Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay - Trần Hải Minh, 176 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Jul 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đạo đức nghề nghiệp là một bộ phận quan trọng cấu thành đạo đức xã hội, là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực điều chỉnh những mối quan hệ giữa con người với con người, con người với xã hội trong một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định. Xây dựng đạo đức nghề nghiệp vì thế là một nội dung không thể thiếu trong văn hóa của một cơ quan, tổ chức trong một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định, thể hiện tính chuyên nghiệp cũng như trình độ phát triển của mỗi lĩnh vực nghề nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí.
  Nhà báo cách mạng chính là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, là những người chiến đấu cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên mặt trận tư tưởng. Do đó, đòi hỏi nhà báo phải có những phẩm chất và năng lực cao để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Muốn vậy, các nhà báo phải là những người có phẩm chất cao quý của đạo đức nói chung cũng như phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nói riêng. Song hiện nay những vụ việc vi phạm đạo đức báo chí đang đặt ra những vấn đề cấp thiết về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay.
  Cuốn sách Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay do PGS, TS Trần Hải Minh – PGS, TS Phạm Hương Trà làm chủ biên gồm 3 chương:
  Chương 1: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí – một số vấn đề lý luận.
  Chương 2: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay:thực trạng và những vấn đề đặt ra.
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay.
  • Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Sinh Viên Báo Chí Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2019
  • Trần Hải Minh, Phạm Hương Trà
  • 176 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6425
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page