Giáo Dục Học Tiểu Học II (NXB Đại Học Sư Phạm 2013) - Đặng Vũ Hoạt, 200 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Lẽn 6 tuổi, trẻ vào học lớp 1 và bắt đầu được hướng nền giáo dục của nhà trường phổ thông. Trường tiểu học được tổ chức nhằm hình thành và phát triển nhàn cách cho học sinh theo mục đích đã được đưa ra trong Luật Giáo dục. Đê đạt được mục đích đó, nhà trường tiến hành dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục, tổ chức cho các em thực hiện nội quy, những quy định của trường, của lớp... Trong nhà trường tiểu học, quá trình đó được gọi là quá trình sư phạm (hay quá trình giáo dục theo nghĩa rộng). Quá trình sư phạm này gồm hai bộ phận cấu thành là quá trình dạy học và quá trình giáo dục (theo nghĩa hẹp).
  • Giáo Dục Học Tiểu Học II
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2013
  • Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Hữu Hợp
  • 200 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73446
  https://drive.google.com/file/d/1kYvzmVUmv-dBllP99qk_CSDHiTo9HBu4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 1, 2022

Share This Page