Ebook Tuyển Tập - 120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by admin, Mar 6, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook Tuyển Tập
  120 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
  31 Quyển | PDF-SCAN
  ----------​
  Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu và để thiết thực hưởng ứng giai đoạn hai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được biên soạn dựa trên những tài liệu đã được sưu tầm, xác minh, liệt kê theo trình tự thời gian diễn ra các sự việc, hoạt động, giao tiếp trong cuộc sống đời thường cũng như trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1890 đến năm 1969.
  Code:
  01  120 Bài Diễn Văn, Diễn Từ, Đáp Từ Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Thanh Niên 2010) - Nguyễn Sông Lam, 348 Trang.pdf  19.54 MB
  02  120 Bức Thư Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Thanh Niên 2010) - Nguyễn Sông Lam, 304 Trang.pdf  16.57 MB
  03  120 Lời Kêu Gọi Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Thanh Niên 2010) - Nguyễn Sông Lam, 340 Trang.pdf  19.29 MB
  04  120 Sắc Lệnh Quan Trọng Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Thanh Niên 2010) - Nguyễn Sông Lam, 348 Trang.pdf  20.61 MB
  05  30 Năm Tìm Đường Cứu Nước Của Nguyễn Ái Quốc (NXB Thanh Niên 2010) - Phạm Quý Thích, 328 Trang.pdf  226.24 MB
  06  Biên Niên Sự Kiện Tóm Tắt Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010) - Đỗ Hoàng Linh, 581 Trang.pdf  134.74 MB
  07  Bài Ca Hồ Chí Minh (NXB Công An 2010) - Đinh Thu Xuân, 236 Trang.pdf  14.56 MB
  08  Bí Quyết Thành Công Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Phùng Hữu Phú, 208 Trang.pdf  12.92 MB
  09  Chủ Nghĩa Nhân Văn Hồ Chí Minh Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Thành Duy , 344 Trang.pdf  14.73 MB
  10  Chủ Tịch Hồ Chí Minh Với Cách Nói Và Cách Viết (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Nhiều Tác Giả, 312 Trang.pdf  18.20 MB
  11  Cuộc Đời, Sự Nghiệp Văn Thơ Và Tư Tưởng Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (NXB Thanh Niên 2010) - Trần Đình Ba, 165 Trang.pdf  34.73 MB
  12  Cốt Cách Hồ Chí Minh (NXB Thanh Niên 2010) - Trần Đương, 224 Trang.pdf  12.22 MB
  13  Di Sản Của Hồ Chủ Tịch Về Ngôn Ngữ (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Viện Ngôn Ngữ, 252 Trang.pdf  18.59 MB
  14  Giá Trị Di Sản Hồ Chí Minh Trong Thời Đại Ngày Nay (NXB Thanh Niên 2010) - Bùi Đình Phong, 196 Trang.pdf  3.64 MB
  15  Giá Trị Di Sản Tư Tưởng Hồ Chí Minh Góp Phần Xây Dựng Con Người Mới Việt Nam (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010) - Nguyễn Văn Dương, 244 Trang.pdf  9.22 MB
  16  Giá Trị Thời Đại Của Văn Hóa Hồ Chí Minh (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010) - Bùi Kim Hồng, 352 Trang.pdf  26.54 MB
  17  Hồ Chí Minh Biên Niên Hoạt Động Kháng Chiến 1946-1954 (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010) - Đỗ Hoàng Linh, 261 Trang.pdf  79.37 MB
  18  Hồ Chí Minh Lịch Sử Đã Chứng Minh Chân Lý Của Người (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010) - Đỗ Hoàng Linh, 380 Trang.pdf  33.74 MB
  19  Hồ Chí Minh Từ Đạo Đức Truyền Thống Đến Đạo Đức Cách Mạng (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Phạm Minh Hạc, 208 Trang.pdf  8.85 MB
  20  Hồ Chí Minh Và Bản Di Chúc Trường Tồn Lịch Sử (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010)- Nhiều Tác Giả, 284 Trang.pdf  16.54 MB
  21  Hồ Chí Minh Và Vận Mệnh Đất Nước (NXB Văn Hóa Thông Tin 2010) - Vũ Ngọc Khánh, 292 Trang.pdf  10.50 MB
  22  Hồ Chí Minh Về Bồi Dưỡng Thế Hệ Cách Mạng Cho Đời Sau (NXB Thanh Niên 2010) - Trần Văn Miều, 396 Trang.pdf  23.36 MB
  23  Hồ Chí Minh Về Giáo Dục Đạo Đức Cách Mạng Cho Đoàn Viên Thanh Niên (NXB Thanh Niên 2010) - Văn Tùng, 203 Trang.pdf  11.41 MB
  24  Hồ Chí Minh Về Mối Quan Hệ Giữa Con Người Và Văn Hoá (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Phạm Minh Hạc, 251 Trang.pdf  18.44 MB
  25  Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Củng Cố Tổ Chức Đảng (NXB Thanh Niên 2010) - Nguyễn Vũ, 372 Trang.pdf  12.01 MB
  26  Lăng Bác Hồ (NXB Kim Đồng 2010) - Tô Hoài, 116 Trang.pdf  6.45 MB
  27  Triết Lý Hồ Chí Minh Về Phát Triển Việt Nam (NXB Thanh Niên 2010) - Bùi Đình Phong, 208 Trang.pdf  12.64 MB
  28  Tuổi Trẻ Việt Nam Học Tập Và Làm Theo 5 Điều Bác Dạy (NXB Thanh Niên 2010) - Dương Tự Đam, 102 Trang.pdf  6.12 MB
  29  Tư Tưởng Hồ Chí Minh Với Sự Nghiệp Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Thành Duy, 135 Trang.pdf  46.72 MB
  30  Tấm Lòng Chúng Em (NXB Kim Đồng 2010) - Nhiều Tác Giả, 96 Trang.pdf  6.19 MB
  31  Về Với Quê Bác (NXB Kim Đồng 2010) - Chu Trọng Huyến, 96 Trang.pdf  6.77 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14UKNoKxg-VDlsyHGnXos5hENCaom5sQi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Mar 6, 2020

Share This Page