Kiều, 253 Trang.pdf  7.72 MB
  059  Giáo Trình Xác Suất Và Thống Kê (NXB Giáo Dục 2012) - Phạm Xuân Kiều, 249 Trang.pdf  3.70 MB
  060  Giáo Trình Xác Suất-Thống Kê Và Ứng Dụng (NXB Thống Kê 2008) - Nguyễn Phú Vinh, 315 Trang.pdf  100.61 MB
  061  Giải Các Bài Toán Tối Ưu Và Thống Kê Trên Microsoft Excel - Bùi Thế Lâm, 13 Trang.pdf  0.27 MB
  062  Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Tống Đình Quỳ, 234 Trang.pdf  6.95 MB
  063  Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Bách Khoa 2007) - Tống Đình Quỳ, 234 Trang.pdf  6.95 MB
  064  Hướng Dẫn Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Tống Đình Quỳ, 219 Trang.pdf  69.86 MB
  065  Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đào Hữu Hồ, 322 Trang.pdf  39.78 MB
  066  Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Đào Hữu Hồ, 324 Trang.PDF  161.11 MB
  067  Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đào Hữu Hồ, 326 Trang.pdf  43.41 MB
  068  Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Đào Hữu Hồ, 325 Trang.pdf  97.96 MB
  069  Hướng Dẫn Giải Các Bài Toán Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Đào Hữu Hồ, 316 Trang.pdf  34.52 MB
  070  KTQD.Bài Giảng Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 64 Trang.pdf  0.43 MB
  071  KTQD.Bài Tập Xác Suất và Thống Kê Toán (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2006) - Nguyễn Cao Văn, 262 Trang.pdf  12.43 MB
  072  KTQD.Giáo trình Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Thống Kê 2004) - Nguyễn Cao Văn, 662 Trang.pdf  33.86 MB
  073  Lý Thuyết Nhóm (NXB Đại Học Sư Phạm 1998) - Lê Quốc Hán, 54 Trang.pdf  5.54 MB
  074  Lý Thuyết Nhóm Tôpô (Đại Học Vinh 1998) - Pgs. Ts. Nguyễn Quốc Thi, 47 Trang.swf  2.08 MB
  075  Lý Thuyết Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 168 Trang.pdf  1.93 MB
  076  Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Thái Bình Dương, 236 Trang.pdf  117.97 MB
  077  Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Thái Bình Dương, 237 Trang.pdf  29.27 MB
  078  Lý Thuyết Xác Suất (NXB Giáo Dục 2001) - Nguyễn Duy Tiến, 400 Trang.pdf  80.24 MB
  079  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê (NXB Giáo Dục 1999) - Đinh Văn Gắng, 254 Trang.pdf  7.68 MB
  080  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê (NXB Giáo Dục 2009) - Đinh Văn Gắng, 249 Trang.pdf  5.92 MB
  081  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê (NXB Giáo Dục 2009) - Đinh Văn Gắng, 254 Trang.pdf  48.75 MB
  082  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán - ĐH Trà Vinh, 145 Trang.pdf  1.28 MB
  083  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán Học (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Nguyễn Quang Báu, 199 Trang.pdf  58.02 MB
  084  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Mai Kim Chi, 320 Trang.pdf  94.97 MB
  085  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Quang Báu, 199 Trang.pdf  55.78 MB
  086  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Nguyễn Quang Báu, 199 Trang.pdf  37.59 MB
  087  Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán Học - Đậu Thế Cấp & Lê Thiên Hương, 213 Trang.pdf  4.55 MB
  088  Markov Chain Monte Carlo and Gibbs Sampling.pdf  0.40 MB
  089  Markov chain Monte Carlo by Iain Murray, 69 Pages.pdf  1.47 MB
  090  MCMC Methods Gibbs Sampling and the Metropolis-Hastings Algorithm.pdf  0.19 MB
  091  Monte Carlo Sampling Methods Using Markov Chains and Their Applications by W. K. Hastings.pdf  1.49 MB
  092  Một Số Phương Pháp Luận Thống Kê (NXB Hà Nội 2005) - Nhiều Tác Giả, 210 Trang.pdf  1.50 MB
  093  Một số thuật ngữ thống kê thông dụng - Lê Mạnh Hùng, 82 Trang.pdf  0.87 MB
  094  Một Số Vấn Đề Phương Pháp Luận Thống Kê (NXB Hà Nội 2005) - Nhiều Tác Giả, 210 Trang.pdf  1.50 MB
  095  Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 1997) - Đặng Hùng Thắng, 221 Trang.pdf  41.35 MB
  096  Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2005) - Đặng Hùng Thắng, 223 Trang.pdf  59.88 MB
  097  Nhập Môn Hiện Đại Xác Suất & Thống Kê (NXB Hà Nội 2009) - Đỗ Đức Thái, 80 Trang.pdf  1.86 MB
  098  Nhập Môn Hiện Đại Xác Suất & Thống Kê (NXB Hà Nội 2010) - Đỗ Đức Thái, 101 Trang.pdf  5.54 MB
  099  Nhập Môn Hiện Đại Xác Suất & Thống Kê (NXB Hà Nội 2015) - Nguyễn Tiến Dũng, 333 Trang.pdf  3.75 MB
  100  Nhập Môn Lý Thuyết Tập Hợp Và Lôgic Toán (NXB Giáo Dục 1977) - Phan Hữu Chân, 324 Trang.pdf  86.28 MB
  101  Nhập Môn Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Giáo Dục 2005) - Trần Diên Hiển, 159 Trang.pdf  1.67 MB
  102  Phân Loại Các Dạng Bài Tập Xác Suất Thống Kê - Nguyễn Hồng Tân, 33 Trang.pdf  0.25 MB
  103  Phân Tích Số Liệu Và Tạo Biểu Đồ Bằng R (NXB Úc Châu 2006) - Nguyễn Văn Tuấn, 317 Trang.pdf  3.88 MB
  104  Phân Tích Thống Kê Và Dự Báo (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Nguyễn Văn Hữu, 266 Trang.pdf  81.19 MB
  105  Phương Pháp Bố Trí Thí Nghiệm Và Xử Lý Số Liệu (NXB Trà Vinh 2013) - Phan Chí Hiếu, 121 Trang.pdf  27.73 MB
  106  Phương Pháp Xác Suất Để Giải Bài Toán Khác Nhau (NXB Hà Nội 2009) - Quản Anh Tuấn, 69 Trang.pdf  0.46 MB
  107  Slide.Bài Giảng Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê - Phạm Trí Cao.rar  4.51 MB
  108  Slide.Bài Giảng Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê.rar  8.92 MB
  109  Slide.Bài Giảng Môn Học Xác Suất và Thống Kê - Mai Hoàng Bảo Ân, 59 Trang.pdf  0.78 MB
  110  Slide.Bài Tập Xác Suất Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 61 Trang.pdf  0.61 MB
  111  Slide.Kiểm Định Giả Thuyết Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 33 Trang.rar  1.58 MB
  112  Slide.Lý Thuyêt Xác Suất & Thống Kê Toán - Phạm Thị Hồng Thắm.zip  3.00 MB
  113  Slide.Môn Toán Xác Suất & Thống Kê - Đoàn Vương Nguyên, 216 Trang.pdf  2.98 MB
  114  Slide.Quá Trình Nghiên Cứu Thống Kê - Nhiều Tác Giả, 37 Trang.ppt  0.63 MB
  115  Slide.Tương Quan Và Hồi Quy Tuyến Tính Đơn - Nhiều Tác Giả, 18 Trang.rar  1.43 MB
  116  Slide.Xác Suất & Thống Kê Cao Đẳng - Đoàn Vương Nguyên, 174 Trang.pdf  0.89 MB
  117  Slide.Xác Suất & Thống Kê Đại Học - Đoàn Vương Nguyên, 408 Trang.pdf  1.84 MB
  118  So Sánh Một Số Phương Pháp Tìm Kiếm Tối Ưu Ứng Dụng Trong Kỹ Thuật - Nguyễn Quan Thắng, 94 Trang.doc  1.58 MB
  119  THCN.Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (NXB Hà Nội 2005) - Nguyễn Hoàng Oanh, 76 Trang.pdf  2.28 MB
  120  THCN.Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Hoàng Oanh, 77 Trang.pdf  22.31 MB
  121  Theory and Application of Copula.pdf  0.97 MB
  122  Thống Kê Học Trong Nghiên Cứu Khoa Học (NXB Giáo Dục 1996) - Nguyễn Ngọc Kiểng, 284 Trang.pdf  6.90 MB
  123  Thống Kê Học Trong Nghiên Cứu Khoa Học (NXB Xây Dựng 2012) - Nguyễn Ngọc Kiểng, 244 Trang.pdf  55.15 MB
  124  Thống Kê Toán Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đào Hữu Hồ, 573 Trang.pdf  501.71 MB
  125  Thống Kê Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 1999) - Đặng Hùng Thắng, 271 Trang.pdf  15.39 MB
  126  Thống Kê Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2009) - Đặng Hùng Thắng, 274 Trang.pdf  8.35 MB
  127  Thống Kê Xã Hội Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Đào Hữu Hồ, 175 Trang.pdf  23.53 MB
  128  Thống Kê Ứng Dụng Trong Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục Phần 1-Thống Kê Mô Tả (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Dương Thiệu Tống, 163 Trang.pdf  22.16 MB
  129  Tóm Tắt Lý Thuyết + Bài Tập + Đề Thi Xác Suất Thống Kê Cao Học.rar  1.13 MB
  130  Tổ Hợp Và Xác Suất - Trần Thành Minh, 60 Trang.pdf  1.41 MB
  131  Xác Suất & Thống Kê Toán (NXB Lao Động 2010) - Nguyễn Thành Cả, 488 Trang.pdf  10.72 MB
  132  Xác Suất Nâng Cao (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Văn Quảng, 223 Trang.pdf  52.92 MB
  133  Xác Suất Nâng Cao (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Đặng Hùng Thắng, 306 Trang.pdf  4.23 MB
  134  Xác Suất Thống Kê (NXB Giáo Dục 1997) - Đào Hữu Hồ, 127 Trang.pdf  26.51 MB
  135  Xác Suất Thống Kê (NXB Giáo Dục 2011) - Đặng Đức Hậu, 172 Trang.pdf  23.96 MB
  136  Xác Suất Thống Kê (NXB Thống Kê 2004) - Đặng Hấn, 212 Trang.pdf  55.57 MB
  137  Xác Suất Thống Kê (NXB Xây Dựng 2004) - Nguyễn Hữu Bảo, 126 Trang.pdf  3.56 MB
  138  Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Đào Hữu Hồ, 258 Trang.pdf  28.70 MB
  139  Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đào Hữu Hồ, 257 Trang.pdf  66.59 MB
  140  Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Đào Hữu Hồ, 247 Trang.pdf  3.59 MB
  141  Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Đào Hữu Hồ, 258 Trang.pdf  73.53 MB
  142  Xác Suất Thống Kê (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Đào Hữu Hồ, 260 Trang.pdf  30.10 MB
  143  Xác Suất Thống Kê - Nguyễn Hắc Hải.zip  4.33 MB
  144  Xác Suất Thống Kê - Đỗ Văn Hùng.rar  1.08 MB
  145  Xác Suất Thống Kê Và Quy Hoạch Thực Nghiệm (NXB Bách Khoa 2011) - Bùi Minh Trí, 181 Trang.pdf  10.37 MB
  146  Xác Suất Thống Kê Và Quy Hoạch Thực Nghiệm (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Bùi Minh Trí, 254 Trang.pdf  44.71 MB
  147  Xác Suất Thống Kê Và Ứng Dụng (NXB Giáo Dục 2010) - Lê Sĩ Đồng, 223 Trang.pdf  5.62 MB
  148  Xác Suất Và Thống Kê (NXB Giáo Dục 2006) - Nguyễn Văn Hộ, 243 Trang.pdf  3.20 MB
  149  Xác Suất Và Thống Kê Toán (NXB Đại Học Kinh Tế 2010) - Đặng Hấn, 228 Trang.pdf  25.73 MB
  150  Xác Suất Và Xử Lý Số Liệu Thống Kê (NXB Giáo Dục 1996) - Nguyễn Bác Văn, 225 Trang.pdf  29.03 MB
  151  Xử Lý Số Liệu Bằng Thống Kê Toán Học Trên Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Nguyễn Thị Hồng Minh, 171 Trang.pdf  24.79 MB
  152  Xử Lý Số Liệu Bằng Thống Kê Toán Học Trên Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Đào Hữu Hồ, 166 Trang.pdf  22.98 MB
  153  Xử Lý Số Liệu Thống Kê Toán Học Trên Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2002) - Đào Hữu Hồ, 167 Trang.pdf  33.29 MB
  154  ĐHBK.Bài Tập Lớn Xác Suất Thống Kê (NXB Bách Khoa 2011) - Phạm Thanh Tùng, 13 Trang.pdf  0.41 MB
  155  ĐHNN.Giáo Trình Xác Suất Thống Kê (NXB Hà Nội 2006) - Lê Đức Vĩnh, 156 Trang.pdf  2.01 MB
  156  ĐHQG.Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán Học (NXB Hà Nội 2007) - Nguyễn Hữu Công, 39 Trang.pdf  0.28 MB
  157  ĐHĐL.Lý Thuyết Xác Suất (NXB Đà Lạt 2009) - Nguyễn Vinh Quang, 73 Trang.pdf  0.88 MB
  158  ĐHĐN.Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê (NXB Đà Nẵng 2005) - Nguyễn Vũ Thu Nhân, 145 Trang.pdf  0.82 MB
  159  ĐHĐT.Xác Suất Thống Kê - Đỗ Văn Hùng.rar  1.08 MB
  160  Đề Cương Xác Suất Thống Kê Thi Cao Học - Cao Văn Thuận, 116 Trang.rar  33.61 MB
  161  Ước Lượng Thàn Phần Phương Sai Và Giá Trị Gây Giống Về Số Sơ Sinh Sống Ở Heo Theo Phương Pháp Chọn Mẫu Gibbs - Trịnh Công Thành.pdf  0.43 MB
  
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1URYhE71b6JUttIzjhu0zG6cC_DvHy7pC
   
  Last edited: Feb 8, 2018

Share This Page