Giản Yếu Hán Việt Từ Điển (NXB Tiếng Đan 1932) - Đào Duy Anh, 1194 Trang

Discussion in 'Đào Duy Anh (1904-1988)' started by admin, May 13, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Đào Duy Anh (25 tháng 4, 1904 - 1 tháng 4, 1988) là nhà sử học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nổi tiếng của Việt Nam. Ông được xem là người mở đầu cho nhiều ngành khoa học xã hội Việt Nam
  • Giản Yếu Hán Việt Từ Điển
  • NXB Tiếng Đan 1932
  • Đào Duy Anh
  • Dịch: Hàn Mạn Tử
  • 1194 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://app.box.com/s/tb7w30hrwb8xn3onty810s54p3m0i7at
   
  Last edited: Nov 25, 2019
  memco likes this.

Share This Page