Giải Phẫu Sinh Lí Người Qua Hình Ảnh Phần 9 (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Tạ Thúy Lan, 134 Trang

Discussion in 'Y Học' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-20_10-18-38.png
  Cuốn sách Giải phẫu sinh lí người qua hình ảnh, Phần IX - Sinh lí chuyển hóa vật chất và năng lượng cho thấy mối liên quan giữa chúng với các quá trình tổng hợp ATP. Cả ba nhóm các phân tử đều tham gia vào chu trình Krebs qua một số khâu trung gian và cả ba chất này đều là nguồn năng lượng cho tổng hợp ATP. Glucoza có thể chuyển hỏa thành mỡ hav thành một số axit amin qua các khâu trung gian chung như pyruvat, oxaloaxetat và axetin coenzym A. Tương tự như vậy, một số axit amin có thế chuyên thành glucoza và mỡ. Axit béo không chuyển thành glucoza được vì không thể thực hiện được phản ứng chuyến hóa pyruvat thành coenzym A. Tuy nhiên, một phần glyxeron của triaxịglyxeron có thể chuyển thành gỉucoza. Các axit béo có thể sử dụng đề tổng hợp một phần axit ketonic tham gia vào tạo ra một số axit amin. Nội dung gồm có: Tóm tắt nội dung I. Mục tiêu II. Chuyển hoá vật chất III. Các Vitamin IV. Trao đổi năng lượng và trao đổi nhiệt V. Câu hỏi ôn tập VI. Giải thích từ VII. Tài liệu tham khảo
  • Giải Phẫu Sinh Lý Người Qua Hình Ảnh Phần IX
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2018
  • Tạ Thúy Lan, Mai Văn Hưng,
  • Lê Thị Phương Hoa, Đỗ Đức Minh
  • 134 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/91632
  https://drive.google.com/file/d/1X7QTQXkfu07eCSVB6Wp2_BuNzHvHWHPr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 20, 2022

Share This Page